App-V Acrobat içinden İmzaya Gönderme çöküyor

Sorun

BT yöneticileri hem Reader hem Acrobat'ı App-V 5.0 SP3 ile istemci bilgisayarlara kurmayı planlıyorsa, bilgisayarlarında daha önce App-V Reader'ı en az bir kez bile başlatmadılarsa kullanıcılar sorunla karşılaşabilir.

Sorunun nedeni: App-V Reader, istemci bilgisayarlarda kayıt defteri anahtarlarının tamamının VREG dışında oluşturulmasını sağlamak amacıyla App-V geçiş listesine çok sayıda “HKCU/Adobe/*” kovanı eklemektedir.

Çözüm

Geçiş kayıt defteri anahtarlarının doğru çalışmasını sağlamak için makinedeki yerel kayıt defteri kovanında HKCU/Adobe/Adobe Acrobat/{DC|2015} bulunması gerekir. Bu anahtar App-V Reader ilk kez başlatıldığında Runtime.bat komut dosyası kullanılarak, Acrobat Reader Sıralama Kılavuzu'ndakine benzer şekilde oluşturulur.

Aşağıdaki çözümlerden birini deneyin:

  • App-V Reader'ın Runtime.bat komut dosyası yerine istemci bilgisayarlarda manuel olarak HKCU/Adobe/Adobe Acrobat/{DC|2015} oluşturun. Örneğin bir yönetici ADM şablonları vs. vasıtasıyla bu anahtarları istemcilere iletebilir.
  • Kullanıcılar App-V Reader'ı bir kez bilgisayarlarında başlatabilir ve ardından Acrobat'ı kullanabilir.
  • Aşağıdaki Runtime.bat komut dosyasını App-V Acrobat’ın DeploymentConfig.xml dosyasına <UserScripts> bölümüne aşağıdaki şekilde ekleyin. App-V Acrobat ilk kez başlatıldığında komut dosyası yukarıda belirtilen kayıt defterini HKCU kovanında oluşturur.

Ancak komut dosyası sadece etki alanı kullanıcıları için uygulanır ve yerel kullanıcı App-V Adobe Acrobat'yi açmaya çalışırsa 534 hatasını verir.

 

Runtime.bat

@echo off

SET ChannelName=2015

REM Set the ChannelName to DC to run this script on Continuous track.

SET NativeKey="HKEY_CURRENT_USER\Software\Adobe\Adobe Acrobat\%ChannelName%"

REG QUERY %NativeKey%

IF %ERRORLEVEL% EQU 0 GOTO EXIT

REG ADD %NativeKey%

:EXIT

DeploymentConfig.xml

<UserScripts>

        <StartVirtualEnvironment  RunInVirtualEnvironment="false">

        <Path>cmd.exe</Path>

        <Arguments>/c "[{AppVPackageRoot}]\..\Scripts\Runtime.bat"</Arguments>

        <Wait RollbackOnError="false"/>

        </StartVirtualEnvironment>

</UserScripts>

 Adobe

Daha hızlı ve daha kolay yardım alın

Yeni kullanıcı mısınız?