Odpravljanje napak z namestitvijo in zagonom | CS6, CS5.5, CS5

Uporabljate Creative Cloud?

   Ste naleteli na težave pri aktivaciji ali vnovični namestitvi starejših različic programov Adobe?

Preberite, kako lahko dostopate do njih ali jih znova namestite.

Identificirajte napake in poiščite rešitev

Opomba:

Če pride do napake, v tem dokumentu (Ukaz+F ali Ctrl+F v brskalniku) poiščite ustrezne korake za odpravljanje težave.

Glavne napake namestitvenih dnevnikov

Niz dnevnika Opis napake Možna rešitev
Izhodna koda: 11 – Zagnan je drug primer, hkrati je lahko zagnan samo en primer Drug primer namestitvenega programa se že izvaja. Zaprite drug primer namestitvenega programa in poskusite znova oziroma počakajte, da se drug primer namestitvenega programa zaključi in poskusite znova.
Izhodna koda: 14 – napaka zaradi nezadostnih pravic Skrbniške pravice niso bile prisotne ob namestitvi. Glejte Napaka dnevnika namestitve »Napaka zaradi nezadostnih pravic« | Creative Suite 5, CS5.5.
Izhodna napaka: 15 – Sinhro. medijske zbirke podatkov ni uspela Sinhronizacija medijske zbirke podatkov ni uspela. Ponovno zaženite namestitev. Če se težava ponovi, nato zaženite orodje Creative Cloud Cleaner in odstranite vse izdelke. Za informacije glejte Uporaba orodja za čiščenje Creative Cloud za odpravljanje težav z namestitvijo.
Izhodna koda: 16 – nalaganje uvajalne datoteke ni uspelo. Začasne uvajalne datoteke ni bilo možno naložiti. Ponovno zaženite namestitev.
Izhodna koda: 19 – koristne vsebine ni možno namestiti zaradi pogojne napake operacije; Zaprite procese v navzkrižju Glejte Napaka dnevnika namestitve »Izhodna napaka: 19« | Creative Suite 5, CS5.5.
Izhodna koda: 20 – izvorna pot namestitve ne obstaja Manjkajo izvorne datoteke namestitve. Ponovno izvlecite ali kopirajte vsebino namestitvenega programa.
Izhodna koda: 21 – nameščena različica RIBS ne podpira različice Komponenta namestitvenega programa vsebuje novejšo različico, kot jo pričakuje namestitveni mehanizem. Ponovno izvlecite ali kopirajte vsebino namestitvenega programa.
Izhodna koda: 22 – pregled INSTALLDIR ni uspel Dostop do lokacije namestitve ni možen. Potrdite, da imate poln dostop do namestitvene lokacije ali izberite drugo lokacijo.
Izhodna koda: 25 – namestitveni program je presegel mejo MAX_PATH Pot namestitve presega omejitve datotečnega sistema. Namestitveni program prestavite na drugo namestitveno pot z manj znaki ali izberite krajšo lokacijo.
Izhodna koda: 26 – za nadaljevanje je potrebna zamenjava medija, namestitev se ne more nadaljevati Za nadaljevanje namestitve je potreben drug disk. Glejte Koda napake: 26: »Za nadaljevanje je potrebna zamenjava medija, namestitev se ne more nadaljevati«.
Izhodna koda: 27 – v ciljni mapi najdene ključne datoteke Neprilagojen popravek bo uporabljen na sistemu, ki poganja prilagojeno okolje Sassafras. Obrnite se na vašega lokalnega sistemskega skrbnika za prilagojen popravek.
Izhodna koda: 28 – osnovni izdelek ni nameščen Na napravi ni mogoče uporabiti poti, če na njej ni nameščen izdelek. Glejte napako »Osnovni izdelek ni nameščen« | Namestitev posodobitve | CS5.
Izhodna koda: 29 – osnovni izdelek je bil premaknjen Osnovni izdelek je bil premaknjen. Zaženite izdelek in nato skušajte ponovno uporabiti izdelek.

Izhoda koda: 30 – namestitev je končana z napakami zaradi pomanjkanja prostora na disku

Izhoda koda: 31 – namestitev ni uspela zaradi pomanjkanja prostora na disku

Za končanje namestitve ni bilo dovolj prostora na disku.  Glejte Napake izhodne kode 30 in izhodne kode 31 »premalo prostora na disku«.
Izhodna koda: 32 – popravek je že uporabljen Popravek je že nameščen. Glejte napako »Osnovni izdelek ni nameščen« | Namestitev posodobitve | CS5.

DR010 Ustvarjanje registrskega ključa ni uspelo - 64-bitni zagon:<is64Bit> koren:<root> vloga:<role> dovolj.:<permissions> ključ:<key>. Napaka:<error>

DR011 Izbris registracijskega ključa – napaka. Napaka <error>

DR012 Prišlo je do napake: <error code>

DR013 Izbris vrednosti registra – napaka. Napaka: <error>

DF001 Ne morem prejeti dovoljenj za »<filepath>«

Izbris vrednosti registra – napaka. Napaka: <error>

DF002 Ne morem nastaviti dovoljenj za »<filepath>«

DF002 Obnovitev lastnika <uid> in skupine <gid> za <filepath> ni mogoča.

DR014 Odpiranje ključa – napaka. Ključ: <key> Napaka: <error code>

Modifikacija registrskega ključa ni uspela.

Glejte Napaka dnevnika namestitve, napaka registrskega ključa | Creative Suite 5, CS5.5 | Windows.

DF001 Ne morem ohraniti lastnika in skupine <filepath>

DF004 Ne morem nastaviti lastnika in skupine <filepath> na <uid> in <gid>

 

DF001 Ne morem prejeti dovoljenj za <path>

DF003 Ne morem ohraniti lastnika in skupine <path>

DF037 Ne morem izbrisati imenika <path>

DF002 Ne morem nastaviti dovoljenj za »<filepath>« na <mode>

DF002 Ne morem obnoviti dovoljenj za »<filepath>« na <mode>

DF027 Ne morem kopirati datoteke iz »<source>« v »<destination>«

Modifikacija datoteke ali mape ni možna. Glejte Namestitveni napaki Izhodna koda 6 ali Izhodna koda 7 | CS

