Not: (Yalnızca Animate CC) Metin Mizanpaj Çerçevesi Animate CC'de kaldırılmıştır ve işlevleri kullanılmaz. Animate'in eski bir sürümünde önceden kaydedilmiş olan ve TLF Metni içeren bir FLA dosyası Animate CC'de açılırsa, TLF Klasik Metin'e dönüştürülür. 

Flash Professional CS5'ten itibaren, artık FLA dosyasına Metin Mizanpaj Çerçevesi (TLF) adındaki yeni metin motoru ile metin ekleyebilirsiniz. TLF, daha geniş bir metin mizanpaj özellikleri ve metin kontrolü nitelikleri dizisi destekler. TLF metni, artık Klasik metin olarak adlandırılan bir önceki metin motorundan daha iyi metin kontrolüne olanak verir.

TLF metni, Klasik metinde yer almayan şu özellikleri sunar:

 • Baskı kalitesinde tipografi.

 • Diğer karakter stilleri; satır aralığı, bitişik harfler, vurgu rengi, altı çizili, üstü çizili, büyük harf/ küçük harf, rakam karakteri ve daha fazlası.

 • Sütunlar arası boşluk genişliği ile beraber birden çok sütun desteği, son satır yaslama seçenekleri, kenar boşlukları, girintiler, paragraf boşlukları ve kap dolgu değerlerini de içeren daha fazla paragraf stili.

 • Tate Chu Yoko, Mojikumi, Kinsoku Shori Yazısı ve Satır Aralığı modelini de içeren daha fazla Asya dili metin niteliği kontrolü.

 • TLF metnini bir film klibi sembolüne yerleştirmeden, 3B döndürme, Renk Efektleri ve Karışım Modu gibi nitelikleri uygulayabilirsiniz.

 • Metin çoklu metin kapları arasından akabilir. Bu kaplar threaded veya linked metin kapları olarak adlandırılır.

 • Arapça ve İbranice komut dosyaları için sağdan sola metin oluşturabilme özelliği.

 • Sağdan sola metnin soldan sağa metin öğelerini içerebildiği iki yönlü metin için destek. Bu destek, örneğin Arapça/İbranice metnin içine İngilizce kelimeler veya Arapça rakamlar gömmek için önemlidir.

Adobe'nin önerdikleri...

Adobe'nin önerdikleri...
Todd Perkins

TLF metni hakkında

Başlamadan önce

Metin oluştururken aşağıda yer alan Animate'te metinle çalışma esaslarını anlamak önemlidir:

 • İki tip TLF metin kabı vardır: nokta metin ve metin alanı. Bir nokta metin kabının boyutu yalnızca içerdiği metne bağlıdır. Metin alanı kabının boyutu içerdiği metin miktarından bağımsızdır. Varsayılan, nokta metindir. Nokta metin kabını metin alanına çevirmek için, seçme aracı kullanarak yeniden boyutlandırın veya kap sınırlama kutusunun sağ alt köşesinde bulunan küçük daireyi çift tıklatın.

 • TLF metni FLA dosyanızın yayınlama ayarlarında ActionScript 3.0 ve Flash Player 10 veya üstünün belirtilmiş olmasını gerektirir. Daha fazla bilgi için bkz. Yayınlama ayarları.

 • TLF metni kullanırken, Özellik denetçisinin, geçerli metin seçimi türüne bağlı olarak, üç görüntüleme modu bulunur:

  • Metin aracı modu; Araçlar panelinde Metin aracı seçilmiş ve Animate belgesinde herhangi bir metin seçilmemiş durumdayken bu mod görüntülenir.

  • Metin nesnesi modu; Sahne Alanı'nda metin bloğunun tümü seçiliyken bu mod görüntülenir.

  • Metin düzenleme modu; Bir metin bloğu düzenlenirken bu mod görüntülenir.

 • TLF metniyle, metnin çalışma zamanında nasıl davranmasını istediğinize bağlı olarak üç metin bloğu türü oluşturabilirsiniz:

  • Salt Okunur: metin SWF dosyası olarak yayınlandığı zaman seçilemez veya düzenlenemez.

  • Seçilebilir: metin SWF dosyası olarak yayınlandığı zaman seçilebilir ve panoya kopyalanabilir ancak düzenlenemez. Bu ayar TLF metninin varsayılan ayarıdır.

  • Düzenlenebilir: Metin SWF dosyası olarak yayınlandığı zaman seçilebilir ve düzenlenebilir.

 • Klasik metinden farklı olarak, TLF metni PostScript Type 1 fontları desteklemez. TLF yalnızca OpenType ve TrueType fontları destekler. TLF metni ile çalışırken PostScript fontları Metin > Font menüsünde bulunmaz. TLF metin nesnesine diğer font menülerinden birini kullanarak PostScript Type 1 fontu uygularsanız Animate bunun yerine _sans aygıt fontunu koyar. Klasik metin ile çalışırken, yüklü olan tüm PostScript fontları Font menülerinde bulunur.

 • TLF metni, belirli bir ActionScript kütüphanesinin çalışma zamanında Flash Player'da bulunmasını gerektirir. Eğer bu kütüphane zaten oynatma bilgisayarında bulunmuyorsa, Flash Player otomatik olarak bu kütüphaneyi indirir. Kütüphane hakkında daha fazla bilgi için bkz. SWF dosyalarını TLF metniyle yayınlama.

 • TLF metni geliştirme süresinde katman maskesi olarak kullanılmaz. Metin ile maske oluşturmak için, maskeyi ActionScript 3.0 ile oluşturun veya maske için Klasik metin kullanın. Bkz. ActionScript 3.0 Geliştirici Kılavuzu, Görüntüleme nesnelerini maskeleme.

 • Animate dosyası bir SWF dosyası olarak dışa aktarılana kadar, TLF metninin kenar yumuşatma ayarları Sahne Alanı'na yansıtılmaz. Kenar yumuşatma ayarlarının etkisini görmek için Kontrol Et >Test Et komutunu veya Dosya > Yayınla komutunu kullanın.

 • Basamaklanmış Stil Sayfaları'nı (CSS) kullanmak üzere, bir stil sayfasına uygulamak için ActionScript kullanın. Daha fazla bilgi için ActionScript 3.0 Geliştirici Kılavuzu'ndaki Basamaklanmış stil sayfaları uygulama bölümüne bakın.

 • TLF, çalışma zamanında metin akışları oluşturmak ve işlemek için kapsamlı ActionScript API'lerine sahiptir. Bu API'ler metin dekorasyonu, satır içi görüntüler, HTML ve TLFMarkup dillerini okuma özelliği gibi daha fazla özelliği ve dinamik içerik oluşturmak için faydalı olan diğer özellikleri etkinleştirir.

Klasik ve TLF metni arasında dönüştürme

Metin nesnesini bir metin motorundan diğerine dönüştürdüğünüzde, Animate biçimin büyük bir bölümünü korur. Ancak metin motorlarının özellikleri birbirinden farklı olduğundan, harf aralığı ve satır boşluğunu da içeren bazı biçimlendirmeler biraz farklı olabilir. Metni dikkatlice denetleyin ve değişmiş veya kaybolmuş olan ayarları yeniden uygulayın.

Eğer metni Klasik'ten TLF'ye dönüştürmek istiyorsanız, bir defadan fazla dönüştürüp tekrar geri dönüştürmektense yalnızca bir defa dönüştürmeye çalışın. TLF metnini Klasik metne dönüştürürken de aynı şey geçerlidir.

Metin nesnesini TLF ve Klasik metin arasında dönüştürürken Animate, metin türlerini aşağıdaki gibi dönüştürür:

 • TLF Salt Okunur > Klasik Statik

 • TLF Seçilebilir > Klasik Statik

 • TLF Düzenlenebilir > Klasik Girdi

TLF metni ile SWF dosyaları yayınlama

Tüm TLF metin nesneleri, doğru biçimde işlemek için Çalışma Zamanı Paylaşımlı Kütüphane olarak da adlandırılan belirli bir TLF ActionScript kütüphanesine güvenir. Kütüphane yayınlanan SWF dosyanızdan ayrı olduğu için SWF dosyasının boyutu en aza indirilir. Geliştirme sırasında kütüphaneyi Animate sağlar. Çalışma zamanında yayınladığınız SWF dosyanızı bir web sunucusuna yükledikten sonra kütüphane aşağıdaki şekillerde sağlanır:

 1. Yerel bilgisayar. Flash Player, içinde medya oynattığı yerel bilgisayarda kütüphanenin bir kopyasını arar. SWF dosyası o bilgisayarda TLF metnini ilk kullanan değilse, bilgisayarın Flash Player önbelleğinde kütüphanenin zaten bir yerel kopyası bulunur. TLF metni İnternet üzerinde kullanılmaya başlandığında, çoğu son kullanıcı bilgisayarı kütüphane dosyasının yerel kopyasına sahip olur. Ancak, Flash Player son kullanıcıları, bilgisayarlarında bu özelliği devre dışı bırakabilir.

 2. Adobe.com sitesinden erişilebilir. Hiçbir yerel kopya yoksa Flash Player, kütüphanenin kopyası için Adobe sunucularını sorgular. Kütüphanenin her bilgisayar için yalnızca bir defa indirilmesi gerekir. Bundan sonra, aynı bilgisayarda oynatılan tüm SWF dosyaları daha önceden indirilmiş olan kütüphane kopyasını kullanır.

 3. Web sunucunuzda. Adobe sunucuları herhangi bir nedenden dolayı kullanılamıyorsa, Flash Player kütüphaneyi SWF dosyalarının bulunduğu web sunucusu dizininde arar. Bu fazladan yedekleme düzeyini sağlamak için, SWF dosyanızla beraber kütüphane dosyanızı da el ile web sunucusuna yükleyin. Farklı konumlardaki SWF dosyalarının kütüphanede tek bir örneği işaret etmesine izin vermek için sunucunuzda kütüphane için alternatif bir yol belirtebilirsiniz. Aşağıda varlıklar dosyasıyla ilgili daha fazla bilgi verilmiştir.

TLF metni kullanan bir SWF dosyası yayınladığınızda, Animate SWF dosyanızın yanında textLayout_X.X.X.XXX.swz (X'lerin yerini sürüm numarası alacaktır) adında ekstra bir dosya oluşturur. İsteğe bağlı olarak, bu dosyayı SWF dosyanızla beraber web sunucunuza yüklemeyi seçebilirsiniz. Bu, Adobe sunucularının herhangi bir nedenden dolayı kullanılamaz durumda olduğu nadir duruma izin verir.

Ayrıca, SWF dosyanızın içine varlıkları derleyerek Flash Player'ın TLF varlıklarını ayrı olarak indirmesini önleyebilirsiniz. Bunu FLA dosyanızın ActionScript ayarlarında yapabilirsiniz. Ancak, bu varlıkların yayınlanan SWF dosyanıza büyük ölçüde ekleme yaptığını ve indirme performansı sorun olmadığında dahil edilmesi gerektiğini unutmayın. Ayrıca bu özellik, harici URL'lere erişimi engelleyen kapalı veya özel ağlarda SWF dosyaları dağıtırken olduğu gibi Adobe sunucuları kullanılabilir olmadığında faydalı olabilir.

TLF ActionScript varlıklarını yayınlanmış SWF dosyalarında derlemek için:

 1. Dosya > Yayınlama Ayarları'nı seçin.

 2. Animate Sekmesi'ni tıklatın.

 3. Komut Dosyası menüsünün yanındaki Ayarlar düğmesini tıklatın.

 4. Kütüphane Yolu sekmesini tıklatın.

 5. Varsayılan Bağlantı menüsünden Kodda İçine Birleştirilmiş'i seçin.

Aşağıda değişik dağıtım senaryoları için TLF kütüphanesini işleme önerileri vardır

 • Web tabanlı SWF dosyası: gerektiğinde Flash Player'ın RSL dosyasını indirmesine izin verme varsayılan davranışı kullanın.

 • AIR tabanlı SWF dosyası: RSL'yi SWF dosyasının içine derleyin. Bu yöntemle çevrimdışıyken AIR uygulamasının işlevselliğinden ödün verilmez.

 • iPhone tabanlı SWF: Performans durumları nedeniyle TLF'yi iPhone'da kullanmanız önerilmez. Kullanırsanız; iPhone RSL'leri yükleyemediğinden, TLF kodunu SWF'nin içine derleyin.

TLF ActionScript varlıkları gömülü olmadığında veya yerel oynatıcı bilgisayarda bulunmadığında Flash Player varlıkları indirirken biraz gecikme olabilir. Varlıklar indirilirken Flash Player'ın görüntülediği önyükleyici SWF türünü seçebilirsiniz. Önyükleyiciyi, ActionScript 3.0 ayarlarında Önyükleyici Yöntemi'ni ayarlayarak seçebilirsiniz.

Önyükleyici Yöntemi'ni ayarlamak için:

 1. Dosya > Yayınlama Ayarları'nı seçin.

 2. Animate sekmesinde ActionScript 3.0 Ayarlar düğmesini tıklatın.

 3. Gelişmiş ActionScript 3.0 Ayarları iletişim kutusunda, Önyükleyici Yöntemi menüsünden bir yöntem seçin. Kullanılan yöntemler şunlardır:

  • Önyükleyici SWF'si: Varsayılan yöntem budur. Animate, yayınlanmış SWF dosyanızın içine küçük bir önyükleyici SWF dosyası gömer. Bu önyükleyici, varlıklar yüklenirken bir ilerleme çubuğu görüntüler.

  • Özel Önyükleyici Döngüsü: Kendi önyükleyici SWF'nizi kullanmak istiyorsanız bu ayarı kullanın.

  Önyükleyici Yöntemi ayarı yalnızca Varsayılan Bağlantı Çalışma Zamanı, Paylaşımlı Kütüphane (RSL) olarak ayarlıysa kullanılabilir.

Eğitimler ve Videolar

TLF metnine sahip SWF dosyalarının boyutunu azaltma (Yalnızca CS5.5)

Birçok TLF metni, belirli bir ActionScript kütüphanesinin SWF dosyanızın içine derlenmesini gerektirir. Bu kütüphane dosya boyutuna yaklaşık 20k ekler.

Dosya boyutunu mümkün oldukça küçük tutmanız gerekiyorsa, aşağıdaki şekillerde TLF kullanımınızı sınırlandırarak ActionScript kütüphanesinin dahil edilmesini engelleyebilirsiniz:

 • Yalnızca Seçilebilir veya Salt Okunur TLF metni türlerini kullanın.

 • Özellikler panelinde hiçbir TLF metni örneğine örnek adı vermeyin. Bu, metnin ActionScript ile işlenemeyeceği anlamına gelir.

Bu sınırlandırmalarla bile TLF metninin metin mizanpajı özelliklerinden faydalanabilirsiniz.

Karakter stilleri ile çalışma

Karakter stilleri, tam paragraflara veya metin kaplarına uygulanmak yerine tek bir karaktere veya bir karakter kümesine uygulanan niteliklerdir. Karakter stillerini ayarlamak için, Metin Özellik denetçisinin Karakter ve Gelişmiş Karakter bölümleriyle çalışırsınız.

Özellik denetçisinin Karakter bölümü aşağıdaki metin özelliklerini barındırır:

Aile

Fontun adı. (TLF metninin yalnızca OpenType ve TrueType fontlarını desteklediğini unutmayın.)

Stil

Normal, Kalın veya İtalik. Sahte italik ve sahte kalın stilleri TLF metin nesnelerinde bulunmaz. Bazı fontlar Siyah ve Kalınİtalik gibi başka stiller de içerebilir.

Boyut

Karakterlerin piksel olarak boyutları.

Satır Aralığı

Metnin satır aralarındaki dikey boşluk. Varsayılan olarak, Satır Aralığı yüzde olarak ifade edilir ancak bunun yanı sıra nokta olarak da ifade edilebilir.

Renk

Metnin rengi.

İzleme

Seçili karakterlerin aralarındaki boşluk miktarı.

Vurgu

Vurgu rengi.

Karakter Aralığı

Karakter aralığı: Belirli karakter eşlerinin aralarındaki boşluğu çıkartır veya aralarına boşluk ekler. TLF metni, çoğu fontun içine yerleştirilmiş karakter aralığı bilgisini kullanarak karakter aralığını otomatik olarak belirler.

Asya dilleri metin seçenekleri devre dışı durumdayken, Oto kar. aralığı onay kutusu belirir. Oto kar. aralığı açık olduğunda, fonttaki karakter aralığı bilgisi kullanılır. Oto kar. aralığı kapalı olduğunda, fonttaki karakter aralığı bilgisi yok sayılır ve hiçbir karakter aralığı uygulanmaz.

Asya dilleri metin seçenekleri etkin durumdayken, Karakter aralığı şu değerleri alabilir:

 • Otomatik: Latin karakterleri fontu içine yerleştirilmiş karakter aralığı bilgisini kullanır. Asya karakterleri için, karakter aralığını yalnızca içine karakter aralığı bilgisi yerleştirilmiş karakterlere uygular. Karakter aralığı bilgisi bulunmayan Asya karakterleri Kanji, Hiragana ve Katakana'dır.

 • Açık: Karakter aralığını her zaman açar.

 • Kapalı: Karakter aralığını her zaman kapatır.

Kenar Yumuşatma

Üç farklı kenar yumuşatma modu arasından seçim yapılabilir

 • Aygıt Fontlarını Kullan: Fontları görüntülemek için SWF dosyasının yerel bilgisayarda yüklü bulunan fontları kullanmasını belirtir. Tipik olarak, aygıt fontları çoğu font boyutunda okunaklıdır. Bu seçenek SWF dosyasının boyutunu arttırmaz. Ancak sizi font görüntüleme amacıyla kullanıcının bilgisayarında yüklü bulunan fontlara bağlı kalmaya zorlar. Aygıt fontlarını kullanırken, sadece yaygın olarak kurulan font türlerini seçin.

 • Okunabilirlik: Özellikle küçük boyutlardaki fontların daha rahat okunabilmesine olanak verir. Bir metin bloğu için bu seçeneği kullanmak üzere, metin nesnesi tarafından kullanılan fontu gömün. Talimatlar için bkz. Tutarlı metin için font gömme. (Metni hareketlendirmek istiyorsanız bu seçeneği kullanmayın, bunun yerine Animasyon modunu kullanın.)

 • Animasyon: Hizalama ve karakter aralığı bilgisini yok sayarak daha yumuşak bir animasyon oluşturur. Bir metin bloğu için bu seçeneği kullanmak üzere, metin bloğu tarafından kullanılan fontu gömün. Talimatlar için bkz. Tutarlı metin için font gömme. Okunaklılık için bu seçeneği belirtirken 10 noktalı veya daha büyük tür kullanın.

Dönüş

Karakterleri ayrı ayrı döndürmenize olanak verir. Dikey mizanpaj bilgisi içermeyen fontlar için dönüş belirtme, istenmeyen sonuçlar doğurabilir.

Dönüş aşağıdaki değerleri alabilir:

 • 0° - Tüm karakterlerin hiçbir dönüşünün olmamasını sağlar.

 • 270° - 270-° dönüşünün birincil kullanımı Dikey yönlendirmeli Romen metnine yöneliktir. Bu ayar eğer Vietnamca veya Tay dili gibi başka metin türlerinde kullanılırsa, istenmeyen sonuçlar doğurabilir

 • Otomatik - Karakterin Unicode özellikleri tarafından belirlenmiş olduğu gibi, yalnızca tam genişlik karakterleri ve geniş karakterler için saat yönünün aksine 90 derece dönüş belirtir. Bu değer genellikle dönüş gerektiren karakterleri döndürmek için Asya dilleri metninde kullanılır. Bu dönüş tam genişlik karakterlerini ve geniş karakterleri, öteki karakterleri etkilemeden, dikey yönlendirmeye döndürmek üzere yalnızca dikey metinde uygulanır.

Altı Çizili

Karakterlerin altına yatay bir çizgi yerleştirir.

Üstü Çizili

Karakterlerin ortasından geçen yatay bir çizgi yerleştirir.

Üst Simge

Karakterleri normal satır hizasının hemen üzerine taşır ve karakter boyutunu azaltır. Üst Simge ayrıca TLF Metni Özellik Denetçisi'nin Gelişmiş Karakter bölümündeki Satır Taban Çizgisi Kayması menüsü kullanılarak da uygulanabilir.

