Adobe Connect'i bir LDAP dizin hizmeti ile tümleştirin

Adobe Connect kullanıcı hesaplarını otomatik olarak nasıl oluşturacağınızı veya Adobe Connect kullanıcılarını LDAP dizin hizmeti kullanarak kimlik doğrulaması yapabileceğinizi öğrenin.

Dizin hizmeti tümleştirmesine genel bakış

LDAP dizinine göre kullanıcıların kimlik doğrulamasını yapmak ve elle tek tek kişi ve grupların eklenmesini önlemek için Adobe Connect'i bir dizin hizmetiyle tümleştirebilirsiniz. Kuruluşunuzun diziniyle elle veya programlanmış senkronizasyonlar aracılığıyla Adobe Connect'te otomatik olarak kullanıcı hesapları oluşturulur.

Adobe Connect ile tümleştirmek için, dizin sunucunuzun Basit Dizin Erişimi Protokolü'nü (LDAP) veya güvenli Basit Dizin Erişimi Protokolü'nü (LDAPS) kullanması gerekir. LDAP, LDAP uyumlu dizin sunucusundan kullanıcı irtibat bilgilerinin aranmasına yönelik bir İnternet istemci-sunucu protokolüdür.

Adobe Connect LDAP dizinine bir LDAP istemcisi olarak bağlanır. Adobe Connect, kullanıcıları ve grupları içe aktarır ve bu kullanıcılar ve gruplar hakkındaki bilgileri LDAP diziniyle senkronize eder. Ayrıca LDAP dizinine göre kullanıcıların kimlik doğrulamasını yapmak için de Adobe Connect'i konfigüre edebilirsiniz.

Herhangi bir LDAP uyumlu dizin hizmeti, Adobe Connect ile tümleştirilebilir. Sertifikalı LDAP dizinlerinin listesi için bkz. www.adobe.com/go/learn_cnn_sysreqs_tr.

LDAP dizin yapısı hakkında

LDAP dizinleri, X.500 standardına göre bilgileri organize eder.

LDAP dizinindeki bir kullanıcı veya grup, giriş olarak adlandırılır. Giriş, öznitelikler topluluğudur. Öznitelik, tür ve bir veya daha fazla değerden oluşur. Türler, kuruluş birimleri için ou veya ortak ad için cn gibi kısayol dizeleri kullanır. Öznitelik değerleri, telefon numarası, e‑posta adresi ve fotoğraf gibi bilgilerden oluşur. Kuruluşunuzun LDAP dizin yapısını belirlemek için LDAP yöneticinizle görüşün.

Her giriş, girişten köke doğru bir ağaç yapısı yoluyla girişin yolunu açıklayan bir ayırt edici ada (DN) sahiptir. LDAP dizinindeki bir girişin DN'si, girişin adı (göreceli ayırt edici ad, RDN adı verilir) ile girişin ağaç yapısındaki üst öğe girişlerinin adlarının birleşimidir.

Ağaç yapısı, coğrafi konumları veya bir şirket içindeki departman sınırlarını yansıtabilir. Örneğin, Aylin Solak Fransa'daki Acme, Inc.'in Kalite Değerlendirme departmanındaki bir kullanıcıysa, bu kullanıcının DN'si şu şekilde olabilir:

cn=Aylin Solak, ou=KD, c=Fransa, dc=Acme, dc=com

Dizin kollarını içe aktarma

Bir LDAP dizinindeki kullanıcı ve grupları Adobe Connect'e içe aktarırken, bölümün DN'sini kullanarak LDAP ağacının bir bölümüne giden bir yol belirtirsiniz. Bu, aramanızın kapsamını belirtir. Örneğin, yalnızca kuruluşunuzdaki belirli bir grubun kullanıcılarını içe aktarmayı isteyebilirsiniz. Bunu yapmak için, bu grubun girişlerinin dizin ağaç yapısında nerede bulunduğunu bilmeniz gerekir.