DF016 Ni mogoče ponovno ustvariti imenika na <path> z načinom <mode>

Namestitveni program Creative Suite ne more ponovno ustvariti imenika. Potrdite dovoljenja za lokacijo in, da na disku ostane dovolj prostora.
DF019 Ne najdem datoteke, ki jo je potrebno popraviti. Ponovno namestite izdelek in nato ponovno uporabite popravek. Datoteka, ki jo je potrebno popraviti, ne obstaja. Ponovna namestitev izdelka lahko odpravi to težavo.  
Potrebna zamenjava zgoščenke, poziv uporabniku za zamenjavo zgoščenke <volume name> <volume path> Vpet je bil disk z enakim imenom, vendar nima potrebnih namestitvenih datotek. Izvrzite DMG in ponovno vpnite namestitveni program.
DF027 Ne morem kopirati datoteke iz <source> v <destination> Kopiranje datoteke ni uspelo. Potrdite obstoj izvorne datoteke. Potrdite dovoljenja za lokacijo in dovolj preostalega prostora na disku.
DS001 Vpenjanje posnetka diska na <path to disc> ni uspelo. Potrdite, da posnetek diska ni poškodovan. Namestitveni program Creative Suite ne najde programske opreme na disku. Ponovno vstavite ali vpnite disk.
DF027 Predpomnjenje koristne vsebine – napaka Namestitveni program Creative Suite ne more izvršiti predpomnjenja komponente. Zaprite vse namestitve v sporu in ponovite namestitev.
Potrebna zamenjava zgoščenke, poziv uporabniku za zamenjavo zgoščenke <volume name> <volume path> Nekatere datoteke so shranjene v skupni rabi SMB. Premaknite datoteke v skupno rabo AFP ali dajte DMG v skupno rabo SMB.
Napaka časovne omejitve zasedenosti nastavitve Seje za datoteko zbirke ni možno odpreti. Zaprite vse obstoječe namestitve in poskusite znova kasneje.
Neznan tip odvisnosti. Neznan tip odvisnosti. Zaženite orodje Creative Cloud Cleaner Tool za odstranitev vseh izdelkov. Za informacije glejte Uporaba orodja za čiščenje Creative Cloud za odpravljanje težav z namestitvijo.
Poskus nastavljanja odvisne operacije za koristno vsebino, ki je ne potrebuje Nastavitev rezultata koristne vsebine glede na njegove odvisnosti ni uspela. Zaženite orodje Creative Cloud Cleaner Tool za odstranitev vseh izdelkov. Za informacije glejte Uporaba orodja za čiščenje Creative Cloud za odpravljanje težav z namestitvijo.
DW028 Odpiranje čakalne vrste operacije ni mogoče Čakalne vrste operacij koristne vsebine ni možno uspešno inicializirati. Zaženite orodje Creative Cloud Cleaner Tool za odstranitev vseh izdelkov. Za informacije glejte Uporaba orodja za čiščenje Creative Cloud za odpravljanje težav z namestitvijo.
DW041 INSTALLDIR vsebuje neveljavne znake Imenik namestitve vsebuje neuporabne znake. Izberite drug imenik za namestitev.
DW041 INSTALLDIR ne opisuje popolne poti Pot za namestitev je nepopolna. Izberite drug imenik za namestitev.
DW062 Mape za žeton <token> ni možno najti Razrešitev žetona imenika na dejansko pot ni mogoče. Zaprite vse namestitve v sporu in ponovite namestitev.
DS005 Neveljavni INSTALLDIR <installdir> Namestitveni program ima težave s pridobivanjem informacij o poti namestitve. Izberite drug imenik za namestitev.
DF016 Ni mogoče ustvariti imenika na <path> za ekstrahiranje sredstev. Napaka: <error> Imenika ni mogoče ustvariti. Potrdite dovoljenja za mesto in, da na disku ostane dovolj prostora. Zagotovite, da ste se prijavili kot skrbniški uporabnik.
DW020 V izbranih koristnih vsebinah je prišlo do navzkrižij. Zaustavljam namestitev. Med komponentami namestitve obstajajo navzkrižja. Odstranite predizdajno graditev in ponovite namestitev. Če pride do napake, zaženite orodje Creative Cloud Cleaner in odstranite vse izdelke. Za informacije glejte Uporaba orodja za čiščenje Creative Cloud za odpravljanje težav z namestitvijo.
DS003 Ekstrahiranje sredstev na <path> iz datoteke zip <zip file name> ni možno Razširjanje ni uspelo. Lahko je prisotno dovoljenje za imenik ali težava s prostorom na disku Glejte Napaka »USODNA NAPAKA: ni možno ustvariti sredstva razširitve...« | Dnevnik namestitvenega programa | CS5, CS5.5.
DF012 Izvorna pot namestitve ne obstaja: <path> Namestitvene datoteke so poškodovane. Ponovno izvlecite ali kopirajte vsebino namestitvenega programa.
DF027 Ne morem kopirati datoteke iz <source> v <destination> Kopiranje datoteke ni uspelo. Potrdite obstoj izvorne datoteke.  Potrdite dovoljenja za lokacijo in dovolj preostalega prostora na disku.
DF012 Ne najdem odstranjene poti Namestitvene datoteke so poškodovane. Ponovno izvlecite ali kopirajte vsebino namestitvenega programa.
DF027 Ne morem kopirati predloge datoteke zbirke podatkov iz <path> na <path> Namestitveni program ni mogel nastaviti vrednost FILE_ATTRIBUTE_NORMAL datoteki na poti datoteke. Izberite drug imenik za namestitev.
DF055 Različica je bila zahtevana na dveh različnih datotekah ali različnih tipih. Namestitveni program je imel nepravilne parametre. Ponovno zaženite namestitev. Če se težava ponovi, nato zaženite orodje Creative Cloud Cleaner in odstranite vse izdelke. Za informacije glejte Uporaba orodja za čiščenje Creative Cloud za odpravljanje težav z namestitvijo.
DS014 Posredovane neveljavne parametrske vrednosti Namestitveni program je prejel neveljavne parametre. Ponovno zaženite namestitev. Če se težava ponovi, nato zaženite orodje Creative Cloud Cleaner in odstranite vse izdelke. Za informacije glejte Uporaba orodja za čiščenje Creative Cloud za odpravljanje težav z namestitvijo.
DB001 Datoteke zbirke podatkov ni mogoče odpreti: <file path> Datoteke za namestitev zbirke podatkov ni mogoče odpreti. Ponovno izvlecite ali kopirajte vsebino namestitvenega programa.
DB001 Datoteka zbirke podatkov <file> ne obstaja. Datoteka za namestitev zbirke podatkov manjka. Ponovno izvlecite ali kopirajte vsebino namestitvenega programa.
DW013 Operacija koristne vsebine ni uspela zaradi <exception> Izjema je povzročila prekinitev namestitve. Ponovno zaženite namestitev. Če se težava ponovi, nato zaženite orodje Creative Cloud Cleaner in odstranite vse izdelke. Za informacije glejte Uporaba orodja za čiščenje Creative Cloud za odpravljanje težav z namestitvijo.
DW013 Operacija koristne vsebine ni uspela zaradi neznane izjeme. Tekom obdelave koristne vsebine je prišlo do izjeme. Ponovno zaženite namestitev. Če se težava ponovi, nato zaženite orodje Creative Cloud Cleaner in odstranite vse izdelke. Za informacije glejte Uporaba orodja za čiščenje Creative Cloud za odpravljanje težav z namestitvijo.
DW041 Pot <path> presega največjo mejo Pot v INSTALLDIR je presegla MAX_PATH v sistemu Win in PATH_MAX v sistemu OSX. Ponovno zaženite namestitev. Izberite drugo lokacijo za namestitev s krajšo potjo.
DF008 Ne morem prebrati cilja symlink izvorne datoteke <filepath> Namestitev koristne vsebine ni uspela. Zaženite orodje Creative Cloud Cleaner Tool za odstranitev vseh izdelkov. Za navodila glejte Uporaba orodja za čiščenje Creative Cloud za odpravljanje težav z namestitvijo.
DB001 Datoteke zbirke podatkov <filename> ni mogoče odpreti Datoteke zbirke podatkov ni mogoče odpreti Ponovno izvlecite ali kopirajte vsebino namestitvenega programa.
DF008 Ne morem prebrati cilja symlink izvorne datoteke <filepath> Ekstrahiranje ciljnih informacij iz datoteke symlink ni bilo možno. Ponovno izvlecite ali kopirajte vsebino namestitvenega programa.
DF014 Ni mogoče ustvariti symlink na <destinationpath> Ustvarjanje symlink na ciljni poti ni uspelo. Ponovno zaženite namestitev. Izberite drugo lokacijo za namestitev.
DW036 Koristne vsebine <AdobeCode> ni možno namestiti zaradi napake odvisne operacije; Zagnan proces je preprečil namestitev komponente. Glejte Napaka dnevnika namestitve »Izhodna napaka: 19« | Creative Suite 5, CS5.5.
DF015 Ni mogoče izbrisati ustvarjenega symlinka na <path> Izbris symlinka na poti ni uspel. Ponovno zaženite namestitev. Če se težava ponovi, nato zaženite orodje Creative Cloud Cleaner in odstranite izdelke. Glejte Uporaba orodja za čiščenje Creative Cloud za odpravljanje težav z namestitvijo.
DF052 Odpiranje datoteke ni mogoče Pridobitev veljavne kode za dostop do potrebne datoteke ni mogoča. Potrdite, da datoteka obstaja in ponovite namestitev.
DF034 SetFileTime je vrnil napako:<error> Koda za dostop do datoteke je bila uspešno odprta, vendar je bil SetFileTime API neuspešen. Ponovite namestitev.
Izbris datoteke »<filepath>« ni možen Izbris datoteke ni uspel med vračanjem ukaza za kopiranje datoteke. Ponovno zaženite namestitev. Če se težava ponovi, nato zaženite orodje Creative Cloud Cleaner in odstranite vse izdelke. Za informacije glejte Uporaba orodja za čiščenje Creative Cloud za odpravljanje težav z namestitvijo.
Ciljna pot obstaja na <path> za datoteko <file> Ciljna pot obstaja Odstranite datoteko, ki je navedena v napaki, in poskusite znova.
DF012 Ne najdem datoteke Namestitveni program ne najde datoteke Ponovite namestitev.
Posredovane neveljavne parametrske vrednosti Posredovane neveljavne parametrske vrednosti Ponovite namestitev.
Različica je bila zahtevana na dveh različnih datotekah ali različnih tipih. Ni pričakovati, da se to zgodi v GM različici izdelka. Ponovno zaženite namestitev. Če se težava ponovi, nato zaženite orodje Creative Cloud Cleaner in odstranite vse izdelke. Za informacije glejte Uporaba orodja za čiščenje Creative Cloud za odpravljanje težav z namestitvijo.
DW048 Koristna vsebina: <payload code> <space> potrebnega prostora na disku na <drive> presega <space> razpoložljivega prostora Za namestitev je premalo prostora. Sprostite prostor na disku na namestitvenem pogonu in sistemskem pogonu ter poskusite s ponovno namestitvijo.
DW041 Nosilec INSTALLDIR <volume> ne obstaja. Neveljaven imenik namestitve Izberite drugo lokacijo za namestitev in ponovite namestitev.
DW054 Ukaz InstallFile zlomi ključ Popravek skuša posodobiti prilagojeno datoteko Sassafras na uporabniški napravi. Namešča se popravek po meri. Vprašajte svojega sistemskega skrbnika za pomoč.
DW054 Ukaz PatchFile zlomi ključ Popravek skuša posodobiti prilagojeno datoteko Sassafras na uporabniški napravi. Namešča se popravek po meri. Vprašajte svojega sistemskega skrbnika za pomoč.
DF016 Ne morem ustvariti imenika na <path> Namestitveni program ne more ustvariti DIR (imenika) Potrdite, da imate poln dostop do namestitvene lokacije ali izberite drugo lokacijo.
DF014 Ni mogoče ustvariti symlink na <path> Namestitveni program ne more ustvariti symlink Potrdite, da imate poln dostop do namestitvene lokacije ali izberite drugo lokacijo.
DW028 Neznan tip odvisnosti. Namestitveni program za Creative Suite ne prepozna vrste odvisnosti. Zaženite orodje Creative Cloud Cleaner Tool za odstranitev vseh izdelkov. Za navodila glejte Uporaba orodja za čiščenje Creative Cloud za odpravljanje težav z namestitvijo.
DF008 Ne morem prebrati cilja symlink izvorne datoteke <path> Namestitveni program ne more prebrati symlink Ponovite namestitev.
DF027 Kopiranje datoteke iz <srcpath> v <dstpa> ni mogoče Kopiranje datoteke ni uspelo. Potrdite, da imate poln dostop do namestitvene lokacije ali izberite drugo lokacijo.
DS011 Pot do koristnih vsebin ne obstaja, hkrati pa ni določen medijski zapis. Namestitveni program ni našel poti do koristnih vsebin na mediju. Ponovno izvlecite ali kopirajte vsebino namestitvenega programa.
DS011 Za odstranljivo izvorno lokacijo ni informacij ni mediju Za odstranljivo izvorno lokacijo ni informacij ni mediju Ponovno izvlecite ali kopirajte vsebino namestitvenega programa.
DW037 Namestitev je že v teku. Drug primer namestitvenega programa se že izvaja. Zaprite vse namestitve in ponovite namestitev.
Korak DB003 sqlite S poizvedbo SQLite ni možno nadaljevati. Zaprite vse namestitve in ponovite namestitev.
Finaliziranje DB004 sqlite SQL API ni uspel.   Zaženite orodje Creative Cloud Cleaner Tool za odstranitev vseh izdelkov. Za navodila glejte Uporaba orodja za čiščenje Creative Cloud za odpravljanje težav z namestitvijo.
Korak DB005 sqlite Izjave SqLite ni bilo možno pripraviti. Zaprite vse namestitve in ponovite namestitev.
DW038 Trenutni uporabnika nima zadovoljivih varnostnih pravic za namestitev te programske opreme. Trenutni uporabnika nima zadovoljivih varnostnih pravic za namestitev te programske opreme. Prijavite se z uporabniškim imenom s skrbniškimi pravicami in ponovite namestitev.
DW041 Neveljaven INSTALLDIR - <exception> Izbrani DIR (imenik) za namestitev je neveljaven Izberite drug imenik za namestitev.
DF003 Ne morem ohraniti lastnika in skupine <filepath> Skrbniški uporabnik nima pravic za posodobitev določene datoteke lastnika/skupine. Potrdite, da imate poln dostop do namestitvene lokacije ali izberite drugo lokacijo.
DF004 Ne morem nastaviti lastnika in skupine <filepath> na <uid> in <gid> Skrbniški uporabnik nima pravic za posodobitev določene datoteke lastnika/skupine. Potrdite, da imate poln dostop do namestitvene lokacije ali izberite drugo lokacijo.
DF005 Obnovitev lastnika <uid> in skupine <gid> za <filepath> ni mogoča. Skrbniški uporabnik nima pravic za posodobitev določene datoteke lastnika/skupine. Potrdite, da imate poln dostop do namestitvene lokacije ali izberite drugo lokacijo.
DB002 Napaka časovne omejitve zasedenosti nastavitve Seje za datoteko zbirke podatkov ni možno odpreti. Zaprite vse druge primere namestitve in poskusite znova.
DF006 Pot za SymLink obstaja na <path> Namestitveni program je zaznal, da obstoječo pot za symLink Izbrišite symlink na omenjeni poti in ponovite namestitev.
DF017  Ni mogoče ustvariti vzdevka za Mac na <path>, ki se nanaša na <target> Namestitveni program ne more ustvariti vzdevka za Mac Potrdite, da imate poln dostop do namestitvene lokacije ali izberite drugo lokacijo.
DF016 Ni mogoče ponovno ustvariti imenika na <path> z načinom <mode> Namestitveni program ne more ponovno ustvariti imenik. Potrdite, da imate poln dostop do namestitvene lokacije ali izberite drugo lokacijo.
Vpenjanje posnetka diska na <path to the DMG> ni uspelo. Potrdite, da posnetek diska ni poškodovan. Namestitveni program ne najde diska/medija. Ponovno vpnite DMG. Če se težava ponovi, ponovno prenesite DMG.
Ne more kopirati datoteke iz <source> v <destination> Kopiranje datoteke ni uspelo. Potrdite obstoj izvorne datoteke. Potrdite, da imate poln dostop do namestitvene lokacije ali izberite drugo lokacijo.
Predpomnjenje koristne vsebine – napaka Predpomnjenje koristne vsebine ni uspelo. Zaprite vse programe in poskusite znova kasneje.
Map za žeton <token> ni možno najti Razrešitev žetona imenika na pravilno dejansko pot ni mogoče. Zahtevajte maloprodajno programsko opremo. Priložena je »beta« programska oprema
Ni mogoče ustvariti imenika na <path> za ekstrahiranje sredstev. Napaka: <error> Ustvarjanje imenika na poti ni uspelo. Sredstva ni bilo mogoče ekstrahirati. »napaka« je koda napake, ki jo je vrnil ukaz GetLastError() Potrdite, da imate poln dostop do namestitvene lokacije ali izberite drugo lokacijo.
Ukaz <command> ni uspel. Določen ukaz ni uspel. Ponovno zaženite napravo in poskusite znova.
DB009 CreateUninstallDataBase: vstavljanje v lastnost <name>=<value> ni mogoče Ukaz za vstavljanje ni uspel za odstranjevanje zbirke podatkov. Sprostite nekaj prostora na disku in znova namestite.
DW063 Napaka pri uveljavljanju ukaza <command> Ukaza ni bilo mogoče uveljaviti. Potrdite, da imate poln dostop do namestitvene lokacije ali izberite drugo lokacijo.
DB001 Ni mogoče odpreti datoteke <databasefilename> za branje lastnosti <propertyname> Namestitveni program zbirke podatkov je poškodovan. Odstranite vse izdelke in ponovite namestitev.
DS005 Potreba je lastnost INSTALLDIR Tabela pogojev ni pravilna. Ponovno izvlecite ali kopirajte vsebino namestitvenega programa.
DB008 Pridobivanje vnosov s tabele sredstev ni mogoče Tabela sredstev ni pravilno stanje. Ponovno izvlecite ali kopirajte vsebino namestitvenega programa.
DW015 Poskus nastavljanja odvisne operacije za koristno vsebino, ki je ne potrebuje Namestitveni program za Creative Suite je poskušal izvršiti neveljavno dejanje. Zaženite orodje Creative Cloud Cleaner Tool za odstranitev vseh izdelkov. Za navodila glejte Uporaba orodja za čiščenje Creative Cloud za odpravljanje težav z namestitvijo.
DF027 Kopiranje datoteke <source> na <destination> ni uspelo Kopiranje datoteke iz vira na cilj ni uspelo. Sprostite nekaj prostora na disku in znova namestite.

Napake amt3.log

Niz dnevnika Opis napake Možna rešitev
AMT: NAPAKA: v izdelku manjka SIF in ni pasivno aktiviran Manjka Application.sif. Ponovno namestite izdelek.
AMT: NAPAKA: ALM se ni inicializiral in zaupanja vredno shrambo, zato ni licence SLConfig.xml manjka/je poškodovana. Ponovno namestite izdelek.
AMT: NAPAKA: konfiguracijska datoteka Datoteka application.xml za izdelek manjka. Oziroma, kater koli del te mape manjka na lokaciji, kjer je izdelek nameščen: zakonita mapa AMT. Ponovno namestite izdelek.
PCDService: nadrejeni PCD ne obstaja. Nadrejene datoteke pcd.database ni mogoče najti. Ponovno namestite izdelek.
AMT: NAPAKA: program ni nameščen in ga je potrebno namestiti Program ni bil nameščen (ali namestitev ni bila uspešna). Dostavljene programe je običajno potrebno namestiti. Ponovno namestite izdelek.
AMT: NAPAKA: predpomnilnik PCD-ja ni zapisljiv, zato zapiram.

Namestitveni program ni mogel prebrati pomnilnika PCD (cache.database); verjetno je to preprečila datoteka za vodenje dnevnika dogodkov SQLLite. To napako je lahko povzročila manjkajoča datoteka adobe_caps.dll/ogrodje z lokacije, kjer je izdelek nameščen. Ta napaka lahko prav tako pomeni, da predpomnilnik PCD nima dovoljenj za zapisovanje. V tem primeru se izdelek ne zažene.

1. Potrdite dovoljenja do mape Adobe v skupni rabi.

  • Win 32-bitov: \Program Files\Common Files\Adobe
  • Win 64-bitov: \Program Files (x86)\Common Files\Adobe
  • Mac OS X: /Library/Application Support/Adobe/

2. izbrišite vse datoteke .journal v mapi Adobe PCD.

NAPAKA: napaka predpomnilnika PCD; prekinjam!

WeInstaller ni mogel prebrati pomnilnika PCD (cache.database); verjetno je to preprečila datoteka za vodenje dnevnika dogodkov SQLLite. To napako je lahko povzročila manjkajoča datoteka adobe_caps.dll/ogrodje z lokacije, kjer je izdelek nameščen.

Ta napaka lahko prav tako pomeni, da predpomnilnik PCD nima dovoljenj za zapisovanje. V tem primeru se izdelek ne zažene.

1. Potrdite dovoljenja do mape Adobe v skupni rabi.

  • Win 32-bitov: \Program Files\Common Files\Adobe,
  • Win 64-bitov: \Program Files (x86)\Common Files\Adobe
  • Mac OS X: /Library/Application Support/Adobe/

2. izbrišite vse datoteke .journal v mapi Adobe PCD.

Napaka pri dostopu do trgovin z licencami: trgovina z licencami ne dovoljuje zapisovanja (213:11) Licenčne datoteke imajo nepravilna dovoljenja. Glejte Napaka »Trgovina licenc ne dovoli zapisovanja« | Dnevnik namestitve | CS5, CS5.5.

 

Odpiranje nadrejenega PCD ni uspelo.

AMT: Napaka: predpomnilnik PCD-ja ni zapisljiv, zato zapiram. (Napaka = 16)

Nadrejena datoteka zbirke podatkov je nedostopna. Glejte Napaka dnevnika namestitve »Odpiranje nadrejenega PCD-ja ni uspelo« ali »Predpomnilnik PCD-ja ni zapisljiv« | Creative Suite 5, CS5.5.
ne najdem AMTErrnoServiceALMErrno Napaka »Program za nalaganje storitve ni mogel naložiti funkcije«: napaka pomeni, da je progam za nalaganje storitve ni uspelo naložiti funkcijo iz .dll/ogrodja. Manjkajoča ali poškodovana datoteka amtservices.dll/ogrodje lahko povzroči napako. Ponovno namestite izdelek.
ne najdem AMTErrnoServiceErrno Napaka »Program za nalaganje storitve ni mogel naložiti funkcije«: napaka pomeni, da je progam za nalaganje storitve ni uspelo naložiti funkcijo iz .dll/ogrodja. Manjkajoča ali poškodovana datoteka amtservices.dll/ogrodje lahko povzroči napako. Ponovno namestite izdelek.
Potrdite licence v času pred Chromom Ni dostopa do uporabniških informacij. Za dodatne informacije obiščite Adobe Središče za pomoč.
ne najdem C_AMTConfigurationServiceCreate Napaka »Program za nalaganje storitve ni mogel naložiti funkcije«: napaka pomeni, da je progam za nalaganje storitve ni uspelo naložiti funkcijo iz .dll/ogrodja. Manjkajoča ali poškodovana datoteka amtservices.dll/ogrodje lahko povzroči napako. Ponovno namestite izdelek.

oobelib.log

Niz dnevnika Opis napake Možna rešitev
FlexiSrz: potrditev serijske številke (zastavica = 0x00) ni uspela Vnesena serijska številka ne bo potrjena Glejte Napaka »Serijska številka ne velja za ta izdelek« | Creative Suite
FlexiSrz: potrditev serijske številke (zastavica = 0x01) ni uspela Vnesena serijska številka ne bo potrjena Glejte Napaka »Serijska številka ne velja za ta izdelek« | Creative Suite
FlexiSrz: potrditev serijske številke (zastavica = 0x02) ni uspela Vnesena serijska številka ne bo potrjena Glejte Napaka »Serijska številka ne velja za ta izdelek« | Creative Suite
FlexiSrz: potrditev serijske številke (zastavica = 0x04) ni uspela Vnesena serijska številka ne bo potrjena Glejte Napaka »Serijska številka ne velja za ta izdelek« | Creative Suite
FlexiSrz: potrditev serijske številke (zastavica = 0x08) ni uspela Vnesena serijska številka ne bo potrjena Glejte Napaka »Serijska številka ne velja za ta izdelek« | Creative Suite
FlexiSrz: potrditev serijske številke (zastavica = 0x10) ni uspela Vnesena serijska številka ne bo potrjena Glejte Napaka »Serijska številka ne velja za ta izdelek« | Creative Suite
FlexiSrz: potrditev serijske številke (zastavica = 0x20) ni uspela Vnesena serijska številka ne bo potrjena Zaženite program in spremenite jezikovne nastavitve, če je to možno, oziroma ponovno namestite z uporabo serijske številke.
FlexiSrz: potrditev serijske številke (zastavica = 0x40) ni uspela Vnesena serijska številka ne bo potrjena Glejte Napaka »Serijska številka ne velja za ta izdelek« | Creative Suite
FlexiSrz: potrditev serijske številke (zastavica = 0x80) ni uspela Vnesena serijska številka ne bo potrjena Glejte Napaka »Serijska številka ne velja za ta izdelek« | Creative Suite
FlexiSrz: potrditev serijske številke (zastavica = 0x100) ni uspela Vnesena serijska številka ne bo potrjena Glejte Napaka »Serijska številka ne velja za ta izdelek« | Creative Suite
FlexiSrz: potrditev serijske številke (zastavica = 0x200) ni uspela Vnesena serijska številka ne bo potrjena Glejte Napaka »Serijska številka ne velja za ta izdelek« | Creative Suite
OOBELib SIF datoteka ne obstaja Ne najdem datoteke application.sif Ponovno namestite izdelek CS5.
Uporabnik je vnesel enako serijsko številko v preveč potekov dela Če uporabnik vnaša enako serijsko številko v zaslon zavrnitve, ni sprejeta. Glejte Napaka »Serijska številka ne velja za ta izdelek« | Creative Suite

Napake aul.log

Niz dnevnika

Opis napake

Možna rešitev

AUL: najdena je sintaktično pravilna serijska številka za izdelek.

Na uporabniški napravi ni veljavnih serijskih številk s katerimi ste upravičeni do nadgradnje.

se ne prikaže v vnosu konfiguracijske datoteke aul.xml za id nadgradnje

Na uporabniški napravi ni veljavnih serijskih številk s katerimi ste upravičeni do nadgradnje.

