Oboznámte sa s podmienkami predplatného služby Creative Cloud a zásadami vrátenia peňazí

Oprávnenosť na vrátenie platby

Čo sa stane, ak predplatné zruším po 14 dňoch?

Ak predplatné zrušíte viac než 14 dní po pôvodnom nákupe, vaša platba je nevratná a môže byť predmetom storno poplatku.

  • Ročný plán platený mesačne: Po 14 dňoch sa môže uplatniť storno poplatok vo výške 50 % zvyšného zostatku vášho zmluvného záväzku. Vaša služba bude pokračovať až do konca fakturačného obdobia daného mesiaca.
  • Predplatený ročný plán: V prípade zrušenia po 14 dňoch už nie je možné peniaze vrátiť a služba vám bude k dispozícii až do konca zmluvného obdobia.
  • Mesačný plán bez ročného záväzku: Po 14 dňoch už nie je možné peniaze vrátiť a služba vám bude k dispozícii až do konca fakturačného obdobia v danom mesiaci.

Čo sa stane s mojimi súbormi, ak predplatné zruším?

Prečítajte si informácie o našich podmienkach predplatného a zásadách vrátenia peňazí.

Skúšobná verzia a plán predplatného

Priebeh predplatného

Skúšobné verzie služby Creative Cloud

Skúšobná verzia začne ihneď po registrácii skúšobnej verzie a prevzatí prvej aplikácie Creative Cloud. Na konci skúšobného obdobia sa spustí vaše predplatné a my automaticky naúčtujeme váš spôsob platby sadzbou stanovenou v deň registrácie skúšobnej verzie, pokiaľ predplatné nezrušíte pred koncom skúšobného obdobia.
 

Predplatné služby Creative Cloud

Odkedy začína predplatné plynúť?

Predplatné začne hneď, ako spracujeme vašu platbu.

Ako si môžem obnoviť predplatné?

Vaše predplatné sa automaticky obnoví na konci obdobia predplatného. 

Je cena rovnaká počas celého obdobia predplatného?

Áno, cena ostáva rovnaká počas celého obdobia predplatného. Ceny sa môžu meniť, ale iba pri obnovení, a vždy vás budeme vopred informovať. 

 Ďalšie informácie nájdete v časti Zmluvné podmienky predplatného a zrušenia.

Zrušenie predplatného služby Creative Cloud

Dostanem v prípade zrušenia platbu späť?

Vrátenie platby závisí od času zrušenia a od typu predplatného, ktoré ste zakúpili. Za väčšinu programov získate úplnú refundáciu, ak ich zrušíte do 14 dní od pôvodného nákupu.

Po zrušení predplatného prídete o prístup k aplikáciám Creative Cloud, ako aj k väčšine služieb, ktoré sú súčasťou vášho plateného predplatného Creative Cloud. Váš účet bude prevedený do bezplatného členstva Creative Cloud.

Bezplatné členstvo Creative Cloud umožňuje aj naďalej používať súbory v priečinku Creative Cloud vo vašom počítači a prostredníctvom webu Creative Cloud až do celkovej veľkosti 2 GB. Ak ste prekročili svoj limit ukladacieho priestoru pre bezplatné členstvo v službe Creative Cloud, máte 30 dní na presun prebytočných súborov. Nebudete môcť ukladať žiadne ďalšie súbory, kým nezmenšíte zaplnenie svojho úložiska.

V bezplatnom členstve sa k počítačovej aplikácii Creative Cloud môžete prihlásiť s rovnakým Adobe ID a heslom a získať tak prístup k všetkým funkciám uvedeným v téme Čo je zahrnuté v mojom bezplatnom členstve v službe Creative Cloud?

Logo Adobe

Prihláste sa do svojho účtu