Tlač časti strany dokumentu PDF

Môžete vytlačiť časť strany v dokumente PDF. Pomocou nástroja Urobiť snímku vyberte iba oblasť, ktorú chcete vytlačiť. Táto oblasť môže obsahovať text, grafiku alebo obidve. Vybranú oblasť môžete vytlačiť v plnej veľkosti alebo ju upraviť tak, aby sa zmestila na papier.

  1.  Otvorte súbor PDF v aplikácii Adobe Acrobat alebo Acrobat Reader.

  2. Vyberte ponuku s vodorovnými čiarami   (Windows) alebo ponuku Upraviť (macOS), potom vyberte položku Vrátiť späť, zopakovať a viac > Urobiť snímku.

  3. Ťahaním vytvorte obdĺžnik okolo oblasti, ktorú chcete vytlačiť.

  4. Vyberte ikonu tlačiarne   na hornom globálnom paneli. Kliknite na ponuku s vodorovnými čiarami   (Windows) alebo na ponuku Súbor (macOS) > Tlač.

  5. V dialógovom okne Tlač vyberte možnosť Vybraná grafika v časti Strany na tlač > Viac možností.

  6. (Voliteľná možnosť) Ak chcete zväčšiť zvolený text alebo obrázok tak, aby sa zmestil na hárok papiera, vyberte možnosť Prispôsobiť v časti Mierka strany a zaobchádzanie so stranou.

  7. Vyberte možnosť Tlač.

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX

Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX

Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online