Adobe Connect Web Hizmetleri'ni Kullanmaya Başlama

Adobe Connect Web Hizmetleri API'larını kullanmaya başlamak için önemli konseptleri ve temelleri öğrenin.

Adobe Connect Web Hizmetlerini kullanmaya başlamak için üç önemli konsepti anlamanız gerekir:

 • Kullanıcılar ve gruplardan oluşan principal'lar (ana öğeler)

 • Paylaşılabilir İçerik Nesneleri olan ve toplantıları, dersleri ve Adobe Connect'te oluşturulabilecek herhangi bir içeriği temsil eden SCO'lar. SCO'lar (skov şeklinde okunur) sektör standardı olan Paylaşılabilir İçerik Nesnesi Referans Modeli (SCORM) ile uyumludur ve bir Öğrenme Yönetim Sistemi (LMS) ile kullanılabilir.

 • Ana öğelerin nesnelerle nasıl etkileşime girebileceğini tanımlayan izinler

Bu bölümde, hangi Adobe Connect uygulamalarının lisanslarına sahip olduğunuz fark etmeksizin Web Hizmetleri ile yapabileceğiniz temel görevler anlatılmıştır. Çoğu görev, görevleri tarayıcıda çalıştırıyormuşsunuz gibi açıklanmıştır. Çağrıyı bir uygulamadan yapmak istiyorsanız XML isteğini, çalıştığınız dile çevirin (bunu Java™ dilinde nasıl yapacağınızın bir örneğini görmek için XML istekleri yollama bölümüne bakın).

principal-id (asıl kimlik) bulma

Bir principal, sunucuda bir SCO ile etkileşimde bulunmak için tanımlı bir izne sahip bir kullanıcı veya gruptur. Kuruluşunuz için kullanıcılar ve gruplar oluşturabilir ve izinlerini değiştirebilirsiniz.

Adobe Connect ayrıca yerleşik gruplara sahiptir: Yöneticiler, Sınırlı Yöneticiler, Yazarlar, Eğitim Yöneticileri, Etkinlik Yöneticileri, Yöneticiler, Öğrenciler, Toplantı Sahipleri, Seminer Sahipleri. Yerleşik gruplara kullanıcılar ve gruplar ekleyebilirsiniz ancak yerleşik grupların izinlerini değiştiremezsiniz.

Not:

Mevcut olan yerleşik gruplar hesabınıza bağlıdır.

Her bir Adobe Connect kullanıcısı ve grubunun bir principal-id'si vardır. Bazı API çağrılarında principal-id'yi diğer değerlerden ayırmak için principal-id yerine user-id veya group-id kullanılır. Bir kullanıcı veya grubu tanımlayan kimliğin değeri adı fark etmeksizin her zaman aynıdır.

Bir kullanıcı veya grubun principal-id'sini alma

 1. principal-list öğesini bir filtre ile çağırın:

   https://example.com/api/xml?action=principal-list&filter-name=jazz doe

  Tam bir eşleşme içinfilter-name, filter-login veyafilter-email filtrelerini kullanmak en iyisi olacaktır. Sunucu performansını etkileyebileceği içinfilter-like-name filtresini kullanırken dikkatli olun.

 2. principal-id için yanıtta principal öğelerini ayrıştırın :

   <principal principal-id=&quot;2006282569&quot; account-id=&quot;624520&quot; type=&quot;user&quot; 
       has-children=&quot;false&quot; is-primary=&quot;false&quot; is-hidden=&quot;false&quot;> 
     <name>jazz doe</name> 
     <login>jazzdoe@example.com</login> 
     <email>jazzdoe@newcompany.com</email> 
   </principal>

Mevcut kullanıcının principal-id'sini alma

 1. Kullanıcı giriş yaptıktan sonra common-info'yu çağırın:

   https://example.com/api/xml?action=common-info
 2. user-id'nin yanıtında kullanıcı öğelerini ayrıştırın:

   <user user-id=&quot;2007124930&quot; type=&quot;user&quot;> 
       <name>jazz doe</name> 
       <login>jazz@doe.com</login> 
   </user>

  Burada principal-id, user-id olarak görünür çünkü principal-id her zaman Adobe Connect'te kimliği doğrulanan bir kullanıcıyı temsil eder. Bir grup, sunucuda oturum açamaz. Diğer eylemlerde user-id değerini bir principal-id olarak geçirebilirsiniz.

Principal'ları veya misafirleri listeleme

Bir user type'a sahip bir kullanıcı, kayıtlı bir Adobe Connect kullanıcısıdır. Bir guest type'a sahip kullanıcı ise toplantı odasına bir misafir olarak girmiştir. Sunucu, misafir hakkında bilgi yakalar ve misafire bir principal-id verir.

Sunucudaki tüm principal'ları listeleme

 1. principal-list'i parametre olmadan çağırın:

   https://example.com/api/xml?action=principal-list

  Bu çağrı tüm Adobe Connect kullanıcılarını döndürür, bu yüzden büyük bir yanıta hazır olun.

 2. İstediğiniz değerler için yanıttaki principal öğelerini ayrıştırın:

   <principal principal-id=&quot;2006282569&quot; account-id=&quot;624520&quot; type=&quot;user&quot; 
       has-children=&quot;false&quot; is-primary=&quot;false&quot; is-hidden=&quot;false&quot;> 
     <name>jazz doe</name> 
     <login>jazzdoe@example.com</login> 
     <email>jazzdoe@newcompany.com</email> 
   </principal>

Sunucudaki tüm misafirleri listeleme

 1. Bir misafir türü için filtreleme yaparak report-bulk-users'ı çağırın:

   https://example.com/api/xml?action=report-bulk-users&filter-type=guest
 2. Yanıttaki row öğelerini ayrıştırın:

   <row principal-id=&quot;51157227&quot;> 
     <login>joy@acme.com</login> 
     <name>joy@acme.com</name> 
     <email>joy@acme.com</email> 
     <type>guest</type> 
   </row>

Belirli bir yöneticinin altındaki tüm kullanıcıları listeleme

Bir principal-id ile principal-info'yu çağırdığınız zaman yanıt principal'ı gösterir. Principal, Adobe Connect'te kendisine yönetici atanan bir kullanıcıysa yanıt, bir manager öğesinde principal'ın yöneticisi hakkında veriler de gösterir:

 <manager account-id=&quot;624520&quot; disabled=&quot;&quot; has-children=&quot;false&quot; is-hidden=&quot;false&quot; is-primary=&quot;false&quot; principal-id=&quot;2006282569&quot;    type=&quot;user&quot;> 
   <ext-login>jazzdoe@example.com</ext-login> 
   <login>jazzdoe@example.com</login> 
   <name>jazz doe</name> 
   <email>joy@example.com</email> 
   <first-name>jazz</first-name> 
   <last-name>doe</last-name> 
   <x-2006293620>23456</x-2006293620> 
   <x-2007017651>chicago</x-2007017651> 
 </manager>

Yöneticiye atanan tüm kullanıcıları listelemek için principal-list ile yöneticinin principal-id'sini kullanabilirsiniz.

 1. manager-id üzerinde filtreleme yaparak principal-list'i çağırın:

   https://example.com/api/xml?action=principal-list  &filter-manager-id=2006282569
 2. principal öğeleri için yanıtı ayrıştırın:

   <principal principal-id=&quot;2006258745&quot; account-id=&quot;624520&quot; type=&quot;user&quot; has-children=&quot;false&quot; is-primary=&quot;false&quot; is-hidden=&quot;false&quot; manager-id=&quot;2006282569&quot;> 
     <name>Pat Lee</name> 
     <login>plee@mycompany.com</login> 
     <email>plee@mycompany.com</email> 
   </principal>

Kullanıcılar oluşturma

Yeni bir kullanıcı oluşturmak için Yönetici ayrıcalığına sahip olmanız gerekir. Adobe, Yönetici ayrıcalığı gerektiren API çağrıları yapmak üzere kullanacağınız uygulama için admins grubuna ait olan bir kullanıcı oluşturmanızı tavsiye eder.

Yeni bir kullanıcı oluşturma ve bir hoş geldiniz e-postası yollama

 1. Uygulamanızda bir Yönetici kullanıcısı olarak oturum açın.

  Çeşitli oturum açma yolları için Bir uygulamadan oturum açma bölümüne bakın.

 2. En az şu parametrelerle principal-update'i çağırın:

   https://example.com/api/xml?action=principal-update 
       &first-name=jazz&last-name=doe&login=jazz99@doe.com&password=hello 
       &type=user&send-email=true&has-children=0&email=jazz99@doe.com

  type, kullanıcı olmalı; has-children, 0 veya false olmalı; send-email, true olmalı veemail geçerli bir e-posta adresine sahip olmalıdır.

  Sunucu, kullanıcının e-posta adresine oturum açma bilgilerini içeren bir hoşgeldiniz e-postası gönderir.

