Prečo nemôžem otvoriť dokument PDF?

V aplikácii Adobe Acrobat DC chcete vykonávať pokročilé úpravy

Kým bezplatná aplikácia Adobe Acrobat Reader DC umožňuje len zobrazovanie dokumentov PDF, na niektoré pokročilé úpravy je potrebná aplikácia Adobe Acrobat DC. Napríklad na tieto úkony:

  • Upravovanie textu

  • Kombinovanie dokumentov PDF

  • Skenovanie do dokumentov PDF

  • Vytváranie nových formulárov (aplikácia Reader DC umožňuje len vypĺňať existujúce formuláre)

Ďalšie informácie nájdete v tomto podrobnom porovnaní funkcií aplikácií Acrobat a Reader.

Dokument PDF je chránený heslom a sú v ňom obmedzené úpravy

Ak dostanete dokument PDF chránený heslom, na otvorenie dokumentu použite príslušné heslo. Niektoré zabezpečené dokumenty obsahujú obmedzenia zabraňujúce tlači, úpravám alebo kopírovaniu obsahu. Ak sú funkcie dokumentu obmedzené, všetky nástroje a položky menu súvisiace s týmito funkciami sú v aplikácii Reader DC neaktívne.

Ak máte ťažkosti pri otváraní dokumentu PDF alebo ak nemôžete používať určité funkcie, obráťte sa na autora dokumentu PDF.

Zobrazí sa hlásenie o chybe „Niektoré rozšírenia Adobe PDF sú zakázané“

Tento problém môžete vyriešiť pomocou nasledujúcich krokov:

  1. Otvorte priečinok Možnosti siete internet na ovládacom paneli a kliknite na kartu Rozšírené.

  2. Vyberte voľbu Povoliť rozšírenia prehliadača od tretích strán.

  3. Kliknite na tlačidlo OK a potom reštartujte počítač.

Ďalšie tipy na riešenie problémov

Ďalšie tipy na riešenie problémov nájdete v týchto technických poznámkach:

 

Kombinovanie dokumentov PDF

Bezplatná aplikácia Adobe Reader DC nedokáže kombinovať viacero súborov PDF. Aplikácia Adobe Acrobat DC to však umožňuje. Ďalšie informácie nájdete v časti Kombinovanie alebo zlučovanie súborov do jedného súboru PDF v pomocníkovi aplikácie Acrobat.

Odstraňovanie dokumentov PDF

Súbory PDF sú uložené v rôznych priečinkoch počítača v závislosti od toho, či ste príslušný súbor PDF dostali e-mailom, prevzali z internetu alebo získali inak.

Ak chcete dokument PDF rýchlo nájsť, vyhľadajte názov jeho súboru v systéme Windows alebo Mac OS. Následne otvorte vyhľadaný priečinok, kliknite pravým tlačidlom myši na príslušný súbor PDF a vyberte voľbu Odstrániť (Windows) alebo Presunúť do koša (Mac OS).

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online