Entegre telefon bağdaştırıcılarını kurmaya hazırlanma

Sesli konferans sağlamak üzere Adobe Connect ile bütünleşen telefon bağdaştırıcılarının nasıl kurulacağını öğrenin

Entegre edilmiş telefon bağdaştırıcıları, Adobe Connect ve belirli sesli konferans sağlayıcıları arasında iletişim sağlar. Tümleşik bağdaştırıcıların, toplantı sahiplerine ve sunum yapan kişilere toplantı sırasında sesli konferansı yönetme olanağı sunan gelişmiş çağrı özellikleri vardır.

Tümleşik telefon bağdaştırıcılarını kurmak için Adobe Connect yükleyicisini çalıştırın.

Her bağdaştırıcı kurulumu, gerçekleştirildiğinde belirli bilgiler sağlamanızı gerektirir. Daha fazla bilgi için bkz:

Not:

Adobe Connect Server için birden fazla ses köprüsü etkinleştirebilirsiniz. Toplantı sahipleri Adobe Connect Central'da bir toplantı oluştururken hangi ses köprüsünün kullanılacağını seçerler. Her toplantının yalnızca bir ses köprüsü olabilir.

Kurulum sırasında gerekli bilgiler

Yıldız (*) işaretli alanların doldurulması gerekir.

Dışarı Aramayı Etkinleştir

Sistem genelinde dışarı aramayı etkinleştirir. Bu seçeneği belirlemezseniz, aşağıdaki dört giriş için yaptığınız tüm seçimler yok sayılır. Bu seçeneği belirlerseniz, dışarı aramanın nasıl uygulandığını belirtmek için aşağıdaki dört girişi kullanın.

Ana Bilgisayar için Dışarı Aramayı Etkinleştir

Toplantı sahibinin dışarıyı aramasına izin verir.

Sunucu için Dışarıyı Aramayı Etkinleştir

Sunucunun dışarıyı aramasına izin verir.

Katılımcı için Dışarıyı Aramayı Etkinleştir

Katılımcının dışarıyı aramasına izin verir.

“Beni Ara” İletişim Kutusunu Etkinleştir

Dışarı arama etkinleştirilirse, katılımcılar bir toplantıya katıldığında "Beni Ara" iletişim kutusunu görüntülemek için bu seçeneği belirleyin.

Meeting Exchange Ana Bilgisayar Adı*

Meeting Exchange sunucusunun ana bilgisayar adı veya adresi.

Telefon Operatörü Kimliği*

Meeting Exchange sunucusuyla ilişkilendirmek için kullanılacak operatör kanalının kimliği.

Oturum Açma Kimliği*

Meeting Exchange Server ile bağlantı kurmak için kullanılan Oturum Açma Kimliği.

Parola*

Meeting Exchange sunucusuna bağlanmak için Oturum Açma Kimliği ile birlikte kullanılan parola.

FTP Dizini*

Köprü üzerindeki ses dosyalarının FTP dizini.

FTP Oturum Adı*

FTP oturumunu açmak için kullanıcı adı.

FTP Parolası*

FTP oturumunu açmak için parola.

Meeting Exchange Arama Numarası*

Meeting Exchange sunucusuna ulaşmak için Adobe Connect tarafından aranan geçerli telefon numarası.

InterCall telefon bağdaştırıcısı

InterCall telefon bağdaştırıcısı, toplantı sahiplerinin, sunucuların ve katılımcıların, Adobe Connect toplantı odalarından sesli konferans özelliklerini denetlemesine olanak sağlar. Bu bağdaştırıcı, toplantıların kaydı için VoIP veya SIP sağlayıcısı ve Adobe Media Gateway (Universal Voice) gerektirir. Telefon bağdaştırıcısını etkinleştirmek için aşağıdaki iş akışını etkinleştirin.

Not:

InterCall, CCAPI yerine API kullanılmasını tavsiye eder.

Dağıtım planlaması

InterCall bağdaştırıcısını dağıtmak için, aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi belirli bağlantı noktalarının kullanılabilir olması gerekir:

 

Bağlantı Noktası

Açıklama

80

InterCall, HTTP üzerinden Adobe Connect ile iletişim kurmak için 80 numaralı bağlantı noktasını kullanır. Bu bağlantı noktası, gelen iletişime açık olmalı ve InterCall'dan Adobe Connect'e geri aramaları alabilmelidir.