 Napake PDApp.log

Niz dnevnika Opis napake Možna rešitev
[NAPAKA] Napaka ukaza UWA.HostMessageHandler DownloadUpdates. Namestitveni program že v uporabi ... Izvaja se še en primerek programa za posodobitev. Poskusite znova pozneje. Zaprite vse primere programa za posodobitev in poskusite znova.
[NAPAKA] UWANative – namestitev posodobitev je vrnila statusCode:44, errorCode:14 Za nadaljevanje je potrebno pooblastilo s skrbniškimi pravicami. Prijavite se z uporabniškim imenom s skrbniškimi pravicami.
[NAPAKA] UWANative – pojavila se je napaka pri inicializaciji programa za posodobitev. Koda napake: 23 Posodobitve so onemogočene. Program za posodobitev je bil onemogočen med namestitvijo. Obrnite se na sistemskega skrbnika za pomoč.
[NAPAKA] Napaka ukaza UWA.HostMessageHandler DownloadUpdates. Namestitveni program je že v uporabi. Adobe Application Manager je že zagnan. Zaprite vse primere Adobe Application Manager za nadaljevanje s tem programom. Zaprite vse primere programa za posodobitev in poskusite znova.
[NAPAKA] UWANative – namestitev posodobitev je vrnila statusCode:43, errorCode:201 Pri prenosu te posodobitve je prišlo do napake. Posredujte dovoljenje za zapisovanje in poskusite znova. Potrdite, da imate poln nadzor na začasno mapo.
[NAPAKA] UWANative – namestitev posodobitev je vrnila statusCode:43, errorCode:202 Prišli je do težave pri prenosu posodobitev na lokacijo, ki je navedena v prednostnih nastavitvah. Spremenite pot in nadaljujte. Prenesite posodobitev s spletnega mesta Adobe.com in jo namestite.
[NAPAKA] UWANative – namestitev posodobitev je vrnila statusCode:43, errorCode:203 Velikost izbranih posodobitev presega prostor, ki je na voljo na trdem disku. Sprostite dovolj prostora in kliknite Nadaljuj. Za namestitev je potreben dodaten prostor na disku.
[NAPAKA] UWANative – namestitev posodobitev je vrnila statusCode:43, errorCode:204 Pri prenosu te posodobitve je prišlo do napake. Zaprite program in poskusite znova pozneje. Poskusite prenesti kasneje ali prenesite posodobitev s spletnega mesta Adobe.com
[NAPAKA] UWANative – namestitev posodobitev je vrnila statusCode:43, errorCode:205 Pri prenosu te posodobitve je prišlo do napake. Zaprite program in poskusite znova pozneje. Obrnite se na podporo za Adobe za pomoč.
[NAPAKA] UWANative – namestitev posodobitev je vrnila statusCode:43, errorCode:206 Med prenosom je prišlo do napake. Poskusite znova kasneje. Poskusite prenesti kasneje ali prenesite posodobitev s spletnega mesta Adobe.com
[NAPAKA] UWANative – namestitev posodobitev je vrnila statusCode:43, errorCode:207 Pri prenosu te posodobitve je prišlo do napake. Zaprite program in poskusite znova pozneje. Preverite, ali požarni zid spreminja preneseno vsebino. Prav tako lahko uporabnik obišče spletno mesto Adobe.com in ročno prenese in namesti posodobitev.
[NAPAKA] UWANative – namestitev posodobitev je vrnila statusCode:44, errorCode:210 Pri namestitvi te posodobitve je prišlo do napake. Zaprite program in poskusite znova pozneje. Prenesite posodobitev s spletnega mesta Adobe.com in jo namestite.
[NAPAKA] UWANative – Iskanje posodobitev je vrnilo statusCode:41, errorCode:212 Strežnik za posodobitev se ne odziva. Strežnik začasno nima povezave oz. napačne nastavitve za internet ali požarni zid. Poskusite znova kasneje. Požarni zid ali proxy morda blokira dostop do posodobitev. Prenašajte posodobitve z Adobe.com dokler težava ni odpravljena.
[NAPAKA] UWANative – Iskanje posodobitev je vrnilo statusCode:41, errorCode:213 Strežnik za posodobitev se ne odziva. Strežnik začasno nima povezave oz. napačne nastavitve za internet ali požarni zid. Poskusite znova kasneje. Izbrišite začasne datoteke.
Ne morem naložiti knjižnice UWANative Manjka ali poškodovana datoteka UWANative Ponovno namestite izdelek.
Ne morem zagnati programčka UWANative Jedro programa za posodobitev manjka, je poškodovano ali je prišlo do notranje napake. Ponovno namestite izdelek.
Nalaganje datoteke ZString za področne nastavitve ni mogoče Namestitev je poškodovana. Program za posodobitev se ne zažene. Ponovno namestite izdelek.
Napaka v pdatabaseOpenSessionNoCreate Ikone vseh izdelkov niso prikazane na uporabniškem vmesniku programa za posodobitev, prav tako pa občasno namestitev ni končana. Ta napaka se pojavi pri manjkajoči ali poškodovani zbirki podatkov p. Ponovno namestite izdelek.
Napaka v pdatabaseGetPayloads. Napaka pri pridobivanju seznama koristnih vsebin Ikone vseh izdelkov niso prikazane na uporabniškem vmesniku programa za posodobitev, prav tako pa občasno namestitev ni končana. Ta napaka se pojavi pri manjkajoči ali poškodovani zbirki podatkov p. Ponovno namestite izdelek.
Napaka v mdatabaseOpenSessionNoCreate Ikone vseh izdelkov niso prikazane na uporabniškem vmesniku programa za posodobitev. Ta napaka se pojavi, ko zbirka podatkov za medij manjka ali je poškodovana Ponovno namestite izdelek.
Napaka pri generiranju XML-a posodobitve Na glavnem uporabniškem vmesniku je prikazano sporočilo »Napaja pri nalaganju poteka dela programa za posodobitev«. Popravek je poškodovan Prenesite posodobitev s spletnega mesta Adobe.com in jo namestite.
Način PostSelfUpdate: pridobivanje shranjenega stanja xml ni uspelo. Končaj. Program za posodobitev se ne zažene po načinu samodejne posodobitve. Prenesite posodobitev s spletnega mesta Adobe.com in jo namestite.
OpenUpdater: ustvarjanje procesa ni uspelo Program za posodobitev se ne zažene z obveščevalnika za posodobitve AAM Ponovno namestite izdelek.
Semafor – zapora ni bila sproščena Namestitev/samodejna posodobitev izdelka ni uspela. Ponovno zaženite računalnik.
[NAPAKA] Napaka ukaza UWA.HostMessageHandler InstallUpdates. Namestitev samodejne posodobitev ni uspela ... Samodejna posodobitev je neuspešna, če je zagnana datoteka Logtransport2.exe Ponovno zaženite računalnik.
[NAPAKA] UWA.HostMessageHandler setProxyInfo ni vrnil uspešnega niza. Vrnila je: <error>Napaka jedra programa za posodobitev</error> [Pooblastitev strežnika proxy]Program za posodobitev se ne more povezati, če uporabniško ime in geslo vsebujeta večbajtne znake. Uporabniško ime ali geslo uporablja večbajtne znake. Pogovorno okno za pooblastilo nima dostopa do večbajtnih znakov, kot je Kandži.
Koristna vsebina najvišje ravni ni bila ekstrahirana Na zaslonu namestitve ni prikazanih izdelkov, ker se glavni izdelek ni namestil. Nadaljujte z namestitvijo.
DWA.ProductOptionsMediator ni vrnil vrednosti Začasni imenik je bil prazen med postopkom namestitve. Ponovite namestitev.
Na mediju ni manifesta namestitve. Med namestitvijo se prikaže »Namestitveni program se ni inicializiral«, ker je namestitveni program poškodovan. Ponovite prenos in izvlecite namestitveni progam.
DWA.FetchMediaInformationCommand Ne morem naložiti knjižnice DWANative Prikaže se »Namestitveni program se ni inicializiral«, ker je namestitveni program poškodovan. Manjka DWA Native. Ponovite prenos in izvlecite namestitveni progam.
Nalaganje datoteke ZString za področne nastavitve ni mogoče Namestitveni program se ne prikaže. Namestitveni program je poškodovan. Ponovite prenos in izvlecite namestitveni progam.
Preslikava koristne vsebine ni uspešna Med namestitvijo se prikaže »Namestitveni program se ni inicializiral«, ker je namestitveni program poškodovan. Ponovite prenos in izvlecite namestitveni progam.
Serijska številka CheckForUpgrade je vrnila prazno postavko upgradeXML Seznam kvalificiranih izdelkov na zaslonu posodobitve je prazen, ker manjkajo informacije o nadgradnji. Uporabljate nadgrajeno serijsko številko, vendar vaš namestitveni program ne podpira nadgradnje. Uporabite drug namestitveni program/serijsko številko.
PWA ni možno naložiti. Funkcija uporabnosti ne bi bila na voljo Serijska številka ni veljavna. Funkcionalnost uporabnosti ni opravljena. PWANative je poškodovan Ponovite prenos in izvlecite namestitveni progam.
Izvorna stran ni vrnila koristne vsebine Med namestitvijo se prikaže »Namestitveni program se ni inicializiral«, ker je namestitveni program poškodovan. Ponovite prenos in izvlecite namestitveni progam.
Gonilnik ni omogočen zato je tipka za namestitev onemogočena Tipka za namestitev je onemogočena. Gonilnika ni možno namestiti na napravo. Preverite sistemske zahteve za izdelek.
GetChallengeString ni vrnila oznako rezultata Izzvani niz ni prikazan na zaslonu vnosov skozi skriti vhod programa za posodobitev Ponovite prenos in izvlecite namestitveni progam.
Napaka pri zapisovanju informacij o partnerski povezavi v datoteko Ob izdelku je prikazana privzeta ikona (-) Prikazana je napačna ikona. Nadaljujte z namestitvijo.
Napaka pri pridobivanju mdatabaseGetBrandingData Ob izdelku je prikazana privzeta ikona (-) Samo težava z uporabniškim vmesnikom brez drugih vplivov, namesto ikone izdelka je prikazana privzeta ikona.
Proces DE ni bil zagnan Mehanizem uvajanja je poškodovan. Ponovite prenos in izvlecite namestitveni progam.
Zapis uvajanja XML v datoteko ni uspel Nič se ne zgodi, ko kliknete tipko za namestitev. Ponovite prenos in izvlecite namestitveni progam.
Napaka pri poslušanju paketov IPC. Nič se ne zgodi, ko kliknete tipko za namestitev. Ponovite prenos in izvlecite namestitveni progam.
Seznam koristne vsebine nima oznake najvišje ravni: vrnjena vrednost je Med namestitvijo se prikaže »Namestitveni program se ni inicializiral«, ker je namestitveni program poškodovan. Ponovite prenos in izvlecite namestitveni progam.
Napaka pri sproščanju prostora na disku Prostor na disku je sporočen kot 0 KB s simbolom opozorilo(!) . Za dokončanje namestitve je potreben dodaten prostor na disku ali sistemski pogon.
Zagon procesa ni uspel Ikona izdelka ob koncu namestitve ne zažene izdelka. Zaprite namestitev in običajno zaženite izdelek.
Izvlečenje responseCode iz odzivne datoteke xml ni mogoče. »Vašega izdelka trenutno ni mogoče registrirati. Poskusite znova pozneje.« ali »Vaše naročnine na Adobe CS Live ni bilo možno zagnati. Poskusite znova kasneje.« je prikazano na zaslonu, ker je strežnik Adobe posredoval slab odziv. Poskusite končati proces ID za Adobe kasneje.
Ustvarjanje lokalne kopije podpisane datoteke ni uspelo Manjkata Install.sig ali update.sig. Namestitveni program je poškodovan. Ponovite prenos in izvlecite namestitveni progam.
Nalaganje podpisne datoteke ni uspelo Manjkata Install.sig ali update.sig. Namestitveni program je poškodovan. Ponovite prenos in izvlecite namestitveni progam.
