Vysoké využitie procesora v dôsledku CEPHtmlEngine

Niektorí používatelia môžu po spustení produktov Adobe zaznamenať vysoké využívanie procesora.Vysoké využitie procesora môže spôsobiť pomalý pohyb kurzora, oneskorenie výkonu alebo dokonca dlhšie načítanie aplikácií.

Ak zistíte, že proces CEPHtmlEngine Helper nadmerne využíva procesor, vyskúšajte nasledovné riešenia:

Riešenie 1: Odstráňte priečinok s doplnkom, ktorý nadmerne využíva procesor

 1. Otvorte Monitor aktivity.

 2. Na karte procesov vyhľadajte proces CEPHtmlEngine, ktorý nadmerne využíva procesor.

 3. Vyberte príslušný proces a dvakrát naň kliknite. 

 4. Vyberte kartu Otvoriť priečinky a porty.

 5. V protokoloch vyhľadajte názov doplnku.

  Napríklad doplnok pre aplikáciu Adobe Illustrator môže vyzerať takto: ~/com.adobe.illustrator.OnBoarding.log.

 6. Prejdite do priečinka rozšírení, ktorý sa nachádza v umiestnení ~/Library/Application Support/Adobe/CEP/extensions alebo ${PP}/CEP/extensions.

  Priečinok s rozšíreniami

 7. Vytvorte zálohu súboru.

  Kliknite pravým tlačidlom myši na priečinok a potom vyberte položku Presunúť do koša

 8. Reštartujte aplikáciu.

Ak sa problém vyrieši, nahláste ho vývojárovi rozšírenia, aby sa zabezpečilo jeho odstránenie v budúcich verziách.

 1. Otvorte možnosť Správca úloh.

 2. Prejdite na kartu Podrobnosti na ľavej strane.

 3. Kliknite pravým tlačidlom myši na horný stĺpec. Vyberte možnosť Vybrať stĺpec.

 4. Začiarknite možnosť Príkazový riadok a potom vyberte OK.

  Príkazový riadok

 5. Vyhľadajte proces CEPHtmlEngine, ktorý nadmerne využíva procesor.

 6. Výberom kláves ctrl+c na klávesnici skopírujte príslušné protokoly zo stĺpca Príkazový riadok.

  Správca úloh v systéme Windows

  Vložte ho do editora.

 7. V protokoloch vyhľadajte názov doplnku.

  Napríklad doplnok pre aplikáciu Adobe Illustrator môže vyzerať takto

  ..\com.adobe.illustrator.OnBoarding.log.

 8. Prejdite do priečinka rozšírení, ktorý sa nachádza v umiestnení C:\Programové súbory (x86)\Common Files\Adobe\CEP\extensions alebo %AppData%\Roaming\Adobe\CEP\extensions alebo ${PP}\CEP\extensions.

  Priečinok rozšírení v systéme Windows

 9. Vytvorte zálohu súboru.

  Kliknite pravým tlačidlom myši na priečinok a potom vyberte položku Odstrániť

 10. Reštartujte aplikáciu.

Ak sa problém vyrieši, nahláste ho vývojárovi rozšírenia, aby sa zabezpečilo jeho odstránenie v budúcich verziách.

Riešenie 2: Skontrolujte priečinok so súbormi denníka

Tento problém môže nastať, ak produkty Adobe nedokážu pristupovať alebo zapisovať do priečinka so súbormi denníka. Skontrolujte nižšie uvedený priečinok, aby ste sa uistili, či existuje a či váš aktuálny používateľský účet má oprávnenia na zápis a zmenu jeho obsahu.

macOS

 • Prejdite do priečinka ~/Library/Logs/CSXS Creative Cloud Libraries pomocou príkazu Prejsť do priečinka.
 • Uistite sa, že priečinok existuje a že máte oprávnenie zapisovať doň.

Windows

 • Z vyhľadávacieho poľa v ponuke Štart prejdite do priečinka %temp%.
 • Uistite sa, že priečinok existuje a že máte oprávnenie zapisovať doň.  

