Tlač viacerých strán na list papiera pomocou aplikácie Acrobat alebo Reader

Na jeden hárok papiera je možné vytlačiť viac ako jednu stranu dokumentu PDF. Tlač viacerých strán na jeden hárok sa nazýva aj tlač N strán (napríklad 2 či 6 strán). Môžete zadať spôsob radenia strán, a to buď vodorovne naprieč stranou, alebo zvislo v stĺpcoch.

  1. Vyberte voľby Súbor > Tlačiť.

  2. Z kontextovej ponuky Mierka strany vyberte Viac strán na hárok.

  3. Z kontextovej ponuky Počet strán na hárok vyberte hodnotu.

  4. Z kontextovej ponuky Poradie strán vyberte Vodorovné, Vodorovné obrátené, Zvislé alebo Zvislé obrátené:

  5. Kliknite na OK alebo Tlač.

Logo Adobe

Prihláste sa do svojho účtu