V aplikácii Creative Cloud v počítači nie je zobrazená karta služby Stock

V aplikácii Creative Cloud v počítači nie je zobrazená karta služby Stock

Riešenie č. 1: Odhlásenie z aplikácie Creative Cloud v počítači a opätovné prihlásenie

  • Odhláste sa z aplikácie Creative Cloud v počítači a potom sa znova prihláste. Kliknutím sem zobrazíte pokyny.
  • Skontrolujte, či sa teraz zobrazila karta služby Adobe Stock.

Riešenie č. 2: Nainštalovanie najnovšej verzie aplikácie Creative Cloud do počítača

  • Prevezmite a do počítača nainštalujte najnovšiu verziu aplikácie Adobe Creative Cloud zo stránky služby Creative Cloud pre počítače.
  • Spustite prevzatý súbor a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Riešenie č. 3: Odstránenie súboru OPM.db a opätovné prihlásenie

Odstráňte súbor OPM.db a v počítači sa znova prihláste do aplikácie Creative Cloud pomocou identifikátora Adobe ID previazaného s vaším predplatným.

Poznámka: Ak problém pretrváva, postupujte podľa odporúčaní uvedených tu.

Logo Adobe

Prihláste sa do svojho účtu