Animate, SWF dosya biçimini içe aktarabilir. Ancak SWF işlenmiş bir dosyadır ve SWF içindeki çoğu veri türü Animate'e yeniden aktarılamaz.

SWF formatı

SWF formatı, küçük dosya boyutu ve ölçeklenebilirlik için tasarlanmış özel bir sıkıştırılmış formattır. Bu dosya boyutunu korumak için orijinal Animate biçimi içindeki bir dizi öğe, Animate'in yeniden içe aktaramayacağı verilere sıkıştırılır.

SWF oluştururken "İçe Aktarmadan Koru"yu seçtiyseniz, Animate dosyayı yeniden içe aktaramaz. Korumalı bir SWF dosyasının içe aktarılmaya çalışması bir hata iletişim kutusunun görülmesine neden olur.

Dosyayı Flash Player SWF formatına veya başka bir dosya formatına aktarmadan önce belgeyi normal Animate FLA formatında kaydetmenizi öneririz. Bu sayede orijinal dosyanızı daha sonra açabilir ve düzenleyebilirsiniz.

Açma ve içe aktarma

Bir SWF açıldığında (Dosya > Aç) film, Film Testi modunda açılır.

Bir SWF'nin içe aktarılmasının (Dosya > İçe Aktar) aşağıdaki sonuçları olur:

  • Sesler içe aktarılmaz.
  • Animasyon içeren grafik simgeleri, yeni ana karedeki animasyonun her bir ana karesi ile içe aktarılır. Orijinal animasyondaki her bir karenin içeriği, orijinal semboldeki her bir kare için bir adet olmak üzere yeni bir Grafik sembolüne dönüştürülür.
  • Tüm katmanlar kaybolur. İçe aktarma, Dosya > İçe Aktar seçildiğinde aktif olan katmana ana kareler ekler ancak orijinal katman yapısı ve katman adları korunmaz.
  • Film Klipi zaman çizelgeleri içe aktarılmaz. Film Klipi zaman çizelgesinin ilk karesinden tekli öğeler içe aktarılır ancak Grafik sembollerine dönüştürülür. Film Klipinin tüm diğer kareleri kaybolur.
  • Düğmeler, Film Kliplerine çok benzer. "Yukarı" ana karedeki grafikler Grafik sembollerine dönüştürülür. Diğer her şey kaybolur.
  • Aralar içe aktarılmaz.
  • Hareket yolları içe aktarılmaz. Ancak bir hareket yolunun her bir ara karesinden görüntüler tekli ana karelerde ayrı görüntüler olarak içe aktarılır.
  • Filmde kullanılan içe aktarılan bitmap görüntüleri başarılı bir şekilde içe aktarılır ancak orijinal kitaplık adları korunmaz. Bunlar "Bitmap 1, Bitmap 2" vs. şeklinde adlandırılır.

Ek bilgi

Kullanıcıların işlenmiş SWF dosyasını belirli bir derece düzenlemesine ve geliştiricinin çalışmasını yanlışlıkla kaybetmesi ve SWF'yi yeniden içe aktarması gerekirse koruma etiketlerini kaldırmasına imkan tanıyan üçüncü taraf araçlar mevcuttur. Bu araçlar Adobe tarafından geliştirilmemiştir ve herhangi bir garanti sağlamaktadır. Ayrıca geliştiricilerin çalışmalarına tekrar ulaşması bağlamında belirtilmektedir; suistimal potansiyeli hala bulunmaktadır.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi