Riešenie problémov a pomocník

Prečítajte si príručku pre Prispievateľ Adobe Stock   a zistite:

  • Čo hľadajú kupujúci
  • Ako vytvoriť predávajúci sa produkt
  • Tipy pre to, aby bolo možné nájsť váš obsah

Naši zákazníci hľadajú obsah, ktorý s nimi rezonuje a ktorý vie vysvetliť širokú škálu tém. Chcú obsah, ku ktorému si ich publikum vie vytvoriť vzťah. Zamerajte sa na autentické obrázky reálnych ľudí zo všetkých kultúr. 

Tu je niekoľko odkazov, ktorými sa môžete inšpirovať: 

  • Obmedzenie počtu riadkov súboru CSV je rozšírené na 5 000. Ďalšie informácie nájdete TU
  • Na portáli Adobe Stock Contributor je odteraz podporované hromadné nahrávanie modelov a vydaní vlastností. Pozrite sa, ako to funguje, v tomto krátkom VIDEU.
  • Adobe Stock Artist Hub je už v prevádzke. 
  • Aplikácia Adobe Lightroom Classic pri nahrávaní na portál Adobe Stock Contributor odteraz zachováva poradie kľúčových slov tak, ako ich pridávate. 

 

Kliknite SEM a prečítajte si, ako uplatniť bonusový kód Creative Cloud pre kvalifikovaných prispievateľov do služby Adobe Stock. 

Chceme vidieť tvoje umenie. Cieľom programu Adobe Stock je sprístupňovať originálne a kultúrne reprezentatívne obrázky širšiemu publiku. Poslaním nového programu Adobe Stock Advocates je zviditeľňovať a podporovať výnimočných nových ľudí a ich grafické výtvory, ktoré sú úprimné a podmanivé.
Kliknite SEM a prečítajte si informácie o programe Adobe Stock Advocates.

  • Fond na rozvoj umelcov s názvom Artist Development Fund je kreatívny provízny program v rámci Adobe Stock vo výške 500 000 dolárov. V rámci nášho záväzku inklúzie hľadáme umelcov, ktorí si v svojej práci uvedomujú vlastnú identitu a profesionálne vykresľujú rozmanité komunity. TU nájdete ďalšie informácie o fonde a podávaní žiadostí. 
  • Prečítajte si o príjemcoch fondu na rozvoj umelcov v rámci Adobe Stock s názvom Artist Development Fund TU.

Zúčastnite sa na zábavných kreatívnych výzvach, komunikujte s ostatnými prispievateľmi a členmi tímu Adobe Stock TU

Ak máte aspoň 18 rokov a vlastníte práva na vami vytvorené fotografie, video, ilustrácie a/alebo vektorovú grafiku, môžete sa pridať k nám v Adobe Stock. Aby ste sa stali Prispievateľ Adobe Stock, nemusíte byť profesionál, umelec ani vlastniť špičkovú techniku. Nemusíte mať ani predplatenú službu Creative Cloud. Ak chcete začať prispievať, zaregistrujte sa na získanie Adobe ID. Ďalšie informácie.

Naša bežná zbierka obsahuje fotografie, videá, ilustrácie a vektorovú grafiku. Každý typ obsahu má vlastné požiadavky, ktoré nájdete tu.

Nahrávajte svoj obsah priamo z aplikácií Adobe Lightroom, Lightroom Classic a Adobe Bridge. Ďalšie informácie

Sadzba provízií sa uplatňuje na cenu netto za licencovaný dátový zdroj na základe nákupnej ceny v USA a vrátane všetkých zliav. Napríklad, ak plán stojí 29,99 USD mesačne za 10 licencií na fotografie za mesiac, výška provízie (zaokrúhlená na najbližší cent) bude 0,99 USD za licencovanú fotografiu (29,99 USD/10 fotografií x 33 %). Poznámka: skutočné výpočty provízií nemusia byť zaokrúhlené na najbližší cent. 

Spoločnosť Adobe Stock poskytuje aj licencie na dátové zdroje prostredníctvom vlastných zmlúv a neštandardných plánov, ako sú napríklad plány Creative Cloud Express a plány Pro Edition pre Creative Cloud pre tímy a podniky. Sadzby provízií za dátové zdroje licencované na základe týchto zmlúv a plánov je: (A) 33 % z príslušnej sumy za dátové zdroje, ktoré nie sú videom, a 35 % z príslušnej sumy za videoobsah alebo (B) paušálna sadzba. Ďalšie informácie nájdete TU

Informácie o zásadách platieb a o tom, ako vyžiadať platbu, nájdete v časti Nechajte si zaplatiť.

Licencovanie kreatívneho obsahu je ekonomická aktivita. Ako Prispievateľ Adobe Stock je príjem odvodený z vašich predajov v USA podlieha daňovému úradu (IRS) a je predmetom zrážkovej dane. V závislosti od toho, kde žijete, pozrite si Základné informácie o daniach pre občanov USA a registrovaných cudzincov alebo Základné informácie o daniach pre osoby, ktoré nie sú občanmi USA. Ak nepodáte daňové priznanie, spoločnosť Adobe zo všetkých zárobkov automaticky zrazí daň vo výške 30 %.

Informácie o kontrolných kritériách a dôvodoch zamietnutia niektorých súborov nájdete v časti Proces kontroly. Informácie o povolených a nepovolených vlastnostiach každého typu obsahu nájdete v časti Príprava a nahratie obsahu.

Spoločnosť Adobe si vyhradzuje právo zablokovať účet, pokiaľ jeho obsah alebo postupy nahrávania nie sú v súlade s našou zmluvou s Prispievateľ Adobe Stock.

Kľúčové slová sa síce v aplikácii Lightroom Classic zobrazia v abecednom poradí, ale po nahratí snímok do služby Adobe Stock sa vrátia do poradia, v akom ste ich pridali. Ak chcete dosiahnuť maximálnu optimalizáciu pri vyhľadávaní, kľúčové slová musíte uvádzať v poradí podľa relevantnosti. 

Niektorí prispievatelia majú ťažkosti pri nahrávaní súborov EPS v prehliadači Internet Explorer. Ak používate prehliadač Internet Explorer, skúste použiť iný alebo nahrajte súbory AI.

Ak odovzdáte súbor AI alebo EPS, môžete pri zobrazení obrázka na portáli pre prispievateľov alebo na stránke Adobe Stock pozorovať farebný posun. Tento farebný posun sa týka iba náhľadu obrázka. Ak sa chcete vyhnúť tomuto farebnému posunu, vytvorte zo svojho súboru s vektormi súbor JPEG a potom umiestnite súbory JPEG a AI alebo EPS do priečinka a vytvorte súbor ZIP. Odovzdajte súbor ZIP pomocou protokolu FTP. Informácie o protokole FTP nájdete tu.

Okrem toho sa uistite, že je pri ukladaní súboru AI začiarknutá možnosť „Vytvoriť súbor kompatibilný s PDF“.