Alt Simge

Karakterleri normal satır hizasının hemen altına taşır ve karakter boyutunu azaltır. Alt Simge ayrıca TLF Metni Özellik Denetçisi'nin Gelişmiş Karakter bölümündeki Satır Taban Çizgisi Kayması menüsü kullanılarak da uygulanabilir.

Gelişmiş Karakter bölümü aşağıdaki özellikleri içerir:

Bağ

Bu alanı metin köprüsü oluşturmak için kullanın. Çalışma zamanında karakterler, yayınlanmış SWF dosyasında tıklatıldığında yüklenecek olan URL'yi girin.

Hedef

URL'nin içine yüklendiği pencereyi belirtmek için bağ özelliği ile birlikte kullanılır. Hedef şu değerleri alabilir:

 • _self - geçerli penceredeki geçerli kareyi belirtir.

 • _blank - yeni bir pencere belirtir.

 • _parent - geçerli karenin üst karesini belirtir.

 • _top - geçerli penceredeki üst düzey kareyi belirtir.

 • Özel - Hedef alanına istediğiniz herhangi bir özel dize değerini girebilirsiniz. Bunu SWF dosyanızın oynatıldığında zaten açık olacak tarayıcı penceresinin veya karenin özel ismini bildiğiniz durumlarda yaparsınız.

Büyük/Küçük Harf

Büyük ve küçük harf karakterlerinin nasıl kullanıldığını belirlemenize olanak verir. Büyük/Küçük Harf şu değerleri alabilir:

 • Varsayılan: Her karakterin varsayılan büyük/küçük dizgi karakterlerini kullanır.

 • Büyük Harf: Tüm karakterlerin büyük harf glifleri kullandığını belirtir.

 • Küçük Harf: Tüm karakterlerin küçük harf glifleri kullandığını belirtir.

 • Büyük Harfi Küçük Büyük Harf Yap: Tüm büyük harfli karakterlerin küçük büyük harf glifleri kullandığını belirtir. Bu seçenek seçili fontun küçük büyük harf glifleri içermesini gerektirir. Adobe Pro fontlarında genellikle bu glifler tanımlanmış halde bulunur.

 • Küçük Harfi Küçük Büyük Harf Yap: Tüm küçük harfli karakterlerin küçük büyük harf glifleri kullandığını belirtir. Bu seçenek seçili fontun küçük büyük harf glifleri içermesini gerektirir. Adobe Pro fontlarında genellikle bu glifler tanımlanmış halde bulunur.

Arapça gibi Pers Arap ve İbranice komut dosyaları büyük küçük harf ayrımı yapmazlar ve dolayısıyla bu ayardan etkilenmezler.

Rakam Karakteri

Düz stil ve eski tip sayısal şekilleri sunan OpenType fontlarla çalışırken hangi sayısal stilin uygulanacağını belirtmenizi sağlar. Rakam Karakteri şu değerleri alabilir:

 • Varsayılan: Varsayılan rakam karakterini belirtir. Sonuçlar fonta bağlıdır; karakterler herhangi bir özelliğin uygulanmadığı font tasarımcısının belirttiği ayarları kullanır.

 • Düz Stil: Düz stil (ya da “hizalama”) şekilleri tamamı büyük harf yüksekliğinde ve genellikle metin yüzleri tek boşluklu olur. Böylelikle çizelgelerde dikey bir şekilde hizalanırlar.

 • Eski Stil: Eski stil şekilleri geleneksel ve klasik kabul edilen bir görünüşe sahiptir. Bunlar yalnızca belirli yazı tipleri için kullanılabilir, bazen bir fonttaki normal rakamlar olarak, ancak daha sıkça ilave veya uzman fontunun içerisinde bulunur. Şekiller orantılı olarak boşlukludur, tek boşluklu düz stil şekillerinin sonucu olan beyaz boşlukları, özellikle sayısal olanın çevresindekileri, ortadan kaldırır. Eski stil şekilleri en sık olarak metnin içerisinde kullanılır. Düz stil şekillerinden farklı olarak, gövde kopyasının görünür çizgisini bozmadan karışırlar. Düz stil şekilleri kadar araya girmedikleri için başlıklar için de kullanışlıdırlar. Çoğu dizgi karakteri tasarımcısı çizelge ve tablolar haricindeki çoğu kullanım alanında bunları tercih eder.

Rakam Genişliği

Hem düz stil, hem de eski stil sayısal şekilleri sunan OpenType fontları ile çalışırken, orantılı sayısal şekilleri mi, yoksa tablo şekilli sayısal şekilleri mi kullanacağınızı belirtmenizi sağlar. Rakam Genişliği şu değerleri alabilir:

 • Varsayılan: Varsayılan rakam genişliğini belirtir. Sonuçlar fonta bağlıdır; karakterler herhangi bir özelliğin uygulanmadığı font tasarımcısının belirttiği ayarları kullanır.

 • Orantılı: Orantılı şekilleri belirtir. Görüntüleme yazı tipleri genellikle orantılı şekiller barındırır. Bu şekillerin toplam karakter genişlikleri sayısal değerin kendi genişliğine ve ek olarak çevresinde bulunan küçük miktardaki beyaz boşluklara dayanır. Örneğin 8, 1'den daha fazla genişliğe sahiptir. Orantılı şekiller düz stilde ya da eski stilde olabilir. Orantılı şekiller dikey olarak hizalanmaz ve tablolarda, çizelgelerde veya diğer dikey sütunlarda kullanmak için uygun değildir.

 • Tablo Şekilli: Tablo şekilli şekilleri belirtir. Tablo şekilli sayısal değerler, her biri aynı toplam karakter genişliğine sahip olan sayısal karakterlerdir. Karakter genişliği sayısal değerin kendi genişliği ve buna ek olarak her iki yanındaki beyaz boşluktur. Tablo şekilli boşluk (aynı zamanda tek boşluk olarak da adlandırılır) sayısal değerlerin tablolarda, bilançolarda ve diğer şekil sütunlarında dikey olarak hizalanmasına izin verir. Tablo şekilli şekiller genellikle düz stil şekilleridir, yani satır taban çizgisinin üzerine oturur ve büyük harflerle aynı yüksekliğe sahip olur.

Baskın Satır Taban Çizgisi

Yalnızca Metin Özellik denetçisinin panel seçenekleri menüsündeki Asya dilleri seçenekleri açıkken kullanılabilir. Açıkça seçtiğiniz yazının baskın (ya da birincil) satır taban çizgisini belirler (Tüm paragrafın satır taban çizgisi hizalanmasını belirleyen Satır Aralığı Temeli'nin aksine). Baskın Satır Taban Çizgisi şu değerleri alabilir:

 • Otomatik: Seçili Yerel Ayar'a dayalı olarak çözümlenir. Varsayılan ayar budur.

