Aplikácia Akamai Download Manager je neoddeliteľnou súčasťou niektorých preberaní produktov od spoločnosti Adobe. Ak máte nejaké otázky týkajúce sa aplikácie Akamai Download Manager, prečítajte si často kladené otázky nižšie. Ak tu nevyriešite váš problém, cobráťte sa na oddelenie služieb zákazníkom.

Informácie o aplikácii Akamai Download Manager

Čo je aplikácia Akamai Download Manager a ako funguje?

Aplikácia Akamai Download Manager poskytuje efektívne a účinné preberanie súborov, obzvlášť pre veľké súbory. Umožňuje tiež pozastaviť a obnoviť preberanie a po dokončení preberania automaticky spustiť inštaláciu produktu.

Aplikácia Akamai prevezme v operačnom systéme Windows spustiteľný súbor (.EXE). Aplikácia Akamai dokáže pre niektoré obzvlášť veľké produkty Windows preberá aj súbor .7z. Ak chcete produkt úspešne nainštalovať, musia byť prevzaté obidva súbory .EXE a .7z a uložené v rovnakom priečinku.

Aplikácia Akamai prevezme v operačnom systéme MAC jeden súbor .DMG.

Aké produkty používajú aplikáciu Akamai Download Manager?

Niektoré skúšobné produkty spoločnosti Adobe používajú aplikáciu Akamai Dowlnoad Manager, tiež nazývanú ako Akamai NetSession Interface. Medzi skúšobné verzie produktu, ktoré používajú aplikáciu Akamai, patria Acrobat X Pro, Adobe Captivate a Technical Communications Suite.

Aké sú požiadavky na systém Akamai Download Manager?

 • Operačné systémy: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2003 alebo 2008; Mac OS X v 10.4 alebo novšia verzia
 • Prehliadače: Internet Explorer 7 alebo 8, Firefox 2.x alebo novší, Safari alebo Chrome

Kde si môžem prevziať Akamai Download Manager?

Keď si z lokality Adobe.com prevezmete akýkoľvek skúšobný produkt, ktorý používa aplikáciu Akamai, aplikácia Akamai bude automaticky prevzatá do vášho počítača a nainštalovaná. Potom začne automaticky preberať produkty od spoločnosti Adobe. Ak si prevezmete ďalší softvér alebo produkty, aplikáciu Akamai Download Manager nemusíte znova prevziať a nainštalovať, pokiaľ ju zo systému neodstránite. Ak ste ju zo systému odstránili, pri spustení nového preberania bude znova nainštalovaná.

Preberanie

Ako môžem pokračovať v prerušenom preberaní?

V okne Akamai Download Manager (skúšobné verzie) alebo v prehliadači (nákupy v Obchode) kliknite na tlačidlo Resume (Pokračovať). 

Pokračovať v prerušenom preberaní skúšobnej verzie:

Tlačidlo Akamai 3 Resume (Pokračovať v preberaní Akamai 3)

Ak ste zavreli okno v aplikácii Akamai alebo v prehliadači, dvakrát kliknite na ikonu Pokračovať v preberaní na pracovnej ploche.

Poznámka:

Pomocníka pre preberanie Adobe.com Store si pozrite v časti Nemôžem prevziať zakúpený produkt.

Aplikácia Akamai Download Manager 3 sa nenainštaluje.

Ak sa zobrazí okno Akamai Download Manager Installer ale inštalačný program sa nespustí, kliknite na tlačidlo Skúsiť znovu otvoriť okno. Potom kliknite na tlačidlo Štart

Skúste ho otvoriť

Viete, že aplikácia Akamai Download Manager 3 sa nainštaluje po zobrazení indikátora priebehu. Môžete byť vyzvaní, aby ste vyhľadali a vybrali umiestnenie na uloženie prevzatých súborov.

V prípade, že aplikáciu Akamai Download Manager nie je možné nainštalovať alebo ak sa vyskytne chyba, pozrite si časť Skúšobnú verziu prevziať priamo.

Aplikácia Akamai Download Manager 3 sa nainštaluje, ale preberanie sa nespustí.

Webový prehliadač a okno Akamai Download Manager 3 nechajte otvorené, až kým preberanie nebude dokončené. Ak predčasne zavriete jedno alebo druhé okno, preberanie zlyhá.

 1. Prejdite na stránky spoločnosti Adobe na preberanie súborov  a znova spustite preberanie.

 2. Webový prehliadač a okno Akamai Download Manager 3 nechajte otvorené, až kým preberanie nebude úspešne dokončené.

 3. Ak preberanie znova zlyhá, softvér si prevezmite bez použitia Akamai. Pozri časť: Skúšobnú verziu prevziať priamo.

Aplikácia Akamai Download Manager sa nainštaluje, preberanie začne ale potom sa preruší alebo zablokuje.

 1. Aplikáciu Akamai Download Manager odinštalujte. Pozri časť: Ako môžem odstrániť aplikáciu Akamai Download Manager?

 2. Ak je na pracovnej ploche zástupca Obnoviť preberanie, odstráňte ho.

 3. Prejdite do priečinka, kde ste uložili súbory, a odstráňte všetky dočasné súbory s príponou .part.

 4. Vráťte sa na stránku na preberanie súborov spoločnosti Adobe  a znova spustite preberanie.

 5. Okno Akamai Download Manager nechajte otvorené, až kým preberanie nebude úspešne dokončené.

 6. Ak preberanie znova zlyhá, softvér si prevezmite bez použitia aplikácie Akamai Download Manager. Pozri časť: Skúšobnú verziu prevziať priamo.

Skúšobnú verziu si prevezmite priamo.

 1. Použite prehliadač, ktorý neobmedzuje veľkosť súboru na prevzatie, ako napríklad Internet Explorer 8 alebo Firefox 5.

 2. Prejdite na stránky na preberanie súborov od spoločnosti Adobe  a znova spustite preberanie.

 3. V okne inštalačného programu Akamai Download Manager kliknite na odkaz (alebo odkazy) na priame prevzatie softvéru.

Priame prevzatie softvéru Acrobat

Aplikácia Akamai Download Manager nefunguje. Ako si mám priamo nainštalovať môj softvér?

Ak nemôžete pomocou aplikácie Akamai Download Manager nainštalovať produkt od spoločnosti Adobe, radšej použite odkazy na priame prevzatie:

 1. Prejdite na stránky na preberanie súborov od spoločnosti Adobe  a znova spustite preberanie.
 2. V okne inštalačného programu Akamai Download Manager kliknite na odkaz (alebo odkazy) na priame prevzatie softvéru.
Priame prevzatie softvéru Acrobat

Dôležité upozornenie: Na preberanie softvéru pomocou priamych odkazov musíte použiť prehliadač, ako napríklad Internet Explorer 8 alebo Firefox 5, ktorý neobmedzuje veľkosť súborov na prevzatie.

Poznámka:

Pokyny týkajúce sa preberania nákupu Adobe.com Store pomocou priamych odkazov si prečítajte v časti Nemôžem prevziať zakúpený produkt.

Kde sú moje prevzaté súbory?

Keď spustíte preberanie, vyberte cieľovú zložku pre súbory. Ak chcete nájsť súbory prevzaté pomocou Akamai, prejdite do zložky, ktorú ste vybrali pri spustení preberania. Ak nemôžete tento priečinok nájsť alebo si ho zapamätať, pozrite si časť Nájsť prevzaté súbory.

Inštalácia

Ako si mám nainštalovať produkt?

Aplikácia Akamai Download Manager by mala začať inštalovať produkt automaticky po dokončení preberania. Ak sa inštalácia nespustí automaticky, pokyny ako spustiť inštaláciu ručne si pozrite v časti Po preberaní spustiť inštalačný program.

Prečo môj počítač zmrzol alebo je spomalený po nainštalovaní prevzatého produktu?

Extrahovanie alebo dekomprimovanie inštalačných súborov je prvým krokom pri inštalácii prevzatých súborov. Tento proces môže využívať veľa systémových prostriedkov a v závislosti od rýchlosti vášho systému a dostupných zdrojov môže počítač spomaliť. Extrahovanie niektorých väčších súborov na prevzatie môže trvať viac minút. Ak chcete optimalizovať rýchlosť procesu extrakcie, pred inštalovaním súboru na prevzatie ukončite všetky spustené programy alebo počítač reštartujte.

Antivírusový softvér môže spomaliť výkon zariadenia. Ak počas inštalácie vypnete svoj antivírusový program, po nainštalovaní produktu ho znova aktivujte.

Ak extrakcia súboru na prevzatie trvá dlhšie ako jednu hodinu a potrebujete pomoc, obráťte sa na technickú podporu spoločnosti Adobe.

Kde je môj sériové číslo?

Po zakúpení súboru na prevzatie vám bude sériové číslo zaslaná e-mailom. Prípadne sa môžete prihlásiť na svoje konto Adobe a nájsť svoje sériové číslo. Ďalšie informácie o hľadaní vášho sériového čísla si pozrite v časti Nájdite si rýchlo svoje sériové číslo.

Ako môžem znova prevziať svoj softvér?

Ak si chcete znova prevziať zakúpený softvér,   prihláste sa na svoje konto Adobe. V priečinku Moje objednávky (US) alebo História vašich objednávok (na iných miestach) prejdite na produkt a potom kliknite na odkazy pre produkt, ktorý chcete znova prevziať.

Viac informácií si pozrite v časti Ako nájsť odkaz na prevzatie na lokalite Adobe.com  and Pravidlá týkajúce sa súborov na prevzatie v on-line obchode Adobe.