Riešenie problémov s licencovaním | Creative Cloud 2019 alebo novšie verzie

Časté chyby spojené s licencovaním

Ak sa pri používaní aplikácie Creative Cloud 2019 alebo novších verzií vyskytne jedna z týchto častých chýb, prečítajte si uvedené podrobnosti a riešenia.

Na macOS, ak sa vám zobrazuje dialógové okno Adobe Licensing pri pokuse o prístup do Keychain, pozrite si tento dokument.

Ak vám vyskočí chyba, že certifikáty licencie Adobe nainštalované v Keychain alebo Certificate Store nie sú dôveryhodné, pozrite si tento dokument.

Inštalácia a používanie aplikácií Adobe Creative Cloud na Guest účtoch nie je odporúčaná alebo podporovaná. Ďalšie informácie nájdete v časti V účtoch hosťa sa aplikácia nepodporuje | Creative Cloud 2019 alebo novšie verzie

Niektoré predplatenia sa vyznačujú špecifickými jazykovými obmedzeniami. Viac informácií nájdete v tento dokument.

Ak pri predchádzajúcej inštalácii programu Lightroom Classic bola použitá licencovaná verzia, ktorú nasadili správcovia IT pomocou podnikového sériového čísla, koncoví používatelia nebudú môcť program aktualizovať na najnovšiu verziu Lightroom Classic. Kliknite sem ak potrebujete viac informácii o návrate na predchádzajúcu verziu na obnovenie prístupu.

Problémy s konektivitou

Ak sa váš počítač nemôže pripojiť na aktivačné servery Adobe, tak na vyriešenie problému vykonajte nižšie uvedené kroky, v uvedenom poradí.

  • Uistite sa, že máte prístup na webové stránky cez zabezpečené pripojenia. Napríklad, https://www.adobe.com.
  • Súbory hosts v operačných systémoch priraďujú názvy hostiteľov k IP adresám. Nesprávne nakonfigurovaný hostiteľský súbor môže ovplyvniť schopnosť vášho počítača pripojiť sa k serverom Adobe. Na skontrolovanie a overenie vášho hostiteľského súboru si pozrite tento dokument.

Informácie o rôznych úrovniach podpory pre proxy prostredia v Creative Cloud aplikáciách a službách si pozrite v Proxy viac na Creative Cloud produkty.

Na macOS, niekedy Adobe aplikácie požadujú proxy poverenia aj keď sú už poskytnuté v desktop aplikácii Creative Cloud. Viac informácií si pozrite na tejto stránku.

Problémy s aktiváciou

Aktivácia pripojí aplikáciu alebo službu k platnej používateľskej licencii. Pre väčšinu aplikácií sa tento proces uskutoční priamo a automaticky, keď sa prihlásite. Niekedy sa však môžu vyskytnúť chyby ak sa nemôžete pripojiť k aktivačnému serveru, vaša licencia nie je aktívna alebo ak sa pokúšate nainštalovať aplikáciu na viac ako dva počítače.

Tu sú riešenia niektorých častých problémov s aktiváciou.

Skontrolujte číslo svojej kreditnej alebo debetnej karty, dátum vypršania platnosti, fakturačnú adresu a telefónne číslo, aby v nich neboli chyby, nesprávne medzery alebo spojovníky. Aktualizujte informácie o fakturácii a svojej kreditnej karte.

Ak používate podnikovú kartu, uistite sa, že používate meno a fakturačnú adresu držiteľa karty, nie svoje vlastné Správnosť mena a fakturačnej adresy si overte u držiteľa karty, alebo vo vašej učtárni.

Chýbajúci alebo neplatný dátum narodenia môže ovplyvniť vašu možnosť využívania Creative Cloud. Viac informácií si pozrite v Chyba: Nemáte oprávnenie na používanie produktu Creative Cloud..

Ak si všimnete, že certifikáty Adobe licencií nainštalované v Keychain alebo Certificate Store sú uvedené ako nedôveryhodné, pozrite si túto stránku.

Ak sa vyskytne chyba s konkrétnym kódom chyby, pozrite si Chyby licencovania | Creative Cloud 2019.

Logo Adobe

Prihláste sa do svojho účtu