Yaygın bir teknik de, ağaç yapısının kökü olarak kuruluşunuzun İnternet etki alanını kullanmaktır. Örneğin, Acme, Inc., ağaçtaki kök öğeyi belirtmek için dc=com öğesini kullanabilir. Acme, Inc.'in Singapur satış ofisini belirten bir DN, ou=Singapur, ou=Pazarlama, ou=Çalışanlar, dc=Acme, dc=com olabilir. (Bu örnekte, ou kuruluş biriminin [organizational unit] ve dc de etki alanı bileşeninin [domain component] kısaltmasıdır.)

Not:

Tüm LDAP dizinlerinin tek bir kökü yoktur. Bu durumda ayrı kolları içe aktarabilirsiniz.

Kullanıcı ve grupları içe aktarma

LDAP dizininde kullanıcı ve grup girişlerinin yapılandırılmasının iki yolu vardır: kolun aynı düğümü altında veya farklı kollar altında.

Kullanıcılar ve gruplar, bir LDAP kolunda aynı düğüm altındaysa, girişleri içe aktarmaya yönelik kullanıcı ve grup ayarları aynı kol DN'sini içerir. Başka bir deyişle, kullanıcıları içe aktarırken yalnızca kullanıcıları seçmek için bir filtre kullanmanız ve grupları içe aktarırken yalnızca grupları seçmek için bir filtre kullanmanız gerekir.

Kullanıcılar ve gruplar ağaçtaki farklı kolların altındaysa, kullanıcıları içe aktarırken kullanıcı kolunu seçen bir kol DN'sini ve grupları içe aktarırken grup kolunu kullanın.

Ayrıca belirli bir düzeyin altındaki tüm kollardan kullanıcıları içe aktarırken alt bölümleri de içe aktarabilirsiniz. Örneğin, satış departmanındaki tüm çalışanları içe aktarmak istiyorsanız, şu kol DN'sini kullanabilirsiniz:ou=Sales, dc=Acme, dc=comAncak satış görevlileri altbölümlerde kaydedilmiş olabilir. Bu durumda, kullanıcıların ağaçtaki bu düzeyin altında bulunan alt kollardan içe aktarıldığından emin olmak için, Kullanıcı Profili Eşleme ekranında, Alt Ağaç Arama parametresini true değerine ayarlayın.

ou=Sales, dc=Acme, dc=com

Seçili girişleri filtreleme

Filtre, bir girişin seçilmeye uygun olmasının gerektiği bir durumu belirtir. Bu da ağacın bir bölümündeki girişlerin seçimini kısıtlar. Örneğin, filtre (objectClass=organizationalPerson) öğesini belirtirse, yalnızca organizationalPerson özniteliğine sahip girişler içe aktarma için seçilir.

Not:

LDAP dizinindeki her giriş için objectClass özniteliğinin bulunması gerekir.

Dahili ve harici kullanıcılar ve gruplar

LDAP dizininden içe aktarmak yerine doğrudan Adobe Connect'te oluşturduğunuz kullanıcılar ve gruplar dahili kullanıcılar ve gruplar olarak adlandırılır. LDAP dizininden Adobe Connect veritabanına içe aktarılan kullanıcılar ve gruplar, harici kullanıcılar ve gruplar olarak adlandırılır.

İçe aktarılan grupların, harici LDAP diziniyle senkronize edilmesini sağlamak için, harici gruplara dahili kullanıcılar ve gruplar ekleyemezsiniz. Ancak dahili gruplara harici kullanıcılar ve gruplar ekleyebilirsiniz.

İçe aktarılan bir kullanıcı veya grubun oturum açma adı değeri veya adı, varolan bir dahili kullanıcı ya da grubun oturum açma adıyla eşleşiyorsa, dizinlerin senkronize edilmesi durumunda, içe aktarılan kullanıcı veya grup dahiliden hariciye değiştirilir ve senkronizasyon günlüğüne bir uyarı yerleştirilir.

Adobe Connect'i bir LDAP diziniyle tümleştirme

Dizin hizmeti tümleştirmesi, Uygulama Yönetimi Konsolu'nun Dizin Hizmeti Ayarları sekmesinde gerçekleşir. Bir Yönetici hesabı kullanın.

Kullanıcı kimlik doğrulaması ve LDAP senkronizasyonu için tek bir dizin sunucusu konfigüre edebilirsiniz. Konfigürasyon, dizin hizmetinin bir veya birçok kolunu işaret edebilir.

Uygulama Yönetimi Konsolu'nu açın.

Başlat > Programlar > Adobe Connect Server > Adobe Connect Server'ı Konfigüre Et seçeneklerini belirleyin.

LDAP sunucu bağlantısı ayarlarını girin.

Dizin Hizmeti Ayarları sekmesini seçin. LDAP Ayarları > Bağlantı Ayarları ekranına değerleri girip Kaydet'i tıklatın.

Kaydet'i tıklattığınızda, Adobe Connect LDAP bağlantısını test eder. Test başarısız olursa şu mesajı görürsünüz:

Ayarlarınız başarıyla kaydedildi ancak LDAP bağlantısı doğrulanamadı. Lütfen LDAP URL'nizi ve bağlantı noktanızı kontrol edin.

 

Alan

Varsayılan değer

Açıklama

LDAP Sunucusu URL'si

Varsayılan yok.

Genel form şudur: ldap://[servername:portnumber]. Kuruluşunuz güvenli LDAP sunucusu kullanıyorsa şunu kullanın: ldaps://.

Bir bağlantı noktası belirtmezseniz, Adobe Connect standart LDAP bağlantı noktasını (389) veya LDAPS bağlantı noktasını (636) kullanır. LDAPS için SSL sertifikaları gerekir. Adobe Connect'i Genel Katalog'un etkinleştirildiği bir Microsoft Active Directory ormanında çalışmak üzere konfigüre ettiyseniz, Genel Katalog'u (standart bağlantı noktası: 3268) kullanın.

LDAP Bağlantı Doğrulama Yöntemi

Varsayılan yok.

Adobe Connect (yönetici hakları) için LDAP hizmet hesabının kimlik bilgilerinin (LDAP kullanıcı adı, LDAP parolası) doğrulanmasına yönelik mekanizma.

Basit (standart kimlik doğrulama - önerilen). Anonim (parola yok - LDAP sunucunuzun anonim oturum açmaya izin verecek şekilde konfigüre edilmesi gerekir). Özet MD5 (LDAP sunucunuzu özet kimlik doğrulamasına izin verecek şekilde konfigüre edin).

LDAP Bağlantısı Kullanıcı Adı

Varsayılan yok.

LDAP sunucusunda yönetici oturum açma adı.

LDAP Bağlantısı Parolası

Varsayılan yok.

LDAP sunucusunda yönetici parolası.

LDAP Sorgusu Zaman Aşımı

Varsayılan yok.

Sorgu iptal edilmeden önce geçebilecek saniye cinsinden süre. Alanı boş bırakırsanız, zaman aşımı olmaz. Bu değeri 120 olarak ayarlayın.

LDAP Giriş Sorgusu Sayfa Boyutu Sınırı

Varsayılan yok.

LDAP sunucusundan döndürülen sonuçların sayfa boyutu. Bu kutu boş veya 0 olursa, sayfa boyutu kullanılmaz.

Maksimum sonuç boyutu konfigüre edilmiş LDAP sunucuları için bu alanı kullanın. Sunucudaki tüm sonuçların birden çok sayfaya alınması için sayfa boyutunu maksimum sonuç boyutundan daha düşük bir değere ayarlayın.

Örneğin yalnızca 1000 kullanıcı görüntüleyebilen büyük bir LDAP dizinini tümleştirmeye çalışırsanız ve içe aktarılacak 2000 kullanıcı varsa, tümleştirme başarısız olur.

Sorgu Sayfası Boyutu'nu 100 olarak ayarlarsanız, sonuçlar 20 sayfada döndürülür ve tüm kullanıcılar içe aktarılır.

 

Aşağıda, bağlantı ayarları için bir LDAP sözdizimi örneği yer almaktadır:

URL:ldap://ldapserver.mycompany.com:389 
UserName:MYCOMPANY\jdoe 
Password:password123 
Query timeout:120 
Authentication mechanism:Simple 
Query page size:100

Adobe Connect'i LDAP dizini kullanıcı profilleriyle eşleyin.

Kullanıcı Profili Eşleme sekmesini seçin, değerleri girin ve Kaydet'i tıklatın.

Alan

Varsayılan değer

Açıklama

Oturum açma adı

Varsayılan yok.

Dizin hizmetinin oturum açma adı özniteliği.

Ad

Varsayılan yok.

Dizin hizmetinin ad özniteliği.

Soyadı

Varsayılan yok.

Dizin hizmetinin soyadı özniteliği.

E-posta

Varsayılan yok.

Dizin hizmetinin e-posta özniteliği.

Özel alanları tanımladıysanız, bunlar Kullanıcı Profili Eşleme ekranına eklenir. Bu örnek, bir Adobe Connect kullanıcı profilini Active Directory LDAP kullanıcı profiline eşler; Ağ Oturumu özel bir alandır.

Login:mail 
FirstName:givenName 
LastName:sn 
Email:userPrincipalName 
NetworkLogin:mail

(İsteğe Bağlı) Kullanıcı bölümü ekleyin.

Şirketinizin belirli bir bölümünden kullanıcı bilgileri eklemek için Ekle'yi tıklatın. Bölüm ve Filtre alanlarına değerleri girip Kaydet'i tıklatın.

Alt bölümlerden kullanıcıları içe aktarmak istiyorsanız, Alt Ağaç Arama menüsünden True seçeneğini belirleyin; aksi takdirde False seçeneğini belirleyin.

Daha fazla bilgi için, bkz. LDAP dizin yapısı hakkında.

Alan

Varsayılan değer

LDAP özniteliği/notlar

Bölüm DN'si

Varsayılan yok.

Bölüm kök düğümünün DN'si (ayırt edici adı). Seçili bölümün bir bağlantısı görüntülenir.

Filtre

Varsayılan yok.

Sorgu filtresi dizesi.

Alt Ağaç Arama

True

True veya False. True değeri, bölümdeki tüm alt ağaçların yinelemeli aramasını başlatır.

Adobe Connect ve LDAP dizin grup profillerini eşleyin.

Grup Profili Eşleme sekmesini seçin, değerleri girin ve Kaydet'e tıklayın.

Not: Adobe Connect grup profilleri özel alanları desteklemez.

Alan

Varsayılan değer

LDAP özniteliği/notlar

Grup Adı

Varsayılan yok.

Dizin hizmetinin grup adı özniteliği.

Grup Üyesi

Varsayılan yok.

Dizin hizmetinin grup üyesi özniteliği.

Aşağıda, LDAP grup girişi öznitelikleri ile Adobe Connect grup profili arasında bir eşleme yer almaktadır:

Name:cn 
Membership:member

(İsteğe Bağlı) Grup bölümü ekleyin.

Kuruluşunuzun bir bölümünden kullanıcı bilgileri eklemek için Ekle'yi tıklatın. Bölüm ve Filtre alanlarına değerleri girip Kaydet'i tıklatın.

Alt bölümlerden grupları içe aktarmak istiyorsanız, Alt Ağaç Arama menüsünden True seçeneğini belirleyin; aksi takdirde False seçeneğini belirleyin.

Daha fazla bilgi için, bkz. LDAP dizin yapısı hakkında.

Alan

Varsayılan değer

LDAP özniteliği/notlar

Bölüm DN'si

Varsayılan yok.

Bölüm kök düğümünün DN'si (ayırt edici adı). Kuruluştaki her bölümün kendi LDAP DN'si özniteliği vardır. Seçili bölümün bir bağlantısı görüntülenir.

