Otváranie, upravovanie a odstraňovanie dokumentov PDF

Zmena poradia strán dokumentu PDF


Rýchlo zmeňte poradie strán dokumentu PDF online

Odstránenie strán zo súboru PDF


Rýchlo odstráňte strany zo súboru PDF online

Prečo nemôžem otvoriť alebo upraviť dokument PDF v aplikácii Acrobat Reader?

V aplikácii Adobe Acrobat chcete vykonávať pokročilé úpravy

Aj keď bezplatná aplikácia Adobe Acrobat Reader umožňuje zobrazovať dokumenty PDF, na nasledujúce pokročilé úlohy úprav budete potrebovať aplikáciu Adobe Acrobat:

  • Upravovanie textu

  • Kombinovanie dokumentov PDF

  • Skenovanie do dokumentov PDF

  • Vytváranie formulárov (aplikácia Reader umožňuje vypĺňať existujúce formuláre)

Ďalšie informácie nájdete v tomto podrobnom porovnaní funkcií aplikácií Acrobat a Reader.

Dokument PDF je chránený heslom a sú v ňom obmedzené úpravy

Ak dostanete dokument PDF chránený heslom, na otvorenie dokumentu použite príslušné heslo. Niektoré zabezpečené dokumenty obsahujú obmedzenia zabraňujúce tlači, úpravám alebo kopírovaniu obsahu. Ak sú funkcie dokumentu obmedzené, všetky nástroje a príkazy súvisiace s týmito funkciami sú v aplikácii Reader sivé.

Ak máte ťažkosti pri otváraní dokumentu PDF alebo ak nemôžete používať určité funkcie, obráťte sa na autora dokumentu PDF.

Zobrazí sa hlásenie o chybe Niektoré rozšírenia Adobe PDF sú zakázané.

Tento problém môžete vyriešiť pomocou nasledujúcich krokov:

  1. Otvorte priečinok Možnosti siete internet na ovládacom paneli a vyberte kartu Rozšírené.

  2. Vyberte voľbu Povoliť rozšírenia prehliadača od tretích strán.

  3. Vyberte tlačidlo OK a potom reštartujte počítač.

Ďalšie tipy na riešenie problémov

Ďalšie tipy na riešenie problémov nájdete v týchto technických poznámkach:

  

Kombinovanie dokumentov PDF

Bezplatná aplikácia Adobe Reader nedokáže kombinovať viacero súborov PDF. Aplikácia Adobe Acrobat to však umožňuje. Ďalšie informácie nájdete v časti Kombinovanie alebo zlúčenie súborov do jedného súboru PDF v pomocníkovi pre aplikáciu Acrobat.

Odstraňovanie dokumentov PDF

Súbory PDF sú uložené v rôznych priečinkoch počítača v závislosti od toho, či ste príslušný súbor PDF dostali e-mailom, prevzali z internetu alebo získali inak.

Ak chcete dokument PDF rýchlo nájsť, vyhľadajte názov jeho súboru v systéme Windows alebo macOS. Následne otvorte vyhľadaný priečinok, kliknite pravým tlačidlom myši na príslušný súbor PDF a vyberte voľbu Odstrániť (Windows) alebo Presunúť do koša (macOS).

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX

Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX

Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online