Tlač viacerých strán na list papiera pomocou aplikácie Acrobat alebo Reader

Na jeden hárok papiera je možné vytlačiť viac ako jednu stranu dokumentu PDF. Tlač viacerých strán na jeden hárok sa nazýva aj tlač N strán (napríklad 2 či 6 strán). Môžete zadať spôsob radenia strán, a to buď vodorovne naprieč stranou, alebo zvislo v stĺpcoch.

  1. V aplikácii Acrobat alebo Acrobat Reader vyberte ponuku s vodorovnými čiarami   (Windows) alebo ponuku Súbor (macOS) > Tlač.

  2. Vyberte možnosť Viacnásobné v časti Mierka strany a zaobchádzanie so stranou v dialógovom okne Tlačiť.

  3. Z ponuky Počet strán na hárok vyberte hodnotu.

  4. Z rozbaľovacej ponuky Poradie strán vyberte Vodorovné, Vodorovné obrátené, Zvislé alebo Zvislé obrátené:

  5. Vyberte možnosť Tlač.

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX

Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX

Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online