Kullanıcı Kılavuzu İptal

Animate'te Birden Çok Dosya Türü ile Çalışma

 1. Adobe Animate Kullanıcı Kılavuzu
 2. Animate'e Giriş
  1. Animate'teki Yenilikler
  2. Resimli Sözlük
  3. Animate sistem gereksinimleri
  4. Animate klavye kısayolları
  5. Animate'te Birden Çok Dosya Türü İle Çalışma
 3. Animasyon
  1. Animate'te animasyonun temel öğeleri
  2. Animate'te kareleri ve anahtar kareleri kullanma
  3. Animate'te kare kare animasyonu
  4. Animate'te klasik ara animasyonu ile çalışma
  5. Fırça Aracı
  6. Hareket Kılavuzu
  7. Ara hareket ve ActionScript 3.0
  8. Ara Hareket Animasyonu Hakkında
  9. Ara hareket animasyonları
  10. Ara hareket animasyonu oluşturma
  11. Özellik anahtar karelerini kullanma
  12. Ara oluşturarak konuma animasyon ekleme
  13. Hareket Düzenleyici kullanarak ara hareketleri düzenleme
  14. Ara animasyonunun hareket yolunu düzenleme
  15. Ara hareketleri işleme
  16. Özel hareket hızları ekleme
  17. Hareket önayarları oluşturma ve uygulama
  18. Animasyon ara yayılma alanları ayarlama
  19. XML dosyaları olarak kaydedilen Ara hareketlerle çalışma
  20. Ara hareketler ve Klasik aralar karşılaştırması
  21. Şekil arası doldurma
  22. Animate'te Eklem aracı animasyonunu kullanma
  23. Animate'te karakter canlandırmayla çalışma
  24. Adobe Animate'te maske katmanlarını kullanma
  25. Animate'te sahneler ile çalışma
 4. Etkileşim
  1. Animate ile düğmeler oluşturma
  2. Animate projelerini diğer belge türü biçimlerine dönüştürme
  3. Animate'te HTML5 Canvas belgeleri oluşturma ve yayımlama
  4. Animate'te kod parçacıkları ile interaktiflik ekleme
  5. Özel HTML5 Bileşenleri oluşturma
  6. HTML5 Canvas'ta bileşenleri kullanma
  7. Özel Bileşenler oluşturma: Örnekler
  8. Özel Bileşenler için Kod Parçacıkları
  9. En iyi uygulamalar - Animate ile reklamcılık
  10. Sanal Gerçeklik içeriği oluşturma ve yayınlama
 5. Çalışma alanı ve iş akışı
  1. Boya fırçaları oluşturma ve yönetme
  2. HTML5 Canvas belgelerinde Google fontlarını kullanma
  3. Creative Cloud Libraries ve Adobe Animate'i Kullanma
  4. Animate için Sahne Alanı ve Araçlar panelini kullanma
  5. Animate iş akışı ve çalışma alanı
  6. HTML5 Canvas belgelerinde web fontlarını kullanma
  7. Zaman Çizelgeleri ve ActionScript
  8. Birden çok zaman çizelgesiyle çalışma
  9. Tercihleri ayarlama
  10. Animate geliştirme panellerini kullanma
  11. Animate ile zaman çizelgesi katmanları oluşturma
  12. Mobil uygulamalar ve oyun motorları için animasyonları dışa aktarma
  13. Nesneleri taşıma ve kopyalama
  14. Şablonlar
  15. Animate uygulamasında Bul ve Değiştir
  16. Geri alma, yineleme ve Geçmiş paneli
  17. Klavye kısayolları
  18. Animate'te zaman çizelgesini kullanma
  19. HTML uzantıları oluşturma
  20. Görüntüler ve Animasyonlu GIF'ler için en iyileştirme seçenekleri
  21. Görüntüler ve GIF'ler için dışa aktarma ayarları
  22. Animate'te Varlıklar Paneli
 6. Multimedya ve Video
  1. Animate'te grafik nesnelerini dönüştürme ve bir araya getirme
  2. Animate'te sembol örnekleri oluşturma ve bunlarla çalışma
  3. Görüntü İzleme
  4. Adobe Animate'te ses kullanımı
  5. SVG dosyalarını dışa aktarma
  6. Animate'te kullanmak üzere video dosyaları oluşturma
  7. Animate'te video ekleme
  8. Video işaret noktalarıyla çalışma
  9. Animate ile nesne çizme ve oluşturma
  10. Çizgileri ve şekilleri yeniden şekillendirme
  11. Animate CC ile konturlar, dolgular ve degradeler
  12. Adobe Premiere Pro ve After Effects ile çalışma
  13. Animate CC'de Renk Panelleri
  14. Flash CS6 dosyalarını Animate ile açma
  15. Animate'te klasik metin ile çalışma
  16. Animate'e resim yerleştirme
  17. Animate'te içe aktarılan bitmap'ler
  18. 3B grafikler
  19. Animate'te sembollerle çalışma
  20. Adobe Animate ile çizgiler ve şekiller çizme
  21. Animate'te kütüphaneler ile çalışma
  22. Sesleri dışa aktarma
  23. Animate CC'de nesne seçme
  24. Animate'te Illustrator AI dosyalarıyla çalışma
  25. Püskürtme Fırçası aracıyla desen uygulama
  26. Karışım modlarını uygulama
  27. Nesneleri düzenleme
  28. Komutlar menüsüyle görevleri otomatikleştirme
  29. Çok dilli metin
  30. Animate'te kamera kullanma
  31. Animate'i Adobe Scout ile Kullanma
  32. Fireworks dosyalarıyla çalışma
  33. Grafik filtreleri
  34. Ses ve ActionScript
  35. Çizim tercihleri
  36. Kalem aracı ile çizim yapma
 7. Platformlar
  1. Animate projelerini diğer belge türü biçimlerine dönüştürme
  2. Özel Platform Desteği
  3. Animate'te HTML5 Canvas belgeleri oluşturma ve yayımlama
  4. WebGL belgesi oluşturma ve yayınlama
  5. AIR for iOS için uygulamaları paketleme
  6. AIR for Android uygulamalarını yayınlama
  7. Adobe AIR for desktop için yayınlama
  8. ActionScript yayınlama ayarları
  9. En iyi uygulamalar - Bir uygulamada ActionScript'i organize etme
  10. Animate ile ActionScript'i kullanma
  11. En iyi uygulamalar - Erişilebilirlik talimatları
  12. Animate çalışma alanında erişilebilirlik
  13. Komut dosyaları yazma ve yönetme
  14. Özel Platformlar için Desteği Etkinleştirme
  15. Özel Platform Desteğine Genel Bakış
  16. Erişilebilir içerik oluşturma
  17. Özel Platform Desteği Eklentisiyle Çalışma
  18. ActionScript 3.0'da hata ayıklama
  19. Özel Platformlar için Desteği Etkinleştirme
 8. Dışa Aktarma ve Yayınlama
  1. Animate CC'den dosya dışa aktarma
  2. OAM yayınlama
  3. SVG dosyalarını dışa aktarma
  4. Animate ile grafikleri ve videoları dışa aktarma
  5. AS3 belgelerini yayınlama
  6. Mobil uygulamalar ve oyun motorları için animasyonları dışa aktarma
  7. Sesleri dışa aktarma
  8. QuickTime video dosyalarını dışa aktarma
  9. ActionScript ile harici video oynatmayı denetleme
  10. En iyi uygulamalar - Mobil aygıtlar için içerik oluşturma ipuçları
  11. En iyi uygulamalar - Video kuralları
  12. En iyi uygulamalar - SWF uygulaması geliştirme talimatları
  13. En iyi uygulamalar - FLA dosyalarını yapılandırma
  14. Animate için FLA dosyalarını en iyileştirmeye yönelik En İyi Uygulamalar
  15. ActionScript yayınlama ayarları
  16. Animate için yayınlama ayarları belirtme
  17. Projektör dosyalarını dışa aktarma
  18. Görüntü ve Animasyonlu GIF'leri dışa aktarma
  19. HTML yayınlama şablonları
  20. Adobe Premiere Pro ve After Effects ile çalışma
  21. Animasyonlarınızı hızlıca paylaşma ve yayımlama