Filtre

Varsayılan yok.

Sorgu filtresi dizesi.

Alt Ağaç Arama

True

true veya false olan bir Boolean değeri. true değeri, bölümdeki tüm alt ağaçların yinelemeli aramasını başlatır.

Aşağıdaki örnekte, bir kuruluş kolunun eklenmesine ve bu kolun gruplarının tanımlanmasına yönelik LDAP sözdizimi gösterilmektedir:

DN:cn=USERS,DC=myteam,DC=mycompany,DC=com 
Filter:(objectClass=group) 
Subtree search:True

Kimlik doğrulama ayarlarını girin.

Kimlik Doğrulama Ayarları sekmesini seçin. Adobe Connect kullanıcılarının kimliğini kuruluşunuzun dizin hizmetine göre doğrulamak istiyorsanız “LDAP Dizin doğrulamasını etkinleştir” seçeneğini belirleyin. Bu seçeneği belirlemezseniz, Adobe Connect yerel kimlik doğrulamasını (Adobe Connect veritabanında saklanan kullanıcı kimlik bilgileri) kullanır.

“Başarısız LDAP Dizin kimlik doğrulaması sonrasında Connect'in geri çekilmesine izin ver” seçeneğini işaretlerseniz, Adobe Connect yerel kimlik doğrulamasını kullanır.

Not:

Ağınızda geçici bir LDAP bağlantısı hatası olması durumunda bu seçenek yararlı olabilir. Ancak LDAP kimlik bilgileri, Adobe Connect veritabanındaki kimlik bilgilerinden farklı olabilir.

LDAP kimlik doğrulaması başarılı olduğunda Adobe Connect sunucusundaki yeni kullanıcılara provizyon sağlamak için “Başarılı bir LDAP Dizin doğrulaması sonrasında Connect kullanıcı hesabı oluştur" seçeneğini işaretleyin. Dizin hizmetinizdeki herhangi bir kullanıcının Adobe Connect'i kullanmasına izin veriliyorsa, bu seçeneği işaretli bırakın ve kullanıcı hesabı türü olarak "Dahili" seçeneğini belirleyin. Daha fazla bilgi için bkz. Dahili ve harici kullanıcılar ve gruplar.

Adobe Connect'te bir oturum açma kimliği oluşturmak ve Adobe Connect'te ilk kez oturum açtıklarında kullanıcıları belirtilen gruplara yerleştirmek için “Yalnızca ilk oturum açma için grup kaydını etkinleştir” seçeneğini belirleyin. Grup adları kutusuna grupları girin.

Senkronizasyon programlayın.

Senkronizasyon Ayarları sekmesini seçin. Günlük, haftalık veya aylık olarak belirli bir sürede düzenli senkronizasyonlar programlamak için, Program Ayarları ekranında, Programlanan senkronizasyonu etkinleştir onay kutusunu seçin. Daha fazla bilgi için bkz. Senkronizasyon için önerilen uygulamalar.

Ayrıca Senkronizasyon Eylemleri ekranında elle senkronizasyon da gerçekleştirebilirsiniz.

Bir parola politikası ve silme politikası ayarlayın.

Politika Ayarları sekmesini seçin, bir Parola Oluşturma Politikası ve Silme Politikası seçip Kaydet'i tıklatın. Parola politikası hakkında daha fazla bilgi için bkz. Parolaları yönetme.

Not:

Kullanıcıları ve grupları sil... seçeneğini belirlerseniz, senkronizasyon sırasında, LDAP sunucusundan silinen tüm harici kullanıcılar, Adobe Connect sunucusundan da silinir.

Senkronizasyonu önizleyin.

Eylemleri Senkronize Et sekmesini seçin. Dizin Senkronizasyonunu Önizle bölümünde Önizle'yi tıklatın. Daha fazla bilgi için bkz. Senkronizasyon için önerilen uygulamalar.

