Riešenie problémov a pomocník

Súčasné trendy

Príručka pre prispievateľov Adobe Stock

Prečítajte si príručku pre prispievateľov Adobe Stock  a zistite:

  • Čo hľadajú kupujúci
  • Ako vytvoriť predávajúci sa produkt
  • Tipy pre to, aby bolo možné nájsť váš obsah

Čo nakupujúci hľadajú?

Naši zákazníci hľadajú obsah, ktorý s nimi rezonuje a ktorý vie vysvetliť širokú škálu tém. Chcú obsah, ku ktorému si ich publikum vie vytvoriť vzťah. Zamerajte sa na autentické obrázky reálnych ľudí zo všetkých kultúr. 

Tu je niekoľko odkazov, ktorými sa môžete inšpirovať: 

Aké sú posledné funkcie pre prispievateľov Adobe Stock?

Karta Prehľady na portáli prispievateľa vám umožňuje zobraziť kombinované celkové zárobky za jednotlivé súbory v akomkoľvek vybranom období.

Prispievatelia Adobe Stock majú prístup k používaniu produktu Adobe Portfolio. Nemusíte mať predplatné Creative Cloud. Vytvorte si vlastnú kolekciu v produkte Adobe Stock Portfolio a zdieľajte galériu na svojej vlastnej stránke Adobe Portfolio, aby ste zviditeľnili svoju tvorbu a podporili predaj. Ďalšie informácie.

Zistite, čo je najpopulárnejšie v reálnom čase. Aby ste si ľahšie predstavili typ obsahu, ktorý sa práve dobre predáva, môžete si prezerať portfóliá prvých desiatich prispievateľov týždňa. Prispievatelia týždňa sa zobrazujú na portáli prispievateľov Adobe Stock na karte Prehľady. 

Začíname

Ako sa stanem prispievateľom?

Ak máte aspoň 18 rokov a vlastníte práva na vami vytvorené fotografie, video, ilustrácie a/alebo vektorovú grafiku, môžete sa pridať k nám v Adobe Stock. Aby ste sa stali prispievateľom Adobe Stock, nemusíte byť profesionál, umelec ani vlastniť špičkovú techniku. Nemusíte mať ani predplatenú službu Creative Cloud. Ak chcete začať prispievať, zaregistrujte sa na získanie Adobe ID. Ďalšie informácie.

Aké sú podporované formáty súborov?

Naša hlavná kolekcia obsahuje fotografie, videá, ilustrácie a vektorovú grafiku. Každý typ obsahu má vlastné požiadavky, ktoré nájdete tu.

Môžem nahrávať priamo z aplikácií Creative Cloud?

Nahrávajte svoj obsah priamo z aplikácií Adobe Photoshop Lightroom Classic, Bridge alebo Premiere Pro. Nie ste doma? Odošlite svoj obsah cez mobilnú aplikáciu Photoshop Mix, nech sa nachádzate kdekoľvek. Ďalšie informácie

Ako zosynchronizujem môj účet Fotolia s prispievateľským účtom Adobe Stock?

Ak sa chcete dozvedieť o výhodách synchronizácie svojho účtu, informácie a postup nájdete v časti Informácie pre prispievateľov v systéme Fotolia. Synchronizácia účtu je možná pri prvom prihlásení do portálu. 

Nechajte si zaplatiť

Akú štruktúru majú provízie Adobe Stock?

Provízia za fotografiu, ilustrácie a vektorový obsah licencované na portáli Adobe Stock predstavuje 33 % zo sumy za obsah zaplatenej zákazníkom. Provízia za video sa rovná 35 % z danej sumy. Táto suma závisí od plánu predplatného zákazníka a typu licencovaného obsahu. Pri platbe za prevzaté súbory v rámci plánov predplatného sa uplatňuje minimálna záruka, ktorá môže nahradiť výpočet sadzieb provízie. Okrem toho, licencie udeľujeme na základe vlastných zmlúv, ktoré sa neodzrkadľujú v tabuľke výšky provízie. Platba podľa vlastných zmlúv je vždy založená na sadzbách provízií vo výške 33 % za fotografie, ilustrácie a vektorový obsah a 35 % za videá.

Ako dostanem zaplatené?

Informácie o zásadách platieb a o tom, ako vyžiadať platbu, nájdete v časti Nechajte si zaplatiť.

Čo potrebujem vedieť o daniach?

Licencovanie kreatívneho obsahu je ekonomická aktivita. Ako prispievateľ na portáli Adobe Stock je príjem odvodený z vašich predajov v USA podlieha daňovému úradu (IRS) a je predmetom zrážkovej dane. V závislosti od toho, kde žijete, pozrite si Základné informácie o daniach pre občanov USA a registrovaných cudzincov alebo Základné informácie o daniach pre osoby, ktoré nie sú občanmi USA. Ak nepodáte daňové priznanie, spoločnosť Adobe zo všetkých zárobkov automaticky zrazí daň vo výške 30 %.

Riešenie problémov

Prečo bol môj obsah zamietnutý?

Informácie o kontrolných kritériách a dôvodoch zamietnutia niektorých súborov nájdete v časti Proces kontroly. Informácie o povolených a nepovolených vlastnostiach každého typu obsahu nájdete v časti Príprava a nahratie obsahu.

Prečo bol môj účet zablokovaný?

Spoločnosť Adobe si vyhradzuje právo zablokovať účet, pokiaľ jeho obsah alebo postupy nahrávania nie sú v súlade s našou zmluvou s prispievateľom na portáli Adobe Stock.

Kľúčové slová sú pri nahrávaní pomocou aplikácie Lightroom Classic usporiadané podľa abecedy.

Kľúčové slová alebo iné údaje IPTC zadané v aplikácii Lightroom Classic sa zobrazia v abecednom poradí v časti Kľúčové slovo portálu prispievateľa. Spoločnosť Adobe odporúča, aby ste kľúčové slová na portáli prispievateľa manuálne usporiadali podľa priority. Týmto dôležitým krokom zaistíte, že sa vaše obrázky objavia vo výsledkoch vyhľadávania.

Vektorové obrázky sa nedarí nahrať

Uistite sa, že vaša plocha má aspoň 15 MP. Okrem toho majú niektorí prispievatelia ťažkosti pri nahrávaní súborov EPS prostredníctvom prehliadača Internet Explorer. Ak používate prehliadač Internet Explorer, skúste použiť iný, alebo nahrajte súbory AI.

Problémy s náhľadom vektoru

Ak odovzdáte súbor AI alebo EPS, môžete pri zobrazení obrázka na portáli pre prispievateľov alebo na stránke Adobe Stock pozorovať farebný posun. Tento farebný posun sa týka iba náhľadu obrázka. Ak sa chcete vyhnúť tomuto farebnému posunu, vytvorte zo svojho súboru s vektormi súbor JPEG a potom umiestnite súbory JPEG a AI alebo EPS do priečinka a vytvorte súbor ZIP. Odovzdajte súbor ZIP pomocou protokolu FTP. Informácie o protokole FTP nájdete tu.

Okrem toho sa uistite, že je pri ukladaní súboru AI začiarknutá možnosť „Vytvoriť súbor kompatibilný s PDF“.