Stav predplatného nie je možné overiť v režime offline

Prečo sa mi zobrazuje hlásenie „Stav predplatného nie je možné overiť v režime offline“?

Ak ste offline (nie ste pripojení na internet) a pri spustení aplikácie Creative Cloud 2019 sa zobrazí nasledujúce dialógové okno, na vyriešenie tohto problému postupujte podľa uvedených krokov.

Stav vášho predplatného nie je možné overiť, od vášho posledného pripojenia na internet a servery Adobe sa miestny čas v rámci systémového času neočakávane zmenil.  Ak ste vo svojom počítači zámerne nezmenili dátum a čas, príčinou môže byť automatická synchronizácia času pri prerušovanom pripájaní na sieť Wi-Fi.

Ako môžem tento problém opraviť?

Ak chcete zabrániť synchronizácii systémového času s internetovým časom, na počítači použite jeden z nasledujúcich postupov (na základe operačného systému) a pri ďalšom pripojení na internet spustite aplikáciu.

Poznámka:

Synchronizáciu času počítača môžete zapnúť pri ďalšom pripojení sa na internet.

 1. Otvorte možnosť Systémové preferencie a zvoľte položku Dátum a čas.

 2. Kliknite na ikonu Zamknúť v ľavom spodnom rohu dialógového okna.

 3. Zrušte začiarknutie políčka Automatické nastavenie dátumu a času a kliknite na položku Uložiť.

 4. Skontrolujte, či ste online a znova spustite aplikáciu Creative Cloud 2019.

 1. Otvorte ovládací panel.

 2. Kliknite na položku Čas, jazyk a oblasť.

 3. Kliknite na položku Dátum a čas.

 4. Prejdite na kartu Internetový čas.

 5. Kliknite na položku Zmeniť nastavenia.

 6. Zrušte začiarknutie políčka Synchronizovať so serverom internetového času.

 7. Zatvorte dialógové okno Nastavenie internetového času a následne aj dialógové okno Dátum a čas.

 8. Skontrolujte, či ste online a znova spustite aplikáciu Creative Cloud 2019.

Logo Adobe

Prihláste sa do svojho účtu