Oboznámte sa s našimi pravidlami refundácie a niektorými kľúčovými rozdielmi medzi mesačným a ročným predplatným.

Predplatné na mesiac

  • Služba sa začína poskytovať hneď po spracovaní vašej úvodnej platby. Ak nedôjde k zrušeniu z vašej strany, budeme vám každý mesiac účtovať poplatok stanovený v čase zakúpenia.
  • Vaša mesačná sadzba sa môže zmeniť, no vždy vás na to vopred upozorníme.

Ďalšie informácie o podmienkach predplatného nájdete v časti Podmienky predplatného.

Do 14 dní od podania vašej objednávky

V prípade zrušenia do 14 dní od podania objednávky vám vrátime celú zaplatenú čiastku.

Po uplynutí 14 dní

V prípade zrušenia po viac než 14 dňoch už nie je možné peniaze vrátiť a služba vám bude k dispozícii až do konca fakturačného obdobia v danom mesiaci.

Plán môžete zrušiť kedykoľvek na stránke Správa účtu alebo tak, že sa obrátite na oddelenie zákazníckej podpory vo svojom regióne.

Čo sa stane s výhodami z členstva po zrušení predplatného?

Ak sa rozhodnete zrušiť svoje platené predplatné, váš účet bude prevedený na bezplatné členstvo. K aplikácii Creative Cloud pre stolné počítače sa môžete prihlásiť s rovnakým Adobe ID a heslom a získať tak prístup k funkciám uvedeným v téme Čo je zahrnuté v mojom bezplatnom členstve v službe Creative Cloud?

Bezplatné členstvo umožňuje aj naďalej používať súbory v priečinku Creative Cloud vo vašom počítači a prostredníctvom webu Creative Cloud až do celkovej veľkosti 2 GB.

Poznámka:

Ak využívate viac miesta než dovoľuje váš limit úložiska, máte 90 dní na zmenšenie využívaného online priestoru. Po 90 dňoch môžete stratiť prístup k niektorým alebo všetkým súborom uloženým na serveroch služby Creative Cloud.

Ročné predplatné

  • Pre všetky ročné predplatné služby Creative Cloud začne služba fungovať okamžite po spracovaní platby.
  • Výška poplatkov za obnovenie sa môže zmeniť, vždy vás však na to vopred upozorníme.
  • Ak nedôjde k zrušeniu z vašej strany, zmluva sa obnoví automaticky.
  • Svoje predplatné môžete zrušiť, keď prejdete na stránku Správy účtu alebo keď sa obrátite na zákaznícku podporu vo svojom regióne.

Ďalšie informácie o podmienkach predplatného nájdete v časti Podmienky predplatného.

Do 14 dní od podania vašej objednávky

V prípade zrušenia do 14 dní od podania objednávky vám vrátime celú zaplatenú čiastku.

Po uplynutí 14 dní

Ak pristúpite k zrušeniu po 14 dňoch, budeme vám účtovať poplatok za predčasné zrušenie. Poplatok bude predstavovať 50 % zostávajúcej výšky zmluvnej čiastky. Ak vám napríklad pri zrušení zostáva 5 mesiacov trvania zmluvy, za ktorú platíte 20 USD mesačne, zaplatíte 50 % zo zostatku 100 USD, teda 50 USD ako poplatok za predčasné ukončenie.

Plán môžete zrušiť kedykoľvek na stránke Správa účtu alebo tak, že sa obrátite na oddelenie zákazníckej podpory vo svojom regióne.

Čo sa stane s výhodami z členstva po zrušení predplatného?

Ak sa rozhodnete zrušiť svoje platené predplatné, váš účet bude prevedený na bezplatné členstvo. K aplikácii Creative Cloud pre stolné počítače sa môžete prihlásiť s rovnakým Adobe ID a heslom a získať tak prístup k funkciám uvedeným v téme Čo je zahrnuté v mojom bezplatnom členstve v službe Creative Cloud?

Bezplatné členstvo umožňuje aj naďalej používať súbory v priečinku Creative Cloud vo vašom počítači a prostredníctvom webu Creative Cloud až do celkovej veľkosti 2 GB.

Poznámka:

Ak využívate viac miesta než dovoľuje váš limit úložiska, máte 90 dní na zmenšenie využívaného online priestoru. Po 90 dňoch môžete stratiť prístup k niektorým alebo všetkým súborom uloženým na serveroch služby Creative Cloud.

Do 14 dní od podania vašej objednávky

V prípade zrušenia do 14 dní od podania objednávky vám vrátime celú zaplatenú čiastku.

Po uplynutí 14 dní

V prípade zrušenia po 14 dňoch už nie je možné peniaze vrátiť a služba vám bude k dispozícii až do konca zmluvného obdobia.

Plán môžete zrušiť kedykoľvek na stránke Správa účtu alebo tak, že sa obrátite na oddelenie zákazníckej podpory vo svojom regióne.

Čo sa stane s výhodami z členstva po zrušení predplatného?

Ak sa rozhodnete zrušiť svoje platené predplatné, váš účet bude prevedený na bezplatné členstvo. K aplikácii Creative Cloud pre stolné počítače sa môžete prihlásiť s rovnakým Adobe ID a heslom a získať tak prístup k funkciám uvedeným v téme Čo je zahrnuté v mojom bezplatnom členstve v službe Creative Cloud?

Bezplatné členstvo umožňuje aj naďalej používať súbory v priečinku Creative Cloud vo vašom počítači a prostredníctvom webu Creative Cloud až do celkovej veľkosti 2 GB.

Poznámka:

Ak využívate viac miesta než dovoľuje váš limit úložiska, máte 90 dní na zmenšenie využívaného online priestoru. Po 90 dňoch môžete stratiť prístup k niektorým alebo všetkým súborom uloženým na serveroch služby Creative Cloud.

V priebehu 12. mesiaca vášho členstva sa môžete kedykoľvek odhlásiť na stránke Správa účtu alebo tak, že sa obrátite na oddelenie zákazníckej podpory vo svojom regióne.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online