Animate dosyaları hakkında

Animate uygulamasında her biri farklı amaca sahip çeşitli dosya türleriyle çalışabilirsiniz:

 • FLA dosyaları, Animate içinde üzerinde çalıştığınız ana dosyalar, temel medyalar, zaman çizelgesi ve bir Animate belgesi için komut dosyası bilgilerini içerir. Medya nesneleri, Animate belgenizin içeriğini oluşturan grafik, metin, ses ve video nesneleridir. Zaman Çizelgesi, Animate uygulamasına belirli medya nesnelerinin ne zaman Sahne Alanı'nda görünmeleri gerektiğini söylediğiniz yerdir. Belgelerin davranışlarını daha iyi kontrol etmek ve kullanıcı etkileşimlerine karşılık vermelerini sağlamak için ActionScript® kodunu Animate belgelerine ekleyebilirsiniz.

 • Sıkıştırılmamış XFL dosyaları FLA dosyalarına benzerdir. Bir XFL dosyası ve aynı klasörün içindeki diğer ilişkili dosyalar, bir FLA dosyasının sıkıştırılmamış eşdeğeridir. Bu biçim, kullanıcı gruplarının bir Animate projesinin farklı öğeleri üzerinde aynı anda çalışmalarını kolaylaştırır. Daha fazla bilgi için, bkz. Sıkıştırılmamış XFL dosyalarıyla çalışma.

 • FLA dosyalarının derlenmiş sürümleri olan SWF dosyaları bir web sayfasında görüntülediğiniz dosyalardır. FLA dosyanızı yayınladığınızda, Animate bir SWF dosyası oluşturur.

  Animate SWF dosya biçimi diğer uygulamaların desteklediği açık bir standarttır. Animate dosya biçimleri hakkında daha fazla bilgi için bkz. www.adobe.com/go/flashplayer_tr.

 • AS dosyaları ActionScript dosyalarıdır; bunları ActionScript kodunuzun bir kısmını veya tamamını FLA dosyalarınızın dışında tutmak için kullanabilirsiniz. Bu, kod organizasyonu için ve Animate içeriğinin farklı kısımları üzerinde birden çok kişinin çalıştığı projelerde faydalıdır.

