Riešenie problémov pri prezeraní súborov PDF na webe

Riešenia všeobecných problémov so zobrazením súborov PDF z webovej stránky.

Symptómy

Všeobecné symptómy, keď nemôžete zobraziť súbor PDF na webe:

 • Prázdna stránka vo webovom prehľadávači
 • Ikona červeného X
 • Indikátor chybného odkazu, ako je červený štvorec, modrý trojuholník alebo modrý kruh
 • Chyba: „Adobe Acrobat/Reader, ktorý beží, nemôže byť použitý na zobrazenie súborov PDF vo webovom prehľadávači. Vyžaduje sa Adobe Acrobat/Reader verzie 8 alebo 9. Ukončite ho a skúste to znova“.

Ak chcete vyriešiť niektoré najvšeobecnejšie problémy so zobrazením súborov PDF, postupujte podľa pokynov, ktoré sú uvedené nižšie v nasledovnom poradí: Aktualizujte Reader alebo Acrobat, opravte problémy so súbormi PDF, skontrolujte nastavenia prehľadávača, opravte alebo preinštalujte Reader alebo Acrobat.

Aktualizácia aplikácie Reader alebo Acrobat

Spoločnosť Adobe štvrťročne vydáva bezplatné bezpečnostné aktualizácie. Uistite sa, či je aktualizácia vašej verzie aplikácie Reader alebo Acrobat najnovšia. Aktualizácie často obsahujú opravy všeobecných problémov. Prevezmite si najnovšiu bezplatnú aktualizáciu.

 1. Otvorte Reader alebo Acrobat.

 2. Vyberte možnosť Pomocník > Skontrolovať dostupné aktualizácie.  

  Acrobat 9 a starší: Ak je prístupná nová aktualizácia, táto sa nainštaluje automaticky.

  Acrobat X a XI: Kliknite na Update (Aktualizovať) a potom kliknite na Install (Inštalovať).

  Acrobat: Pokračujte ďalším krokom.

 3. Keď sa objaví dialógové okno pre aplikáciu Updater (Aktualizácie), kliknite na Download (Prevziať).

 4. Po dokončení preberania kliknite na ikonu inštalácie aplikácie Acrobat. V okne pre aktualizáciu aplikácie Acrobat kliknite na Install (Inštalovať).

 5. Po dokončení aktualizácie reštartujte svoj počítač a otestujte súbory PDF znova, aby ste videli, či je možné ich zobraziť.

Riešenia pre súbory PDF

Obnoviť alebo znova načítať stránku

Obyčajné obnovenie stránky v prehľadávači často umožní úplne načítať súbor PDF.

 • Držte stlačené tlačidlo Shift a stlačte tlačidlo Refresh (Obnoviť) alebo Reload (Znova načítať) v prehľadávači.

Skúste zobraziť iný súbor PDF

Skúste zobraziť iný súbor PDF. Napríklad si pozrite, či sa tento vzorový formulár zobrazí vo vašom prehľadávači. Ak aplikácia Acrobat alebo Reader dokáže otvoriť vzorový formulár, potom ostatné súbory PDF môžu byť poškodené alebo webový server môže mať problémy. Ak je to možné, kontaktujte osobu alebo spoločnosť, ktorá spravuje webovú stránku.

Skúste zobraziť súbor PDF na vašom disku

Určite, či váš webový prehľadávač dokáže otvoriť súbor PDF z vášho lokálneho harddisku skôr, ako z webu. Na takýto test potrebujete mať súbor PDF, ktorý je uložený vo vašom počítači.

 1. Vo svojom webovom prehľadávači urobte nasledovné:

  • Mac OS: Vyberte Súbor > Otvoriť (alebo Otvoriť súbor).
  • Windows: Stlačte Control + O.
 2. Kliknite na Prehliadať.

 3. (Len pre Windows) Z ponuky Súbory typu vyberte Všetky súbory.

 4. Nájdite vo svojom počítači súbor PDF, vyberte ho a potom kliknite na Otvoriť.

  Ak sa súbor PDF otvorí, webová stránka, ktorú ste prezerali môže mať problém. Kontaktujte osobu alebo spoločnosť, ktorá spravuje webovú stránku.

Riešenia týkajúce sa prehľadávača a nastavenia prehľadávača

Vyskúšajte iný prehľadávač

Niektoré okolnosti na vašom počítači, ako bezpečnostné nastavenia alebo cookies prehľadávača môžu zabraňovať v prezeraní súborov PDF. Často najrýchlejším riešením je skúsiť otvoriť stránku pomocou iného prehľadávača. Skúste niektorý z nasledovných prehľadávačov, ktorý ste ešte nevyskúšali:

 Google Chrome
 Mozilla Firefox
 Microsoft Internet Explorer
 Apple Safari

Ak chcete zoznam kompatibilných prehľadávačov pre aplikácie Reader a Acrobat, pozrite si Kompatibilné webové prehľadávače.

