Özellik özeti | Animate (Ekim 2022 sürümü)

Animate'in Ekim 2022 sürümündeki (sürüm 23.0.0) yeni geliştirmeler hakkında bilgi edinin.

Adobe Animate 23.0.0 Sürümündeki Yeni Özellikler

Zarf Deforme Edici

Yeni Zarf deforme edici, Bezier tutamaçlarını kullanarak belirli bir vektörün veya bitmap'in kenarları etrafının deforme edilmesini sağlar. Bu sayede; aksi takdirde çok sıkıcı olacak bir süreç için, oldukça hızlı bir şekilde benzersiz pozlar yaratma imkanı yaratır. 

Yeni Zarf deforme edici

  • Karmaşık pozlar oluşturma sürecini kolaylaştırır 
  • Poz oluşturma konusunda tam kontrol sağlar 
  • Zaman tasarrufu sağlar

Esnek Kemikler

Esnek kemik, Varlık Çarpıtma aracına eklenen yeni bir kemik türüdür. Esnek kemik ile, mevcut pozun üzerine kemiği doğru bir şekilde çizebilir ve bir sonraki pozu oluşturmak için deforme etmeye devam edebilirsiniz. Esnek kemik, pozları kolaylıkla çizmek ve deforme etmek için tanıdık Bezier tutamaçlarını kullanır. 

  • Karakter animasyonu ve gündelik olarak oluşturduğunuz animasyonlar için kullanışlıdır 
  • Verimlilik geliştirmesi
Scale_Parent_1700_720

Canlandırma Düzenleme Modu

Şekli veya bitmap'i gerçekten deforme etmeden taban şekli üzerine canlandırma yapısı eklemeyi veya canlandırma yapısını değiştirmeyi ve değişiklikleri anahtar kareler arasında deforme olmuş pozlar ile tekrar eşlemeyi sağlayan yeni bir Canlandırma Düzenleme Modu ile tanışın.

  • Yeni mod yalnızca canlandırma yapısına odaklanır ve düzenleme modunda yapılan değişiklikler yalnızca moddan çıkarken uygulanır, böylece canlandırma yapısını gerçekten deforme etmeden farklı şeyler deneme esnekliği sağlar 
  • Aktif, vurgulu kemik renkleri Ana zaman çizelgesinden farklıdır.
Scale_Parent_1700_720

Kitaplık Paneli'ndeki çarpıtılmış nesneler

Çarpıtılmış nesneleri artık Kitaplık panelinde kullanabilir ve bunları kolayca tanımlayabilir, yeniden adlandırabilir, hareket ettirebilir ve türlerine göre sıralayabilirsiniz. Hem Çarpıtılmış şekil hem de Çarpıtılmış bitmap türleri artık Kitaplık panelinde listeleniyor. Bu sayede varlıkların düzenlenmesi kolaylaşır ve daha iyi üretim kontrolü sağlanır.

  • Çarpıtılmış bir şekli veya çarpıtılmış bitmap'i temel şekil düzenleme moduna almak için çift tıklayın. Bu mod, hızlı varyasyonlar oluşturmak için renk değişiklikleri ve küçük şekil veya bitmap'leri düzenleme gibi temel iş akışlarını destekler.
  • Çarpıtılmış nesneler arasındaki Kitaplık çakışmaları artık önlenebilir veya iyi yönetilebilir.
Scale_Parent_1700_720

Daha fazla bilgi için bkz. Modern Canlandırma

 Adobe

Daha hızlı ve daha kolay yardım alın

Yeni kullanıcı mısınız?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX

Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX

Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi