Adobe Connect Edge Server'ı dağıtma

Güvenliği geliştirmek, gecikmeyi azaltmak, dengeyi kurmak ve yedekleme sağlamak için Adobe Connect Edge Server'ın nasıl dağıtılacağını öğrenin.

Adobe Connect Edge Server kurulum iş akışı

Edge sunucusu bölgelerini tasarlayın.

Adobe Connect'e erişimi ayırmak ve dengelemek için farklı konumlarda veya bölgelerde edge sunucuları ya da edge sunucusu kümeleri kurabilirsiniz. Örneğin, Batı Kıyıdaki kullanıcılar için San Francisco'da bir edge sunucusu ve Doğu Kıyıdaki kullanıcılar için Boston'da bir edge sunucusu ayarlayabilirsiniz.

Adobe Connect Edge Server'ı yükleme.

Her bölgedeki bilgisayarların her birine Adobe Connect Edge Server'ı kurun. Örneğin, bir bölgede edge sunucuları kümesi varsa, kümedeki her bilgisayara Adobe Connect Edge Server'ı kurun. Bkz. Adobe Connect Edge Server'ı kurma.

Her bölge için DNS sunucusunu değiştirin.

Kaynak Adobe Connect sunucusunun FQDN'sini her bölgedeki Adobe Connect Edge Server'ın statik IP adresine eşleyin. Bkz. Adobe Connect Edge Server'ı dağıtma.

Edge sunucusunu konfigüre edin.

Her Adobe Connect Edge Server'daki custom.ini dosyasına konfigürasyon parametreleri ekleyin. Bkz. Adobe Connect Edge Server'ı dağıtma.

Origin sunucusunu konfigüre edin.

Her Adobe Connect sunucusundaki custom.ini dosyasına konfigürasyon parametreleri ekleyin. Ayrıca origin sunucusundaki Uygulama Yönetimi Konsolu'nda edge sunucusunun Harici Adı'nı ayarlamanız gerekir. Bkz. Adobe Connect Edge Server'ı dağıtma.

Bir yük dengeleyicisi kurun.

Bir bölgede birden çok edge sunucusu kurarsanız, edge sunucuları arasında denge kurmak için bir yük dengeleyicisi kullanmanız ve bağlantı noktası 80'i dinlemek üzere bunu konfigüre etmeniz gerekir. Edge sunucuları, bağlantı noktası 8080'de dinler. Daha fazla bilgi için, yük dengeleyicisi satıcısının sağladığı belgelere bakın.

Adobe Connect Edge Server'ı dağıtma

Edge sunucularını dağıtmadan önce Adobe Connect'in ve ek özelliklerinin (örneğin, SSL, dizin hizmeti tümleştirmesi, çoklu oturum açma veya paylaşılan içerik depolama alanı) başarıyla çalışıyor olması gerekir.

 1. DNS sunucunuzda, origin sunucusunun FQDN'sini edge sunucusunun statik IP adresiyle eşleyin. Birden çok bölgeye edge sunucusu kuruyorsanız, her bölge için bu adımı yineleyin.
  Not:

  Alternatif olarak ana bilgisayarlar dosyasını kullanabilirsiniz; bu dosyayı kullanırsanız, her istemci, edge sunucusunun statik IP adresini origin sunucusunun FQDN'sine işaret eden bir ana bilgisayarlar dosyasına sahip olmalıdır.

 2. Adobe Connect Edge Server'da [root_install_dir]\edgeserver\win32\conf\HttpCache.xml dosyasını açın ve HostName etiketindeki bilgisayar adını edge sunucusu bilgisayarının FQDN'siyle değiştirin. Örneğin, edge1.sirketim.com.
  <!-- The real name of this host. -->     
  <HostName>edge1.yourcompany.com</HostName>
 3. Adobe Connect Edge Server'da yeni bir dosya oluşturun [root_install_dir]\edgeserver\custom.ini ve aşağıdaki parametreleri ve değerleri girin.

  FCS_EDGE_HOST

  Örneğin, edge sunucusunun FQDN'si: FCS_EDGE_HOST=edge1.sirketiniz.com.

  FCS_EDGE_REGISTER_HOST

  Örneğin, Adobe Connect origin sunucusunun FQDN'si: FCS_EDGE_REGISTER_HOST=connect.yourcompany.com.

  FCS_EDGE_CLUSTER_ID

  Kümenin adı. Her edge sunucusu kümesinin benzersiz bir kimliği olması gerekir. Küme içindeki her bilgisayarın aynı kimliğe sahip olması gerekir. Önerilen format şudur: companyname-clustername, örneğin, FCS_EDGE_CLUSTER_ID=sirketiniz-tr. Sadece bir Adobe Connect Edge Server dağıtıyor olsanız da, bu parametreyi konfigüre edin.

   

  FCS.HTTPCACHE_BREEZE_SERVER_NORMAL_PORT

  Adobe Connect'in kurulu olduğu bilgisayarın IP adresi veya etki alanı adı. Örneğin, FCS.HTTPCACHE_BREEZE_SERVER_NORMAL_PORT=connect.yourcompany.com:80. Adobe Connect Edge Server, bu konumda Adobe Connect kaynak sunucusuna bağlanır.

  FCS_EDGE_PASSWORD

  (İsteğe Bağlı) Edge sunucusu için bir parola. Bu parametre için bir değer ayarlarsanız, her edge sunucusu ve origin sunucusu için aynı değeri ayarlamanız gerekir.

  FCS_EDGE_EXPIRY_TIME

  (İsteğe Bağlı) Edge sunucusunun kümede zaman aşımına uğramadan önce ve sistemin başka bir edge'e yük devretmeden önce edge sunucusunun kendini origin'e kaydetmesi gereken milisaniye sayısı. Varsayılan değerle başlayın, FCS_EDGE_EXPIRY_TIME=60000.

  FCS_EDGE_REG_INTERVAL

  (İsteğe Bağlı) Edge sunucusunun origin sunucusuna kaydolmayı denediği milisaniye cinsinden aralık. Bu parametre, edge sunucusunun ne sıklıkta origin sunucusuna kendini kullanılabilir duruma getirdiğini belirler. Varsayılan değerle başlayın, FCS_EDGE_REG_INTERVAL=30000.

  DEFAULT_FCS_HOSTPORT

  (İsteğe bağlı) Edge sunucusu bağlantı noktasını konfigüre etmek için şu satırı ekleyin: DEFAULT_FCS_HOSTPORT=:1935,80,‑443.

  443'ün önündeki eksi işareti (‑), bağlantı noktası 443'ü yalnızca RTMPS bağlantılarını alan güvenli bir bağlantı noktası olarak atar. Bağlantı noktası 1935'e veya 80'e bir RTMPS bağlantısı isteğinde bulunursanız, bağlantı başarısız olur. Benzer şekilde, bağlantı noktası 443'e güvenli olmayan bir bağlantı isteği de başarısız olur.

  Edge sunucunuz harici bir donanım hızlandırıcı kullanırsa, bağlantı noktası 443'ün güvenli bağlantı noktası olarak konfigüre edilmesi gerekmez.

  Aşağıda, config.ini dosyası için örnek değerler yer almaktadır: FCS_EDGE_HOST=edge.yourcompany.com FCS_EDGE_REGISTER_HOST=connect.yourcompany.com FCS_EDGE_CLUSTER_ID=yourcompany-us FCS.HTTPCACHE_BREEZE_SERVER_NORMAL_PORT=connect.yourcompany.com:80

  FCS_EDGE_HOST=edge.yourcompany.com 
  FCS_EDGE_REGISTER_HOST=connect.yourcompany.com 
  FCS_EDGE_CLUSTER_ID=yourcompany-us 
  FCS.HTTPCACHE_BREEZE_SERVER_NORMAL_PORT=connect.yourcompany.com:80
 4. Edge sunucusunu yeniden başlatın.
 5. Adobe Connect origin sunucusunda [root_install_dir]\custom.ini dosyasını bir metin düzenleyicide açın ve FCS_EDGE_CLUSTER_ID parametresinin değerini bir bölge kimliğiyle eşleyin; sözdizimi şu şekildedir: edge.FCS_EDGE_CLUSTER_ID=zone-id. Yalnızca bir edge sunucusu dağıtıyorsanız, küme kimliğini bir bölge kimliğine eşlemeniz gerekir.

  Her edge sunucusu kümesinin bir bölge kimliği olması gerekir. Bölge kimliği, 0'dan büyük herhangi bir pozitif tam sayı olabilir. Örneğin, bölge 1 ile 3 arasına eşlenmiş üç kümeniz olabilir:

  edge.yourcompany‑us=1 
  edge.yourcompany‑apac=2 
  edge.yourcompany‑emea=3

  Aşağıda, origin sunucusu için örnek bir custom.ini dosyası verilmektedir: DB_HOST=localhost DB_PORT=1433 DB_NAME=breeze DB_USER=sa DB_PASSWORD=#V1#4cUsRJ6oeFwZLnQPpS4f0w== # DEBUG LOGGING SETTINGS HTTP_TRACE=yes DB_LOG_ALL_QUERIES=yes # EDGE SERVER SETTINGS edge.yourcompany-us=1

  DB_HOST=localhost                                       
  DB_PORT=1433                                       
  DB_NAME=breeze                                       
  DB_USER=sa                                       
  DB_PASSWORD=#V1#4cUsRJ6oeFwZLnQPpS4f0w==                                      
  # DEBUG LOGGING SETTINGS                                      
  HTTP_TRACE=yes                                      
  DB_LOG_ALL_QUERIES=yes 
  # EDGE SERVER SETTINGS 
  edge.yourcompany-us=1
  Not:

  Edge sunucusundaki config.ini dosyasında bir FCS_EDGE_PASSWORD parametresi ayarlarsanız, origin sunucusundaki custom.ini dosyasında da aynı parolayı ayarlayın.

 6. Origin sunucusunu yeniden başlatın.
 7. Kaynak sunucuda, Uygulama Yönetimi Konsolu'nu açın (Başlat > Programlar > Adobe Connect Server > Adobe Connect Server'ı Konfigüre Et). Uygulama Ayarları sekmesini seçin, Sunucu Ayarları seçeneğini belirleyin ve Ana Bilgisayar Eşlemeleri bölümünde edge sunucusu için Harici Ad girin. Harici Ad, edge sunucusunda FCS_EDGE_HOST parametresi için ayarlanan değerle aynı olmalıdır.
 8. Origin sunucusunda, edge sunucuları, bağlantı noktası 8506'ya erişebilecek şekilde Windows güvenlik duvarını konfigüre edin.
 9. Her bölgedeki edge sunucularının her biri için 2‑4 arasındaki adımları yineleyin.
 10. Her bölgedeki origin sunucularının her biri için 5‑7 arasındaki adımları yineleyin.

Edge sunucusunu dağıtmak için www.adobe.com/tr/support/programs/connect adresindeki Adobe Destek'e başvurun.

 Adobe

Daha hızlı ve daha kolay yardım alın

Yeni kullanıcı mısınız?