Zmena mierky strany vám umožňuje zväčšiť alebo zmenšiť strany pri tlači. Môžete:

Automaticky nastaviť mierku podľa veľkosti papiera

Acrobat môže zmeniť veľkosť strany súboru PDF, aby zodpovedala zvolenej veľkosti papiera.

 1. Vyberte voľby Súbor > Tlačiť.

 2. Z kontextovej ponuky Mierka strany vyberte jednu z nasledujúcich možností:
  Prispôsobiť na oblasť tlače  Zväčší mierku malých strán a zmenší mierku veľkých strán tak, aby sa zmestili na papier.
  Zmenšiť na oblasť tlače Zmenší len veľké strany a vytlačí malé strany nezmenené.

  Vyberte možnosti z kontextovej ponuky Mierka strany
 3. Kliknite na OK alebo Tlač.

Tip: (len pre Acrobat, nie pre Adobe Reader) Súbor PDF môžete nastaviť na predvolené špecifické možnosti mierky alebo tlače. Vyberte Súbor > Vlastnosti a kliknite na kartu Ďalšie voľby. Vyberte možnosti pre dialógové okno predvolieb tlače. Predvolená možnosť v kontextovej ponuke Mierka strany je Zmenšiť na oblasť tlače. Uložte súbor, aby sa použili nové predvolené hodnoty. Ďalšie informácie nájdete v dialógovom okne predvolieb tlače v Pomocníkovi aplikácie Acrobat.

 

Ručné nastavenie mierky pomocou percent

Nie je k dispozícii v Adobe Reader 9: Mierka používa predvolené možnosti mierky vo verzii Adobe Reader 9 a staršej.

Súbor vo formáte PDF môžete zväčšiť alebo zmenšiť pomocou presnej percentuálnej hodnoty. 

 1. Vyberte voľby Súbor > Tlačiť.

 2. Z kontextovej ponuky Mierka strany vyberte Pokryť všetky strany na zobrazenie možnosti Mierka pokrytia %.
  Poznámka: Ak sa v ponuke nenachádzajú možnosti pokrytia, uistite sa, že v dialógovom okne Rozšírená tlač nie sú vybrané nasledujúce možnosti: Tlačiť ako obrázok alebo Len pre Acrobat, Separácia alebo Separácie In-RIP.

 3. Pre Mierku pokrytia zadajte percentuálnu hodnotu zväčšenia alebo zmenšenia súboru PDF. Kliknutím na akúkoľvek inú možnosť obnovíte náhľad na pravej strane.

  Možnosti mierky pokrytia


 4. Kliknite na OK alebo Tlač.