Postup, ako nainštalovať ovládače NVIDIA

V správe o kompatibilite systému v aplikácii Premiere Pro sú informácie o vašom systéme, ako aj o tom, či je nutná aktualizácia ovládačov. Ovládače Nvidia aktualizujte podľa pokynov v tomto dokumente.

Poznámka:

 Ak ste sa prihlásili ako hosť alebo štandardný používateľ, systém Windows vám nepovolí ovládač nainštalovať. Niektoré organizácie neumožňujú používateľom regulovať softvér, ktorý chcú nainštalovať, ani spôsob, ako môžu manipulovať s nastaveniami systému a aplikácií. Je možné, že v takom prípade budete musieť kontaktovať správcu systému a požiadať ho o pomoc s inštaláciou ovládača. 

Prvé kroky

 1. Vytvorte zálohu zavádzacieho zväzku.  Viac informácií nájdete v časti Postup: vytvorenie obrazu systému v systéme Windows 10.
 2. Pred prevzatím príslušného ovládača identifikujte značku a model grafického procesora NVIDIA, aby ste sa uistili, že máte správne ovládače.

Inštalácia ovládačov NVIDIA

 1. Ukončite všetky aplikácie Adobe, ktoré sú spustené.

 2. Potvrďte typ ovládača.  Máte dve možnosti: Standard a DCH.  Ak chcete zistiť typ ovládača, otvorte ovládací panel NVIDIA a kliknite na položku Systémové informácie v ľavom dolnom rohu ovládacieho panela.  V dialógovom okne Systémové informácie vyhľadajte typ ovládača vedľa poľa Typ ovládača. Ak sa toto pole nezobrazuje, pravdepodobne používate štandardný ovládač. 

  Ovládače displeja NVIDIA DCH sú podporované v aktualizovanej verzii systému Windows 10 x64 z apríla 2018 (verzia 1803 zostava OS 17134), ako aj v novších verziách. Prejdite na tento odkaz  , kde nájdete ďalšie informácie týkajúce sa typov ovládačov.

  Poznámka:

  Spoločnosť NVIDIA ukončila podporu mobilných grafických procesorov Kepler. Ak používate tieto ovládače, upozornenie na nutnosť ich aktualizácie nájdete v správe o kompatibilite systému aplikácie Premiere Pro 14.0. Pre túto sériu však nie sú žiadne aktualizácie ovládača.

 3. Vyberte údaje, ktoré zodpovedajú grafickému procesoru: Typ produktu, Série produktovProdukt.

 4. Vyberte možnosť Typ ovládača Windows, ktorý zodpovedá typu, ktorý ste určili v druhom kroku.

 5. V možnosti Typ preberania zvoľte typ zodpovedajúci typu produktu, ktorý ste určili v štvrtom kroku:

  • Pre grafické procesory Quadro zvoľte Optimal Driver for Enterprise (ODE).
  • Pre grafický procesor GeForce alebo TITAN zvoľte Studio Driver (SD).
 6. Zvoľte jazyk.

 7. Kliknutím na možnosť Hľadať prejdite na príslušnú stránku, kde kliknite na možnosť Prevziať a prevezmite inštalátor ovládača.

 8. Po prevzatí inštalátora ovládača spustite inštaláciu dvojitým kliknutím na súbor inštalátora .exe.

 9. Keď sa zobrazí dialógové okno Kontrola používateľských kont, kliknite na tlačidlo Áno.

 10. Kliknutím na tlačidlo OK potvrďte predvolenú cestu na extrahovanie súboru.

 11. Ak sa zobrazí výzva, vyberte inštaláciu ovládača v prostredí ovládača GeForce alebo bez neho a kliknutím na tlačidlo SÚHLASÍM, POKRAČOVAŤ prejdite na možnosti inštalácie.

 12. V možnostiach inštalácie kliknite na možnosť ĎALEJ.

 13. Po dokončení inštalácie kliknite na možnosť ZATVORIŤ a zavrite inštalátor.

 14. Reštartujte systém aj v prípade, že sa nezobrazí výzva na reštart.

Riešenie problémov pri inštalácii ovládača

Nižšie nájdete najbežnejšie chybové hlásenie, ktoré sa vyskytuje pri pokuse o aktualizáciu ovládača. 

Chybové hlásenie pri inštalácii ovládačov NVIDIA
Chybové hlásenie pri inštalácii ovládačov NVIDIA

Toto sa môže stať, ak sa čaká na reštartovanie alebo ak je akákoľvek zo služieb NVIDIA stále aktívna na pozadí v správcovi úloh. Ak sa zobrazí táto chyba, reštartujte systém.

Ďalšiu pomoc pri riešení problémov nájdete v časti Riešenie problémov s inštalátorom NVIDIA

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?