Parolaları yönetme

LDAP kimlik doğrulamasını etkinleştirmezseniz, Adobe Connect'in kullanıcıların kimliğini nasıl doğrulayacağını seçmeniz gerekir.

Adobe Connect, harici bir dizinden kullanıcı bilgilerini içe aktardığında, ağ parolalarını içe aktarmaz. Bu nedenle, Adobe Connect dizinine içe aktarılan kullanıcılar için parola yönetimine yönelik başka bir yöntem uygulayın.

Parola ayarlamaları için kullanıcılara bildirim gönderme

Senkronizasyon Ayarları sekmesinin Politika Ayarları ekranında, içe aktarılan kullanıcılara parola ayarlamalarını sağlayan bir bağlantının yer aldığı e-posta göndermeyi seçebilirsiniz.

LDAP özniteliğine parola ayarlama

İçe aktarılan bir kullanıcının ilk parolasını, o kullanıcının dizin girişindeki bir özniteliğin değerine ayarlamayı seçebilirsiniz. Örneğin, LDAP dizininde çalışan kimliği numarası bir alan olarak yer alıyorsa, kullanıcıların ilk parolasını çalışan kimliği numarasına ayarlayabilirsiniz. Kullanıcılar bu parolayı kullanarak oturum açtıktan sonra, parolalarını değiştirebilir.

Yönetici olarak, Adobe Connect'i harici bir LDAP diziniyle iki şekilde senkronize edebilirsiniz:

  • Senkronizasyonu düzenli aralıklarla gerçekleşecek şekilde programlayabilirsiniz.

  • Adobe Connect dizinini kuruluşun LDAP diziniyle hemen senkronize eden bir elle senkronizasyon gerçekleştirebilirsiniz.

Kullanıcıları ve grupları ilk senkronizasyonda içe aktarmadan önce, bağlantı parametrelerini doğrulamak için bir LDAP tarayıcısı kullanmak iyi bir fikirdir. Çevrimiçi kullanılabilir tarayıcılar şunlardır: LDAP Tarayıcısı/Düzenleyici ve LDAP Yöneticisi.

Not:

Senkronizasyon sırasında LDAP sunucunuzu yeniden başlatmayın veya paralel işler çalıştırmayın. Aksi takdirde kullanıcı ve grupların Adobe Connect'ten silinmesine neden olunabilir.

Programlanan senkronizasyonlar

Adobe Connect'in, kuruluşun LDAP dizininden içe aktarılan kullanıcı ve grupların güncel bir resmine sahip olmasını sağladığından, programlanan senkronizasyonlar önerilir.

Çok sayıda kullanıcı ve grup içe aktarıyorsanız, ilk senkronizasyon önemli ölçüde kaynak tüketebilir. Bu durumda, bu ilk senkronizasyonun gecenin geç saatleri gibi yoğunluğun az olduğu bir zamana programlayın. Alternatif olarak, ilk senkronizasyonu elle yapabilirsiniz.

Programlanan bir senkronizasyon ayarlamak için, Uygulama Yönetimi Konsolu'nda, Senkronizasyon Ayarları > Program Ayarları ekranını kullanın.

Bir senkronizasyon gerçekleştiğinde, Adobe Connect, LDAP dizini girişlerini Adobe Connect dizini girişleriyle karşılaştırır ve yalnızca en az bir değiştirilmiş alan içeren girişleri içe aktarır.

Senkronizasyonu önizleme

İlk senkronizasyonda kullanıcı ve grupları içe aktarmadan önce, Adobe senkronizasyonu önizleyerek eşlemelerinizi test etmenizi önerir. Önizlemede, kullanıcılar ve gruplar gerçekten içe aktarılmaz ancak hatalar günlüğe kaydedilir; senkronizasyondaki sorunları tanılamak için bu hataları inceleyebilirsiniz.

