Súbory PDF môžete otvoriť na webovej stránke v prehliadači alebo v aplikácii Acrobat alebo Reader. Nižšie nájdete pokyny pre jednotlivé prehliadače.

Poznámka:

Každý prehliadač má svoje vlastné nastavenia, ktoré ovládajú to, ako sa dokumenty na webových stránkach otvárajú. Aplikácie Acrobat a Acrobat Reader neobsahujú nastavenie predvoľby umožňujúce otváranie webových dokumentov PDF. Ak chcete zmeniť správanie pri zobrazení, postupujte podľa nižšie uvedených pokynov pre daný prehliadač alebo si preštudujte dokumentáciu daného prehliadača týkajúcu sa ovládania zásuvných modulov a doplnkov.

Internet Explorer 8 a novší

 1. Otvorte program Internet Explorer a vyberte možnosť Nástroje > Spravovať doplnky.

 2. V časti Typy doplnkov vyberte možnosť Panely s nástrojmi a doplnky.

 3. V ponuke Zobraziť vyberte možnosť Všetky doplnky.

  Správa doplnkov v programe Internet Explorer
  Vyberte možnosť Všetky doplnky z ponuky Zobraziť v dialógovom okne Spravovať doplnky.

 4. V zozname doplnkov vyberte aplikáciu Adobe PDF Reader.

  Poznámka:

  Ak sa doplnok Adobe PDF Reader nezobrazuje, skúste ostatné možnosti v menu. V niektorých systémoch sa doplnok napríklad zobrazí, keď vyberiete možnosť Spustiť bez povolenia.

 5. Kliknite na tlačidlo Povoliť alebo Zakázať (prepína sa v závislosti od stavu zvoleného doplnku):

  Povoliť nastaví doplnok Adobe PDF Reader na otváranie dokumentov PDF v prehliadači.

  Zakázať vypne doplnok, aby neotváral dokumenty PDF v prehliadači.

  Povolenie alebo zakázanie aplikácie Adobe PDF Reader
  Vyberte možnosť Adobe PDF Reader a kliknite na tlačidlo Povoliť/Zakázať.

  Ďalšie informácie nájdete v téme pomocníka programu Internet Explorer Správa doplnkov pre Internet Explorer.

Microsoft Edge

Operačný systém Microsoft Windows 10 sa bude dodávať s dvoma prehliadačmi: Internet Explorer 11 a novým prehliadačom Edge.

Prehliadač Edge bude predvolený prehliadač a Internet Explorer 11 bude k dispozícii na podporu predchádzajúcich pracovných postupov. Nový prehliadač Edge nebude podporovať doplnky ActiveX. Preto nebude doplnok aplikácie Acrobat/Reader v prehliadači Edge fungovať. Ďalšie informácie nájdete v časti Zmena podpory doplnkov aplikácií Acrobat a Reader v moderných webových prehliadačoch.

Na otváranie súborov PDF používajte Internet Explorer 11. Ak chcete povoliť doplnok aplikácie Acrobat/Reader v prehliadači Internet Explorer, pozrite si postup v predchádzajúcej časti.

Mozilla Firefox

Doplnok aplikácie Acrobat/Reader pre prehliadač Mozilla Firefox je založený na technológii Netscape Plug-In API (NPAPI), ktorú podporujú len prehliadače Firefox do verzie 51. Prehliadač Firefox verzia 52 nepodporuje doplnky technológie NPAPI, a preto aktuálny doplnok aplikácie Acrobat/Reader nebude fungovať.

Google Chrome

Doplnok aplikácie Acrobat/Reader pre prehliadač Google Chrome je založený na technológii Netscape Plug-In API (NPAPI). V apríli 2015 spoločnosť Google oznámila, že v predvolenom nastavení prehliadača Google Chrome bude podpora doplnkov NPAPI vypnutá a pokročilí používatelia budú mať možnosť toto nastavenie zmeniť. V septembri 2015 sa podpora doplnkov NPAPI vo webovom prehliadači Google Chrome skončila úplne.

