Çalışma zamanında kütüphane varlıklarını paylaşma

Çalışma zamanı paylaşılan kütüphane varlıkları hakkında

Paylaşılan kütüphane varlıkları, başka bir FLA dosyasında bulunan bir FLA dosyasındaki varlıkları kullanmanızı sağlar. Aşağıdaki durumlarda bu işlem yararlı olabilir:

 • Birden fazla FLA dosyasının, aynı resmi ya da diğer varlıkları kullanması gerektiği zaman.

 • Bir tasarımcı ve geliştirici, bağlantılı bir projede resimleri ve ActionScript kodunu ayrı FLA dosyalarında düzenlemek istediği zaman.

Kütüphane varlıklarını paylaşma şöyle çalışır:

 • Çalışma zamanı paylaşılan varlıkları için bir kaynak dosyadaki varlıklar, hedef belgede harici dosyalar olarak bağlıdır. Çalışma zamanı varlıkları hedef belgeye, belge oynatılırken, yani çalışma zamanında yüklenir. Siz hedef belgeyi geliştirirken, paylaşılan varlığı içeren kaynak belgenin yerel ağınızda olmasına gerek yoktur. Paylaşılan varlıkların çalışma zamanında hedef belgede kullanılabilir olması için kaynak belge bir URL’ye gönderilmelidir.

Çalışma zamanı paylaşılan varlıklarıyla çalışma

Çalışma zamanı paylaşılan kütüphane varlıklarını kullanma iki işlem içerir. İlk olarak, kaynak belgenin geliştiricisi kaynak belgede bir paylaşılan varlık tanımlayıp varlık için bir kimlik dizesi ve kaynak belgenin gönderileceği URL'yi (sadece HTTP veya HTTPS) girer.

İkinci olarak, hedef belgenin geliştiricisi hedef belgede bir paylaşılan varlık tanımlayıp kaynak belgedeki paylaşılan varlık için kullanılanlarla aynı kimlik dizesi ve URL'yi girer. Alternatif olarak, hedef belgenin geliştiricisi, paylaşılan varlıkları gönderilmiş kaynak dosyadan hedef belge kitaplığına sürükleyebilir. Yayınlama ayarlarında ayarlanmış ActionScript sürümü kaynak belgeninkiyle eşleşmelidir.

Her iki durumda da, paylaşılan varlıkların hedef belgede kullanılabilir olması için kaynak belge belirtilen URL'ye gönderilmelidir.

Kaynak belgede çalışma zamanı paylaşılan varlıkları tanımlama

Bir kaynak belgedeki varlığın paylaşım özelliklerini tanımlamak ve varlığı hedef belgelere bağ oluşturmak üzere erişilebilir duruma getirmek için Sembol Özellikleri iletişim kutusunu veya Bağlantı Özellikleri iletişim kutusunu kullanın.

 1. Kaynak belge açıkken Pencere > Kütüphane'yi seçin:
 2. Şunlardan birini yapın:
  • Kütüphane panelinde bir film klibi, düğme veya grafik sembolü seçin ve Kütüphane Paneli menüsünden Özellikler'i seçin. Gelişmiş'i tıklatın.

  • Bir font sembolü, ses veya bitmap seçin ve Kütüphane Paneli menüsünden Bağlantı’yı seçin.

 3. Bağlantı için varlığı hedef belgeye bağlanmak üzere kullanılabilir yapmak amacıyla Çalışma Zamanı Paylaşımı İçin Dışa Aktar’ı seçin.
 4. Sembol için bir kimlik girin. Boşluk kullanmayın. Bu, Animate uygulamasının hedef belgeye bağlanırken varlığı tanımak için kullandığı addır.

  Not:

  Animate, bağlantı kimliğini, ActionScript'te bir nesne olarak kullanılan bir film klibi veya düğmeyi tanımlamak için de kullanır. 

 5. Paylaşılan varlığı içeren SWF dosyasının gönderileceği URL'yi girin ve Tamam'ı tıklatın.

  SWF dosyasını yayınladığınızda, paylaşılan varlıkların hedef belgelerde kullanılabilir olması için SWF dosyasını belirttiğiniz URL'ye göndermelisiniz.