Prepnúť na kompatibilné zobrazenie (Internet Explorer)

Niektoré webové stránky sa zobrazujú lepšie v režime kompatibilného zobrazenia Internet Explorera. Režim kompatibilného zobrazenia zobrazuje stránku, akoby to bolo v staršej verzii prehliadača.

Ak chcete inštrukcie, ako prepnúť na toto zobrazenie, pozrite si  Opraviť problémy so zobrazením stránky pomocou režimu kompatibilného zobrazenia.

Reštartovať počítač a skúsiť znova otvoriť súbor PDF

Reštartujte svoj počítač, potom otvorte webovú stránku znova. Reštartovaním sa vymaže pamäť počítača a vyrovnávacia pamäť. Jednoduchým reštartovaním počítača často vyriešite problémy so zobrazovaním.

Vymazať dočasné internetové súbory (Internet Explorer, Firefox a Chrome)

Vymažte vyrovnávaciu pamäť prehliadača (niekedy nazývanú dočasné internetové súbory), aby sa zabezpečilo, že prezeráte najnovšiu verziu stránky.

Pri vyberaní možností buďte opatrní. Vymažte len vyrovnávaciu pamäť prehliadača. Ak vymažete všetky dočasné internetové súbory, môžete vymazať cookies, ktoré obsahujú určité informácie o prihlasovaní a preferencie. Väčšina prehliadačov vám poskytne vybrať typ obsahu, ktorý chcete vymazať.

Dialógové okno v prehliadači Firefox Vymazať všetku históriu vám umožní vymazať len vyrovnávaciu pamäť prehliadača.

Pokyny týkajúce sa vymazania vyrovnávacej pamäte prehliadača nájdete v nasledujúcich položkách:

Firefox: Odstrániť nedávne prehliadania a prevziať históriu

Chrome: Odstrániť vyrovnávaciu pamäť, históriu a ďalšie údaje prehliadača

Internet Explorer 8 až 11: Prezeranie a vymazanie histórie prehľadávača

Internet Explorer 7Odstrániť históriu webovej stránky

V preferenciách prehliadača resetujte zobrazenie súborov PDF (Acrobat/Reader X a staršie)

Skúste resetovať preferencie zobrazenia vo svojom prehliadači, aby sa vyriešil problém so zobrazovaním.

 1. V aplikáciách Reader alebo Acrobat kliknite pravým tlačidlo na okno dokumentu a vyberte Page Display Preferences (Preferencie zobrazenia stránky).

 2. Zo zoznamu vľavo vyberte Internet.

 3. Odznačte Zobraziť súbor PDF v prehliadači, a potom kliknite na OK.

 4. Skúste otvoriť súbor PDF znova z webovej stránky.

Zobrazenie súborov PDF v 32-bitovej verzii Internet Explorera alebo Safari (len pre Windows Vista)

Táto procedúra sa týka len používateľov Windows Vista s Internet Explorerom 9 a starším.

Acrobat a Reader sú 32-bitové aplikácie vo Windows. Ak skúsite otvoriť súbor PDF v 64-bitovej verzii aplikácie Internet Explorer, súbor PDF sa otvorí v samostatnej aplikácií Acrobat alebo Reader, nie v aplikácii Internet Explorer.

Poznámka:

Internet Explorer 9 podporujú len aplikácie Reader 10.1 alebo Acrobat 10.1 a novšie.

Ak sa chcete uistiť, či používate 32-bitovú verziu Internet Explorera, postupujte podľa nasledovných krokov:

 1. V Internet Exploreri vyberte Pomocník > Informácie o Internet Exploreri. (V niektorých verziách Internet Explorera je potrebné vybrať otáznik v hornom pravom rohu, čím sa vyberie položka Informácie o Internet Exploreri.)

  Ak vidíte „64-bitové vydanie“ pri položke verzie, potom prejdite na krok 2.

 2. Ak chcete prepnúť na 32-bitový Internet Explorer, najprv ukončite 64-bitový Internet Explorer. Potom dvakrát kliknite na ikonu programu pre 32-bitovú verziu:

  C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe

Riešenia pre aplikácie Reader a Acrobat

Opraviť aplikáciu Reader alebo Acrobat

Aplikácia Reader alebo Acrobat môže byť poškodená. Oprava inštalácie je rýchlym, bezpečným spôsobom odstránenia problému.

Opraviť z rozsahu Reader alebo Acrobat

Vyberte Help (Pomocník) > Repair Installation (Opraviť inštaláciu).

Oprava voľby Ovládací panel (Windows)

Svoju inštaláciu aplikácie Acrobat alebo Reader môžete tiež opraviť pomocou voľby Ovládací panel vo Windows.

 1. Zatvorte aplikáciu Reader alebo Acrobat.

 2. Kliknite na Štart > Ovládací panel.

 3. V závislosti od verzie systému Windows vykonajte v ovládacom paneli jedno z nasledovných:

  • (Windows 8/7/Vista)Kliknite na Programy a potom kliknite na Programy a súčasti.
  • (Windows XP)Dvakrát kliknite na Pridať alebo odstrániť programy.
 4. V zozname programov vyberte Adobe Reader alebo Adobe Acrobat.

 5. Kliknite na Zmeniť a postupujte podľa inštrukcií na opravu aplikácie.

 6. Keď sa proces skončí, kliknite naFinish (Dokončiť).

Pokročilé riešenia

Ak žiadne z riešení popísaných v predchádzajúcich častiach nevyriešilo problém so zobrazovaním súborov PDF, môžete vyskúšať nasledujúce pokročilé postupy.

Aktivácia doplnku Adobe PDF pre prehliadač (Internet Explorer 8 a novší)

Ubezpečte sa, či je aktivovaný doplnok Adobe PDF prehliadača.

 1. Otvorte Internet Explorer a vyberte Nástroje > Spravovať doplnky.

 2. V časti Typy doplnkov vyberte možnosť Panely s nástrojmi a doplnky.

 3. V ponuke pre zobrazenie vyberte Všetky doplnky.

 4. V zozname doplnkov vyberte aplikáciu Adobe PDF Reader.

  Poznámka:

  Ak nevidíte doplnok Adobe PDF Reader, skúste iné voľby v ponuke. V niektorých systémoch sa doplnok napríklad zobrazí, keď vyberiete možnosť Spustiť bez povolenia.

 5. Kliknite na tlačidlo Povoliť.

  Poznámka:

  Ak tlačidlo naznačuje vypnutú voľbu, potom je tento doplnok zapnutý. Týmto tlačidlom sa prepína medzi Povoliť a Zakázať, v závislosti od stavu zvoleného doplnku.

  Povoliť nastaví doplnok aplikácie Adobe PDF Reader na otváranie súborov PDF v prehliadači.

  Zakázať vypne doplnok, takže nie je možné otvoriť súbor PDF v prehliadači.

Povoliť doplnok Adobe PDF v prehliadači (Firefox)

Ubezpečte sa, či je doplnok Adobe PDF (nppdf32.dll) v prehliadači povolený.

 1. Do panela s adresou prehľadávača Firefox vpíšte: about:plugins

 2. Narolujte smerom dole na sekciu s názvom Adobe Acrobat.

 3. Ubezpečte sa, či Súbor obsahuje „nppdf32.dll“ a „Adobe Acrobat Plug-In for Netscape“ (Doplnok Adobe Acrobat pre Netscape).
  Ak tento záznam nie je prístupný, nainštalujte najnovšiu verziu aplikácie Reader alebo Acrobat.

Spustenie aplikácie Acrobat alebo Reader v novom lokálnom administrátorskom účte

Vytvorte používateľský účet, ktorý má rovnaké povolenia, ako je účet, ktorý ste používali, keď sa vyskytol problém. Alebo si vytvorte lokálny administrátorský účet. Ak sa problém neodstráni po prihlásení do nového účtu, potom môže byť poškodený pôvodný používateľský účet.

Ak chcete informácie o nastaveniach používateľského účtu, pozrite si nasledovné zdroje alebo kontaktujte svojho správcu siete:

Windows XP: Pridať nového používateľa počítača

Windows Vista/7/8: Vytvoriť používateľský účet

Mac OS X: Nastavenia používateľov na vašom Mac

Optimalizácia veľkosti súborov PDF

Ak má súbor PDF veľkosť 4 MB a viac, požiadajte poskytovateľa, aby optimalizoval súbor PDF. Ak chcete informácie o optimalizovaní súborov PDF, pozrite si Optimalizovanie súborov PDF.