Ďalšie informácie nájdete v časti Zmena podpory doplnkov aplikácií Acrobat a Reader v moderných webových prehliadačoch.

Apple Safari

Safari 9.0, 10.0 alebo 11.0

Poznámka:

Doplnok aplikácie Acrobat/Reader pre prehliadač Apple Safari je založený na technológii Netscape Plug-In API (NPAPI), ktorú podporujú len prehliadače Safari do verzie 11. Prehliadač Safari verzia 12 nepodporuje doplnky technológie NPAPI, a preto aktuálny doplnok aplikácie Acrobat/Reader nebude fungovať.

Ak chcete zobraziť súbory PDF v prehliadači Safari, môžete využiť jeden z nasledujúcich postupov:

 • Nastavenie preferencií prehliadača Safari na používanie doplnku aplikácie Adobe Reader
 • Vypnutie doplnku AdobePDFViewer, aby sa používal predvolený zobrazovač súborov PDF prehliadača Safari

Nastavenie preferencií prehliadača Safari na používanie doplnku aplikácie Adobe Reader na zobrazovanie súborov PDF

 1. Spustite program Safari a vyberte položku Predvoľby.

  Predvoľby programu Safari
 2. V okne Predvoľby vyberte položku Zabezpečenie a potom v položke Internetové doplnky kliknite na tlačidlo Nastavenia webovej lokality.

  Nastavenia webovej lokality
 3. V zozname doplnkov kliknite vyberte položku Adobe Reader.

  V časti Pri návšteve iných webových lokalít v rozbaľovacom zozname vyberte položku Vždy povoliť a kliknite na voľbu Hotovo.

  Povolenie aplikácie Adobe Reader pre webové lokality

  Poznámka:

  Týmto sa nastaví prehliadač tak, aby sa na zobrazovanie súborov PDF používal doplnok aplikácie Adobe Reader.

Vypnutie doplnku AdobePDFViewer, aby sa používal predvolený zobrazovač súborov PDF prehliadača Safari

Na zmenu doplnkov prehliadača Safari musíte mať oprávnenia koreňového používateľa. Ak chcete zobrazovať dokumenty PDF pomocou zobrazovača dokumentov PDF aplikácie Safari, musíte vypnúť doplnok Adobe PDF Viewer.

 1. Skončite aplikáciu Safari.

 2. Prihláste sa ako koreňový používateľ. Oprávnenia koreňového používateľa nie sú predvolene zapnuté, pretože koreňový používateľ môže meniť systémové súbory. Ďalšie informácie a pokyny nájdete v nasledujúcich dokumentoch spoločnosti Apple: Enabling and using the "root" user in Mac OS X (Zapnutie a používanie „koreňového“ používateľa v systéme Mac OS X) alebo OS X Mountain Lion: Enable and disable the root user (OS X Mountain Lion: Zapnutie a vypnutie koreňového používateľa).

 3. Vyberte možnosti Go (Prejsť) > Go To Folder (Prejsť do priečinka).

  Vyberte možnosť Prejsť do priečinka
 4. Do poľa Prejsť do priečinka zadajte /Library a kliknite na tlačidlo Prejsť.

  Zadajte Library
 5. V priečinku Library (Knižnica) vytvorte nový priečinok a pomenujte ho Internet Plug-ins Disabled (Vypnuté internetové doplnky).

  Vytvorte nový priečinok
 6. Otvorte priečinok Internet Plug-ins (Internetové doplnky) a súbory AdobePDFViewer.pluginAdobePDFViewerNPAPI.plugin premiestnite do nového priečinka Internet Plug-ins Disabled (Vypnuté internetové doplnky).

  Otvorte priečinok s internetovými doplnkami

  Poznámka:

  Ak sa obidva doplnky AdobePDFViewer stále nachádzajú v priečinku Internet Plug-ins (Internetové doplnky), potiahnite ich do koša. Systém vás možno požiada o zadanie používateľského mena a hesla.

  Ďalšie informácie o vypínaní a odstraňovaní doplnkov nájdete v pomocníkovi prehliadača Apple Safari.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online