Napaka »Ekstrahiranje sredstev ni uspelo«. Pima (datoteka sredstev) manjka. Namestitveni program je poškodovan. Ponovite prenos in izvlecite namestitveni progam.
Ne najdem datoteke programčka na napravi - Namestitev AAM na napravi je poškodovana. Ponovite prenos in izvlecite namestitveni progam.
Ne morem kopirati PDAppFlex.swf eno raven višje Med namestitvijo se prikaže »Namestitveni program se ni inicializiral«. Namestitveni program ali ukaz za »ponovitev« je morda poškodovan. Ponovno namestite izdelek.
Ne morem zagnati PDApp. Napaka pri opravljanju dodatnega kopiranja PDAppFlex Med namestitvijo se prikaže »Namestitveni program se ni inicializiral«. Namestitveni program je morda poškodovan. Ponovite prenos in izvlecite namestitveni progam.
Napaka pri razčlenjevanju argumentov ukazne vrstice pri - Uporabljeni so popačeni argumenti ukazne vrstice. Nadaljujte z namestitvijo.
Izvršljiva datoteka Adobe Application Manager ne obstaja na tej lokaciji Med namestitvijo se prikaže »Namestitveni program se ni inicializiral«. Ponovite prenos in izvlecite namestitveni progam.
Izvršljiva datoteka mehanizma za uvajanje ne obstaja na tej lokaciji Namestitveni program je poškodovan Ponovite prenos in izvlecite namestitveni progam.
Zagonska pot je predolga. Zaženite namestitveni program z druge lokacije Sporočilo »Zagonska pot je predolga. Zaženite namestitveni program z druge lokacije.« se prikaže med namestitvijo. Premaknite namestitvene datoteke na krajšo pot in ponovite namestitev.
Uspešno posredovan nedokončan/manjkajoč komplet argumentov ukazne vrstice Sprejeti so nepravilni argumenti ukazne vrstice. Poiščite veljavne argumente ukazne vrstice v dokumentaciji uvajanja.
Datoteka za preglasitev ne obstaja - Datoteka za preglasitev, ki jo določa argument »--overrideFile=« ukazne vrstice, ne obstaja. Popravite pot do datoteke za preglasitev.
Uvajalna datoteka ne obstaja - Uvajalna datoteka, ki jo določa argument »--deploymentFile=« ukazne vrstice, ne obstaja. Popravite pot do uvajalne datoteke.
Odstranitev prek programa Bootstrapper je podprta samo v tihem načinu. Skrbniške pravice niso potrebne za dokončanje odstranitve. Prijavite se v uporabniški račun s skrbniškimi pravicami in poskusite ponoviti odstranitev.
Nalaganje PIM ni uspelo in/ali ne najdem funkcij Med namestitvijo se prikaže »Namestitveni program se ni inicializiral«. PIM manjka ali je poškodovana Ponovite prenos in izvlecite namestitveni progam.
Setup.xml ne obstaja Med namestitvijo se prikaže »Namestitveni program se ni inicializiral«. Ni manifesta namestitve v namestitvenem programu. Ponovite prenos in izvlecite namestitveni progam.
Inicializacija ni uspela. Napaka pri razčlenjevanju datoteke setup.xml Med namestitvijo se prikaže »Namestitveni program se ni inicializiral«. Namestitvena datoteka manifesta je poškodovana. Ponovite prenos in izvlecite namestitveni progam.
Napaka pri inicializaciji. Napaka pri razčlenjevanju datoteke setup.xml Med namestitvijo se prikaže »Namestitveni program se ni inicializiral«. Namestitvena datoteka manifesta je poškodovana. Ponovite prenos in izvlecite namestitveni progam.
Poškodovana ali manjkajoča datoteka manifesta Neveljaven manifest v paketu. Namestitveni program je poškodovan. Ponovite prenos in izvlecite namestitveni progam.
Napaka pri inicializaciji. Razčlenjevanje manifesta ni uspelo. Neveljaven manifest v paketu. Namestitveni program je poškodovan. Ponovite prenos in izvlecite namestitveni progam.
Koristne vsebine ne obstajajo na lokaciji: Vir namestitve, ki ste ga določili v ukazni vrstici, je neveljaven. Posredujete veljavno mesto na ukazni vrstici.
Izvorna pot namestitve ne obstaja - Vir namestitve, ki ste ga določili v ukazni vrstici, je neveljaven. Posredujete veljavno mesto na ukazni vrstici.
Pri zapiranju drugih potekov dela je prišlo do časovne omejitve. Med namestitvijo se prikaže »Namestitveni program se ni inicializiral«. Zagonski program Bootstrapper ni uspešno zaprl druge namestitve. Zaprite vse namestitve in ponovite proces.
Napaka pri zapiranju potekov dela. Ne morem namestiti Med namestitvijo se prikaže »Namestitveni program se ni inicializiral«. Zagonski program Bootstrapper ni uspešno zaprl druge namestitve. Zaprite vse namestitve in ponovite proces.
Napaka pri zapiranju potekov dela za obveščanje Med namestitvijo se prikaže »Namestitveni program se ni inicializiral«. Zagonski program Bootstrapper ni uspešno zaprl druge namestitve. Zaprite vse namestitve in ponovite proces.
Inicializacija knjižnice ZString ni uspela Namestitveni mehanizem je prikazan v angleščini. Namestitveni program je poškodovan. Ponovite prenos in izvlecite namestitveni progam.
Napaka pri odpiranju datoteke slovarja lokalnega jezika. Namestitveni mehanizem je prikazan v angleščini. Namestitveni program je poškodovan. Ponovite prenos in izvlecite namestitveni progam.
Napaka pri čiščenju. Napaka:   Zaženite orodje Creative Cloud Cleaner Tool za odstranitev vseh izdelkov.
Vrnjena napaka pri nameščanju .pim_copyPkgsFromACFToCFPath Namestitev v ACF je morda poškodovana. Ponovno namestite izdelek.
Drug potek dela za uvajanje je že v teku ... končajte ta potek dela za nadaljevanje Poskušali ste zagnati ali posodobiti izdelek tekom procesa druge namestitve. Končajte namestitev in nato zaženite ali posodobite druge izdelke Adobe.
Izhod iz uporabljenega poteka dela, ko drug potek dela za uvajanje posodablja ACF ... končajte ta potek dela pred nadaljnjo uporabo Poskušali ste zagnati ali posodobiti izdelek tekom procesa druge namestitve. Končajte namestitev in nato zaženite ali posodobite druge izdelke Adobe.
Odpiranje cevi ni uspelo. Odpiranje za zapisovanje ni uspelo. Vrnjen Windows GetLastError Adobe Application Manager je že zagnan. Zaprite vse namestitve in ponovite proces.
Informacij o registraciji programčka ni bilo možno pridobiti. Ponovna namestitev »Adobe Application Manager« bo morda odpravila težavo Namestitev AAM je poškodovana. PIM ali zbirka podatkov PIM je poškodovana. Ponovno namestite izdelek.
Informacij o registraciji programčka ni bilo možno pridobiti! Zapiranje programa. Ponovna namestitev »Adobe Application Manager« bo morda odpravila težavo Namestitev AAM je poškodovana. PIM ali zbirka podatkov PIM je poškodovana. Ponovno namestite izdelek.
Ne najdem datoteke programčka na napravi - Namestitev AAM je poškodovana Ponovno namestite izdelek.
Napaka pri ustvarjanju glavnega okna PDApp – manjka gostujoča datoteka SWF Namestitev AAM je poškodovana Ponovno namestite izdelek.
Ni knjižnične datoteke zbirke podatkov za programček na poti - Namestitev AAM je poškodovana. Manjka PIM. Ponovno namestite izdelek.
Ni datoteke zbirke podatkov za programček na poti - Namestitev AAM je poškodovana. Manjka PIM. Ponovno namestite izdelek.
Napaka pri iskanju datoteke slovarja lokalnega jezika. Nastavljam na privzeto nastavitev angleščine AAM prikazuje meni v angleščini za Mac OS Ponovite prenos in izvlecite namestitveni progam.
Napaka, poti splošne mape PIM ni bilo možno ustvariti. Med namestitvijo se prikaže »Namestitveni program se ni inicializiral«. Nimate pravic za namestitveno mapo. Potrdite poln nadzor na naslednjimi mapami Mac: /~/Applications/Adobe in /Library/Application Support/Adobe/.
Zaznana dnevniška datoteka zbirke podatkov, Adobe Application Manager je v poškodovanem stanju na Prišlo je do izklopa ali pa je namestitveni program bil prekinjen med namestitvijo. Namestitev AAM je poškodovana Ponovite prenos in izvlecite namestitveni progam.
Napaka, datoteke zbirke podatkov ni bilo možno ustvariti Prikaže se sporočilo o napaki »Namestitveni program se ni inicializiral«. Do te napake lahko pride, če nimate dovoljenj za mapo, kamor poteka namestitev. Potrdite poln nadzor na naslednjimi mapami Mac: /~/Applications/Adobe in /Library/Application Support/Adobe/.
Napaka, ne morem pridobiti //package_installation_info/ Eden manifest v paketu je neveljaven. Namestitveni program je poškodovan. Ponovite prenos in izvlecite namestitveni progam.
Velikost poti ni bilo mogoče določiti Namestitev AAM je poškodovana Zaženite orodje Creative Cloud Cleaner Tool za odstranitev vseh izdelkov.
Napaka, obdelava datoteke manifesta ni uspela Neveljaven manifest v paketu. Namestitveni program je poškodovan. Ponovite prenos in izvlecite namestitveni progam.
Napaka, inicializacija XML ni uspela. Nepravilna datoteka xml v kazalu Neveljaven manifest v paketu. Namestitveni program je poškodovan. Ponovite prenos in izvlecite namestitveni progam.
Neuspešno kopiranje paketov iz Namestitev ni uspela. Nekatere datoteke so zaklenjene. Ponovno zaženite računalnik in ponovite namestitev.
Datoteka updaterInventory.dll ni prisotna na lokaciji V namestitvenem programu ni inventarja programa za posodobitev. Ponovite prenos in izvlecite namestitveni progam.
Knjižnice updaterInventory ni bilo mogoče naložiti Inventar obveščevalnika v namestitvenem programu je poškodovan. Ponovite prenos in izvlecite namestitveni progam.
manjka v paketu manifesta. Neveljaven manifest v paketu. Namestitveni program je poškodovan. Ponovite prenos in izvlecite namestitveni progam.
Napaka, pridobivanje velikosti starega paketa na sistemu ni uspelo. Namestitev AAM je poškodovana Zaženite orodje Creative Cloud Cleaner Tool za odstranitev vseh izdelkov.
Napaka, neveljavna vrednost za velikost sredstev paketa Namestitveni program AAM je poškodovan Ponovite prenos in izvlecite namestitveni progam.
Izvlečenje responseCode iz odzivne datoteke xml ni mogoče. »Vašega izdelka trenutno ni mogoče registrirati. Poskusite znova pozneje.« ali »Vaše naročnine na Adobe CS Live ni bilo možno zagnati. Poskusite znova kasneje.« je prikazano, ker je Adobe posredoval slab odziv. Poskusite končati proces ID za Adobe kasneje.
Pojavila se je težava pri obdelavi openFile!. Shellexecute retVal je 2 Mapa OBLRes manjka. Ponovno namestite izdelek.
Napaka v mdatabaseOpenSessionNoCreate Seja medijske zbirke podatkov ni ustvarjena. Media_database ni prisotna. Ponovno namestite izdelek.
V mapi ni seznama EULA. EULA ni prisotna v mapi AMT. Ponovno namestite izdelek.
Napaka pri pridobivanju seznama EULA v mapi. EULA ni prisotna v mapi AMT. Ponovno namestite izdelek.
Napaka pri pridobivanju nameščenih kod Adobe iz zbirke podatkov Napaka pri pridobivanju nameščenih kod Adobe iz zbirke podatkov p. Deaktivacija lahko poteka brez težave.
Datoteka adobe_oobelib dll/dylib manjka ali je pokvarjena Uporabnik ne vidi uporabljenega poteka dela. OOBElib je poškodovana ali manjka Ponovno namestite izdelek.
Ne morem pridobiti vsebine datoteke AMTLibXML

