Príručka používateľa Zrušiť

Spojenie alebo zlúčenie súborov do jedného dokumentu PDF

 1. Príručka používateľa Acrobat
 2. Úvod do aplikácie Acrobat
  1. Získajte prístup k aplikácii Acrobat z počítača, mobilu a webu
  2. Čo je nové v aplikácii Acrobat
  3. Klávesové skratky
  4. Systémové požiadavky
 3. Pracovná plocha
  1. Základy používania pracovnej plochy
  2. Otváranie a zobrazovanie dokumentov PDF
   1. Otváranie dokumentov PDF
   2. Navigácia na stranách dokumentu PDF
   3. Zobrazovanie predvolieb dokumentov PDF
   4. Úpravy zobrazenia PDF
   5. Povoliť náhľad miniatúr dokumentov PDF
   6. Zobrazenie dokumentu PDF v prehliadači
  3. Práca s účtami online úložiska
   1. Prístup k súborom zo služby Box
   2. Prístup k súborom z úložiska Dropbox
   3. Prístup k súborom z úložiska OneDrive
   4. Prístup k súborom z platformy SharePoint
   5. Prístup k súborom z úložiska Google Drive
  4. Acrobat a macOS
  5. Upozornenia aplikácie Acrobat
  6. Mriežky, vodidlá a meranie v súboroch PDF
  7. Text v ázijských jazykoch, azbuke a text sprava doľava v dokumentoch PDF
 4. Vytváranie dokumentov PDF
  1. Prehľad vytvárania dokumentov PDF
  2. Vytvorenie dokumentov PDF v aplikácii Acrobat
  3. Vytvorenie dokumentov PDF pomocou súčasti PDFMaker
  4. Používanie tlačiarne Adobe PDF
  5. Prevod webových stránok do PDF
  6. Vytváranie PDF pomocou aplikácie Acrobat Distiller
  7. Nastavenie prevodu Adobe PDF
  8. Písma v súboroch PDF
 5. Úpravy dokumentov PDF
  1. Úprava textu v dokumentoch PDF
  2. Úprava obrázkov alebo objektov v súbore PDF
  3. Otáčanie, presúvanie, odstraňovanie a prečíslovanie strán súboru PDF
  4. Úprava naskenovaných dokumentov PDF
  5. Vylepšenie fotografií v dokumente nasnímaných pomocou fotoaparátu na mobilnom zariadení
  6. Optimalizácia súborov PDF
  7. Vlastnosti a metadáta dokumentu PDF
  8. Odkazy a prílohy v dokumentoch PDF
  9. Vrstvy dokumentu PDF
  10. Miniatúry strán a záložky v dokumentoch PDF
  11. Sprievodca akciami (Acrobat Pro)
  12. Dokumenty PDF prevedené na webové stránky
  13. Nastavenie dokumentov PDF na prezentáciu
  14. Články v dokumentoch PDF
  15. Geopriestorové dokumenty PDF
  16. Aplikovanie akcií a skriptov na dokumenty PDF
  17. Zmeňte predvolené písmo na pridávanie textu
  18. Odstránenie strán zo súboru PDF
 6. Skenovanie a funkcia OCR
  1. Skenovanie dokumentov do formátu PDF
  2. Vylepšenie fotografií v dokumente
  3. Riešenie problémov so skenerom pri skenovaní pomocou aplikácie Acrobat
 7. Formuláre
  1. Základy práce s formulármi PDF
  2. Vytvorenie formulára od začiatku v aplikácii Acrobat
  3. Vytváranie a rozosielanie formulárov PDF
  4. Vypĺňanie formulárov PDF
  5. Vlastnosti poľa formulára v dokumentoch PDF
  6. Vypĺňanie a podpisovanie formulárov PDF
  7. Nastavenia tlačidiel akcií vo formulároch PDF
  8. Publikovanie interaktívnych webových formulárov PDF
  9. Základy práce s poľami formulára PDF
  10. Polia formulárov PDF s čiarovými kódmi
  11. Zhromažďovanie a správa údajov z formulárov PDF
  12. Informácie o sledovaní formulárov
  13. Pomocník s formulármi PDF
  14. Odosielanie formulárov PDF príjemcom pomocou e-mailu alebo interného servera
 8. Kombinovanie súborov
  1. Spojenie alebo zlúčenie súborov do jedného dokumentu PDF
  2. Otáčanie, presúvanie, odstraňovanie a prečíslovanie strán súboru PDF
  3. Pridanie hlavičiek, piat a číslovania Batesovými číslami do dokumentov PDF
  4. Orezanie strán súboru PDF
  5. Pridávanie vodoznakov do dokumentov PDF
  6. Pridávanie pozadí do dokumentov PDF
  7. Práca s čiastkovými súbormi v portfóliu PDF
  8. Publikovanie a zdieľanie portfólií PDF
  9. Prehľad portfólií PDF
  10. Vytváranie a prispôsobenie portfólií PDF
 9. Zdieľanie, recenzovanie a pridávanie poznámok
  1. Zdieľanie a sledovanie súborov PDF online
  2. Vyznačenie úprav textu
  3. Príprava na recenziu dokumentu PDF
  4. Začatie recenzie dokumentu PDF
  5. Hosťovanie zdieľaných recenzií na lokalitách SharePoint alebo Office 365
  6. Účasť na recenzii súboru PDF
  7. Pridávanie poznámok do dokumentov PDF
  8. Pridanie pečiatky do dokumentu PDF
  9. Pracovné postupy schvaľovania
  10. Správa poznámok | prezerať, odpovedať, tlačiť
  11. Import a export poznámok
  12. Sledovanie a správa recenzií dokumentov PDF
 10. Ukladanie a exportovanie dokumentov PDF
  1. Ukladanie dokumentov PDF
  2. Prevod súboru PDF do formátu Word
  3. Prevod súboru PDF do formátu JPG
  4. Prevedenie alebo exportovanie súborov PDF do súborov iných formátov
  5. Možnosti formátu súborov pre export dokumentu PDF
  6. Opakované použitie obsahu súboru PDF
 11. Zabezpečenie
  1. Nastavenie zvýšeného zabezpečenia pre súbory PDF
  2. Zabezpečovanie súborov PDF heslom
  3. Spravujte digitálne identifikátory
  4. Zabezpečovanie súborov PDF certifikátmi
  5. Otváranie zabezpečených dokumentov PDF
  6. Odstránenie citlivého obsahu z dokumentov PDF
  7. Nastavenie zásad zabezpečenia pre súbory PDF
  8. Výber metódy zabezpečenia  pre súbory PDF
  9. Upozornenie zabezpečenia pri otvorení súboru PDF
  10. Zabezpečenie súborov PDF pomocou servera Adobe Experience Manager
  11. Funkcia chráneného zobrazenia pre dokumenty PDF
  12. Prehľad zabezpečenia v aplikácii Acrobat a dokumentoch PDF
  13. JavaScripty v súboroch PDF ako riziko pre zabezpečenie
  14. Prílohy ako riziko zabezpečenia
  15. Povoľte alebo zablokujte odkazy v súboroch PDF
 12. Elektronické podpisy
  1. Podpis dokumentov PDF
  2. Nasnímajte svoj podpis do mobilného zariadenia a používajte ho kdekoľvek
  3. Odosielanie dokumentov na elektronické podpisy
  4. O podpisoch certifikátov
  5. Certifikované podpisy
  6. Overovanie digitálnych podpisov
  7. Zoznam dôveryhodných certifikátov schválených spoločnosťou Adobe
  8. Správa dôveryhodných identít
 13. Tlač
  1. Základné tlačové úlohy dokumentov PDF
  2. Tlač brožúr a portfólií PDF
  3. Ďalšie nastavenia tlače dokumentov PDF
  4. Tlač do PDF
  5. Tlač farebných dokumentov PDF (Acrobat Pro)
  6. Tlač dokumentov PDF s vlastnou veľkosťou
 14. Uľahčenie prístupu, tagy a preformátovanie
  1. Vytvorenie a overenie prístupnosti dokumentu PDF
  2. Funkcie na uľahčenie prístupu v dokumentoch PDF
  3. Nástroj Poradie čítania pre dokumenty PDF
  4. Čítanie dokumentov PDF s preformátovaním a uľahčenie prístupu
  5. Úprava štruktúry dokumentu pomocou panelov Obsah a Tagy
  6. Vytváranie prístupných PDF
 15. Prehľadávanie a indexovanie
  1. Vytváranie indexov PDF
  2. Prehľadávanie dokumentov PDF
 16. Multimédiá a 3D modely
  1. Pridávanie zvuku, videí a interaktívnych objektov do súborov PDF
  2. Pridávanie 3D modelov do súborov PDF (Acrobat Pro)
  3. Zobrazenie 3D modelov v súboroch PDF
  4. Interakcia s 3D modelmi
  5. Meranie 3D modelov v súboroch PDF
  6. Nastavenie 3D pohľadov v súboroch PDF
  7. Povolenie obsahu 3D v dokumente PDF
  8. Pridávanie multimediálneho obsahu do dokumentov PDF
  9. Vytváranie poznámok k 3D dizajnom v súboroch PDF
  10. Prehrávanie formátov videa, zvuku a multimédií v dokumentoch PDF
  11. Pridávanie poznámok k videám
 17. Nástroje produkcie tlače (Acrobat Pro)
  1. Prehľad nástrojov produkcie tlače
  2. Tlačové značky a vlasové čiary
  3. Náhľad výstupu
  4. Zlúčenie priehľadností
  5. Prevod farieb a správa tlačových farieb
  6. Presahy tlačových farieb
 18. Kontrola pred výstupom (Acrobat Pro)
  1. Súbory vyhovujúce štandardu PDF/X, PDF/A a PDF/E
  2. Profily kontroly pred výstupom
  3. Rozšírené kontroly pred výstupom
  4. Správy kontroly pred výstupom
  5. Zobrazenie výsledkov kontroly pred výstupom, objektov a zdrojov
  6. Výstupné zámery v dokumentoch PDF
  7. Opravenie problémových oblastí pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  8. Automatizácia analýzy dokumentu pomocou dropletov alebo činností kontroly pred výstupom
  9. Analýza dokumentov pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  10. Ďalšie kontroly pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  11. Knižnice kontroly pred výstupom
  12. Premenné kontroly pred výstupom
 19. Správa farieb
  1. Zachovanie zhodných farieb
  2. Nastavenia farieb
  3. Správa farieb v dokumentoch
  4. Práca s profilmi farieb
  5. Princípy správy farieb

Skombinujte dva alebo viaceré súbory do jedného dokumentu PDF v kancelárii alebo na cestách. Miniatúry môžete presúvať myšou a usporiadať strany v správnom poradí z počítača alebo z ktoréhokoľvek webového prehliadača.

Pozrite si rýchly video kurz a začnite

Vytváranie zlúčených dokumentov PDF

Použite nástroj Skombinovať súbory a zlučujte súbory programov Word, Excel, PowerPoint, zvukové súbory, videosúbory, webové stránky, alebo existujúce súbory PDF. Aplikácia Acrobat vám umožní prehliadať a upravovať dokumenty aj strany skôr, než vytvoríte súbor. Nechcené strany môžete odstrániť a jednotlivé strany z dokumentu môžete presúvať kamkoľvek medzi kombinované strany. Aplikácia Acrobat prevádza strany rôznych súborov na po sebe nasledujúce strany jedného súboru PDF.

 1. V aplikácii Acrobat vyberte položky Nástroje > Skombinovať súbory. Rozhranie funkcie Skombinovať súbory je zobrazené s panelom s nástrojmi v hornej časti.

  Panel s nástrojmi Skombinovať súbory

 2. Súbory alebo e-maily presuňte myšou priamo do rozhrania Skombinovať súbory. Prípadne vyberte voľbu v menu Pridať súbory. Môžete pridať priečinok so súbormi, webovú stránku, akékoľvek práve otvorené súbory, položky v schránke, stránky zo skenera, e-mail alebo súbor, ktorý ste predtým skombinovali (Znova použiť súbory).

  Poznámka:

  Ak pridáte priečinok, ktorý obsahuje súbory v inom formáte, ako je PDF, tieto súbory v inom formáte sa nepridajú.

 3. Podľa potreby môžete vykonať ľubovoľné z nasledujúcich úkonov:

  Zmena usporiadania strán

  V zobrazení miniatúr umiestnite súbor alebo stranu potiahnutím do požadovanej polohy. Počas ťahania sa na stranách alebo dokumentoch zobrazuje modrý obdĺžnik označujúci aktuálnu polohu.

  Rozšírenie strán alebo zbalenie dokumentu

  V zobrazení miniatúr podržte kurzor nad stranou alebo súborom a kliknite na miniatúru Rozšíriť strany . V rozšírenom zobrazení môžete jednotlivé strany jednoducho presúvať medzi ostatnými stranami a dokumentmi.

  Ak chcete zbaliť strany, podržte kurzor nad prvou stranou a kliknite na miniatúru Zbaliť dokument .

  Náhľad strán

  V zobrazení miniatúr podržte kurzor nad stranou a kliknite na miniatúru Zväčšiť .

  Odstránenie strán

  V zobrazení miniatúr podržte kurzor nad stranou a kliknite na miniatúru Odstrániť .

  Usporiadanie súborov

  V zobrazení zoznamu kliknite na názov stĺpca, podľa ktorého sa má zoznam zoradiť. Opätovným kliknutím sa zoznam zoradí v opačnom poradí. Poradie súborov v zozname zodpovedá poradiu súborov v skombinovanom súbore PDF. Usporiadaním sa mení poradie strán v skombinovanom súbore PDF.

  Posúvanie súborov vyššie alebo nižšie v zozname

  V zobrazení zoznamu vyberte súbor alebo súbory, ktoré chcete presunúť. Následne kliknite na tlačidlo Posunúť hore alebo Posunúť dole .

 4. Kliknite na položku Možnosti a vyberte jednu z možností veľkosti súboru pre konvertovaný súbor:

  Menšia veľkosť súboru

  Zmenší veľké obrázky na rozlíšenie obrazovky a vykoná kompresiu obrázkov pomocou formátu JPEG s nízkou kvalitou. Táto možnosť je vhodná na zobrazenie na obrazovke, v e-mailoch a na internete.

  Poznámka: Ak sú už niektoré zo zdrojových súborov vo formáte PDF, voľba Menšia veľkosť súboru na ne aplikuje funkciu Zmenšiť veľkosť súboru. Funkcia Zmenšiť veľkosť súboru sa nepoužije, ak je vybratá voľba Predvolená veľkosť súboru alebo Väčšia veľkosť súboru.

  Predvolená veľkosť súboru

  Vytvorte súbory PDF umožňujúce spoľahlivé zobrazovanie a tlač obchodných dokumentov. Súbory PDF v zozname si zachovajú svoju pôvodnú veľkosť a kvalitu.   

  Väčšia veľkosť súboru

  Vytvorenie súborov PDF vhodných na tlač na stolových tlačiarňach. Využíva predvoľbu na prevod vo vysokej kvalite, pričom si súbory PDF v zozname uchovajú pôvodnú veľkosť a kvalitu.

  Poznámka:

  V dôsledku použitia tejto možnosti môže konečný dokument PDF dosiahnuť väčšiu veľkosť.

 5. V dialógovom okne Voľby zadajte požadované nastavenia prevodu a kliknite na tlačidlo OK.

 6. Keď dokončíte usporiadanie strán, kliknite na voľbu Skombinovať.

  V stavovom dialógovom okne sa zobrazí priebeh prevodu súborov. Niektoré zdrojové aplikácie sa môžu automaticky spustiť a ukončiť.

Vloženie jedného súboru PDF do iného

 1. Otvorte súbor PDF, ktorý slúži ako základ pre skombinovaný súbor.
 2. Vyberte položky Nástroje > Organizovať stránky. Na sekundárnom paneli s nástrojmi sa zobrazí súprava nástrojov na organizovanie stránok.

 3. V sekundárnom paneli s nástrojmi vyberte položky Vložiť > Zo súboru.

  Prípadne môžete kliknúť pravým tlačidlom myši na stranu a vybrať možnosť Vložiť strany na zobrazenie možností vloženia.

  Vkladanie z možností súboru do nástroja Organizovať stránky

 4. Vyberte súbor PDF, ktorý chcete vložiť, a kliknite na položku Otvoriť.

 5. V dialógovom okne Vložiť strany určite, kam sa má dokument vložiť (pred alebo za prvú alebo poslednú stranu, prípadne na určenú stranu). Kliknite na tlačidlo OK.

 6. Ak chcete pôvodný súbor PDF zachovať neporušený ako samostatný súbor, vyberte položku Uložiť ako a zadajte nový názov pre zlúčený súbor PDF.

Poznámka:

Tiež môžete pridať existujúci súbor do otvoreného súboru PDF. Presuňte myšou ikonu súboru priamo na panel Miniatúry strán na navigačnej table.

Pridať vlastnú stránku do súboru PDF

Do vášho súboru PDF môžete počas kombinovania stránok v Acrobat pridať vlastnú stránku pomocou integrovanej aplikácie Adobe Express, ktorá ponúka na výber tisícky šablón.

Kroky:

 1. Otvorte súbor PDF v aplikácii Acrobat a kliknite na položku Kombinovať súbory v pravom paneli.

 2. Na paneli nástrojov funkcie Kombinovania súborov kliknite na Pridať vlastnú stránku.

  Vložiť zo šablóny

 3. Otvorí sa nové okno s možnosťami editovania stránky vygenerované aplikáciou Adobe Express.

  Vyberte šablónu, ktorú chcete použiť pre vašu novú stránku a použite ovládacie prvky editácie, aby ste zmenili ktorúkoľvek farbu alebo text podľa svojho vkusu.

  Keď ste už skončili s úpravami stránky, kliknite na Pridať, aby ste pridali stránku do súboru PDF.

  Vyberte a pridajte šablónu

 4. Stránka sa pridá do súboru PDF. Pridanú stránku môžete na požadovanú pozíciu v súbore PDF presunúť.

 5. Ak chcete na novej stránke urobiť dodatočné úprav, kliknite na položku Úpravy. Otvorí sa editovací panel. Keď ste skončili, kliknite na Editovať. Zmeny sa prejavia v súbore PDF.

  Úprava pridanej šablóny

  Poznámka:

  Po uložení súboru PDF nemôžete pridanú stránku upraviť otvorením aplikácie Adobe Express z programu Acrobat.

 6. Kliknite na položku Kombinovať a uložte súbor PDF. To sfinalizuje zmeny na vašej novej stránke a nebudete mať prístup do možnosti Editácie na tej stránke a dopredu.

Vloženie výberu v schránke do dokumentu PDF (Windows)

Do existujúceho dokumentu PDF môžete vložiť jednu alebo viac strán vybratého obsahu skopírovaného z ľubovoľnej aplikácie.

 1. Otvorte dokument s obsahom, ktorý chcete pridať. Vyberte požadovaný obsah a potom skopírujte výber (vo väčšine aplikácií môžete použiť menu Úpravy > Kopírovať súbor do schránky).

 2. Otvorte súbor PDF, ktorý slúži ako základ pre skombinovaný súbor.
 3. Vyberte položky Nástroje > Organizovať stránky. Na sekundárnom paneli s nástrojmi sa zobrazí súprava nástrojov na organizovanie stránok.

 4. V sekundárnom paneli s nástrojmi vyberte položky Vložiť > Zo schránky.

  Prípadne môžete kliknúť aj pravým tlačidlom na stranu a vybrať možnosť Vložiť strany na zobrazenie možností vloženia.

 5. V dialógovom okne Vložiť strany určite, kam sa má výber vložiť (pred alebo za prvú alebo poslednú stranu, prípadne na určenú stranu). Kliknite na tlačidlo OK.

 6. Ak chcete pôvodný súbor PDF zachovať neporušený ako samostatný súbor, vyberte položku Uložiť ako a zadajte nový názov pre zlúčený súbor PDF.

Vloženie webovej stránky alebo prázdnej strany do dokumentu PDF

Do existujúceho dokumentu PDF môžete vložiť webovú stránku výberom voľby Nástroje> Organizovať stránky > Vložiť > Z webovej stránky. Do dialógového okna, ktoré sa zobrazí, zadajte adresu URL stránky, ktorú chcete pridať.

Do dokumentu PDF môžete tiež pridať prázdnu stranu:

 • Výberom voľby Nástroje > Organizovať stránky > Vložiť > Prázdna strana

  V dialógovom okne Vložiť strany zadajte miesto, kam chcete pridať prázdnu stranu.

 • Na pridanie prázdnej strany medzi dve strany môžete použiť aj kontextovú ponuku. Vyberte položky Nástroje > Organizovať stránky a otvorte zobrazenie miniatúr strán. V zobrazení miniatúr kliknite pravým tlačidlom myši na stranu, kam chcete vložiť prázdnu stranu. Vyberte položky Vložiť strany > Prázdna strana.

Umiestnenie PDF do iných dokumentov ako pripojených súborov

Súbory PDF môžete začleniť do iných typov súborov, ktoré podporujú technológiu OLE (Object Linking and Embedding), ako sú napríklad súbory aplikácie InDesign® alebo Word. Tieto súbory sa nazývajú kontajnerové dokumenty OLE. Ak neskôr upravíte pôvodný dokument PDF, funkcie OLE v kontajnerovej aplikácii aktualizujú vložený súbor v kontajnerovom dokumente, aby sa použili vykonané zmeny.

 1. Vykonajte jeden z týchto úkonov:
  • V kontajnerovej aplikácii OLE vyberte príkaz Vložiť objekt alebo Vložiť hypertextový odkaz.

  • (Windows) V aplikácii Acrobat vyberte položky Úpravy > Kopírovať súbor do schránky a potom vyberte príkaz Vložiť špeciálne v kontajnerovej aplikácii.

Logo Adobe

Prihláste sa do svojho účtu