Riešenie 3: Zmeňte obsah priečinka

 1. Zatvorte všetky otvorené produkty Adobe, ako je Photoshop, Illustrator, Dreamweaver alebo InDesign.

 2. Premiestnite obsah priečinka uvedeného nižšie na iné miesto kvôli zálohe (napr. do priečinka na ploche). Umiestnenie priečinka podľa produktu je uvedené v nasledujúcej ceste.

  Poznámka:

  Je potrebné vybrať priamo spustiteľný súbor pre produkt a stlačiť kláves Ctrl+klik na použitie príkazu Zobraziť obsah balíka a na prístup k priečinkom produktov uvedených nižšie.

  macOS

  • Photoshop: /Applications/Adobe Photoshop CC 2015/Adobe Photoshop CC 2015.app/Contents/Required/CEP/extensions/com.adobe.DesignLibraryPanel.html/
  • Illustrator: /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator CC 2015.app/Contents/Required/CEP/extensions/com.adobe.DesignLibraries.angular/
  • InDesign: /Applications/Adobe InDesign CC 2015/Resources/CEP/extensions/com.adobe.DesignLibraries.angular/
  • Dreamweaver: /Applications/Adobe Dreamweaver/CC 2015/configuration/CEP/extensions/

  Windows

  • Photoshop: C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CC 2015\Required\CEP\extensions\com.adobe.DesignLibraryPanel.html
  • Illustrator: C:\Program Files\Adobe\Adobe Illustrator CC 2015\CEP\extensions\com.adobe.DesignLibraries.angular
  • InDesign: C:\Program Files\Adobe\Adobe InDesign CC 2015\Resources\CEP\extensions\com.adobe.DesignLibraries.angular
  • Dreamweaver: C:\Program Files\Adobe\Adobe Dreamweaver CC 2015\configuration\CEPExtensions\com.adobe.DesignLibraries.angular
  • Premiere Pro: C:\Program Files\Adobe\Adobe Premiere Pro CC 2015\CEP\extensions\com.adobe.DesignLibraries.angular
    
  Poznámka:

  Podržaním tlačidla Možnosti pri ťahaní budete môcť vytvoriť kópiu obsahu priečinka.

 3. Po vytvorení kópie odstráňte obsah pôvodného priečinka.

 4. Stiahnite súbor DL224.zip a rozbaľte jeho obsah do priečinka uvedeného ďalej (rovnaký obsah ako ten, ktorý ste zálohovali a odstránili v predchádzajúcom kroku).

  Poznámka:

  Vyberte priamo spustiteľný súbor pre produkt, stlačte kláves Ctrl a kliknite na súbor, aby sa použil príkaz Zobraziť obsah balíka. Tým získate prístup k priečinkom produktov uvedených nižšie.

  macOS

  • Photoshop: /Applications/Adobe Photoshop CC 2015/Adobe Photoshop CC 2015.app/Contents/Required/CEP/extensions/com.adobe.DesignLibraryPanel.html/
  • Illustrator: /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/CEP/extensions/com.adobe.DesignLibraries.angular/
  • InDesign: /Applications/Adobe InDesign CC 2015/Resources/CEP/extensions/com.adobe.DesignLibraries.angular/
  • Dreamweaver: /Applications/Adobe Dreamweaver/CC 2015/configuration/CEP/extensions/

  Windows

  • Photoshop: C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CC 2015\Required\CEP\extensions\com.adobe.DesignLibraryPanel.html
  • Illustrator: C:\Program Files\Adobe\Adobe Illustrator CC 2015\CEP\extensions\com.adobe.DesignLibraries.angular
  • InDesign: C:\Program Files\Adobe\Adobe InDesign CC 2015\Resources\CEP\extensions\com.adobe.DesignLibraries.angular
  • Dreamweaver: C:\Program Files\Adobe\Adobe Dreamweaver CC 2015\configuration\CEPExtensions\com.adobe.DesignLibraries.angular
  • Premiere Pro: C:\Program Files\Adobe\Adobe Premiere Pro CC 2015\CEP\extensions\com.adobe.DesignLibraries.angular
Poznámka:

Technici spoločnosti Adobe o tomto probléme vedia a majú v pláne ho riešiť v budúcej aktualizácii.

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX

Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX

Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online