443

InterCall, HTTPS (SSL) üzerinden Adobe Connect ile iletişim kurmak için 443 numaralı bağlantı noktasını kullanır. Bu bağlantı noktası, gelen iletişime açık olmalı ve InterCall'dan Adobe Connect'e geri aramaları alabilmelidir.

8443

Adobe Connect, HTTPS (SSL) üzerinden InterCall ile iletişim kurmak için 8443 numaralı bağlantı noktasını kullanır. Adobe Connect, CCAPI/API ve yetkilendirme hizmetleri için bu bağlantı noktasını kullanır. Giden iletilerin Adobe Connect'ten InterCall'a gönderilebilmesi için bu bağlantı noktasının açık olması gerekir.

9080

Daha önce de belirtildiği gibi, bu bağlantı noktası genel olarak telefon için gereklidir. Ancak InterCall için, ayrıca kümedeki her düğüm için güvenlik duvarında açın.

 

Kurulum sırasında gerekli bilgiler

Yıldız (*) işaretli alanların doldurulması gerekir.

Dışarı Aramayı Etkinleştir

Sistem genelinde dışarı aramayı etkinleştirir. Bu seçeneği belirlemezseniz, aşağıdaki dört giriş için yaptığınız tüm seçimler yok sayılır. Bu seçeneği belirlerseniz, dışarı aramanın nasıl uygulandığını belirtmek için aşağıdaki dört girişi kullanın.

Ana Bilgisayar için Dışarı Aramayı Etkinleştir

Toplantı sahibinin dışarıyı aramasına izin verir.

Sunucu için Dışarıyı Aramayı Etkinleştir

Sunucunun dışarıyı aramasına izin verir.

Katılımcı için Dışarıyı Aramayı Etkinleştir

Katılımcının dışarıyı aramasına izin verir.

“Beni Ara” İletişim Kutusunu Etkinleştir

Dışarı arama etkinleştirilirse, katılımcılar bir toplantıya katıldığında "Beni Ara" iletişim kutusunu görüntülemek için bu seçeneği belirleyin.

CCAPI Ana Bilgisayarı*

InterCall CCAPI hizmetinin URL adresi

CCAPI Kimlik Doğrulama Ana Bilgisayarı*

InterCall CCAPI kimlik doğrulama hizmetinin URL adresi.

İstemci Geri Arama URL Adresi*

InterCall hizmetinin Adobe Connect'î geri aramak için kullandığı geri arama URL adresi. Bu URL adresinin genel olarak erişilebilir olması gerekir.

Uygulama Simgesi*

InterCall ses hizmeti ile bağlantınızı tanımlamak için kullanılan değer.

Ülke Kodları*

Adobe Connect'in kullanılabilir konferans hizmeti numaralarını görüntülediği ülke kodlarının listesi.

Ücretsiz Numara Ülke Kodu

Konferans numarası ücretsiz olan ülke kodu; örneğin, ABD.

MeetingOne NA veya EMEA telefon bağdaştırıcısı

MeetingOne telefon bağdaştırıcısı, toplantı sahiplerinin, sunucuların ve katılımcıların, Adobe Connect toplantı odalarından sesli konferans özelliklerini denetlemesine olanak sağlar.

Kurulum sırasında gerekli bilgiler

Yıldız (*) işaretli alanların doldurulması gerekir.

Dışarı Aramayı Etkinleştir

Sistem genelinde dışarı aramayı etkinleştirmek için bu seçeneği belirleyin. Bu seçeneği belirlemezseniz, aşağıdaki dört giriş için yaptığınız tüm seçimler yok sayılır. Bu seçeneği belirlerseniz, dışarı aramanın nasıl uygulandığını belirtmek için aşağıdaki dört girişi kullanın.

Ana Bilgisayar için Dışarı Aramayı Etkinleştir

Toplantı sahibinin dışarıyı aramasına izin verir.

Sunucu için Dışarıyı Aramayı Etkinleştir

Sunucunun dışarıyı aramasına izin vermek için bu seçeneği belirleyin.

Katılımcı için Dışarıyı Aramayı Etkinleştir

Katılımcıların dışarıyı aramasına izin vermek için bu seçeneği belirleyin.

“Beni Ara” İletişim Kutusunu Etkinleştir

Dışarı arama etkinleştirilirse, katılımcılar bir toplantıya katıldığında "Beni Ara" iletişim kutusunu görüntülemek için bu seçeneği belirleyin.

MeetingOne API URL adresi*

MeetingOne ses konferansı API hizmetinin URL adresi.

SSH

Kayıtların SSH indirmesinin etkinleştirilip etkinleştirilmediğini belirtir.

Telefon API Sunucusu Oturum Adı*

MeetingOne sesli konferans API hizmeti için kullandığınız kimlik.

Telefon API Sunucusu Parolası*

Yönetici hesabı parolası.

Parolayı Onayla

MeetingPlace yönetici hesabı parolasını yeniden yazın.

PGi (önceki adıyla Premiere Global) NA telefon bağdaştırıcısı

PGi telefon bağdaştırıcısı, toplantı sahiplerinin, sunucuların ve katılımcıların, Adobe Connect toplantı odalarından sesli konferans özelliklerini denetlemesine olanak sağlar. Bu bilgi her PGi NA bağdaştırıcıları için geöerlidir.

Kurulum sırasında gerekli bilgiler

Yıldız (*) işaretli alanların doldurulması gerekir.

Dışarı Aramayı Etkinleştir

Sistem genelinde dışarı aramayı etkinleştirmek için bu seçeneği belirleyin. Bu seçeneği belirlemezseniz, aşağıdaki dört giriş için yaptığınız tüm seçimler yok sayılır. Bu seçeneği belirlerseniz, dışarı aramanın nasıl uygulandığını belirtmek için aşağıdaki dört girişi kullanın.

Ana Bilgisayar için Dışarı Aramayı Etkinleştir

Toplantı sahibinin dışarıyı aramasına izin vermek için bu seçeneği belirleyin.

Sunucu için Dışarıyı Aramayı Etkinleştir

Sunucunun dışarıyı aramasına izin vermek için bu seçeneği belirleyin.

Katılımcı için Dışarıyı Aramayı Etkinleştir

Katılımcıların dışarıyı aramasına izin vermek için bu seçeneği belirleyin.

“Beni Ara” İletişim Kutusunu Etkinleştir

Dışarı arama etkinleştirilirse, katılımcılar bir toplantıya katıldığında "Beni Ara" iletişim kutusunu görüntülemek için bu seçeneği belirleyin.

PGi Ana Bilgisayar Adı*

PGi ses konferansı hizmetinin ana bilgisayar adı veya IP adresi. Bu değer PGi tarafından sağlanmıştır. Örneği PGi NA bu değer csaxis.premconf.com.

PGi Bağlantı Noktası Numarası*

Adobe Connect'in PGi sesli konferans hizmetine bağlanmak için kullandığı bağlantı noktası numarası. Bu değer PGi tarafından sağlanır ve genellikle 443'tür.

PGi Web Kimliği*

PGi ses konferansı hizmetine bağlandığınızda kullandığınız kimlik.Bu değer PGi tarafından sağlanmıştır. 

PGi Parolası*

PGi ses konferansı hizmetine bağlandığınızda kullandığınız parola.Bu değer PGi tarafından sağlanmıştır. 

Kayıt İndirme Oturum Açma Adı*

PGi ses konferansı hizmetinden ses kayıtlarını indirmek için kullanılan oturum açma adı.

İndirme Parolası*

PGi ses konferans hizmetinden kayıtları almak için Kayıt İndirme Oturum Açma Adı ile beraber kullanılan parola.

İndirme URL Adresi

Adobe Connect'in PGi sesli konferans hizmetinden kayıtları indirmek için kullandığı URL adresi. PGi NA varsayılan değeri https://ww5.premconf.com/audio/'dir.

Uluslararası Hat Numarası için Ülke Kodu*

Uluslararası hat numarasına karşılık gelen ülke kodu.

Arkadin telefon adaptörü

Arkadin telefon adaptörü, toplantı sahiplerinin, sunucuların ve katılımcıların, Adobe Connect toplantı odalarından sesli konferans özelliklerini denetlemesine olanak sağlar. Bu bağdaştırıcı, toplantıların kaydı için VoIP veya SIP sağlayıcısı ve Adobe Media Gateway (Universal Voice) gerektirir. Telefon bağdaştırıcısını etkinleştirmek için aşağıdaki iş akışını takip edin.

Dağıtım planlaması

Arkadin telefon adaptörünün çalışması için, Adobe Connect Server tarafından sağlanan telefon hizmetlerinizin (Arkadin güvenlik duvarında beyaz listeye alınmış) ana bilgisayar IP adresini almanız gerekir. IP adresine Arkadin güvenlik duvarında izin verildiğinden, Arkadin hizmetlerini barındıran Adobe Connect Server'ların genel bir IP adresine sahip olması gerekir.

Daha fazla bilgi için bkz. http://www.arkadin.com/.

Kurulum sırasında gerekli bilgiler

Dışarı Aramayı Etkinleştir

Sistem genelinde dışarı aramayı etkinleştirmek için bu seçeneği belirleyin. Bu seçeneği belirlemezseniz, aşağıdaki dört giriş için yaptığınız tüm seçimler yok sayılır. Bu seçeneği belirlerseniz, dışarı aramanın nasıl uygulandığını belirtmek için aşağıdaki dört girişi kullanın.

Ana Bilgisayar için Dışarı Aramayı Etkinleştir

Toplantı sahibinin dışarıyı aramasına izin vermek için bu seçeneği belirleyin.

Sunucu için Dışarıyı Aramayı Etkinleştir

Sunucunun dışarıyı aramasına izin vermek için bu seçeneği belirleyin.

Katılımcı için Dışarıyı Aramayı Etkinleştir

Katılımcıların dışarıyı aramasına izin vermek için bu seçeneği belirleyin.

Arkadin istemci uygulaması tanımlayıcısı*

Arkadin istemci uygulaması tanımlayıcısı (Arkadin tarafından sağlanır, varsayılan değer yoktur).

Arkadin sunucusu URL'si*

Arkadin sunucusu URL'si (Arkadin tarafından sağlanır, varsayılan değer yoktur).

Adobe Connect harici ana bilgisayar adı*

Adobe Connect harici ana bilgisayar adı. Varsayılan değer https://[external-hostname]/servlet/bamboo/'dir.

Arkadin Erişim Numarası sunucu URL'si*

Arkadin erişim numarası sunucu URL'si (Arkadin tarafından sağlanır, varsayılan değer yoktur).

Arkadin kimlik doğrulama sunucusu URL'si*

Arkadin kimlik doğrulama sunucusu URL'si (Arkadin tarafından sağlanır, varsayılan değer yoktur).

LoopUp telefon bağdaştırıcısı

LoopUp telefon bağdaştırıcısı; toplantı sahipleri, sunucular ve katılımcıların Adobe Connect toplantı odalarından sesli konferans özelliklerini denetlemesine olanak sağlar. Buradaki örnek dosyaları kullanarak bağdaştırıcıyı yapılandırın. 

Toplantı sahibi, sunucu veya katılımcılar için dışarı aramayı etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak üzere telephony-capabilities dosyasında aşağıdaki ayarları değiştirin:

<capability id="dial-out" enabled="true">
                    <host enabled="true" />
                    <presenter enabled="true" />
                    <participant enabled="true" />
                </capability>

Bu, bağdaştırıcı uç noktasıyla herhangi ekstra bir bilginin paylaşılmasını engellemek içindir (özellikle gerekli değilse). Sunucuda ekstra günlük kayıtlarını önlemek ve yalnızca yerel günlükleri tutmak için telephony-settings dosyasına aşağıdaki ayarı ekleyin:
<setting id="LogSuppressAllByContract">true</setting>

 Adobe

Daha hızlı ve daha kolay yardım alın

Yeni kullanıcı mısınız?