URL adresini girerek veya varlığı hedef belgeye sürükleyerek paylaşılan bir varlığa bağ oluşturabilirsiniz.

 1. Hedef belgede, Pencere > Kütüphane'yi seçin.
 2. Şunlardan birini yapın:
  • Kütüphane panelinde bir film klibi, düğme, grafik sembolü, bitmap veya ses seçin ve Kütüphane Paneli menüsünden Özellikler'i seçin. Gelişmiş'i tıklatın.

  • Bir font sembolü seçin ve Kütüphane Paneli menüsünden Bağlantı’yı seçin.

 3. Bağlantı için kaynak belgede varlığa bağ oluşturmak amacıyla Çalışma Zamanı Paylaşımı İçin İçe Aktar’ı seçin.
 4. Sembol, bitmap veya ses için kaynak belgede sembol için kullanılan kimliğin aynısını girin. Boşluk kullanmayın.
 5. Paylaşılan varlığı içeren kaynak SWF dosyasının gönderildiği URL'yi girin ve Tamam'ı tıklatın.
 1. Hedef belgede şunlardan birini yapın:
  • Dosya > Aç'ı seçin.

  • Dosya > İçe Aktar > Harici Kütüphane Aç’ı seçin.

 2. Kaynak belgeyi seçin ve Aç'ı tıklatın.
 3. Paylaşılan varlığı kaynak belge Kütüphane panelinden, hedef belgenin Kütüphane panelinin içine veya Sahne Alanı’nın üzerine sürükleyin.

Hedef belgede sembol için paylaşımı kapatma

 1. Hedef belgede, bağlantılı sembolünü Kütüphane panelinde seçin ve şunlardan birini yapın:
  • Varlık bir film klibi, düğme veya grafik sembolüyse, Kütüphane Paneli menüsünden Özellikler’i seçin.

  • Varlık bir font sembolüyse, Kütüphane Paneli menüsünden Bağlantı’yı seçin.

 2. Çalışma Zamanı Paylaşımı İçin İçe Aktar’ın seçimini kaldırın ve Tamam’ı tıklatın.

Geliştirici süresinde kütüphane varlıklarını paylaşma

Geliştirici süresinde varlık paylaşmanın şu avantajları vardır:

 • Birden fazla FLA dosyasında kullanılan varlıkların gereksiz kopyalarına ihtiyaç duymanızı önler. Örneğin, web tarayıcıları, iOS ve Android için ayrı ayrı FLA geliştiriyorsanız varlıkları 3 dosya arasında paylaştırabilirsiniz.

 • Bir FLA dosyasında paylaşılan bir varlığı düzenlediğinizde, değişiklikler varlığı kullanan diğer FLA dosyalarına dosyalar açıldığında veya odak haline geldiğinde yansıtılır.

Geliştirme sırasında kütüphane varlıklarını paylaşmanın 2 yolu vardır:

 • Başka bir FLA dosyasındaki sembollerden bağlantı kurarak harici FLA dosyalarındaki sembolleri kullanma.

 • Proje panelinde aynı Animate projesinin parçası olan FLA dosyaları arasında sembolleri paylaşma. Proje panelini kullanma hakkında bilgi için bkz. Animate projeleriyle çalışma.

Ayrı FLA dosyalarındaki sembollerle bağlantı kurarak paylaşma işlemi şu şekildedir:

 • Geliştirme sırasında paylaşılan varlıklar için geliştirmekte olduğunuz bir FLA dosyasındaki herhangi bir sembolü yerel ağınızda kullanılabilen başka bir FLA dosyasındaki herhangi bir sembolle güncelleyin veya değiştirin.

 • Hedef belgedeki sembolü, belgeyi geliştirirken güncelleyin.

 • Hedef belgedeki sembol orijinal adını ve özelliklerini korur, ancak içerikleri seçtiğiniz sembolünkilerle güncellenir veya değiştirilir.

Proje panelini kullanarak sembolleri paylaşma işlemi şu şekildedir:

 • Proje panelinde bir proje oluşturun ve projede bir FLA dosyası oluşturun.

 • Bu FLA dosyasında, Kütüphane panelinde her öğenin paylaşım onay kutusunu işaretleyerek diğer dosyalarla paylaşmak istediğiniz sembolleri belirtirsiniz.

 • Projede ikinci bir FLA dosyası oluşturun.

 • Sahne Alanı'ndaki katmanları, kareleri veya öğeleri ilk FLA dosyasından kopyalayıp ikinci dosyaya yapıştırın.

 • Animate, yapıştırılan öğelerdeki paylaşılan kütüphane öğelerini proje klasöründeki AuthortimeSharedAssets.FLA adlı ayrı bir dosyaya taşır.

Aşağıdaki varlık türleri bir projede paylaşılabilir:

Varlık türü

Tek başına paylaşılabilir mi?

Film klibinin içindeyse paylaşılabilir mi?

Film klibi sembolü

Evet

Evet

Grafik sembolü

Evet

Evet

Düğme sembolü

Evet

Evet

Font sembolü

Hayır

Evet

FLV videosu

Hayır

Evet

Gömülü video

Hayır

Evet

Ses (herhangi bir biçim)

Hayır

Evet

Bitmap (herhangi bir biçim)

Hayır

Evet

Derlenmiş klip (SWC)

Hayır

Evet

Bileşen (sembol temelli)

Evet

Evet

Paylaşılan sembolleri güncelleme veya değiştirme

Bir belgedeki bir film klibini, düğme veya grafik sembolünü, yerel ağınızda erişilebilen bir FLA dosyasındaki başka bir sembolle güncelleyebilir veya değiştirebilirsiniz. Hedef belgedeki sembolün orijinal adı ve özellikleri korunur, ancak sembolün içeriği seçtiğiniz sembolün içeriğiyle değiştirilir. Seçili sembolün kullandığı varlıklar da ayrıca hedef belgeye kopyalanır.

 1. Belge açıkken Kütüphane panelinde bir film klibi, düğme veya grafik sembolü seçin ve panelin Seçenekler menüsünden Özellikler'i seçin.
 2. Sembol Özellikleri iletişim kutusunun Bağlantı ve Kaynak alanları görünür değilse, Gelişmiş'i tıklatın.
 3. Yeni bir FLA dosyası seçmek için Gözat'ı tıklatın.
 4. Kütüphane panelinde seçilen sembolü güncellemek veya değiştirmek için kullanılacak sembolü içeren FLA dosyasına gidin ve Aç’ı tıklatın.
 5. Bir sembole gidin ve Tamam'ı tıklatın.
 6. Şunlardan birini yapın:
  • Sembol Özellikleri iletişim kutusunda, Kaynak'ın altında Yayınlamadan Önce Her Zaman Güncelle'yi seçin ve Tamam'ı tıklatın.

  • Sembol Özellikleri iletişim kutusunda, Geliştirme Zamanında Paylaşma altında Otomatik Olarak Güncelle'yi seçin ve Tamam'ı tıklatın.

Bir projede paylaşmak üzere varlıkları tanımlama

Bir projede FLA dosyaları arasında varlıkları paylaşmak, varlıkları tek bir dosyada düzenlemenize ve varlığı kullanan diğer FLA dosyalarında yansıtılan değişiklikleri görmenize izin verir.

 1. Bir Animate projesi oluşturun. 

 2. Projede bir FLA dosyasında, projedeki diğer FLA dosyalarıyla paylaşmak istediğiniz her kütüphane varlığı için aşağıdakilerden birini yapın:

  • Kütüphane panelini açın ve varlık adının yanındaki Bağlantı onay kutusunu seçin.

  • Kütüphane panelinde varlık seçiliyken, panelin Seçenekler menüsünden Özellikler'i seçin ve ardından Proje ile Paylaş düğmesini tıklatın.

 3. Zaman Çizelgesi'nde veya Sahne Alanı'nda paylaşılan varlıkları içeren katmanları, kareleri veya Sahne Alanı öğelerini kopyalayın.

 4. Aynı projede ayrı bir FLA dosyasında, katmanları, kareleri veya sahne alanı öğelerini aynı projedeki başka bir FLA dosyasına yapıştırın.

Videolar ve eğitimler

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi