Vyhľadanie sériového čísla a oprava neplatných alebo zrušených sériových čísel

Vyhľadajte sériové číslo na aktiváciu, preinštalovanie alebo inováciu produktu.

Aplikácia Creative Cloud požaduje sériové číslo

Aplikácie Creative Cloud nepožadujú sériové čísla. Riešenie problémov v prípade, že aplikácie Creative Cloud požadujú sériové číslo.

Produkt ste zakúpili alebo zaregistrovali na stránke Adobe.com

  1. Prihláste sa na stránku https://account.adobe.com/products.

  2. V časti Registrované produkty si poznačte sériové číslo svojej aplikácie.

    Poznačte si svoje sériové číslo

Zakúpili ste si vydanie produktu pre študentov alebo učiteľov

Ak ste si zakúpili produkt Adobe vydania pre učiteľov a študentov, dostali ste sériové číslo alebo kód na uplatnenie. Pozrite si Sériové čísla, kódy na uplatnenie a kódy produktu | Vydania pre študentov a učiteľov

Ak ste produkt zakúpili v obchode alebo od online predajcu

Ak ste produkt zakúpili v obchode, je možné, že ste dostali kód na uplatnenie. Kód na uplatnenie možno použiť na získanie sériového čísla. 

Aký druh máte?

Ako získať kód alebo sériové číslo?

E-mail od obchodu alebo online predajcu

Niektoré obchody vám pošlú kód na uplatnenie alebo sériové číslo prostredníctvom e-mailu:

Balenie produktu

V závislosti od produktu a miesta jeho zakúpenia môžete mať sériové číslo alebo kód na uplatnenie.

Kód na uplatnenie (použite ho na získanie sériového čísla)

Kód na uplatnenie nájdete vo vloženej kartičke vnútri balenia. Kód na uplatnenie sa skladá z 24 alfanumerických znakov. Podrobné pokyny nájdete v časti Pomocník s kódom na uplatnenie.

Sériové číslo

Svoje sériové číslo nájdete na puzdre disku alebo vnútri balenia. Sériové číslo predstavuje 24-číselný kód.

Poznámka: Sériové číslo produktov Elements sa nachádza na puzdre Windows DVD.

Predplatená karta

Predplatená karta obsahuje kód, ktorý použijete na získanie sériového čísla a prevzatie produktu. Tento kód nájdete pod stieracou fóliou na zadnej strane karty.

Podrobné pokyny nájdete v časti Pomocník s kódom na uplatnenie.

V rámci multilicencie 

Svoje sériové číslo nájdete na webovej lokalite licencií spoločnosti Adobe.

Hneď ako nájdete svoje sériové číslo, zaregistrujte si produkt.

Neplatné alebo zrušené sériové číslo

Sériové čísla, ktoré sme nevydali alebo ktoré sú podvodné, blokujeme. Ďalšie informácie o neplatných alebo zrušených sériových číslach

Logo Adobe

Prihláste sa do svojho účtu