Uporabnik ne vidi uporabljenega poteka dela.

Ponovno zaženite program in ga ponovno namestite, če se težava ponovi.
Ne morem pridobiti oznake amtlib_parameters iz datoteke AMTLibXML Uporabnik ne vidi uporabljenega poteka dela. Ponovno zaženite program in ga ponovno namestite, če se težava ponovi.
Ne morem naložiti knjižnice PWANative! Uporaba izvornih komponent (LWA) morda manjka ali je poškodovana. PWA Native je poškodovana ali manjka Ponovno namestite izdelek.
Nalaganje datoteke ZString za področne nastavitve ni mogoče. Uporaba komponente ZString (LWA) morda manjka ali je poškodovana. Uporabnik ne vidi uporabljenega poteka dela. Ponovno namestite izdelek.
Ne morem zaznati pravilnega vozlišča oznake rezultata v XML na odziv pwa_getEULALocaleList Lokalna datoteka EULA in zbirka medijskih podatkov manjkata. Ponovno namestite izdelek.
LoadTrial ni vrnil uspešne oznake. Vrnjena vrednost je Konfiguracijske datoteke so poškodovane. Ponovno namestite izdelek.
LaunchApplication ni vrnil uspešne oznake. Vrnjena vrednost je Program se ne zažene z zaslonov za omogočanje uporabe. Ponovno namestite izdelek.
Izdelkov ni možno nastaviti na prvo raven kvalifikacijskega pregleda. Prikazan je prazen list v poteku dela za nadgradnjo serijske številke. Obrnite se na podporo za Adobe za pomoč pri branju aul.log.
Izdelkov ni možno nastaviti na drugo raven kvalifikacijskega pregleda. Prikazan je prazen list v poteku dela za nadgradnjo serijske številke. Obrnite se na podporo za Adobe za pomoč pri branju aul.log.
Ne morem pridobiti oznake rezultata za podrobnosti o aktivaciji zbirke Napaka pri pridobivanju nameščenih kod Adobe iz zbirke podatkov p. Nadaljujte z deaktivacijo.
Omrežje je brez povezave, AdobeId bo preskočen Pri mrežni napaki ali upočasnitvi se zaslon ID-ja za Adobe ne pokaže Tekom opozarjanja Adobe pregleduje omrežno povezavo. Če Adobe ne zazna pravočasno stanja omrežja, se zaslon AdobeID preskoči. Izboljšanje povezave z internetom odpravi težavo.
Ne najdem datoteke programčka na napravi - LWA_ui Program se ne bo zagnal, če je mapa LWA poškodovana/izbrisana. Prenesite Adobe Application Manager s spletnega mesta Adobe in ga ponovno namestite.
Ne morem odpreti določenega url Uporabnik je kliknil registracijski tipko, a URL se ni odprl. Prijavite se v spletno mesto Adobe.com.
Napaka pri iskanju datoteke slovarja lokalnega jezika. Nastavljam na privzeto nastavitev angleščine Obveščevalnik je prikazan v angleščini in ne v jeziku izdelka. Prijavite se v spletno mesto Adobe.com.
Napaka v getInstallStatusOfTheMedia  

Preimenujte datoteko media_database.database:
Mac: [zagonska zgoščenka]/Library/Application Support/Adobe/caps/
Win: %Program Files%/Common Files/Adobe/caps/

Še vedno potrebujete pomoč?

Če še vedno potrebujete pomoč, se obrnite na podporo Adobe.

 Adobe

Pridobite pomoč hitreje in preprosteje

Ali ste nov uporabnik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konferenca o ustvarjalnosti

14.–16. oktober v Miami Beachu in spletu

Adobe MAX

Konferenca o ustvarjalnosti

14.–16. oktober v Miami Beachu in spletu

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konferenca o ustvarjalnosti

14.–16. oktober v Miami Beachu in spletu

Adobe MAX

Konferenca o ustvarjalnosti

14.–16. oktober v Miami Beachu in spletu