Vyhľadajte sériové číslo na aktiváciu, preinštalovanie alebo inovovanie produktu.

Aplikácia Creative Cloud požaduje sériové číslo

Aplikácie Creative Cloud nevyžadujú sériové čísla. Riešenie problémov v prípade, že aplikácie Creative Cloud požadujú sériové číslo.

Produkt ste zakúpili alebo zaregistrovali na stránke Adobe.com

  1. Prejdite do možnosti Objednávky.

  2. Na obrazovke História objednávok kliknite na príslušné číslo objednávky v stĺpci ČÍSLO OBJEDNÁVKY.

    Vyberte číslo objednávky
  3. Na obrazovke Číslo objednávky kliknite na možnosť Súbory na prevzatie a sériové čísla

    Zvoľte možnosť Súbory na prevzatie a sériové čísla pre aplikáciu, ktorú chcete prevziať.
  4. Zobrazí sa sériové číslo.

    Sériové čísla

Zakúpili ste si vydanie produktu pre študentov alebo učiteľov od predajcu

Ak ste si kúpili produkt Adobe od predajcu, na aktiváciu bude potrebný kód na uplatnenie. 

Ako ste produkt zakúpili?

Kde sa nachádza kód alebo sériové číslo?

Predplatená karta, balenie produktu alebo od produkt predajcu

Prečítajte si nižšie uvedenú kapitolu: Predplatená karta, balenie produktu alebo od produkt predajcu.

Ako vydanie produktu pre študentov alebo učiteľov

Pozri Sériové čísla, kódy na uplatnenie a kódy produktu | Vydania pre študentov a učiteľov.

V rámci hromadnej licencie 

Svoje sériové číslo si nájdete na webovej lokalite licencií spoločnosti Adobe.

Čo máte?   Kde sa nachádza kód alebo sériové číslo?
Predplatená karta

Kód na uplatnenie ponuky sa nachádza pod stieracou fóliou na zadnej strane karty.

Pre podrobné pokyny si prečítajte Pomocník pre kód na uplatnenie.

Balenie produktu

Sériové číslo

Svoje sériové číslo nájdete na puzdre disku alebo vnútri balenia. Sériové číslo predstavuje 24-číselný kód.

Poznámka: Pri produktoch Elements sa sériové číslo nachádza na obale DVD disku Windows.

Kód na uplatnenie

Svoj kód na uplatnenie nájdete vo vloženej kartičke vnútri balenia. Kód na uplatnenie predstavuje 22-znakový alfanumerický kód.

Pre podrobné pokyny si prečítajte Pomocník pre kód na uplatnenie.

E-mail od predajcu

Kód na uplatnenie ponuky alebo sériové číslo sa nachádza v e-maile.

Ak ste dostali kód na uplatnenie, prečítajte si časť  Pomocník pre kód na uplatnenie.

Neplatné alebo zrušené sériové číslo

Sériové čísla, ktoré sme nevydali alebo ktoré sú podvodné, blokujeme. Ďalšie informácie o neplatných alebo zrušených sériových číslach