Miesto fyzickej tlačiarne si môžete takmer v každej aplikácii Windows alebo Mac OS vybrať voľbu Adobe PDF. Voľbou Tlačiť do PDF vytvoríte elektronickú kópiu súboru, ktorú si uložíte na disk.

Poznámka: Pri tlači súboru do PDF pomocou tlačiarne Adobe PDF sa súbor zlúči.

Poznámka:

Uistite sa, že je v počítači nainštalovaná aplikácia Acrobat, inak sa možnosť Adobe PDF ani možnosť Uložiť ako Adobe PDF nezobrazí.

Videokurz: Tlač do PDF

Pozrite si tento videokurz o používaní tlačiarne Adobe PDF na vytváranie dokumentov PDF z takmer akejkoľvek aplikácie.

Video (03:34) | Prispievatelia: lynda.com, Claudia McCue

Tlač do PDF (Windows)

  1. Otvorte súbor v niektorej z aplikácií Windows.

  2. Vyberte voľby Súbor > Tlačiť.

  3. Ako tlačiareň vyberte v dialógovom okne Tlačiť voľbu Adobe PDF.

    Ak chcete prispôsobiť nastavenie tlačiarne Adobe PDF, kliknite na tlačidlo Vlastnosti (alebo Predvoľby). (V dialógovom okne tlače niektorých aplikácií môže byť potrebné kliknutím na položku Nastavenie otvoriť zoznam tlačiarní a potom kliknúť na položku Vlastnosti alebo Predvoľby.)

  4. Kliknite na tlačidlo Tlač. Napíšte meno súboru a kliknite na voľbu Uložiť.

Ďalšie informácie o nastaveniach tlačiarne Adobe PDF nájdete v časti Používanie tlačiarne Adobe PDF.

Tlač do PDF (Mac OS)

Tlačiareň Adobe PDF nie je k dispozícii pre počítače Mac. V počítači Mac však môžete na tlač súboru do PDF použiť možnosť Uložiť ako Adobe PDF.

Poznámka:

Keď sa v systéme macOS Mojave (v10.14) pokúsite uložiť dokument do formátu PDF prostredníctvom systémového dialógového okna tlače > Uložiť ako Adobe PDF, zobrazí sa nasledovné hlásenie: „Súčasťou tohto pracovného postupu je operácia Uložiť ako Adobe PDF, ktorú poskytuje tretia strana. Operácie tretích strán treba explicitne povoliť.“

Postup odstránenia tejto chyby nájdete v časti Chyba pri ukladaní ako Adobe PDF | macOS Mojave 10.14.

  1. Otvorte súbor v niektorej z aplikácií systému Mac OS.

  2. Kliknite na tlačidlo PDF a vyberte voľbu Uložiť ako Adobe PDF.

  3. Vyberte Nastavenia Adobe PDF a kliknite na voľbu Pokračovať.

  4. Napíšte meno súboru a kliknite na voľbu Uložiť.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online