Skontrolujte cestu v registroch pre aplikácie Acrobat alebo Reader (Windows)

Zrieknutie sa zodpovednosti: Registre obsahujú informácie týkajúce sa systému, ktoré sú pre váš počítač a aplikácie kritické. Pred upravovaním registrov sa ubezpečte, či máte ich záložnú kópiu. Spoločnosť Adobe neposkytuje podporu pre problémy spôsobené nesprávnou úpravou databázy Registry. Spoločnosť Adobe silne odporúča, aby ste si precvičili úpravu systémových súborov predtým, ako budete upravovať registre. Ak chcete získať viac informácií o registroch, pozrite si časť Dokumentácia k Windows alebo sa obráťte na spoločnosť Microsoft.

 1. Prejdite na Štart > Spustiť.

 2. Vpíšte regedit a kliknite na OK.

 3. Načítajte si kľúč HKEY_CLASSES_ROOT\Software\Adobe\Acrobat\Exe.

 4. Ubezpečte sa, či je (predvolená) hodnota nastavená pre cestu, kde sú nainštalované aplikácie Acrobat alebo Reader.

  • Predvolená cesta pre aplikáciu Reader je „C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat Reader\Reader\AcroRd32.exe“.
  • Predvolená cesta pre aplikáciu Acrobat je „C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat \Acrobat\Acrobat.exe“.
  Poznámka:

  Ak aplikácie Acrobat alebo Reader nie sú nainštalované v predvolenej ceste, ubezpečte sa, či kľúč (predvolenej) hodnoty smeruje na aktuálne umiestnenie.

Ak chcete video ukážku procedúry, pozrite si Kontrola správnej cesty v registroch.

Ak vyššie uvedená položka registrov v systéme neexistuje, postupujte nasledovne:

 1. Prejdite na Štart > Spustiť.

 2. Vpíšte regedit a kliknite na OK.

 3. Zálohujte svoj aktuálny súbor registrov:

  • V dialógovom okne editora registrov vyberte Súbor > Export.
  • Napíšte názov pre súbor a zvoľte umiestnenie.
  • Ako rozsah exportu vyberteVšetko.
  • Kliknite na položku Uložiť.
 4. Prejdite na Editovať > Nový > Kľúč a vytvorte chýbajúce HKEY_CLASSES_ROOT\Software\Adobe\Acrobat\Exe.

 5. Prejdite na Editovať > Nový > Hodnota reťazca a pomenujte tento kľúč (Default).

 6. Vyberte (Default) (Predvolený), a potom prejdite na Editovať > Upraviť. Pre svoj produkt v položke „Dáta hodnoty“ vpíšte predvolenú cestu (uvedenú vyššie).

 7. Reštartujte počítač.

Oprava kľúča registrov HKCR\AcroExch.Document (Windows)

Je možné, že tento kľúč je poškodený a smeruje na zriedkavú verziu aplikácie Acrobat alebo Reader, alebo smeruje na PDF prehliadač tretej strany.

Zrieknutie sa zodpovednosti: Registre obsahujú informácie týkajúce sa systému, ktoré sú pre váš počítač a aplikácie kritické. Pred upravovaním registrov sa ubezpečte, či máte ich záložnú kópiu. Spoločnosť Adobe neposkytuje podporu pre problémy spôsobené nesprávnou úpravou databázy Registry. Spoločnosť Adobe silne odporúča, aby ste si precvičili úpravu systémových súborov predtým, ako budete upravovať registre. Ak chcete viac informácií o registroch, pozrite si Dokumentácia k Windows alebo kontaktujte spoločnosť Microsoft.

 1. Vyberte Štart > Spustiť, vpíšte regedit v textovom políčku Otvoriť dialógového okna Spustiť, a potom kliknite na OK.

 2. Zálohujte svoj aktuálny súbor registrov:

  • V dialógovom okne editora registrov vyberte Súbor > Export.
  • Napíšte názov pre súbor a zvoľte umiestnenie.
  • Ako rozsah exportu vyberteVšetko.
  • Kliknite na položku Uložiť.
 3. Navigujte sa na HKEY_CLASSES_ROOT\AcroExch.Document.

 4. Kliknite pravým tlačidlom na AcroExch.Document a vyberte Vymazať; ubezpečte sa, či máte ten správny kľúč a kliknite na Áno pri akejkoľvek výzve.

 5. Kliknite pravým tlačidlom na AcroExch.Document.7 a vyberte Vymazať; ubezpečte sa, či máte ten správny kľúč a kliknite na Áno pri akejkoľvek výzve.

Zmena hlavičky s typom obsahu na webovom serveri (weboví administrátori)

Ak ste webmasterom alebo máte administrátorské práva pre webovú stránku, nakonfigurujte web server, aby odosielal hlavičky s typom obsahu 'application/pdf' pre PDF súbory. Ak chcete inštrukcie, pozrite si dokumentáciu k webovému serveru, alebo si pozrite totočlánok o podpore Microsoft.

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?