Zmena mierky alebo veľkosti strán dokumentu PDF pri tlači v aplikácii Acrobat alebo Reader

 

 

 

Zmena mierky strany vám umožňuje zväčšiť alebo zmenšiť strany pri tlači. Môžete:

Automaticky nastaviť mierku podľa veľkosti papiera

Acrobat môže zmeniť veľkosť strany súboru PDF, aby zodpovedala zvolenej veľkosti papiera.

 1. Vyberte voľby Súbor > Tlačiť.

 2. Z kontextovej ponuky Mierka strany vyberte jednu z nasledujúcich možností:
  Prispôsobiť na oblasť tlače  Zväčší mierku malých strán a zmenší mierku veľkých strán tak, aby sa zmestili na papier.
  Zmenšiť na oblasť tlače Zmenší len veľké strany a vytlačí malé strany nezmenené.

 3. Kliknite na OK alebo Tlač.

Tip: (len pre Acrobat, nie pre Adobe Reader) Súbor PDF môžete nastaviť na predvolené špecifické možnosti mierky alebo tlače. Vyberte Súbor > Vlastnosti a kliknite na kartu Ďalšie voľby. Vyberte možnosti pre dialógové okno predvolieb tlače. Predvolená možnosť v kontextovej ponuke Mierka strany je Zmenšiť na oblasť tlače. Uložte súbor, aby sa použili nové predvolené hodnoty. Ďalšie informácie nájdete v dialógovom okne predvolieb tlače v Pomocníkovi aplikácie Acrobat.

Ručné nastavenie mierky pomocou percent

Nie je k dispozícii v Adobe Reader 9: Mierka používa predvolené možnosti mierky vo verzii Adobe Reader 9 a staršej.

Súbor vo formáte PDF môžete zväčšiť alebo zmenšiť pomocou presnej percentuálnej hodnoty. 

 1. Vyberte voľby Súbor > Tlačiť.

 2. Z kontextovej ponuky Mierka strany vyberte Pokryť všetky strany na zobrazenie možnosti Mierka pokrytia %.
  Poznámka: Ak sa v ponuke nenachádzajú možnosti pokrytia, uistite sa, že v dialógovom okne Rozšírená tlač nie sú vybrané nasledujúce možnosti: Tlačiť ako obrázok alebo Len pre Acrobat, Separácia alebo Separácie In-RIP.

 3. Pre Mierku pokrytia zadajte percentuálnu hodnotu zväčšenia alebo zmenšenia súboru PDF. Kliknutím na akúkoľvek inú možnosť obnovíte náhľad na pravej strane. 4. Kliknite na OK alebo Tlač.

Logo Adobe

Prihláste sa do svojho účtu