 3. Kullanıcının principal-id'sinin yanıtındaki principal öğeyi ayrıştırın:

   <principal type=&quot;user&quot; principal-id=&quot;2007184341&quot; has-children=&quot;0&quot; 
       account-id=&quot;624520&quot;> 
     <login>jammdoe@example.com</login> 
     <ext-login>jammdoe@example.com</ext-login> 
     <name>jamm doe</name> 
   </principal>

Oturum açma kimliği olarak bir e-posta adresi kullanmadan yeni bir kullanıcı oluşturma

 1. Adobe Connect Central'da, Yönetim > Kullanıcılar ve Gruplar > Oturum Açma ve Parola Politikalarını Düzenle'ye gidin. Oturum açma adı olarak e-posta adresini kullan ayarının Hayır olarak ayarlandığından emin olun.

 2. Uygulamanızda Yönetici kullanıcı olarak oturum açın.

 3. login ve email parametrelerini geçerek, yeni kullanıcıyı oluşturmak için principal-update'i çağırın:

   https://example.com/api/xml?action=principal-update&first-name=jazz 
     &last-name=doe&login=jazz&email=jazzdoe@company.com 
     &password=nothing&type=user&has-children=0
 4. Yeni kullanıcının principal-id'si için yanıtı ayrıştırın:

   <principal type=&quot;user&quot; principal-id=&quot;2007184341&quot; has-children=&quot;0&quot; 
         account-id=&quot;624520&quot;> 
     <login>jazzdoe@example.com</login> 
     <ext-login>jazzdoe@example.com</ext-login> 
     <name>jazz doe</name> 
   </principal>

  Yanıtta, kullanıcı, harici kimlik doğrulama kullanarak başarılı bir şekilde oturum açana kadar ext-login varsayılan olarak login ile aynı değere sahiptir (HTTP başlığı kimlik doğrulama kullanarak oturum açma bölümüne bakın).

Kullanıcıları güncelleme

Kullanıcıları oluşturduktan sonra sık sık bilgilerini güncellemeniz gerekir. Adobe Connect'in kullanıcılar için tanımladığı standart alanları, kullanıcının principal-id'si ile principal-update'i çağırarak güncelleyebilirsiniz. Standart alanlara şunlar dahildir: email, login, first-name ve last-name.

Principal için özel alanlar tanımladıysanız bu alanları güncellemek için acl-field-update'i kullanın.

Kullanıcıları güncellemek için Yönetici ayrıcalığına sahip olmalısınız, bu yüzden öncelikle admins grubunda bir kullanıcı olarak oturum açmalısınız. Kullanıcı olarak oturum açıp ardından kullanıcıya kendi profilini güncellettiremezsiniz.

Standart kullanıcı bilgilerini güncelleme

 1. Yönetici kullanıcı olarak oturum açın.

 2. Kullanıcının principal-id'sini almak için bir filtre ile principal-list'i çağırın (principal-id (asıl kimlik) bulma bölümüne bakın).

 3. Kullanıcıyı güncellemek için principal-update'i çağırın:

   https://example.com/api/xml?action=principal-update 
     &principal-id=2006282569&email=jazzdoe@newcompany.com
 4. Bir ok (tamam) durum kodu için yanıtı ayrıştırın.

Bir kullanıcı için özel alan değerlerini güncelleme

 1. Yönetici kullanıcı olarak oturum açın.

 2. Özel alanın field-id'sini almak için custom-fields'ı çağırın:

   https://example.com/api/xml?action=custom-fields
 3. Güncellemek istediğiniz principal-id, sco-id veya account-id'yi alın.

  Bu değer, acl-field-update'e geçirdiğiniz acl-id'dir.

 4. Özel alanın değerini güncellemek için acl-field-update'i çağırın:

   https://example.com/api/xml?action=acl-field-update&field-id=x-2007396975&acl-id=2006258745&value=44444

Özel alanlar oluşturma

Özel alanlar, sizin tanımladığınız ek veri alanlarıdır. custom-field-update'i kullanarak bir principal veya SCO'da sekiz özel alana kadar tanımlayabilirsiniz.

Özel alanı tanımladıktan sonra varsayılan olarak, alanın değerini; değeri Adobe Connect Central'da düzenleyerek veya custom-field-update'i çağırarak ayarlayabilirsiniz.

Değerin yalnızca API üzerinden ayarlanabileceğini belirtmek için, custom-field-update'i object-type=object-type-read-only parametresiyle çağırın.

