Oboznámte sa s našimi pravidlami refundácie a niektorými kľúčovými rozdielmi medzi mesačným a ročným predplatným.

Predplatné na mesiac

Naše podmienky

  • Služba sa začína poskytovať hneď po spracovaní vašej úvodnej platby. Ak nedôjde k zrušeniu z vašej strany, budeme vám každý mesiac účtovať poplatok stanovený v čase zakúpenia.
  • Vaša mesačná sadzba sa môže zmeniť, no vždy vás na to vopred upozorníme.

Ďalšie informácie o podmienkach predplatného nájdete v časti Podmienky predplatného.

Zrušenie predplatného na mesiac

Do 14 dní od podania vašej objednávky

V prípade zrušenia do 14 dní od podania objednávky vám vrátime celú zaplatenú čiastku.

Po uplynutí 14 dní

V prípade zrušenia po viac než 14 dňoch už nie je možné peniaze vrátiť a služba vám bude k dispozícii až do konca fakturačného obdobia v danom mesiaci.

Predplatné je možné kedykoľvek zrušiť na stránke Správa účtu alebo kontaktovaním podpory vo vašej oblasti.

Čo sa stane s výhodami z členstva po zrušení predplatného?

Ak sa rozhodnete zrušiť svoje platené predplatné, váš účet bude prevedený na bezplatné členstvo. K aplikácii Creative Cloud pre stolné počítače sa môžete prihlásiť s rovnakým Adobe ID a heslom a získať tak prístup k funkciám uvedeným v téme Čo je zahrnuté v mojom bezplatnom členstve v službe Creative Cloud?

Bezplatné členstvo umožňuje aj naďalej používať súbory v priečinku Creative Cloud vo vašom počítači a prostredníctvom webu Creative Cloud až do celkovej veľkosti 2 GB.

Poznámka:

Ak využívate viac miesta než dovoľuje váš limit úložiska, máte 90 dní na zmenšenie využívaného online priestoru. Po 90 dňoch môžete stratiť prístup k niektorým alebo všetkým súborom uloženým na serveroch služby Creative Cloud.

Ročné predplatné

Naše podmienky

  • Pre všetky ročné predplatné služby Creative Cloud začne služba fungovať okamžite po spracovaní platby.
  • Výška poplatkov za obnovenie sa môže zmeniť, vždy vás však na to vopred upozorníme.
  • Vaša zmluva sa obnoví automaticky.
  • Svoje predplatné môžete zrušiť, keď prejdete na stránku Správa účtu alebo kontaktovaním podpory vo svojom regióne.

Ďalšie informácie o podmienkach predplatného nájdete v časti Podmienky predplatného.

Zrušenie ročného predplatného (platené mesačne)

Do 14 dní od podania vašej objednávky

V prípade zrušenia do 14 dní od podania objednávky vám vrátime celú zaplatenú čiastku.

Po uplynutí 14 dní

Ak pristúpite k zrušeniu po 14 dňoch, budeme vám účtovať poplatok za predčasné zrušenie. Poplatok bude predstavovať 50 % zostávajúcej výšky zmluvnej čiastky. Ak vám napríklad pri zrušení zostáva 5 mesiacov trvania zmluvy, za ktorú platíte 20 USD mesačne, zaplatíte 50 % zo zostatku 100 USD, teda 50 USD ako poplatok za predčasné ukončenie.

Predplatné je možné kedykoľvek zrušiť na stránke Správa účtu alebo kontaktovaním podpory vo vašej oblasti.

Čo sa stane s výhodami z členstva po zrušení predplatného?

Ak sa rozhodnete zrušiť svoje platené predplatné, váš účet bude prevedený na bezplatné členstvo. K aplikácii Creative Cloud pre stolné počítače sa môžete prihlásiť s rovnakým Adobe ID a heslom a získať tak prístup k funkciám uvedeným v téme Čo je zahrnuté v mojom bezplatnom členstve v službe Creative Cloud?

Bezplatné členstvo umožňuje aj naďalej používať súbory v priečinku Creative Cloud vo vašom počítači a prostredníctvom webu Creative Cloud až do celkovej veľkosti 2 GB.

Poznámka:

Ak využívate viac miesta než dovoľuje váš limit úložiska, máte 90 dní na zmenšenie využívaného online priestoru. Po 90 dňoch môžete stratiť prístup k niektorým alebo všetkým súborom uloženým na serveroch služby Creative Cloud.

Zrušenie ročného predplatného (predplatené)

Do 14 dní od podania vašej objednávky

V prípade zrušenia do 14 dní od podania objednávky vám vrátime celú zaplatenú čiastku.

Po uplynutí 14 dní

V prípade zrušenia po 14 dňoch už nie je možné peniaze vrátiť a služba vám bude k dispozícii až do konca zmluvného obdobia.

Predplatné je možné kedykoľvek zrušiť na stránke Správa účtu alebo kontaktovaním podpory vo vašej oblasti.

Čo sa stane s výhodami z členstva po zrušení predplatného?

Ak sa rozhodnete zrušiť svoje platené predplatné, váš účet bude prevedený na bezplatné členstvo. K aplikácii Creative Cloud pre stolné počítače sa môžete prihlásiť s rovnakým Adobe ID a heslom a získať tak prístup k funkciám uvedeným v téme Čo je zahrnuté v mojom bezplatnom členstve v službe Creative Cloud?

Bezplatné členstvo umožňuje aj naďalej používať súbory v priečinku Creative Cloud vo vašom počítači a prostredníctvom webu Creative Cloud až do celkovej veľkosti 2 GB.

Poznámka:

Ak využívate viac miesta než dovoľuje váš limit úložiska, máte 90 dní na zmenšenie využívaného online priestoru. Po 90 dňoch môžete stratiť prístup k niektorým alebo všetkým súborom uloženým na serveroch služby Creative Cloud.

Odhlásenie z automatického obnovenia

Počas 12. mesiaca členstva sa môžete kedykoľvek odhlásiť na stránke Správa účtu alebo kontaktovaním podpory vo vašej oblasti.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online