Ak sa vám pri pokuse o inštaláciu produktu zobrazilo hlásenie, v ktorom je uvedené, že používané sériové číslo bolo zrušené alebo je neplatné, znamená to, že zadávané sériové číslo spoločnosť Adobe zablokovala.

Spoločnosť Adobe blokuje sériové čísla, pri ktorých sa zistilo, že nepochádzajú od Adobe, prípadne je o nich známe, že ich neoprávnene využívajú neautorizovaní predajcovia pri vytváraní falošných verzií softvéru. To, že sme sériové číslo zablokovali však, bohužiaľ, zistíte až pri opätovnej aktivácii alebo preinštalovaní softvéru Adobe. Ak sa vám zobrazí toto hlásenie, máte niekoľko možností:

Poznámka:

Sériové číslo pozostáva iba z 24 čísel. Tu je uvedený príklad formátu sériového čísla: 8721-0892-0867-4459-9223-2874.

  • Ak je sériové číslo priradené k softvéru zablokované, ďalšie informácie nájdete na tejto stránke.
Oznámenie o zablokovanom kľúči
Oznámenie o zablokovanom kľúči
Ďalší príklad oznámenia o zablokovanom kľúči
Ďalší príklad oznámenia o zablokovanom kľúči

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online