Vysoké využitie CPU

Niektorí používatelia môžu zaznamenať vysoké využitie CPU po spustení produktov od spoločnosti Adobe. Ak si myslíte, že sa vás týka tento problém, skontrolujte nasledovné.

Mac OS: Spustite Monitor aktivity, prejdite na kartu CPU a skontrolujte, či proces CEPHtmlEngine Helper spôsobuje vysoké využitie CPU.

Windows: Spustite Správcu úloh, prejdite na kartu Procesy a skontrolujte, či proces CEPHtmlEngine Helper spôsobuje vysoké využitie CPU.

Ak zistíte, že proces CEPHtmlEngine Helper spôsobuje vysoké využitie CPU, vyskúšajte nasledovné riešenia:

Poznámka:

Ak sa tento problém vyskytol s aplikáciou Dreamweaver CC 2015, nainštalujte najnovšiu aktualizáciu, ktorá rieši tento problém.

Riešenie 1: Skontrolujte priečinok so súbormi denníka

Tento problém môže nastať, ak produkty Adobe nedokážu pristupovať alebo zapisovať do priečinka so súbormi denníka. Skontrolujte nižšie uvedený priečinok, aby ste sa uistili, či existuje a či váš aktuálny používateľský účet má oprávnenia na zápis a zmenu jeho obsahu.

 1. Windows:

  • Prejdite do %USERPROFILE%\AppData\Local\Adobe\Creative Cloud Libraries\Logs z vyhľadávacieho poľa v ponuke Štart alebo pomocou príkazu Spustiť
  • Uistite sa, že priečinok existuje a že máte oprávnenie na zápis do tohto priečinka.
 2. Mac OS:

  • Prejdite do priečinka ~/Library/Logs/Creative Cloud/Creative Cloud Libraries pomocou príkazu Prejsť do priečinka.
  • Uistite sa, že priečinok existuje a že máte oprávnenie na zápis do tohto priečinka.

Riešenie 2: Zmeňte nasledujúci obsah priečinka

 1. Zatvorte všetky otvorené produkty Adobe, ako je Photoshop, Illustrator, Dreamweaver alebo InDesign.

 2. Premiestnite obsah priečinka uvedeného nižšie na iné miesto kvôli zálohe (napr. do priečinka na ploche). Umiestnenie priečinka podľa produktu je uvedené v nasledujúcej ceste.

  Poznámka:

  Je potrebné vybrať priamo spustiteľný súbor pre produkt a stlačiť kláves Ctrl+klik na použitie príkazu Zobraziť obsah balíka a na prístup k priečinkom produktov uvedených nižšie.

  Mac:

  • Photoshop: /Applications/Adobe Photoshop CC 2015/Adobe Photoshop CC 2015.app/Contents/Required/CEP/extensions/com.adobe.DesignLibraryPanel.html/
  • Illustrator: /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/CEP/extensions/com.adobe.DesignLibraries.angular/
  • InDesign: /Applications/Adobe InDesign CC 2015/Resources/CEP/extensions/com.adobe.DesignLibraries.angular/
  • Dreamweaver: /Applications/Adobe Dreamweaver/CC 2015/configuration/CEP/extensions/

   

  Windows:

  • Photoshop: C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CC 2015\Required\CEP\extensions\com.adobe.DesignLibraryPanel.html
  • Illustrator: C:\Program Files\Adobe\Adobe Illustrator CC 2015\CEP\extensions\com.adobe.DesignLibraries.angular
  • InDesign: C:\Program Files\Adobe\Adobe InDesign CC 2015\Resources\CEP\extensions\com.adobe.DesignLibraries.angular
  • Dreamweaver: C:\Program Files\Adobe\Adobe Dreamweaver CC 2015\configuration\CEPExtensions\com.adobe.DesignLibraries.angular
  • Premiere Pro: C:\Program Files\Adobe\Adobe Premiere Pro CC 2015\CEP\extensions\com.adobe.DesignLibraries.angular
    

  Poznámka:

  Podržaním tlačidla Možnosti pri ťahaní budete môcť vytvoriť kópiu obsahu priečinka.

 3. Po vytvorení kópie odstráňte obsah pôvodného priečinka.

 4. Prevezmite súbor DL224.zip a rozbaľte jeho obsah do priečinka uvedeného ďalej (rovnaký obsah ako ten, ktorý ste zálohovali a odstránili v predchádzajúcom kroku).

  Poznámka:

  Je potrebné vybrať priamo spustiteľný súbor pre produkt a stlačiť kláves Ctrl+klik na použitie príkazu Zobraziť obsah balíka a na prístup k priečinkom produktov uvedených nižšie.

  Pre systém Mac:

  • Photoshop: /Applications/Adobe Photoshop CC 2015/Adobe Photoshop CC 2015.app/Contents/Required/CEP/extensions/com.adobe.DesignLibraryPanel.html/
  • Illustrator: /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/CEP/extensions/com.adobe.DesignLibraries.angular/
  • InDesign: /Applications/Adobe InDesign CC 2015/Resources/CEP/extensions/com.adobe.DesignLibraries.angular/
  • Dreamweaver: /Applications/Adobe Dreamweaver/CC 2015/configuration/CEP/extensions/

   

  Pre systém Windows:

  • Photoshop: C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CC 2015\Required\CEP\extensions\com.adobe.DesignLibraryPanel.html
  • Illustrator: C:\Program Files\Adobe\Adobe Illustrator CC 2015\CEP\extensions\com.adobe.DesignLibraries.angular
  • InDesign: C:\Program Files\Adobe\Adobe InDesign CC 2015\Resources\CEP\extensions\com.adobe.DesignLibraries.angular
  • Dreamweaver: C:\Program Files\Adobe\Adobe Dreamweaver CC 2015\configuration\CEPExtensions\com.adobe.DesignLibraries.angular
  • Premiere Pro: C:\Program Files\Adobe\Adobe Premiere Pro CC 2015\CEP\extensions\com.adobe.DesignLibraries.angular
    

Poznámka:

Technici spoločnosti Adobe sú informovaní o tomto probléme a majú v pláne to riešiť v budúcej aktualizácii.

Prevziať

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online