Nie je možné previesť súbory XPS na PDF

S Acrobatom s vydaním od decembra 2018 je prevod XPS súborov na PDF zakázaný. Ak sa pokúsite previesť súbor XPS do formátu PDF pomocou aplikácie Acrobat, zobrazí sa správa, že sa jedná o nepodporovaný typ súboru.

Dotknuté verzie

Produkt

Verzia

Ak je v aplikácii Acrobat

19.010.20064

Acrobat 2017

17.011.30110

Acrobat 2015 Classic

15.006.30461

Ak stále chcete povoliť možnosť prevádzať súbory XPS na PDF, vytvorte v databáze Registry (Windows) kľúč tak, ako je to uvedené nižšie.

Riešenie: Vytvorte pre funkciu špecifický kľúč databázy Registry v systéme Windows

 1. Ukončite aplikáciu Acrobat, ak už beží.

 2. Otvorte editor databázy Registry –  zvoľte cestu Spustiť (Windows menu + R), napíšte regedit.exe do políčka Otvoriť a kliknite na ikonu OK.

 3. V editore databázy Registry, v závislosti od nainštalovanej verzie produktu prejdite na nižšie uvedené umiestnenie, dané verziou, a vytvorte kľúč FeatureState v umiestnení; kľúč sa tam nemusí predvolene nachádzať.

  Pre Acrobat (Continuous):

  • Umiestnenie: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\(Wow6432Node)\Adobe\Adobe Acrobat\DC\FeatureState

  Pre Acrobat (Classic – Acrobat 2017):

  • Umiestnenie: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\(Wow6432Node)\Adobe\Adobe Acrobat\2017\FeatureState

  Pre Acrobat (Classic – Acrobat 2015):

  • Umiestnenie: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\(Wow6432Node)\Adobe\Adobe Acrobat\2015\FeatureState
 4. V časti FeatureState, vytvorte kľúč typu DWORD a nazvite ho BlockXPSParsing . Zmeňte jeho hodnotu na 0 (nula).

  Poznámka:

  Keď hodnota BlockXPSParsing je:

  • 0: Prevod XPS do formátu PDF je v aplikácii Acrobat povolený
  • 1: Prevod XPS do formátu PDF je v aplikácii Acrobat zakázaný
 5. Zatvorte editor databázy Registry.

Viac podobného obsahu

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?