Riešenie problémov pri konfigurácii tlačiarne

Poznámka: Ak chcete určiť, či tlačiareň podporuje jazyk PostScript, pozrite si jej dokumentáciu. Prípadne otvorte predvoľby systému, vyhľadajte ovládací panel Tlačiarne a faxy (Windows) alebo časť Tlač a faxovanie (Mac OS) a pozrite si vlastnosti ovládača. Ak ide o tlačiareň PostScript, názov modelu zvyčajne obsahuje písmená „PS“. 

Tlačiarne PostScript

Priraďte predvolenú tlačiareň.

Ak sa pokúšate tlačiť dokument alebo súbor PDF bez priradenia predvolenej tlačiarne, systém pravdepodobne zobrazí chybu.

Znova vytvorte inštanciu tlačiarne v systéme Mac OS.

  1. Otvorte časť Tlač a faxovanie v predvoľbách systému.
  2. Vyberte tlačiareň a kliknite na tlačidlo Vymazať.
  3. Kliknite na tlačidlo Pridať.
  4. V ponuke Protokol vyberte spôsob pripojenia.
  5. Vyberte tlačiareň alebo zadajte adresu IP tlačiarne.
  6. V ponuke Model tlačiarne vyberte model svojej tlačiarne a kliknite na tlačidlo Pridať.

Vytvorte viac voľného miesta na disku. 

Skúste vytvoriť voľné miesto na disku zodpovedajúce trojnásobku až päťnásobku veľkosti súboru, ktorý chcete vytlačiť.

  • Ak chcete vytvoriť viac voľného miesta, v počítači vyhľadajte a odstráňte dočasné súbory (.tmp).
  • Vyprázdnite kôš.
  • Vyčistite diskovú vyrovnávaciu pamäť, ktorú používa webový prehliadač. Pokyny na vymazanie diskovej vyrovnávacej pamäte nájdete v dokumentácii k prehliadaču. 

Použite aktualizovaný súbor PPD (PostScript Printer Description – popis tlačiarne PostScript). 

Súbor PPD popisuje možnosti tlačiarne PostScript, ako sú napríklad okraje, farby a rozlíšenie. Nesprávne alebo zastarané súbory PPD môžu predĺžiť čas tlače. Nakonfigurujte tlačiareň pomocou súboru PPD odporúčaného výrobcom tlačiarne.

Ak chcete získať súbor PPD pre svoje zariadenie, z webovej lokality výrobcu tlačiarne prevezmite najnovšiu verziu ovládača pre svoju tlačiareň. Prípadne navštívte jednu z nasledujúcich stránok: Ovládače tlačiarní PostScript pre systém Windows (Windows) alebo Ovládače tlačiarní PostScript pre systém Mac OS (Mac OS). 

Tlačiarne bez podpory jazyka PostScript

Upozornenie: Niektoré riešenia vyžadujú zmenu vlastností ovládača tlačiarne. Umiestnenie jednotlivých vlastností sa líši podľa tlačiarne a ovládača tlačiarne. Technická podpora spoločnosti Adobe nemôže poskytnúť podrobné informácie o umiestnení každej vlastnosti. Ďalšie informácie vám poskytne výrobca tlačiarne alebo ich nájdete v dokumentácii k tlačiarni.

Uistite sa, že tlačiareň má dostatok pamäte.

Uistite sa, že tlačiareň má dostatok pamäte na tlač všetkých prvkov strán. Na tlač v rozlíšení 300 dpi potrebuje tlačiareň najmenej 2 MB dostupnej pamäte RAM. Na tlač v rozlíšení 600 dpi potrebuje tlačiareň najmenej 4 – 6 MB pamäte RAM. Pokyny na určenie dostupnej pamäte tlačiarne nájdete v dokumentácii k tlačiarni.

Riešenie problémov pri tlači dokumentov PDF v aplikáciách Acrobat a Reader

Logo Adobe

Prihláste sa do svojho účtu