 • Romen: Metin için, metnin font ve nokta boyutu bu değeri belirler. Grafik öğeler için görüntünün altı kullanılır.

 • Artan: Artan bir satır taban çizgisi belirtir. Metin için, metnin font ve nokta boyutu bu değeri belirler. Grafik öğeler için görüntünün üstü kullanılır.

 • Azalan: Azalan bir satır taban çizgisi belirtir. Metin için, metnin font ve nokta boyutu bu değeri belirler. Grafik öğeler için görüntünün altı kullanılır.

 • İdeografik Üst: Satırdaki küçük karakterleri, büyük karakterlerin em kutusunun belirlenmiş konumuyla hizalar.

 • İdeografik Orta: Satırdaki küçük karakterleri, büyük karakterlerin em kutusunun belirlenmiş konumuyla hizalar.

 • İdeografik Alt: Satırdaki küçük karakterleri, büyük karakterlerin em kutusunun belirlenmiş konumuyla hizalar.

Hizalama Satır Taban Çizgisi

Yalnızca Metin Özellik denetçisinin panel seçenekleri menüsündeki Asya dilleri seçenekleri açıkken kullanılabilir. Bir paragrafın içinde metin veya grafik görüntüsü için farklı bir satır taban çizgisi belirtmenizi sağlar. Örneğin, bir metin satırına simge eklediğinizde görüntünün üstünü veya altını, satır taban çizgisine göre ölçüt olarak kullanıp bir hizalama belirtebilirsiniz.

 • Baskın Olanı Kullan: Hizalama Satır Taban Çizgisi'nin Baskın Satır Taban Çizgisi ayarını kullanmasını belirtir.

 • Romen: Metin için, metnin font ve nokta boyutu bu değeri belirler. Grafik öğeler için görüntünün altı kullanılır.

 • Artan: Artan bir satır taban çizgisi belirtir. Metin için, metnin font ve nokta boyutu bu değeri belirler. Grafik öğeler için görüntünün üstü kullanılır.

 • Azalan: Azalan bir satır taban çizgisi belirtir. Metin için, metnin font ve nokta boyutu bu değeri belirler. Grafik öğeler için görüntünün altı kullanılır.

 • İdeografik Üst: Satırdaki küçük karakterleri, büyük karakterlerin em kutusunun belirlenmiş konumuyla hizalar.

 • İdeografik Orta: Satırdaki küçük karakterleri, büyük karakterlerin em kutusunun belirlenmiş konumuyla hizalar.

 • İdeografik Alt: Satırdaki küçük karakterleri, büyük karakterlerin em kutusunun belirlenmiş konumuyla hizalar. Varsayılan ayar budur.

Bitişik Harfler

Bitişik harfler, belirli harf çiftlerinin yerine kullanılabilen dizgi karakterleridir (kimi fontlarda kullanılan "fi" ve "fl" gibi). Bitişik harfler genellikle ortak bileşenleri paylaşan ardışık karakterleri değiştirir. Bunlar daha genel bir glif sınıfı olan bağlamsal formlardır. Bağlamsal formlarda, belirli bir harfin şekli bağlama bağlıdır; çevreleyen harfler veya satırın sonuna olan yakınlık gibi. Bitişik harflerin veya harfler arasındaki bağlantıların kural olduğu ve fonta bağlı olmadığı komut dosyalarında Bitişik Harfler ayarının etkisinin olmadığını unutmayın. Bu komut dosyalarında Pers-Arapça, Devanagari ve bazı diğer diller bulunur.

Bitişik Harfler özelliği şu değerleri alabilir:

 • Minimum: Minimum bitişik harfler.

 • Ortak: Ortak veya “standart” bitişik harfler. Varsayılan ayar budur.

 • Ortak Olmayan: Ortak olmayan veya “isteğe bağlı" bitişik harfler.

 • Egzotik: Egzotik veya “tarihi” bitişik harfler. Yalnızca çok az sayıda font ailesinde bulunur.

nf_ligatures_1
A. Bitişik harf uygulanmamış B. Minimum bitişik harfler C. Ortak bitişik harfler D. Ortak olmayan bitişik harfler E. Egzotik bitişik harfler

nf_ligatures_2a
En az miktarda bitişik harf barındıran bir komut dosyası tabanlı font (üstte) ve sık kullanılan bitişik harfleri barındıran komut dosyası tabanlı font (altta).

Satır Kesmesi

Seçili kelimelerin satır sonlarında kesilmesini önlemek üzere kullanılır. Özel adlar ya da tire getirildiğinde yanlış okunabilecek kelimeler bunlara örnektir. Satır Kesmesi ayarı aynı zamanda baş harf öbekleri veya bir ad ya da soyadı gibi çoklu karakterleri veya kelime gruplarını bir arada tutmak için de kullanılır. Satır Kesmesi şu değerleri alabilir:

 • Otomatik: Satır kesmesi seçenekleri fonttaki Unicode karakter özelliklerine dayalıdır. Varsayılan ayar budur.

 • Tümü: Seçimdeki tüm karakterlere zorunlu satır kesmesi seçeneğini uygular.

 • Herhangi Biri: Seçimdeki herhangi bir karaktere satır kesmesi seçeneği uygular.

 • Satır Kesmesi Yok: Seçimdeki hiçbir karaktere satır kesmesi seçeneği uygulamaz.

Satır Taban Çizgisi Kayması

Bu kontrol Satır Taban Çizgisi Kayması'nı yüzdeler veya pikseller olarak ayarlar. Pozitif değerler karakterin satır taban çizgisini satırın geri kalan bölümünün satır taban çizgisinin aşağısına, eksi değerler ise yukarısına taşır. Üst Simge veya Alt Simge niteliği bu menüden de uygulanabilir. Varsayılan değer 0'dür. Aralık +/- 720 nokta veya yüzdedir.

Yerel Ayar

Karakter özelliği olarak, seçili yerel ayar fonttaki OpenType özellikleri aracılığıyla gliflerin şekillenmesine etki eder Örneğin Türkçe gibi dillerde fi ve ff gibi bitişik harfler bulunmaz. Başka bir örnek ise I yerine büyük harf i'nin noktalı hali olan Türkçe'deki İ harfidir.

Ayrı bir akış düzeyi Yerel Ayar özelliği, TLF Metni Özellik denetçisinin Kap ve Akış bölümünde yer alır. Karakter düzeyinde ayarlanmadığı sürece bütün karakterler Kap ve Akış Yerel Ayar özelliğini alır.

Paragraf stilleri ile çalışma

Paragraf stillerini ayarlamak için, Metin Özellik denetçisinin Paragraf ve Gelişmiş Paragraf bölümleriyle çalışırsınız.

Paragraf bölümü aşağıdaki metin özelliklerini barındırır:

Hizala

Bu özellik yatay veya dikey metinle kullanılabilir. Başlangıca Hizala, metni kabın başlangıç kenarı boyunca hizalar (soldan sağa metin için sol taraf). Bitişe Hizala, metni kabın bitiş kenarı boyunca hizalar (soldan sağa metin için sağ taraf).

