Resmi yerine yapıştırma

Grafik öğeleri birbiriyle otomatik olarak hizalamak içinyapışmayı kullanın. Animate, Sahne Alanı'nda nesneleri hizalamanız için üç yol sunar:

 • Nesne yapışması, nesneleri başka nesnelere kenarları boyunca yapıştırır.
 • Piksel yapışması, nesneleri doğrudan Sahne Alanı'ndaki tek piksellere veya piksel çizgilerine yapıştırır.
 • Hizalı yapışma, nesneleri belirli bir yapışma toleransına, yani nesneler ve başka nesneler arasında ya da nesneler ve Sahne Alanı'nın kenarı arasında önceden belirlenmiş bir sınıra yapıştırır.
 • Bitmap'leri Piksellere Yapıştır işlemi, bitmap'leri tuval üzerinde daha keskin görünmeleri için geliştirme zamanında en yakın piksellere yapıştırır.

 Ayrıca ızgara veya kılavuzlara da yapıştırabilirsiniz.

Nesne yapışmasını açma veya kapatma

Nesne yapışmasını açmak için Seçim aracının Nesnelere Yapış değiştiricisini veya Görünüm menüsündeki Nesnelere Yapış komutunu kullanın.

Seçim aracının Nesnelere Yapış değiştiricisi açıksa, bir öğeyi sürüklediğinizde işaretçinin altında küçük siyah bir halka görünür. Nesne başka bir nesnenin yapışma mesafesi içine girdiğinde, küçük halka daha büyük bir halkaya dönüşür.

 1. Görünüm > Yapışma > Nesnelere Yapış seçeneklerini belirleyin. Komut açık olduğunda yanında bir onay işareti görünür.

  Bir nesneyi taşıdığınızda veya yeniden şekillendirdiğinizde, Seçim aracının nesne üzerindeki konumu, yapışma halkasının başvuru noktasını belirtir. Örneğin, doldurulmuş bir şekli merkezine yakın bir yerden sürükleyerek taşırsanız, merkez nokta diğer nesnelere yapışır. Bu özellikle, hareketlendirme amacıyla şekilleri hareket yollarına yapıştırmak için kullanışlıdır.

   Yapıştırma sırasında nesne yerleşimini daha iyi kontrol etmek için sürüklemeye bir köşe veya merkez noktasından başlayın.

Bitmap'leri Piksellere Yapıştırma

Bitmap yapışmayı etkinleştirmek için Görünüm menüsündeki Bitmap'leri Piksellere Yapıştır komutunu kullanın. Böylece içerik geliştirilirken bitmap'ler tamsayı konumlarına (kesirli değer içermeyen) yerleştirilir.

 1. Görünüm>Yapışma>Bitmap'leri Piksellere Yapıştır seçeneklerini belirleyin.

 2. Bu seçeneğin bitişiğindeki onay işareti, özelliğin etkinleştirildiğini gösterir. Onay işareti devre dışı bırakıldığında bitmap'leri herhangi bir konuma yerleştirebilirsiniz.

  Geliştirme Zamanında Bitmap'leri Piksellere Yapıştırma

Nesne yapışması toleransını ayarlama

 1. Düzen > Tercihler (Windows) veya Animate > Tercihler'i (Macintosh) seçin ve Çizim'i tıklatın.

 2. Çizim Ayarları altında, Çizgileri Bağla ayarını ayarlayın.

Piksel yapışmasını kullanma

Piksel yapışmasını açmak için Görünüm menüsündeki Piksellere Yapış komutunu kullanın. Piksellere Yapış açıksa, büyütme % 400 veya daha yükseğe ayarlandığında bir piksel ızgarası görünür. Piksel ızgarası, Animate uygulamanızda görüntülenen tek pikselleri temsil eder. Bir nesne oluşturduğunuzda veya taşıdığınızda, nesne piksel ızgarasına sınırlanır.

Kenarları piksel sınırlarının arasında kalan bir şekil oluşturursanız (örneğin, 3,5 piksel gibi, kesirli genişliğe sahip bir kontur kullanırsanız), Piksellere Yapış seçeneği, şeklin kenarına değil, piksel sınırlarına yapıştırır.

 • Piksel yapışmasını açmak veya kapatmak için Görünüm > Yapışma > Piksellere Yapış'ı seçin. Büyütme %400 veya daha yükseğe ayarlanmışsa, bir piksel ızgarası görüntülenir. Komut açık olduğunda yanında bir onay işareti görünür.

 • Piksel yapışmasını geçici olarak açmak veya kapatmak için C tuşuna basın. C tuşunu bıraktığınızda, piksel yapışması Görünüm > Yapışma > Piksellere Yapış ile seçtiğiniz duruma geri döner.

 • Piksel ızgarasını geçici olarak gizlemek için X tuşuna basın. X tuşunu bıraktığınızda, piksel ızgarası yeniden görünür.

Yapışmayı Düzenle

Hizalı Yapışma ayarlarını seçtiğinizde, nesnelerin yatay veya dikey kenarları arasındaki ve nesnelerin kenarları ile Sahne Alanı sınırı arasındaki yapışma toleransını ayarlayın. Ayrıca nesnelerin yatay ve dikey ortaları arasında yapışma hizalamasını açabilirsiniz. Tüm Hizalı Yapışma ayarları piksel cinsinden ölçülür.

 1. Görünüm > Yapışma > Yapışmayı Düzenle.
 2. Yapışmayı Düzenle iletişim kutusunda, yapıştırmak istediğiniz nesnelerin türünü seçin. .fla dosyasında belirtilen ayarları kaydetmek için Varsayılanı Kaydet seçeneğini belirleyin. Etkin belgenin kaydedilen ayarları, yeni belgeye aktarılır.

  Yapışmayı Düzenle

 3. Gelişmiş düğmesini tıklayın ve aşağıdakilerden birini seçin:
  • Nesneler ve Sahne Alanı sınırı arasındaki yapışma toleransını ayarlamak için Sahne Alanı Kenarlığı'na bir değer girin.

  • Nesnelerin yatay veya dikey kenarları arasındaki yapışma toleransını ayarlamak için Yatay, Dikey veya ikisine birden bir değer girin.

  • Yatay veya Dikey Ortaya Hizalama'yı kapatmak için Yatay veya Dikey Ortaya Hizalama'yı veya ikisini birden seçin.

Hizalı Yapışma'yı açma

Hizalı Yapışma açık olduğunda, bir nesneyi belirtilen yapışma toleransına sürüklediğinizde Sahne Alanı'nda noktalı çizgiler görünür. Örneğin, Yatay yapışma toleransını 18 piksele (varsayılan ayar) ayarladıysanız sürüklediğiniz nesne başka bir nesneden tam 18 piksel uzakta olduğunda, nesnenin kenarı boyunca noktalı bir çizgi görünür. Yatay Ortaya Hizalama'yı açarsanız, iki nesnenin orta noktalarını kesin olarak hizaladığınızda orta noktalar boyunca noktalı bir çizgi görünür.

 1. Görünüm > Yapış > Hizalı Yapış'ı seçin. Komut açık olduğunda yanında bir onay işareti görünür.

Kılavuz katmanı oluşturma

Çizerken nesneleri hizalamanıza yardımcı olması için kılavuz katmanlar oluşturun ve diğer katmanlardaki nesneleri kılavuz katmanlarda oluşturduğunuz nesnelere hizalayın. Kılavuz katmanları dışa aktarılmaz ve yayınlanan bir SWF dosyasında görünmez. Herhangi bir katman, bir kılavuz katmanı olabilir. Kılavuz katmanlar, katman adının solundaki bir kılavuz simgesiyle belirtilir.

 1. Katmanı seçin ve sağ tıklayın (Windows) veya Control tuşuna basıp tıklayın (Macintosh) ve bağlam menüsünden Kılavuz'u seçin. Katmanı tekrar normal bir katmana dönüştürmek için Kılavuz'u tekrar seçin.
Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın