Acrobat veya Reader çökme raporu iletişim kutusunu görüntüleme tercihi nasıl ayarlanır?

Çökme raporları nelerdir?

Acrobat veya Reader ile bir sorun yaşandığında Adobe Crash Reporter iletişim kutusundan çökme raporlarını gönderebilirsiniz. Adobe Crash Reporter çökmenin meydana geldiği zaman uygulamanın ne yaptığıyla ilgili bir günlük toplayabilir. Bilgileri bir veritabanına yükler ve mühendislik ekibi, çökmeleri analiz etmek ve çözümler geliştirmek için bu bilgileri kullanır.

Windows'da Crash Reporter iletişim kutusu
Windows'da Crash Report iletişim kutusu

macOS'ta Crash Report iletişim kutusu
macOS'ta Crash Report iletişim kutusu

Crash Reporter iletişim kutusu görülmüyorsa iletişim kutusunun görüntülenmemesi seçeneğini seçmiş olabilirsiniz. Tercihi her zaman çökme raporu iletişim kutusunu gösterecek şekilde ayarlamak için aşağıdaki adımları uygulayın.

Windows'da çökme raporu iletişim kutusunu göstermek için ilgili tercihi ayarlama

 1. Başlat > Çalıştır'ı tıklatın.

 2. cmd yazıp Tamam'ı tıklatın.

 3. Komut istemine aşağıdaki komutu yazın ve Enter tuşuna basın.

  REG ADD HKEY_CURRENT_USER\Software\Adobe\CommonFiles\CRLog /v "Never Ask" /t REG_SZ /d 0

  Diğer olası değerler şunlardır:

  Tuş Ayrıntılar Olası Değerler Eylem
  Asla Sorma Çökme iletişim kutusunun görüntülenmesini denetler 0 Çökme iletişim kutusunu gösterme
  1 Çökme iletişim kutusunu gizleme
  Son Gönderilme Durumu
  Kullanıcı eylemini önceki çökme raporuyla depolar
  0 Önceki çökme raporunu gönderme
  1 Önceki çökme raporunu gönder
 4. Value Never Ask exists, overwrite(Yes/No)? (Asla Sorma değeri mevcut, üzerine yazılsın mı [Evet/Hayır]) şeklinde bir mesaj alırsanız Yes (Evet) öğesini seçin.

macOS'ta çökme raporu iletişim kutusunu göstermek için ilgili tercihi ayarlama

 1. Cmd'ye basın ve Acrobat/Reader uygulaması simgesini tıklatın, ardından Paket İçeriğini Göster'i seçin.

 2. İçindekiler > Çerçeveler > AdobeCrashReporter.framework'ü seçin.

 3. Cmd'ye basıp AdobeCrashReporter takma adını tıklatın ve Orijinali Göster'i seçin.

 4. Adobe Crash Reporter
  'ı çift tıklatın.

  Crash Reporter

  Not:
  Not:

  Kırmızı bir A uygulama simgesidir. Siyah AdobeCrashReporter UNIX çalıştırılabilir dosyasıyla karıştırmayın.

 5.  Bu İletişim Kutusunu Daima Göster'i seçin ve Bitti'yi tıklatın.

 Adobe

Daha hızlı ve daha kolay yardım alın

Yeni kullanıcı mısınız?