Senkronizasyon günlüklerine erişmek için, Senkronizasyon Günlükleri ekranını kullanın. Günlüğün her satırı bir senkronizasyon etkinliğini gösterir; senkronizasyon işlenen her ana öğe (kullanıcı veya grup) için en az bir etkinlik üretir. Önizleme sırasında herhangi bir uyarı veya hata oluşturulursa, bunlar ikinci uyarı günlüğünde listelenir.

Günlük dosyası değerleri

Senkronizasyon günlükleri, değerleri virgülle ayrılmış formatta saklar. Aşağıdaki tablolarda, ana öğe, kullanıcı ve grup girişlerini ifade eder. Günlük girişlerinde şu değerler bulunur:

Alan

Açıklama

Date

Milisaniyeye kadar süre ile, formatlanmış tarih-saat değeri. Format şu şekildedir: yyyyAAgg’T’SSddss.SSS.

Principal ID

Oturum açma veya grup adı.

Principal type

Tek bir karakter: kullanıcı için U, grup için G

Event

Uygulanan eylem veya karşılaşılan durum.

Detail

Etkinlik hakkında ayrıntılı bilgi.

Aşağıdaki tabloda, senkronizasyon günlük dosyalarında görüntülenebilen farklı etkinlik türleri açıklanmaktadır:

Etkinlik

Açıklama

Ayrıntı

add

Ana öğe Adobe Connect'e eklendi.

<fieldname>value</fieldname> (örneğin, <first-name>Ali</first-name>) formatında etiket çiftlerinin bir serisini kullanarak güncellenen alanları açıklayan kısaltılmış bir XML paketi. Üst düğüm ve güncellenmeyen alanlar atılır.

update

Ana öğe harici bir kullanıcıdır ve bazı alanlar güncellenmiştir.

 

update-members

Ana öğe harici bir gruptur ve ana öğeler gruptaki üyeliğe eklenir veya gruptaki üyelikten kaldırılır.

Eklenen ve kaldırılan üyeleri açıklayan kısaltılmış bir XML paketi. Üst düğüm atılır:

<add>Kimlik listesi</add>, <remove>Kimlik listesi</remove> <id>principal ID</id> paketlerinin bir serisidir, burada principal ID, kullanıcı oturum açma adı veya grup adı gibi, Ana Öğe Kimliği sütununda listelenecek bir kimliktir. Kimlik listesinin herhangi bir üyesi yoksa, üst düğüm <add/> veya <remove/> olarak verilir.

delete

Ana öğe Adobe Connect'ten silindi.

 

up-to-date

Ana öğe Adobe Connect'teki harici bir ana öğedir ve harici dizinle önceden senkronize edilmiştir. Herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

Adobe Connect'te oluşturulan bir kullanıcı veya grup, dahili ana öğe olarak değerlendirilir. Senkronizasyon işlemiyle oluşturulan bir kullanıcı veya grup, harici ana öğe olarak değerlendirilir.

make-external

Ana öğe, Adobe Connect'te dahili bir ana öğedir ve harici bir ana öğeye dönüştürülmüştür.

Bu etkinlik, senkronizasyonun ana öğeyi değiştirmesine veya silmesine izin verir ve bu etkinliğin ardından bir etkinlik ya da başka etkinlikler oluşturan başka bir etkinlik gelir. Bu etkinlik, uyarı günlüğüne kaydedilir.

warning

Uyarı düzeyinde etkinlik gerçekleşmiştir.

Uyarı mesajı.

error

Bir hata oluşmuştur.

Java istisnası mesajı.

LDAPS hakkında

Adobe Connect, güvenli LDAP protokolünü (LDAPS) yerel olarak destekler. LDAP dizin sunucusunun SSL bağlantısı sağlaması gerekir. Bir LDAP dizin sunucusuna güvenli şekilde bağlanmak için, şu bağlantı URL'sinde şu şekilde LDAPS protokolünü kullanın: ldaps://exampleDirectoryServer:portNumber.

 Adobe

Daha hızlı ve daha kolay yardım alın

Yeni kullanıcı mısınız?