 • SWC dosyaları yeniden kullanılabilir Animate bileşenleri içerir. Her SWC dosyası derlenmiş bir film klibi, ActionScript kodu ve bileşenin gerektirdiği diğer varlıkları içerir. Not: SWC dosyaları Animate uygulamasına içe aktarılamaz.
 • ASC dosyaları, Adobe Media Server'ın üzerinde çalıştığı bir bilgisayarda çalıştırılacak ActionScript'i saklamak için kullanılan dosyalardır. Bu dosyalar bir SWF dosyasındaki ActionScript ile birlikte çalışan sunucu tarafı mantığını uygulama yeteneği sağlar. Not: ASC dosyaları Animate'te desteklenmez.
 • JSFL dosyaları, Animate geliştirme aracına yeni işlevler eklemek için kullanabileceğiniz JavaScript dosyalarıdır.
 • APR dosyaları, tuval yayınlama şablonunu, içerdiği yayınlama profili ayarlarıyla birlikte paketlemenize olanak tanır. Bundan sonraki sürümlerde, bir yayınlama profiline bağlı herhangi bir yeni varlık paketlenir ve paylaşılır. Daha fazla bilgi için bkz. Yayınlama ayarları.

 

Animate nedir?

Adobe

Aşağıdaki eğitimde Animate/Flash Pro ile çalışma gösterilmektedir.

Diğer Adobe uygulamalarıyla çalışma

Geniş bir yaratıcı iş akışı seçeneği sunmak üzere Animate, diğer Adobe® uygulamalarıyla birlikte çalışması için tasarlanmıştır. Illustrator® ve Photoshop® dosyalarını doğrudan Animate'e içe aktarabilirsiniz. Ayrıca Animate'te video oluşturup bunu Adobe® Premiere® Pro veya After Effects® ile düzenleyebilir ya da bu uygulamaların birinden Animate'e videoyu içe aktarabilirsiniz. SWF dosyalarınızı yayınlarken, içeriği web sayfalarınıza gömmek için Dreamweaver® kullanabilir ve içeriği düzenlemek için Animate'i doğrudan Dreamweaver'ın içinden başlatabilirsiniz.

XFL dosyalarını açma

Animate ile birlikte XFL, oluşturduğunuz FLA dosyalarının dahili biçimidir. Animate'te bir dosya kaydettiğinizde, varsayılan biçim FLA'dır ancak dosyanın dahili biçimi XFL'dir.

After Effects ® gibi diğer Adobe ® uygulamaları XFL biçimindeki dosyaları dışa aktarabilir. Bu dosyalar FLA uzantısı yerine XFL uzantısına sahiptir. InDesign ® dahili olarak XFL olan FLA biçiminde dışa aktarabilir. Bu sayede önce After Effects ya da InDesign'da üzerinde çalışmaya başladığınız bir projeye Animate'te devam edebilirsiniz.

Animate içinde XFL dosyalarını bir FLA dosyasını açtığınız şekilde açıp çalışabilirsiniz. XFL dosyasını Animate uygulamasında açtığınızda dosyayı bir FLA dosyası veya sıkıştırılmamış XFL dosyası olarak kaydedebilirsiniz.

Animate içinde bir XFL dosyasını açmak için:

 1. InDesign veya After Effects gibi başka bir Adobe® uygulamasında, çalışmanızı bir XFL dosyası olarak dışa aktarın.

  Uygulama, orijinal dosyanın bütün katmanlarını ve nesnelerini XFL dosyasında korur.

 2. Animate içinde, Dosya > Aç seçeneklerini belirleyin ve XFL dosyasına gidin. Aç'ı tıklatın.

  XFL dosyası, Animate'te tıpkı bir FLA dosyası gibi açılır. Orijinal dosyanın tüm katmanları, Zaman Çizelgesi'nde; orijinal nesneler ise Kütüphane panelinde görüntülenir.

  Artık dosya ile normalde çalıştığınız gibi çalışabilirsiniz.

 3. Dosyayı kaydetmek için, Dosya > Kaydet seçeneklerini belirleyin.

  Animate, Farklı Kaydet iletişim kutusunda yeni FLA dosyasını adlandırmanızı ister.

 4. Bir ad yazın ve FLA dosyasını kaydedin.

Sıkıştırılmamış XML dosyalarıyla çalışma

Animate ile birlikte, artık Animate dosyalarınız ile sıkıştırılmamış XFL biçiminde çalışmayı seçebilirsiniz. Bu biçim, bir Animate dosyasını oluşturan her bir ayrı parçayı veya alt dosyayı görmenizi sağlar. Bu parçalar şunları içerir:

 • Animate dosyasını bütün olarak tanımlayan bir XML dosyası.

 • Her bir Kütüphane sembolünü tanımlayan ayrı XML dosyaları.

 • Yayınlanma ayarları, mobil ayarları ve diğerlerini içeren ek XML dosyaları.

 • Animate dosyası tarafından kullanılan bitmap dosyaları gibi harici varlıkları içeren klasörler.

Sıkıştırılmamış XFL biçimi ile çalışarak Animate dosyasının her parçasının üzerinde değişik insanların çalışabilmesine izin verebilirsiniz. Ayrıca XFL dosyanızın içerisinde yapılan değişiklikleri yönetmek için bir kaynak kontrol sistemi kullanabilirsiniz. Bu özellikler bir araya geldiğinde, büyük projelerde çok sayıda tasarımcı ve geliştiricinin birlikte çok daha kolay biçimde çalışabilmesine olanak verir.

XFL dosyaları ile canlı güncellemeyi kullanma

Sıkıştırılmamış XFL Belgeleri için düzenlenebilir varlıkların canlı güncellemesi ile Animate'te belge açıkken, sıkıştırılmamış XFL belgesinden herhangi bir Kütüphane varlığını düzenleyebilirsiniz. Başka bir uygulamada varlığı düzenlemeniz bittiğinde, varlığa yaptığınız değişiklikler Animate'te yansıtılır.

Başka bir uygulamada sıkıştırılmamış XFL belgesinden bir varlığı düzenlemek için:

 1. Bir Animate belgesini Sıkıştırılmamış XFL biçiminde kaydedin.

 2. Photoshop gibi uygun bir düzenleyicide, Sıkıştırılmamış XFL belgesinin LIBRARY klasöründen düzenlemek istediğiniz varlığı açın.

 3. Varlığı düzenleyin ve değişiklikleri kaydedin.

 4. Animate uygulamasına dönün.

  Varlığın güncellemesi, anında Animate'te yansıtılır.

Animate'te Dreamweaver'dan SWF dosyası düzenleme 

Hem Animate hem de Dreamweaver yüklediyseniz Dreamweaver belgesindeki bir SWF dosyasını seçebilir ve bunu düzenlemek için Animate'i kullanabilirsiniz. Animate, SWF dosyasını doğrudan düzenlemez; kaynak belgeyi (FLA dosyası) düzenler ve SWF dosyasını yeniden dışa aktarır.

 1. Dreamweaver'da Özellik denetçisini açın (Pencere > Özellikler).
 2. Dreamweaver belgesinde aşağıdakilerden birini yapın:
  • SWF dosya yer tutucusunu seçmek için tıklatın; sonra Özellik denetçisinde Düzenle'yi tıklatın.

  • SWF dosyasının yer tutucusunu sağ tıklatın (Windows) ya da Control tuşunu basılı tutarak tıklatın (Macintosh) ve bağlam menüsünden Animate ile Düzenle'yi seçin.

   Dreamweaver odağı Animate'e aktarır ve Animate seçili SWF dosyasına ilişkin Animate geliştirme dosyasını (FLA) bulmaya çalışır. Animate, bu Animate yazma dosyasını bulamazsa sizden dosyayı bulmanız istenir.

    FLA dosyası ya da SWF dosyası kilitliyse dosyayı Dreamweaver'da teslim alın.

 3. Animate'te FLA dosyasını düzenleyin. Animate Belgesi penceresi dosyada Dreamweaver içinden değişiklik yaptığınızı belirtir.

 4. Düzenlemeleri tamamladığınızda Bitti'yi tıklatın.

  Animate, FLA dosyasını güncelleştirir, SWF dosyası olarak yeniden dışa aktarır, kapatır ve odağı Dreamweaver belgesine döndürür.

   SWF dosyasını güncelleştirmek ve Animate'i açık tutmak için Animate'te Dosya > Dreamweaver için Güncelleştir'i seçin.

 5. Belgedeki güncelleştirilmiş dosyayı görüntülemek için Dreamweaver Özellik denetçisindeki Oynat'ı tıklayın ya da sayfanızı tarayıcı penceresinde önizlemek için F12 tuşuna basın.

Yeni belge oluşturma

Animate'te yeni bir belge oluşturabilir veya önceden kaydedilmiş bir belgeyi açabilirsiniz ve çalışırken yeni bir pencere açabilirsiniz. Yeni veya varolan belgeler için özellikleri ayarlayabilirsiniz.

Herhangi bir amaçla ile animasyon için hedef seçebilirsiniz; Animate size en iyi hazır ayarları sunar. Ekranın üst kısmındaki sekmelerden istediğiniz bir amacı seçin: Karakter Animasyonu, Sosyal, Oyun, Eğitim, Reklam, Web ve Gelişmiş.

Her bir amaç için uygun hazır ayarları seçin ve animasyonlar oluşturmaya başlamak için Oluştur seçeneğini belirleyin. Sol bölmede en son kullanılan varlıkları görüntüleyebilirsiniz. Örnek varlıklar, başlangıç ekranın altında yer alır.

Yeni bir belge oluşturma

 1. Dosya > Yeni seçeneğini belirleyin.

  Yeni Belge
  Yeni Belge

 2. Ekranın üst kısmındaki sekmelerden istediğiniz bir amacı seçin: Karakter Animasyonu, Sosyal, Oyun, Eğitim, Reklam, Web ve Gelişmiş.

 3. Her bir amaç için uygun hazır ayarları seçin ve Oluştur'u tıklatın.

  Ayrıca belge için de ayarları seçebilirsiniz. Bkz. Yeni veya varolan bir belgenin özelliklerini ayarlama.

Animate'te belge türlerini kullanma

Animate'te yalnızca iki tıklama ile belgeleri HTML 5, WegGl, GLTF, 360 degree, panaroma vb. gibi farklı türlere dönüştürebilirsiniz. Videolarınızı çeşitli seçeneklerle farklı platformlarda görüntülemek için dönüştürmek ister misiniz? Bu örneğin sonundaki eğitimi izleyin ve ilgili adımları takip edin.

 1. Giriş sayfasında Gelişmiş sekmesini tıklayın.

 2. Belgeyi farklı platformlarda kullanma seçeneklerini görüntüleyin.

 3. Dosya > Şuna Dönüştür'ü tıklayın ve gerekli seçeneği belirleyin.

Animate'te belge türlerini kullanma

Her bir özellik hakkında daha fazla bilgi edinmek için videoyu izleyin.

Şablondan yeni belge oluşturma

 1. Dosya > Şablondan Yeni seçeneklerini belirleyin.

  Şablondan Yeni iletişim kutusu
  Şablondan Yeni iletişim kutusu

 2. Kategori listesinden bir kategori seçin, Kategori Öğeleri listesinden bir belge seçin ve Tamam'ı tıklatın. Animate ile birlikte gelen standart şablonları veya önceden kaydettiğiniz bir şablonu seçebilirsiniz.

Var olan bir belgeyi açma

 1. Dosya > Aç seçeneğini belirleyin.

 2. Aç iletişim kutusunda, dosyaya gidin veya Git kutusuna dosyanın yolunu girin.
 3. Aç'ı tıklayın.

Birden çok belge açıkken belge görüntüleme

Birden çok belge açtığınızda, Belge penceresinin üst tarafındaki sekmeler açık belgeleri belirtir ve bunların arasında kolayca gezinmenizi sağlar. Sekmeler sadece belgeler Belge penceresinde büyütülmüş olduğunda görünür.

 1. Görüntülemek istediğiniz belgenin sekmesini tıklayın.

  Varsayılan olarak, sekmeler belgelerin oluşturulduğu sırayla görünür. Sıralarını değiştirmek için belge sekmelerini sürükleyebilirsiniz.

Geçerli belge için yeni bir pencere açın

 1. Pencere > Pencereyi Çoğalt'ı seçin.

Yeni veya var olan bir belgenin özelliklerini ayarlama

 1. Belge açıkken, Değiştir > Belge'yi seçin.

  Belge Ayarları iletişim kutusu görünür.

 2. Sahne Alanı'nın Boyutlarını ayarlamak için aşağıdakilerden birini yapın:
  • Sahne Alanı boyutunu piksel cinsinden belirtmek için Genişlik ve Yükseklik kutularına değerler girin. Minimum boyut 1 x 1 piksel; maksimum boyut ise 2880 x 2880 pikseldir.

  • Sahne Alanı boyutunu, Sahne Alanı içeriği tarafından kullanılan tam alan miktarıyla eşleştirmek için İçerik Eşleştir seçeneğini belirleyin.

  • Sahne Alanı boyutunu maksimum kullanılabilir yazma alanına ayarlamak için Yazıcı Eşleştir'i tıklayın. Bu alan, kağıt boyutu eksi, Sayfa Yapısı (Windows) veya Baskı Kenar Boşlukları (Macintosh) iletişim kutularının Kenar Boşlukları alanında, geçerli olarak seçili olan kenar boşluğu boyutu tarafından belirlenir.

  • Sahne Alanı boyutunu varsayılan boyuta, 550 x 400 piksele ayarlamak için Varsayılan Eşleştir'i tıklayın.

 3. Kare hızını belirtmek için Kare Hızı seçeneğini kullanarak kare hızını girin.

  Kare Hızı

 4. Sahne Alanı'nda, Sahne Alanı'nın kenarlarına göre görünümlerini korumak üzere 3B nesnelerinin konumlarını ve yönlendirmelerini ayarlamak için, Geçerli Sahne Alanı İzdüşümünü Korumak İçin 3B Perspektif Açısını Ayarla öğesini seçin.

  Bu boyut yalnızca Sahne Alanı boyutunu değiştirirseniz kullanılabilir.

 5. (Yalnızca CS5.5) Sahne alanının içeriğini otomatik olarak Sahne Alanı boyutu değişikliğine göre ölçeklemek için İçeriği Sahne Alanıyla Ölçekle öğesini seçin.

  Bu boyut yalnızca Sahne Alanı boyutunu değiştirirseniz kullanılabilir. Tercihler'de içeriğin kilitli ve gizli katmanlarda ölçeklenip ölçeklenmeyeceğini seçebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Genel tercihleri ayarlama.

 6. Çalışma alanında görüntülenen cetvel ölçüm birimlerini belirtmek için Cetvel Birimleri menüsünden bir seçenek belirleyin. (Bu ayar aynı zamanda Bilgi panelinde kullanılan birimleri de belirler.)
 7. Belgenizin arka plan rengini ayarlamak için, Arka Plan Rengi örneğini tıklayın ve paletten bir renk seçin.
 8. Kare Hızı için her bir saniyede görüntülenecek animasyon karesi sayısını girin.

  Bilgisayarda görüntülenen, özellikle de bir web sitesinde oynatılan animasyonların çoğu için saniyede 8 kare (fps) ile 15 fps arasında bir değer yeterlidir. Kare hızını değiştirdiğinizde, yeni kare hızı, yeni belgelerin varsayılan ayarı olur.

 9. (Yalnızca CS5.5) Belgeyi belirli aralıklarla otomatik olarak kaydetmek için Otomatik Kaydet seçeneğini belirleyin ve kayıtlar arasındaki dakika sayısını belirtin.
 10. Şunlardan birini yapın:
  • Yeni ayarları yalnızca yeni belgeye uygulamak için Tamam'ı tıklayın.

  • Yeni ayarları tüm yeni belgeler için varsayılan özellikler yapmak için Varsayılan Yap'ı tıklayın.

Özellik denetçisini kullanarak belge özelliklerini değiştirme

 1. Sahne Alanı'ndaki tüm nesnelerin seçimini kaldırmak için Sahne Alanı dışındaki çalışma alanını tıklayın. Belge özellikleri, Özellik denetçisinde görünür. Özellik denetçisini açmak için Pencere > Özellikler seçeneklerini belirleyin.
 2. (Yalnızca CS5.5) Yayınlama bölümünde, belgeniz için bir Flash Player sürümü ve ActionScript sürümü seçin. Ek Yayınlama ayarlarına erişmek için Yayınlama Ayarları düğmesini tıklayın.

 3. Özellikler bölümünde, FPS (saniye başına düşen kare) için, saniyede oynatılacak animasyon karesi sayısını girin.
 4. Sahne Alanı boyutunu değiştirmek için, Sahne Alanı'nın genişlik ve yükseklik değerlerini girin.
 5. Sahne Alanı'na yönelik bir arka plan rengi seçmek için, Sahne Alanı özelliğinin yanındaki renk örneğini tıklayın ve paletten bir renk seçin.
 6. Ek belge özelliklerini düzenlemek için Boyut özelliklerinin yanındaki Düzenle düğmesini tıklatın. Tüm belgelerin özellikleriyle ilgili daha fazla bilgi için bkz. Yeni veya varolan bir belgenin özelliklerini ayarlama.

Animate CC kullanıcı dostudur ve çeşitli bileşenlerini kullanmanıza olanak sağlar. Animate'teki temel arabirimi ve araçları nasıl kullanacağınızı öğrenmek ister misiniz? Bu örneğin sonundaki eğitimi izleyin ve ilgili adımları takip edin.

Belgeye XMP meta verileri ekleme

Başlık, yazar, açıklama, telif hakkı, vb. gibi Genişletilebilir Meta Veriler Platformu (XMP) verilerini FLA dosyalarınıza dahil edebilirsiniz. XMP meta veri biçimi, bazı diğer Adobe® uygulamalarının anlayabileceği bir meta veri biçimidir. Meta veriler, Animate uygulamasında ve Adobe® Bridge uygulamasında görüntülenebilir. XMP meta verileri hakkında daha fazla bilgi almak için bkz. Meta Veriler ve Anahtar Sözcükler, Bridge Yardım.

 32 bit Bridge, Adobe Animate'te desteklenmez.

Metaverilerin gömülmesi, web tabanlı arama motorlarının Animate içeriği için anlamlı arama sonuçları getirme yeteneğini geliştirir. Arama meta verileri, XMP (Genişletilebilir Meta Veriler Platformu) belirtimlerini esas alır ve W3C uyumlu bir biçimde saklanır.

Bir dosyanın meta verileri, dosyanın içerikleri, telif hakkı durumu, kaynağı ve geçmişi hakkında bilgi içerir. Dosya Bilgileri iletişim kutusunda, geçerli dosyanın meta verilerini görüntüleyebilir ve düzenleyebilirsiniz.

Seçili dosyaya bağlı olarak, şu meta veri türleri görüntülenebilir:

Açıklama

Yazar, başlık, telif hakkı ve diğer bilgileri içerir.

IPTC

Düzenlenebilir meta verileri görüntüler. Dosyalarınıza resim yazılarının yanı sıra telif hakkı bilgileri ekleyebilirsiniz. IPTC Çekirdeği, Ekim 2004'te IPTC (International Press Telecommunications Council) tarafından onaylanan bir belirtimdir. Yeni özelliklerin eklenmesi, bazı özellik adlarının değiştirilmesi ve bazı özelliklerin silinmesi bakımından, eski IPTC'den (IIM, kalıt) farklıdır.

Kamera Verileri (Exif)

Görüntü çekilirken kullanılan kamera ayarları dahil olmak üzere, dijital fotoğraf makinesi tarafından atanan bilgileri görüntüler.

Video Verileri

Piksel en boy oranı, sahne ve çekim dahil olmak üzere, video dosyalarının meta verilerini görüntüler.

Ses Verileri

Sanatçı, albüm, parça numarası ve türü dahil olmak üzere, ses dosyalarının meta verilerini görüntüler.

Mobil SWF

Başlık, yazar, açıklama ve telif hakkı dahil olmak üzere, SWF dosyaları hakkındaki bilgileri listeler.

Geçmiş

Photoshop ile görüntülerde yapılan değişikliklerin bir günlüğünü tutar.

Not: Photoshop'ta günlüğün dosya meta verileriyle kaydedilmesi için, Geçmiş Günlüğü tercihinin etkinleştirilmiş olması gerekir.

Version Cue

Version Cue dosya sürümü bilgilerini listeler.

DICOM

Digital Imaging and Communications in Medicine (DICOM) biçiminde kaydedilen görüntüler hakkında bilgiler görüntüler.

Meta veri eklemek için:

 1. Dosya > Dosya Bilgileri seçeneklerini belirleyin.
 2. Dahil etmek istediğiniz meta verileri, görüntülenen Dosya Bilgileri iletişim kutusuna girin. İstediğiniz zaman FLA dosyasında meta veri ekleyebilir veya kaldırabilirsiniz.

Animate belgelerini kaydetme

Bir Animate FLA belgesini geçerli adını ve konumunu kullanarak ya da farklı bir ad veya konum kullanarak kaydedebilirsiniz.

Bir belge kaydedilmemiş değişiklikler içerdiğinde, belge başlık çubuğunda, uygulama başlık çubuğunda ve belge sekmesinde belge adının sonunda bir yıldız işareti (*) görünür. Belgeyi kaydettiğinizde, yıldız işareti kaldırılır.

Animate belgesini varsayılan FLA biçiminde kaydetme

 1. Şunlardan birini yapın:
  • Disk üzerindeki geçerli sürümün üzerine yazmak için Dosya > Kaydet'i seçin.

  • Belgeyi farklı bir konuma ve/veya farklı bir adla kaydetmek veya belgeyi sıkıştırmak için Dosya > Farklı Kaydet'i seçin.

 2. Farklı Kaydet'i seçtiyseniz veya belge daha önce hiç kaydedilmediyse, dosya adını ve konumunu girin.
 3. Kaydet'i tıklayın.

Belgeyi sıkıştırılmamış XFL biçiminde kaydetme

 1. Dosya > Farklı Kaydet'i seçin.
 2. Farklı Kaydet iletişim kutusunun Tür menüsünden Animate Sıkıştırılmamış Belge'yi seçin (*xfl).

 3. Dosya için bir ad ve konum seçin ve Kaydet'i tıklayın.

Belgenin son kaydedilmiş sürümüne geri dönme

 1. Dosya > Geri Dön'ü seçin.

Belgeyi şablon olarak kaydetme

 1. Dosya > Şablon Olarak Kaydet'i seçin.
 2. Şablon Olarak Kaydet iletişim kutusunda, Ad kutusuna şablon için bir ad girin.
 3. Kategori açılır menüsünden bir kategori seçin veya yeni bir kategori oluşturmak için bir ad girin.
 4. Açıklama kutusuna şablonun bir açıklamasını girin (255 karaktere kadar) ve Tamam'ı tıklayın.

  Açıklama, şablon Yeni Belge iletişim kutusunda seçiliyken görünür.

  Kaydedilmiş bir şablonu silmek için aşağıdaki klasörlerden birine gidin ve şablon FLA dosyasını içeren kategori klasöründen, dosyayı silin.

  • Windows 10 - C:\Users\<username>\AppData\Local\Adobe\<version>\<app_locale>\Configuration\Templates\
  • Mac OS - <SabitDisk>/Users/<kullanıcıAdı>/Library/Application Support/Adobe/Flash CS5/<dil>/Configuration/Templates/

Animate'ten çıkarken belgeleri kaydetme

 1. Dosya > Çık (Windows) veya Animate > Animate'ten Çık'ı (Macintosh) seçin.

 2. Kaydedilmemiş değişikliklere sahip açık belgeleriniz varsa, Animate her bir belge için değişiklikleri kaydetmek veya silmek isteyip istemediğinizi sorar.

  • Değişiklikleri kaydetmek ve belgeyi kapatmak için Evet'i tıklayın.

  • Değişiklikleri kaydetmeden belgeyi kapatmak için Hayır'ı tıklayın.

Animate belgelerini yazdırma (Flash Professional'da kaldırılmıştır)

Belgelerinizi önizlemek ve düzenlemek için Adobe Animate belgelerinden kareler yazdırın veya bir izleyici tarafından Flash Player'dan yazdırılabilecek kareleri belirtin.

Bir Animate belgesinden kareler yazdırırken, yazdırılacak sahne veya karelerin aralığını ve kopya sayısını belirlemek için Yazdır iletişim kutusunu kullanın. Windows'ta, Sayfa Yapısı iletişim kutusu sayfa boyutunu, yönlendirmesini ve kenar boşluğu ayarlarını ve her sayfa için tüm karelerin yazdırılıp yazdırılmayacağını içeren çeşitli yazdırma seçeneklerini belirtir. Macintosh'ta, bu seçenekler Sayfa Yapısı ve Baskı Kenar Boşlukları iletişim kutuları arasında bölünmüştür.

Yazdır ve Sayfa Yapısı iletişim kutuları her iki işletim sisteminde de standarttır ve görünümleri seçili yazıcı sürücüsüne bağlıdır.

 1. Dosya > Sayfa Yapısı (Windows) veya Dosya > Baskı Kenar Boşlukları'nı (Macintosh) seçin.
 2. Sayfa kenar boşluklarını ayarlayın. Kareyi sayfanın ortasına yazdırmak için her iki Orta seçeneğini de seçin.
 3. Kareler menüsünde, belgedeki tüm kareleri veya her sahnenin sadece ilk karesini yazdırmayı seçin.
 4. Mizanpaj menüsünde, şu seçenekler arasından seçin:

  Gerçek Boyut

  Kareyi tam boyutta yazdırır. Yazdırılan kareyi küçültmek veya büyütmek için bir Ölçek değeri girin.

  Tek Sayfaya Sığdır

  Her kareyi sayfanın yazdırma alanını dolduracak şekilde küçültür veya büyütür.

  Film Şeridi

  Bir sayfaya birden fazla küçük resim yazdırır. Kutular, Izgara ve Boş seçenekleri arasından seçin. Kareler kutusuna sayfa başına küçük resim sayısını girin. Kare Kenar Boşluğu kutusunda küçük resimler arasındaki boşluğu ayarlayın ve kare etiketini bir küçük resim olarak yazdırmak için Etiket Kareleri'ni seçin.

 5. Kareleri yazdırmak için Dosya > Yazdır'ı seçin.

Yazdırmayı devre dışı bırakmak için kare etiketlerini kullanma

Ana Zaman Çizelgesi'ndeki karelerin herhangi birini yazdırmamayı seçmek için bir kareyi !SWF dosyasının tümünü yazdırılamaz duruma getirmek için #p olarak etiketleyin. Bir kare !#p olarak etiketlendiğinde, Flash Player bağlam menüsündeki Yazdır komutunu devre dışı bırakır. Ayrıca Flash Player bağlam menüsünü kaldırabilirsiniz.

Flash Player'dan yazdırmayı devre dışı bırakırsanız, kullanıcı kareleri yazdırmak için tarayıcıdaki Yazdır komutunu hala kullanabilir. Bu komut bir tarayıcı özelliği olduğundan, Animate'i komutu kontrol etmek veya devre dışı bırakmak için kullanamazsınız.

Flash Player bağlam menüsünde yazdırmayı devre dışı bırakma

 1. Yayınlanacak Animate belgesini (FLA dosyası) açın veya etkinleştirin.

 2. Ana Zaman Çizelgesi'nde ilk anahtar kareyi seçin.
 3. Özellik denetçisini görüntülemek için Pencere > Özellikler seçeneğini belirleyin.
 4. Özellik denetçisinde, Kare Etiketi için !#p girerek kareyi yazdırılmayan olarak belirtin.

  Bağlam menüsündeki Yazdır komutunu devre dışı bırakarak soluklaştırmak için yalnızca bir !#p değeri girin.

   Ayrıca boş bir kare (bir anahtar kare yerine) seçip, kareyi #p olarak etiketleyebilirsiniz.

Flash Player bağlam menüsünü kaldırarak yazdırmayı devre dışı bırakma

 1. Yayınlanacak Animate belgesini (FLA dosyası) açın veya etkinleştirin.

 2. Dosya > Yayınlama Ayarları'nı seçin.
 3. HTML sekmesini seçin, Menüyü Görüntüle'nin seçimini kaldırın ve Tamam'ı tıklayın.

Kareleri yazdırırken yazdırma alanı belirtme

 1. Yazdırmak üzere ayarlayacağınız kareleri içeren Animate belgesini (FLA dosyası) açın.

 2. Yazdırılacağını belirtmediğiniz, bir #p kare etiketine sahip olan ve #p etiketli bir kareyle aynı katman üzerinde bulunan bir kare seçin.

  Çalışmanızı düzenlemek için #p etiketli bir kareden sonra gelen kareyi seçin.

 3. Sahne Alanı'nda istenen yazdırma alanı boyutunda bir şekil oluşturun. Bir karenin sınırlama kutusunu kullanmak için uygun yazdırma alanı boyutunda herhangi bir nesne içeren bir kare seçin.
 4. Zaman Çizelgesi'nde sınırlama kutusu için kullanılacak şekli içeren kareyi seçin.
 5. Özellik denetçisinde (Pencere > Özellikler), seçili şekli yazdırma alanının sınırlama kutusu olarak belirtmek için Kare Etiketi olarak #b etiketini girin.

  Zaman Çizelgesi başına yalnızca bir #b kare etiketine izin verilir. Bu seçenek, Yazdırma eylemiyle Film sınırlama kutusu seçeneğini seçmekle aynıdır.

Yazdırılan arka plan rengini değiştirme

Belge Özellikleri iletişim kutusunda ayarlanan arka plan rengini yazdırabilirsiniz. Zaman Çizelgesi'nin yazdırılacak en düşük katmanının üzerine renkli bir nesne yerleştirerek, sadece yazdırılacak karelerin arka plan rengini değiştirin.

 1. Zaman Çizelgesi'nin yazdırılacak en düşük katmanının üzerine Sahne Alanı'nı kaplayan doldurulmuş bir şekil yerleştirin.
 2. Şekli seçin ve Değiştir > Belge'yi seçin. Yazdırma arka planı için bir renk seçin.

  Bu eylem, film klipleri ve yüklenmiş SWF dosyalarının arka planları da dahil olmak üzere tüm belgenin arka plan rengini değiştirir.

 3. Şunlardan birini yapın:
  • Bu rengi belgenin arka plan rengi olarak yazdırmak için içine şekli yerleştirdiğiniz kareyi yazdırmak üzere belirleyin.

  • Yazdırılmayan kareler için farklı bir arka plan rengi sağlamak üzere 2. ve 3. adımı tekrarlayın. Sonra şekli Zaman Çizelgesi'nin en düşük katmanının üzerine, yazdırılmak için belirlenmemiş olan tüm karelerin içine yerleştirin.

Herhangi bir Animate SWF dosyasından kareler yazdırmak için Flash Player bağlam menüsündeki Yazdır komutunu kullanın.

Bağlam menüsünün Yazdır komutu saydamlığı veya renk efektlerini yazdıramaz ve başka film kliplerinden kareler yazdıramaz; daha gelişmiş yazdırma yetenekleri için PrintJob nesnesini veya print() işlevini kullanın.

 1. Belgeyi açın.

  Komut, #p etiketli kareleri, yazdırma alanı olarak Sahne Alanı'nı veya belirtilen sınırlama kutusunu kullanarak yazdırır.

  Yazdırılacak özel kareler belirlemediyseniz, belgenin ana Zaman Çizelgesi'ndeki tüm kareler yazdırılır.

 2. Dosya > Yayın Önizlemesi > Varsayılan'ı seçin veya Animate içeriğinizi bir tarayıcıda görüntülemek için F12 tuşuna basın.

 3. Flash Player bağlam menüsünü görüntülemek için tarayıcı penceresindeki Animate içeriğinde sağ tıklatın (Windows) veya Control tuşuna basıp tıklatın (Macintosh).

 4. Yazdır iletişim kutusunu görüntülemek için Flash Player bağlam menüsünden Yazdır'ı seçin.
 5. Windows'ta, hangi karelerin yazdırılacağını seçmek için yazdırma aralığını seçin.
 6. Macintosh'ta, Yazdır iletişim kutusunda yazdırılacak sayfaları seçin.
 7. Yazıcınızın özelliklerine uygun olarak diğer yazdırma seçeneklerini seçin.
 8. Tamam'ı (Windows) veya Yazdır'ı (Macintosh) tıklayın.

 Bağlam menüsünden yazdırma, PrintJob nesnesine yapılan çağrılarla etkileşmez.

 Adobe

Daha hızlı ve daha kolay yardım alın

Yeni kullanıcı mısınız?