Bir özel alan tanımlama ve kullanıcının üstüne ayarlama

 1. Öncelikle custom-field-update ile alanı oluşturun:

   https://example.com/api/xml?action=custom-field-update 
     &object-type=object-type-principal&permission-id=manage 
     &account-id=624520&name=Location&comments=adobe%20location 
     &field-type=text&is-required=true&is-primary=false&display-seq=9

  name alanı, alan adını uygulamanızın görüntülediği şekilde tanımlar, bu yüzden adın yazılışına ve büyük veya küçük harf kullanımına dikkat edin. Bu örnekteki özel alan tüm Adobe Connect principal'ları için tanımlanmıştır.

 2. field-id'nin yanıtında field öğesini ayrıştırın:

   <field field-id=&quot;2007184366&quot; object-type=&quot;object-type-principal&quot; 
       display-seq=&quot;9&quot; account-id=&quot;624520&quot; is-primary=&quot;false&quot; 
       permission-id=&quot;manage&quot; is-required=&quot;true&quot; field-type=&quot;text&quot;> 
   <comments>test</comments> 
   <name>Country</name> 
   </field>
 3. Kullanıcının principal-id'sini alın (principal-id (asıl kimlik) bulma bölümüne bakın).

 4. Bir field-id ile, kullanıcının principal-id'si acl-id olarak, bir değeri geçerek bir alanın değerini ayarlamak için acl-field-update'i çağırın:

   https://example.com/api/xml?action=acl-field-update 
     &acl-id=2006258745&field-id=2007017474&value=San%20Francisco
 5. Bir ok durum kodu için yanıtı ayrıştırın.

Gruplar oluşturma

Kullanıcıları gruplara eklemek için, uygulamanızın Yönetici kullanıcısı olarak principal-update'i çağırmanız gerekir.

Bir gruba kullanıcı ekleme

 1. Uygulamanızın Yönetici kullanıcısı olarak oturum açın.

 2. (İsteğe bağlı) Kullanıcı henüz yoksa principal-update ile kullanıcıyı oluşturun.

   https://example.com/api/xml?action=principal-update 
     &first-name=jazzwayjazz&last-name=doe&login=jazz@doe.com 
     &password=nothing&type=user&has-children=0
 3. (İsteğe bağlı) Yeni kullanıcının principal-id'si için yanıtı ayrıştırın.

 4. Kullanıcı zaten varsa kullanıcının principal-id'sini almak için principal-list'i çağırın:

   https://example.com/api/xml?action=principal-list&filter-type=user
 5. principal-id için yanıtı ayrıştırın:

   <principal principal-id=&quot;5611980&quot; account-id=&quot;624520&quot; type=&quot;user&quot; 
       has-children=&quot;false&quot; is-primary=&quot;false&quot; is-hidden=&quot;false&quot;> 
     <name>Joy Black</name> 
     <login>joy@acme.com</login> 
     <email>joy@acme.com</email> 
   </principal>
 6. Grubun principal-id'sini almak için principal-list'i yeniden çağırın:

   https://example.com/api/xml?action=principal-list&filter-type=group
 7. Kullanıcıyı gruba eklemek için is-member=true ile group-membership-update'i çağırın:

   https://example.com/api/xml?action=group-membership-update 
     &group-id=4930296&principal-id=2006258745&is-member=true
  • principal-id, kullanıcının principal-id'sidir.

  • group-id grubun principal-id'sidir.

  • is-member parametresi true olmalıdır.

Belirli bir kullanıcının bir grupta olup olmadığını kontrol etme

 1. principal-list'i bir group-id, filter-is-member ve principal'ı tanımlayan bir filtre ile çağırın:

   https://example.com/api/xml?action=principal-list&group-id=624523 
       &filter-is-member=true&filter-like-name=bob
 2. Yanıtta bir principal öğesi için ayrıştırın. Başarılı bir yanıt şöyle görünür:

   <principal-list> 
     <principal principal-id=&quot;624660&quot; account-id=&quot;624520&quot; type=&quot;user&quot; 
         has-children=&quot;false&quot; is-primary=&quot;false&quot; is-hidden=&quot;false&quot;> 
       <name>Bill Jones</name> 
       <login>bjones@acme.com</login> 
       <email>bjones@acme.com</email> 
       <is-member>true</is-member> 
     </principal> 
   </principal-list>

  Kullanıcı bir grup üyesi değilse principal-list öğesi boş olur:

   <?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;utf-8&quot; ?> 
   <results> 
     <status code=&quot;ok&quot; /> 
     <principal-list /> 
   </results>

Hangi kullanıcıların bir grupta olduğunu kontrol etme

 1. Grubun principal-id'sini almak için filtreler ile principal-list'i çağırın:

   https://example.com/api/xml?action=principal-list&filter-type=group 
       &filter-name=developers

  filter-type ve filter-name ile, principal-list benzersiz bir eşleşme döndürmelidir.

 2. principal-id için yanıtı ayrıştırın:

   <principal principal-id=&quot;2007105030&quot; account-id=&quot;624520&quot; 
       type=&quot;group&quot; has-children=&quot;true&quot; is-primary=&quot;false&quot; 
       is-hidden=&quot;false&quot;> 
     <name>developers</name> 
     <login>developers</login> 
     <is-member>false</is-member> 
   </principal>
 3. principal-id bir group-id olarak ve filter-is-member=true ile, principal-list'i yeniden çağırın:

   https://example.com/api/xml?action=principal-list&group-id=2007105030 
       &filter-is-member=true
 4. principal öğeleri için yanıtı ayrıştırın:

   <principal principal-id=&quot;5698354&quot; account-id=&quot;624520&quot; type=&quot;group&quot; 
         has-children=&quot;true&quot; is-primary=&quot;false&quot; is-hidden=&quot;false&quot;> 
     <name>Bob Jones</name> 
     <login>bobjones@acme.com</login> 
     <is-member>true</is-member> 
   </principal>

Bir kullanıcının ait olduğu tüm grupları listeleme

 1. Kullanıcının principal-id'si ve filter-is-member=true ile principal-list'i çağırın:

   https://example.com/api/xml?action=principal-list 
     &principal-id=2006258745&filter-is-member=true
 2. principal öğeleri için yanıtı ayrıştırın:

   <principal principal-id=&quot;5698354&quot; account-id=&quot;624520&quot; type=&quot;group&quot; 
         has-children=&quot;true&quot; is-primary=&quot;false&quot; is-hidden=&quot;false&quot;> 
     <name>Bob Jones</name> 
     <login>bobjones@acme.com</login> 
     <is-member>true</is-member> 
   </principal>

SCO'ları bulma

Adobe Connect'teki tüm nesneler Paylaşılabilir İçerik Nesneleri, yani SCO'lardır. Paylaşılabilir kelimesinin anlamı; içeriğin, derslere veya müfredatlara toplandığı ve bunlar arasında paylaşıldığı öğrenme yönetim sistemlerinden gelmesidir.

Sunucuda bir SCO, diğer içerik nesneleri ile birlikte bir ders veya müfredatı oluşturan herhangi bir nesne içeriği olabilir. Dersler, müfredatlar, sunumlar ve diğer içerik türleri SCO'dur. Toplantılar, etkinlikler, klasörler, ağaçlar, bağlantılar, grafik dosyaları veya diğer herhangi bir nesne de SCO'dur.

Her bir SCO'nunsco-id olarak adlandırılan benzersiz bir tam sayı tanımlayıcısı bulunur. sco-id tüm sunucuda benzersizdir. Adobe Connect tarafından barındırılan bir hesapta sco-id tüm hesaplarda benzersizdir.

Her bir SCO'nun content, course, meeting ve bunun gibi bir type'ı (tür) bulunur. sco-id ve type değerlerini sco-info yanıtında veya diğer eylemlerden görebilirsiniz:

 <sco account-id=&quot;624520&quot; disabled=&quot;&quot; display-seq=&quot;0&quot; folder-id=&quot;2006258747&quot; 
     icon=&quot;producer&quot; lang=&quot;en&quot; max-retries=&quot;&quot; sco-id=&quot;2006334909&quot; 
     source-sco-id=&quot;&quot; type=&quot;content&quot; version=&quot;1&quot;>

SCO'ların özellikleri

Çeşitli çağrıların XML yanıtları üzerine çalıştığınız zaman SCO'ların daha fazla özelliğini fark edersiniz:

 • Bir SCO'nun tanımlayıcısı bazı eylemlerde sco-id olarak adlandırılır ancak diğer eylemlerde folder-id, acl-id veya başka bir şekilde de adlandırılabilir. Aynı benzersiz kimliklerdir.

 • Her bir SCO'ya çeşitli principal'lar, kullanıcılar veya gruplar tarafından erişilebilir. Bir SCO'ya erişebilen belirli principal'lar erişim kontrol listelerinde, yani ACL'lerde tanımlanır.

 • Her bir SCO iki kısımlı benzersiz bir URL'ye sahiptir: bir etki alanı adı (ör. http://example.com) ve bir URL yolu (ör. /f2006123456/). SCO'ya erişen tam URL'yi oluşturmak için bunları birleştirebilirsiniz.

 • Her bir SCO'nun, klasör hiyerarşisinde nerede durduğunu açıklayan bir gezinti yolu bulunur.

 • Her bir SCO, SCO'ya erişebilen her principal için tanımlanan bir izne sahiptir.

 • Bazı SCO'ların, size SCO hakkında bilgi veren metin dizeleri olan açıklama alanları vardır.

Sık sık, bir SCO'nun kimliğini veya SCO hakkında birtakım bilgiler bulmanız gerekir. SCO'lar, SCO'ların en üst seviyede olup olmadığını, paylaşılan içerik veya şablonlar bulundurup bulundurmadıklarını ya da kullanıcı içeriği ve şablonlar saklayıp saklamadıklarını belirten adlara sahip oldukları belirli klasör hiyerarşisinde düzenlenmiştir.

sco-shortcuts'ı çağırdığınızda bir klasör listesi döndürür. Klasörlerin farklı türleri olduğuna dikkat edin:

 <?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;utf-8&quot; ?> 
 <results> 
   <status code=&quot;ok&quot; /> 
   <shortcuts> 
     <sco tree-id=&quot;624530&quot; sco-id=&quot;2006258751&quot; type=&quot;my-meeting-templates&quot;> 
       <domain-name>http://example.com</domain-name> 
     </sco> 
     <sco tree-id=&quot;624530&quot; sco-id=&quot;2006258750&quot; type=&quot;my-meetings&quot;> 
       <domain-name>http://example.com</domain-name> 
     </sco> 
     <sco tree-id=&quot;624529&quot; sco-id=&quot;624529&quot; type=&quot;meetings&quot;> 
       <domain-name>http://example.com</domain-name> 
     </sco> 
     <sco tree-id=&quot;624530&quot; sco-id=&quot;624530&quot; type=&quot;user-meetings&quot;> 
       <domain-name>http://example.com</domain-name> 
     </sco> 
     ... 
   </shortcuts> 
 </results>

Bu örnekte gösterilen klasörler bir toplantı için, ancak diğer SCO type'larının klasörleri de benzer bir düzeni takip eder. Her bir klasör type'ı, belirli erişim izinlerine sahip, belirli type nesneler barındırır. Bunlar aşağıda belirtilmiştir:

content, courses, meetings, events, seminars

Bunlar paylaşılan klasörleridir, Paylaşılan Toplantılar, Paylaşılan Eğitim vb. Adobe Connect Yöneticisi'nin bu klasöre erişimi vardır. Yönetici herhangi bir kullanıcıya Yönet izni atayabilir, ancak yalnızca klasör ile ilişkili yerleşik grubun üyeleri bu klasör içinde yeni içerik veya toplantılar oluşturabilir.

user-content, user-meetings, user-courses, user-events

Bu klasörlerin her biri, klasör içinde içerik oluşturabilen her bir kullanıcı için bir klasör içerir (örneğin, her bir toplantı sahibi veya eğitim geliştirici için bir klasör).

my-courses, my-events, my-meetings, my-meeting-templates, my-content

Bu klasörlerde, kullanıcılar kendi içeriklerini oluştururlar ve içerik üzerinde Yönet iznine sahiplerdir. Örneğin, toplantı sahipleri my-meetings klasörlerinde toplantılar oluşturur ve söz konusu toplantılar üzerinde Yönet iznine sahiplerdir.

shared-meeting-templates

Bu klasör, Paylaşılan Toplantılar klasörünün içindedir. Toplantı şablonları içerir ve Paylaşılan Toplantılar'daki izinleri alır.

Belirli bir SCO hakkında bilgi almak için herhangi bir klasörün içeriklerini listeleyebilirsiniz. Bir SCO aratmanız gerekiyorsa ancak bir sco-id'niz yoksa sco-shortcuts ve sco-expanded-contents kullanarak klasörler arasında dolaşın. Yalnızca belirli tür SCO'ları döndürdüğü için sco-search'ü kullanmayın.

sco-id'yi bilmiyorken bir SCO bulma

 1. Adobe Connect'te kök klasörlerin bir listesini almak için sco-shortcuts'u çağırın:

   https://example.com/api/xml?action=sco-shortcuts
 2. Yanıtı, mantıken SCO'yu içerecek kök klasörün bir type'ı için ayrıştırın, örneğin kullanıcının oluşturduğu bir ders için my-courses.

 3. Sonuç olarak oluşan sco öğesini bir sco-id için ayrıştırın:

   <sco tree-id=&quot;4930295&quot; sco-id=&quot;2006258748&quot; type=&quot;my-courses&quot;> 
     <domain-name>http://example.com</domain-name> 
   </sco>
 4. Klasörün içeriklerini listelemek için, mümkünse bir tam eşleşme filtresi ekleyerek sco-expanded-contents'e bir çağrı oluşturun:

   https://example.com/api/xml?action=sco-expanded-contents 
     &sco-id=2006258748&filter-name=All About Web Communities

  Birkaç filtre seçeneğiniz vardır:

  • SCO'nun adını biliyorsanız name veya url-path üzerinde bir tam eşleşme filtresi (filter-name ya da filter-url-path gibi).

  • date-begin, date-created veya date-modified tarihlerinden birini biliyorsanız bunlar üzerinde, bir büyüktür veya küçüktür tarih filtresi (filter-gt-date veya filter-lt-date).

  • Tam SCO adını bilmiyorsanız bir kısmi ad filtresi(filter-like-name gibi). Ancak, bu filtreyi kullanmak sistem performansını etkileyebilir.

 5. sco-id için yanıtı ayrıştırın:

   <sco depth=&quot;1&quot; sco-id=&quot;2006745671&quot; folder-id=&quot;2006258748&quot; type=&quot;folder&quot; 
       icon=&quot;folder&quot; lang=&quot;en&quot; source-sco-id=&quot;2006745669&quot; display-seq=&quot;0&quot; 
       source-sco-type=&quot;14&quot;> 
     <name>A Day in the Life Resources</name> 
     <url-path>/f28435879/</url-path> 
     <date-created>2006-06-12T14:47:59.903-07:00</date-created> 
     <date-modified>2006-06-12T14:47:59.903-07:00</date-modified> 
   </sco>

Bir SCO hakkında bilgi alma

 1. sco-id ile sco-info'yu çağırın:

   https://example.com/api/xml?action=sco-info&sco-id=2006745669
 2. name, url-path veya herhangi bir değer için yanıtı ayrıştırın:

   <sco account-id=&quot;624520&quot; disabled=&quot;&quot; display-seq=&quot;0&quot; 
       folder-id=&quot;2006258748&quot; icon=&quot;curriculum&quot; lang=&quot;en&quot; max-retries=&quot;&quot; 
       sco-id=&quot;2006745669&quot; source-sco-id=&quot;&quot; type=&quot;curriculum&quot; version=&quot;0&quot;> 
     <date-begin>2006-06-12T14:45:00.000-07:00</date-begin> 
     <date-created>2006-06-12T14:47:59.903-07:00</date-created> 
     <date-modified>2006-06-12T14:47:59.903-07:00</date-modified> 
     <name>A Day in the Life</name> 
     <url-path>/day/</url-path> 
   </sco>

Bir SCO URL'si oluşturma

 1. sco-shortcuts'ı çağırın:

   https://example.com/api/xml?action=sco-shortcuts
 2. Herhangi bir sco öğesinde domain-name değeri için yanıtı ayrıştırın:

   <sco tree-id=&quot;624530&quot; sco-id=&quot;2006258750&quot; type=&quot;my-meetings&quot;> 
     <domain-name>http://example.com</domain-name> 
   </sco>
 3. sco-id ile sco-info'yu çağırın:

   https://example.com/api/xml?action=sco-info&sco-id=2006334909
 4. url-path için yanıtı ayrıştırın:

   <sco account-id=&quot;624520&quot; disabled=&quot;&quot; display-seq=&quot;0&quot; 
       folder-id=&quot;2006258747&quot; icon=&quot;producer&quot; lang=&quot;en&quot; 
       max-retries=&quot;&quot; sco-id=&quot;2006334909&quot; source-sco-id=&quot;&quot; 
       type=&quot;content&quot; version=&quot;1&quot;> 
     <date-created>2006-05-11T12:00:02.000-07:00</date-created> 
     <date-modified>2006-05-16T15:22:25.703-07:00</date-modified> 
     <name>Test Quiz</name> 
     <url-path>/quiz/</url-path> 
     <passing-score>10</passing-score> 
     <duration>15100.0</duration> 
     <section-count>6</section-count> 
   </sco>

  url-path hem başta hem de sonda eğik çizgiler içermektedir. url-path'i, report-my-meetings, report-my-training veya onu döndüren herhangi bir çağrıdan alabilirsiniz.

 5. url-path ile domain-name'i birleştirin:

   http://example.com/f2006258748/

Dosyaları yükleme

Bir kullanıcının yerel bilgisayarına Adobe Connect'ten zip dosyaları indirebilirsiniz. Bir zip dosyası bir SCO'dur. Dosyayı indirmek için, zip dosyasına bir indirme URL'si oluşturmanız gerekir, o da şu şekilde görünür:

 http://server-domain/url-path/output/url-path.zip?download=zip

Zaten sunucunuzun alan adını biliyorsunuzdur (example.com gibi). Bilmiyorsanız sco-shortcuts'ı çağırarak alabilirsiniz.

Sunucudan bir zip dosyası indirme

 1. sco-shortcuts'ı çağırın:

   https://example.com/api/xml?action=sco-shortcuts
 2. Yanıttan tüm domain-name değerlerini ayıklayın:

   http://example.com
 3. Zip dosyasının sco-id'si ile sco-info'yu çağırın:

   https://example.com/api/xml?action=sco-info&sco-id=2006258747

  SCO zip dosyasının tamamıdır.

 4. Url-path öğesi için yanıtı ayrıştırın:

   <sco account-id=&quot;624520&quot; disabled=&quot;&quot; display-seq=&quot;0&quot; folder-id=&quot;624522&quot; 
       icon=&quot;folder&quot; lang=&quot;en&quot; max-retries=&quot;&quot; sco-id=&quot;2006258747&quot; 
       source-sco-id=&quot;&quot; type=&quot;folder&quot; version=&quot;1&quot;> 
     <date-created>2006-04-18T10:21:47.020-07:00</date-created> 
     <date-modified>2006-04-18T10:21:47.020-07:00</date-modified> 
     <name>joy@acme.com</name> 
     <url-path>/f124567890/</url-path> 
   </sco>
 5. İndirme URL'sini oluşturun, örneğin:

   https://example.com/quiz/output/quiz.zip?download=zip

  url-path değerine .zip eklemeden önce bu değerden sondaki eğik çizgiyi kaldırmayı unutmayın (değeriniz /quiz/.zip şeklinde değil /quiz.zip şeklinde olsun).

İzinleri kontrol etme

İzinler, bir principal'ın bir SCO ile etkileşim kurabileceği yolları tanımlar.

Bir principal'ın belirli bir SCO için hangi izinlere sahip olduğunu belirten bir izin eşlemesi erişim denetim listesi ya da ACL olarak adlandırılır. Bir ACL üç bilgi parçasından oluşur:

 • Bir principal'ın kimliği (bir principal-id)

 • Üzerine işlem yapılan bir SCO, hesap veya principal'ın kimliği. İzin çağrılarında bu acl-id olarak adlandırılır. Diğer çağrılarda kimlik bir sco-id, account-id veya principal-id olarak adlandırılabilir.

 • permission-id'de geçerli olan değerlerden biri olan ve principal'ın sahip olduğu izin düzeyini belirten bir anahtar sözcük.

Bir principal'ın bir SCO üzerinde sahip olduğu izni kontrol etme

 1. Hem bir acl-id hem de bir principal-id ile permissions-info'yu çağırın:

   https://example.com/api/xml?action=permissions-info&acl-id=2006334909 
     &principal-id=2006258745

  Bir SCO'da izinleri kontrol etmek için, acl-id bir sco-id'dir. acl-id, bir principal-id veya account-id de olabilir.

 2. Bir permission-id için yanıtı ayrıştırın:

   <?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;utf-8&quot; ?> 
   <results> 
     <status code=&quot;ok&quot; /> 
     <permission acl-id=&quot;2007035246&quot; permission-id=&quot;view&quot; 
         principal-id=&quot;2006258745&quot; /> 
   </results>

  Bir principal'ın SCO'ya açık izni yoksa (yani, permission-id="" ise), principal'ın, SCO'nun üst nesnesinin üzerindeki izinleri geçerlidir.

Bir SCO'da tüm principal'ların izinlerini kontrol etme

 1. Bir acl-id ile ancak, bir principal-id olmadan permissions-info'yu çağırın:

   https://example.com/api/xml?action=permissions-info&acl-id=2006293572
 2. principal öğeleri arasında gezin ve permission-id değerleri için bu öğeleri ayrıştırın:

   <principal principal-id=&quot;2596608&quot; is-primary=&quot;false&quot; type=&quot;user&quot; 
           has-children=&quot;false&quot; permission-id=&quot;view&quot;> 
       <name>Jay Arnold</name> 
       <login>jay@example.com</login> 
   </principal>

  Geçerli izin değerleri permission-id'de listelenmiştir.

 Adobe

Daha hızlı ve daha kolay yardım alın

Yeni kullanıcı mısınız?