Konfigurovať prehľadávač na použitie doplnku Adobe PDF na otváranie súborov PDF online

Vyriešte problémy s PDF opätovným nakonfigurovaním svojho prehľadávača tak, aby pracoval s doplnkom Acrobat alebo Reader.

Problémy s PDF

Mnohé nové verzie prehľadávačov obsahujú svoj vlastný doplnok pre PDF, ktorý automaticky nahradí doplnok pre Acrobat a Reader od spoločnosti Adobe. Nainštalovanie aplikácie Firefox 19 alebo novšej môže napríklad spôsobiť, že váš doplnok Adobe bude deaktivovaný a nahradený. Doplnky prehľadávačov obvykle nepodporujú všetky PDF funkcie alebo ponúkajú porovnateľné vlastnosti. Ak sa stretnete s nasledovnými problémami, možno budete musieť obnoviť doplnok Adobe:

 • Časti PDF sa nezobrazia
 • Nízky výkon alebo kvalita obrazu
 • Veľké súbory pri tlači do PDF
 • 3D modely nefungujú
 • Zabudované súbory SWF sa neprehrajú

Riešenie: Vráťte späť doplnok Adobe PDF

Vyberte svoj prehľadávač a systém:

Manuálne zmeňte preferencie svojho prehľadávača, aby používal zobrazenie PDF pomocou aplikácie Acrobat alebo Reader.

Firefox vo Windows

 1. Vyberte Firefox > Options (Voľby) > Applications (Aplikácie).

 2. V oblasti Typ obsahu sa navigujte na Portable Document Format (PDF).

 3. Kliknite na kolónku Action (Akcia) v blízkosti Portable Document Format (PDF), a potom vyberte aplikáciu na otvorenie PDF. Napríklad pre použitie doplnku Acrobat v rámci prehľadávača zvoľte Use Adobe Acrobat (in Firefox) (Použiť Adobe Acrobat (vo Firefox)).

Firefox na Mac OS

 1. Vyberte Firefox.

 2. Vyberte Preferences (Preferencie) > Applications (Aplikácie).

 3. Vyberte Portable Document Format (PDF) z kolónky Content Type (Typ obsahu).

 4. Kliknite na stĺpec Akcia v blízkosti Portable Document Format (PDF) a potom vyberte Použiť doplnok Adobe Acrobat NPAPI.

Chrome na Mac alebo Windows

Chrome a Acrobat už nie sú viac kompatibilné. Ak chcete viac informácií, pozrite si Zmena v podpore pre doplnky Acrobat a Reader v moderných webových prehľadávačoch.

Safari na Mac OS

 1. Vo Vyhľadávači vyberte súbor PDF a vyberte možnosti File (Súbor) > Get Info (Získať informácie).

 2. Kliknutím na šípku vedľa textu Open With (Otvoriť pomocou) zobrazte menu produktu.

 3. Z ponuky aplikácií vyberte buď Adobe Acrobat alebo Adobe Acrobat Reader.

 4. Kliknite na tlačidloChange All (Zmeniť všetko).

 5. Keď budete vyzvaní, či chcete zmeniť všetky podobné dokumenty, kliknite naContinue (Pokračovať).

Safari na Mac OS alebo Windows - preferencie prehľadávača

 1. Spustite Safari a vyberte Safari > Preferences (Preferencie).

 2. V okne Preferencie kliknite na Security (Zabezpečenie), a potom kliknite na Website settings (Nastavenia webovej stránky) v blízkosti internetových doplnkov.

 3. V zozname doplnkov vyberte Adobe Reader.Pod položkou When Visiting Other Websites (Keď navštevujete iné webové stránky), v rozbaľovacom zozname vyberte Allow Always (Vždy povoliť) a kliknite na Done (Hotovo).

  Prehľadávač je teraz nastavený na použitie doplnku Adobe Reader na zobrazenie PDF.

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX

Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX

Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online