Geçerli seçimin Paragraf Yönü sağdan sola olduğu zaman hizalama simgelerinin görünümü doğru yönü gösterecek şekilde ters tarafa döner.

Kenar Boşlukları: Başlangıç ve Son

Bu ayarlar sağ ve sol kenar boşluklarının genişliğini piksel olarak belirtir. Varsayılan değer 0'dür.

Girinti

Seçili paragraftaki ilk sözcük girintisini piksel olarak belirtir.

Boşluk: Önce ve Sonra

Paragraftan önceki ve sonraki boşluğun piksel değerlerini belirtir.

Not: Geleneksel sayfa mizanpajı uygulamalarından farklı olarak, değerler çakışınca paragrafların arasındaki dikey boşluk daralır. Örneğin iki paragrafınız var; Para1 ve onu takip eden Para2. Para1'den sonra 12 piksel boşluk bulunmakta (Sonraki Boşluk) ve Para2'den önce 24 piksel boşluk var (Önceki Boşluk). TLF, paragraflar arasında 36 yerine 24 nokta üretir. Paragraf bir sütunun en üstünde başlıyorsa paragraftan önce fazladan boşluk eklenmez. Bu durumda paragrafın ilk satır taban çizgisi kenar uzaklığı seçeneklerini kullanabilirsiniz.

Metin Yaslama

Metin Yaslama: Metne yaslamaların nasıl uygulandığını gösterir. Metin Yaslama şu değerleri alabilir:

 • Harf Aralığı: Harflerin arasındaki yaslamaların dağıtımını yapar.

 • Sözcük Aralığı: Sözcüklerin arasındaki yaslamaların dağıtımını yapar. Varsayılan ayar budur.

Yön

Paragraf yönünü belirtir. Yön ayarları ancak Tercihler'deki Sağdan Sola seçenekleri açıksa kullanılabilir. Bu ayar yalnızca metin kabının içindeki seçili durumda olan paragraf için geçerlidir. TLF Metin Özellik denetçisinin Kap ve Akış bölümünden kap için ayrı bir Yön özelliği ayarlanabilir. Yön şu değerleri alabilir:

 • Soldan Sağa: Soldan Sağa metin yönü. Çoğu dil için kullanılır. Varsayılan ayar budur.

 • Sağdan Sola: Sağdan Sola metin yönü. Arapça ve İbranice gibi Orta Doğu dilleri ve Farsça veya Urdu gibi Arap yazısını temel alan diller için kullanılır.

Gelişmiş Paragraf seçenekleri yalnızca Tercihler'de Asya Dilleri Seçenekleri açıkken veya TLF Metin Özellik denetçisinin Seçenekler menüsü aracılığıyla kullanılabilir.

Gelişmiş Paragraf bölümü aşağıdaki özellikleri barındırır:

Mojikumi

Bazen yaslama kuralı olarak da adlandırılan bu özellik, paragraf yaslamalarının nasıl uygulanacağını belirler. Bu ayara dayalı olarak uygulanan yaslayıcılar noktalama boşluğunu ve satır aralığını etkiler. Romen biçiminde, virgül ve Japon noktaları bir tam karakter genişliği kaplar, ancak Doğu Asya dillerinde bu miktar yalnızca yarım karakter genişliğinde olur. Ayrıca, birbiri ardına gelen noktalama işaretleri arasındaki boşluk, geleneksel Doğu Asya dizgi kurallarına uyarak daralır. Aşağıdaki örnekte dikkate alınması gereken bir öğe de paragrafların ikinci satırına uygulanmış olan satır aralığıdır. Doğu Asya biçiminde son iki satır sola doğru itilir. Romen biçiminde ise ikinci ve onu takip eden satırlar sola itilir.

Mojikumi şu değerleri alabilir:

 • Otomatik: Yaslama, Metin Özellik denetçisinin Karakter ve Akış bölümündeki Yerel Ayar seçimine dayanarak uygulanır. Varsayılan ayar budur.

 • Boşluk: Romen yaslama kuralları kullanılır.

 • Doğu Asya: Doğu Asya yaslama kuralları kullanılır.

nf_mojikumi
Romen (sol) ve Doğu Asya (sağ) yaslama kurallarına sahip paragraflar.

Kinsoku Shori Yazısı

Zaman zaman yaslama stili olarak adlandırılır. Bu özellik satırın başında ya da sonunda görüntülenemeyen Japon kinsoku karakterlerini ele alma seçeneklerini belirtir. Kinsoku Shori Yazısı şu değerleri alabilir:

 • Otomatik: Çözümleme, Metin Özellik denetçisinin Kap ve Akış bölümündeki Yerel Ayar seçimine dayanır. Varsayılan ayar budur.

 • Son Ayarlamaya Öncelik Ver: Yaslamayı; hangisinin istenen genişliğe yakın sonuç verdiğine bağlı olarak, satırı genişletmeye ya da daraltmaya dayandırır.

 • Kinsoku'yu İçeri İt: Yaslamaların kinsoku'yu satır sonunda sıkıştırmaya bağlı olmasını sağlar. Hiçbir kinsoku oluşmuyorsa veya satır sonu boşluğu yetersizse kinsoku genişler.

 • Sadece Dışarı İt: Yaslamayı satırı genişletmeye dayandırır.

Satır Aralığı Modeli

Satır Aralığı Modeli, satır aralığı temeli ve satır aralığı yönünün izin verilen birleşimlerinden oluşmuş bir paragraf biçimidir.

Satır Aralığı Temeli, birbirini takip eden ve birbirlerinden satır yüksekliği tarafından belirtilmiş mesafe kadar uzak olması istenen iki satırın taban çizgilerini belirler. Örneğin, Romen satır aralığı temelli, birbirini takip eden iki satır için satır yüksekliği, ilgili Romen satır taban aralıkları arasındaki mesafedir.

Satır Aralığı Yönü satır yüksekliğinin ölçüldüğü yönü belirler. Satır aralığı yönü Yukarı ise, satır yüksekliği satırın taban çizgisinin önceki satırın taban çizgisine olan mesafesidir. Satır aralığı yönü Aşağı ise, satır yüksekliği satırın taban çizgisinin sonraki satırın taban çizgisine olan mesafesidir.

Satır Aralığı Modeli şu değerleri alabilir:

 • Romen; Yukarı: Satır Aralığı Romen'dir ve satır aralığı yönü Yukarıdır. Bu durumda, satır yüksekliği satırın Romen taban çizgisinden önceki satırın Romen taban çizgisine olan mesafesidir.

 • İdeografik Üst; Yukarı: Satır aralığı temeli İdeografik Üsttür ve satır aralığı yönü Yukarıdır. Bu durumda, satır yüksekliği satırın İdeografik Üst satır taban çizgisinden önceki satırın İdeografik Üst satır taban çizgisine olan mesafesidir.

