Tlač časti strany dokumentu PDF pomocou aplikácie Acrobat alebo Reader

Môžete vytlačiť časť strany v dokumente PDF. Nástroj Snímka umožňuje vybrať iba oblasť, ktorú chcete vytlačiť. Táto oblasť môže obsahovať text, grafiku alebo obidve. Vybranú oblasť môžete vytlačiť v plnej veľkosti alebo ju upraviť tak, aby sa zmestila na papier.

  1. Otvorte súbor PDF v aplikácii Adobe Reader alebo Adobe Acrobat.

  2. (Acrobat X/Reader X) Vyberte položky Upraviť > Vytvoriť snímku.
    (Acrobat 9/Reader 9) Vyberte položky Nástroje > Výber a zväčšenie > Nástroj Snímka.

  3. Ťahaním vytvorte obdĺžnik okolo oblasti, ktorú chcete vytlačiť.

  4. Vyberte položky Súbor > Tlačiť.

  5. Uistite sa, že v časti Strany na tlač dialógového okna Tlačiť je vybratá možnosť Vybratá grafika.

  6. (Voliteľné) Ak chcete vybratý text alebo grafiku zväčšiť tak, aby vyplnila list papiera, v rozbaľovacom menu Mierka strany vyberte položku Prispôsobiť na oblasť tlače. Poznámka: Pri zväčšení oblasti sa zníži rozlíšenie tlače.

  7. Kliknite na OK alebo Tlač.

Logo Adobe

Prihláste sa do svojho účtu