 • İdeografik Merkez; Yukarı: Satır aralığı temeli İdeografik Merkezdir ve satır aralığı yönü Yukarıdır. Bu durumda, satır yüksekliği satırın İdeografik Orta satır taban çizgisinden önceki satırın İdeografik Orta satır taban çizgisine olan mesafesidir.

 • İdeografik Üst; Aşağı: Satır aralığı temeli İdeografik Üsttür ve satır aralığı yönü Aşağıdır. Bu durumda, satır yüksekliği satırın İdeografik Üst satır taban çizgisinden önceki satırın İdeografik Üst satır taban çizgisine olan mesafesidir.

 • İdeografik Merkez; Aşağı: Satır aralığı temeli İdeografik Merkezdir ve satır aralığı yönü Aşağıdır. Bu durumda, satır yüksekliği satırın İdeografik Orta satır taban çizgisinden sonraki satırın İdeografik Orta satır taban çizgisine olan mesafesidir.

 • Otomatik: Satır Aralığı Modeli, Metin Özellik denetçisinin Kap ve Akış bölümündeki Yerel Ayar seçimine dayanır. (İdeografik Üst; Japonca, Çince ve Romen dili için Aşağı; diğer tüm diller için Yukarıdır.) Bu ayar varsayılan değerdir.

Kap ve akış özellikleri

Kap ve Akış özellikleriyle çalışma

TLF Metin Özellik denetçisinin kap ve Akış bölümü bütün metin kabını etkileyen seçenekleri kontrol eder. Bu özellikler şunları içerir:

Davranış

Bu seçenek kabın metin miktarı arttıkça nasıl genişleyeceğini kontrol eder. Davranış şu seçeneklere sahiptir:

 • Tek satırlı

 • Çok satırlı: Bu seçenek yalnızca seçili metin alan metni olduğunda bulunur. Eğer seçili metin nokta metinse bulunmaz.

 • Çok Satırlı Sarma Yok

 • Şifre: Şifre güvenliği için karakterlerin harf yerine noktalar halinde görünmesini sağlar. Bu seçenek yalnızca metin türü Düzenlenebilir (nokta metin veya alan metni için) olduğunda menüde bulunur. Salt Okunur veya Seçilebilir metin türleri için bulunmaz.

Maks. Karakter

Metin kabında bulunmasına izin verilen maksimum karakter sayısı. Yalnızca türü Düzenlenebilir olarak ayarlanmış metin kapları için etkinleştirilmiştir. Maksimum değer 65535'dir.

Hizalama

Kaptaki metnin hizalamasını belirtir. Ayarlar şunları içerir:

 • Üst: Metni kabın üstünden aşağıya doğru dikey olarak hizalar.

 • Orta: Kaptaki metnin satırlarını ortalar.

 • Alt: Metni kabın altından yukarıya doğru dikey olarak hizalar.

 • Yasla: Metnin satırlarını kabın altına ve üstüne eşit şekilde dağıtır.

Not:

Metin yönü Dikey olarak ayarlandığında Hizalama seçenekleri buna uygun olarak değişir.

Sütun Sayımı

Kaptaki metin sütunlarının sayısını belirtir. Bu özellik yalnızca metin alanı kapları için etkinleştirilmiştir. Varsayılan değer 1'dır. Maksimum değer 50'dir.

Sütunlar Arası Boşluklar

Seçili kaptaki her sütun için boşluğu (veya sütunlar arası boşluk) belirtir. Varsayılan değer 20'dır. Maksimum değer 1000'dir. Ölçü birimi, Belge Ayarları'nda ayarlanan Cetvel Birimleri'ne dayanarak ayarlanır.

Dolgu

Seçili kap ve metin arasındaki kenar boşluklarının genişliğini belirtir. Dolgu, 4 kenar boşluğunun tümü için ayarlanabilir.

Kenarlık Rengi

Kabın dışının çevresindeki konturun rengi. Varsayılan, kenarlık olmamasıdır.

Kenarlık genişliği

Kabın dışının çevresindeki konturun genişliği. Yalnızca bir kenarlık rengi seçildiğinde etkinleştirilir. Maksimum değer 200'dür.

Arka Plan Rengi

Metnin arkasındaki arka planın rengi. Varsayılan, renk olmamasıdır.

Birinci Satır Uzaklığı

metnin birinci satırının metin kabının üstüyle hizalanmasını belirtir. Örneğin, metnin kabın üstünden belirli bir uzaklıkta düşmesini sağlayabilirsiniz. Birinci satır uzaklığı Romen karakterleriyle çalışırken çoğu zaman ilk satır taban çizgisi uzaklığı olarak adlandırılır. Bu durumda satır taban çizgisi yazıyüzündeki karakterlerin çoğunluğunun üzerinde bulunduğu hayali bir çizgidir. TLF ile çalışırken satır taban çizgisi, kullanılan dile bağlı olarak şunlardan herhangi birini belirtebilir: Romen, Artan, Azalan, İdeografik Üst, İdeografik Orta ve İdeografik Alt.

Birinci Satır Uzaklığı şu değerleri alabilir:

 • nk: Metnin ilk satırının satır taban çizgisi ile karenin üst daraltması arasındaki uzaklığı noktalarla belirtir. Bu ayar nokta uzaklığını belirtmek için bir alan etkinleştirir.

 • Otomatik: Satırın üstünü en uzun glife bağlı olarak kabın üstüyle hizalar.

 • Artan: Metin kabının üst daraltması ile metnin ilk satırının satır taban çizgisi arasındaki uzaklık fonttaki en uzun glifin yüksekliğidir (Romen fontunda genellikle "d" karakteridir).

 • Satır Yüksekliği: Metin kabının üst daraltması ile metnin ilk satırının satır taban çizgisi arasındaki uzaklık satırın Satır Yüksekliğidir (satır aralığı).

Yön

Kap için soldan sağa veya sağdan sola metin yönü kullanıldığını belirtmek için kullanılır. Çoğu dil için soldan sağa kullanılır. Sağdan sola, Arapça ve İbranice gibi Orta Doğu dilleri ve Farsça veya Urdu gibi Arap yazısını temel alan diller için kullanılır.

Paragraf düzeyinde uygulandığında yön, soldan sağa veya sağdan sola metin yönünü ve paragraf tarafından kullanılan girinti ve noktalamayı kontrol eder. Kap düzeyinde uygulandığında yön, sütun yönünü kontrol eder. Kaptaki paragraflar kaptan yön niteliğini devralır.

Yerel Ayar

Yerel özelliğini akış düzeyinde ayarlar. Bkz. Karakter stilleri ile çalışma.

Çoklu kaplarda akıcı metin

Metin kaplarının arasında iş parçacığı veya bağ oluşturma özelliği yalnızca TLF (Metin Mizanpaj Çerçevesi) metni için kullanılabilir ve Klasik metin bloklarına uygulanmaz. Metin kapları, kareden kareye ve sembollerin içerisinde iş parçası içeren kapların tümü aynı zaman çizelgesinin içindeyse, birbirine bağlanabilir.

2 veya daha fazla metin kabını bağlamak için:

 1. Metin kabı seçmek için Seçim aracını veya Metin aracını kullanın.

 2. Seçilen metin kabının Giriş veya Çıkış bağlantı noktasını tıklatın. (Metin kabındaki Giriş ve Çıkış bağlantı noktası konumları kabın akış yönüne ve dikey veya yatay ayarına bağlıdır. Örneğin, metin akışı Soldan Sağa ve yataysa, Giriş bağlantı noktası sol üstte ve Çıkış bağlantı noktası sağ alttadır. Metin Sağdan Sola doğru ise, Giriş bağlantı noktası sağ üstte ve Çıkış bağlantı noktası sol alttadır.

  İşaretçi, yüklenen metin simgesine dönüşür.

 3. Sonra aşağıdakilerden birini yapın:

  • Varolan bir metin kabına bağ oluşturmak için işaretçiyi hedef metin kabının üzerine konumlandırın. İki metin kabını bağlamak için metin kabını tıklatın.

  • Yeni bir metin kabına bağ oluşturmak için Sahne Alanı'nın boş bölümünü tıklatın ya da sürükleyin. Tıklattığınızda, orijinal nesneyle aynı boyutta ve şekilde bir nesne oluşturulur; sürüklemek herhangi bir boyutta dikdörtgen metin kabı oluşturmanıza izin verir. Ayrıca bağlı iki kap arasına yeni bir kap ekleyebilirsiniz.

  Böylece kaplar bağlanmış olur ve aralarından metin akabilir.

İki metin kabının bağını çözmek için aşağıdakilerden birini yapın:

 • Kabı düzenleme moduna yerleştirin ve ardından bağını çözmek istediğiniz Giriş veya Çıkış bağlantı noktasını çift tıklatın. İki kabın ilkinden tekrar metin akar.

 • Bağlı metin kaplarından birini silin.

Not:

Bağlantı oluşturulduktan sonra, ikinci metin kabı ilkinin akış yönünü ve yerel ayarını alır. Bağı çözdükten sonra bu ayarlar ikinci kapta sabit kalır ve bağ öncesindeki durumlarına geri dönmezler.

Metni kaydırılabilir yapma

Metin kabına UIScrollBar bileşeni ekleyerek TLF metin kabını kaydırılabilir yapabilirsiniz. Metin kabının aşağıdaki ayarlara sahip olması gerekir:

 • Metin Türü Düzenlenebilir veya Seçilebilir olarak ayarlı olmalıdır.

 • Kap ve Akış Davranışı Çok Satırlı veya Çok Satırlı Sarma Yok'a ayarlı olmalıdır.

TLF Metnini kaydırılabilir yapma:

 • Bir UIScrollBar bileşeni örneğini Bileşenler Paneli'nden metin kabına, kabın eklemek istediğiniz yerine en yakın olan tarafına sürükleyin.

  UIScrollBar bileşeni metin kabının yanına yapışır.

Metin kabını yatay olarak kaydırma:

 1. Sahne Alanı'nda UIScrollBar bileşen örneği seçin.

 2. Özellik Denetçisi'nin Bileşen Parametreleri bölümünde UIScrollBar bileşeninin Yönünü Yatay olarak ayarlayın.

 3. UIScrollBar bileşen örneğini metin kabının üstüne veya altına sürükleyin.

  UIScrollBar bileşen örneği metin kabının üstüne veya altına yapışır.

Sekme cetvellerini kullanma (yalnızca CS5.5)

Sekme cetvellerini TLF metin kaplarına sekme durakları eklemek için kullanırsınız. Sekme cetveli, bir TLF metin kabı düzenleme modunda olduğunda görüntülenir. Sekme cetveli, geçerli olarak seçili olan paragraflar için tanımlanmış sekme duraklarını gösterir. Ayrıca, paragraf kenar boşlukları ve ilk satır girintisi için işaretçileri gösterir.

Sekme cetvelini gizleme veya gösterme

Metin > TLF Sekme Cetveli'ni seçin.

Sekme türünü ayarlama

Bir işaretçiyi çift tıklatın veya birkaç işaretçiyi Shift tuşunu basılı tutarken tıklatın ve menüden bir tür seçin.

Başlangıç, Orta veya Bitiş sekmesi

Metnin başlangıcını, bitişini veya ortasını sekme durağına hizalar.

Ondalık sekme

Metindeki bir karakteri sekme durağına hizalar. Bu karakter genellikle varsayılan olarak menüde gösterilen ondalık bir noktadır. Bir tireye veya başka bir karaktere hizalamak için bu karakteri menüye girin.

Sekme ekleme

Sekme cetvelini tıklatın. Sekme cetvelinde o konumda sekme işaretçisi görüntülenir.

Sekmeyi taşıma

Sekme işaretçisini yeni bir konuma sürükleyin. (Tam olarak taşımak için sekme işaretçisini çift tıklatın ve işaretçi için bir piksel konumu girin.)

Sekme silme

Kaybolana kadar işaretçiyi sekme cetvelinden aşağıya doğru sürükleyin. (Metin dikey olarak hizalanmışsa işaretçiyi kaybolana kadar metne doğru sola sürükleyin.)

Ölçü birimini değiştirme

Değiştir > Belge'yi seçin. Ardından iletişim kutusundaki Cetvel Birimleri'nden bir birim seçin.

Asya dilleri ve sağdan sola metinler

Asya dilleri metni oluşturma

Asya dilleri metnine uygulanan özelliklerle çalışmak için, aşağıdakilerden birini yaparak Asya Dilleri Metni seçeneklerini etkinleştirin:

 • Sahne Alanı'nda TLF metni seçili durumdayken Özellik denetçisindeki panel seçenekleri menüsünden Asya Dillerindeki Seçenekleri Göster'i seçin.

 • Tercihler'in (Düzen > Tercihler) Metin bölümünde Asya Dillerinde Metin Seçeneklerini Göster'i seçin.

Aşağıdakiler, Asya dilleri metin özelliklerine dahildir:

 • Tate Chu Yoko: dikey mizanpajda düzgün görüntülenmesi için Romen karakterlerin yatay mizanpaja döndürülmesinin zorunlu olduğu durumlarda Asya Dilleri metniyle bir arada kullanılır.

nf_tatechuyoko
Tate Chu Yoko dönüşlü (sağ) ve Tate Chu Yoko dönüşsüz (sol) dikey metinde Romen karakterleri

 • Baskın Satır Taban Çizgisi

 • Hizalama Satır Taban Çizgisi

 • Mojikumi

 • Kinsoku Shori Yazısı

 • Satır Aralığı Modeli

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi