Adobe profillerini anlama

Yetkilendirme profilleri, yetkilendirme bilgilerini, başka bir deyişle ürün veya hizmetlere kimlerin erişmesine izin verildiğini takip eder. Yönetici bir kullanıcıya bir teklife erişim izni verdiğinde bu bilgi kullanıcının yetkilendirme profiline kaydedilir.  

Kuruluşunuz yeni bulut depolama alanı modeline güncellendiğinde her kullanıcı, hem kimlik doğrulama hesabına (Adobe ID, Enterprise ID veya Federated ID) hem de yalnızca profil hesabına (Business ID) sahip olur. Kimlik doğrulama hesapları, kullanıcının oturum açma kimlik bilgilerini ve kişisel bilgilerini (ad, e-posta adresi, grup üyelikleri) içerir. Business ID'de kimlik bilgisi yoktur, yalnızca hazırlama durumu vardır. Business ID, yalnızca tek bir kimlik doğrulama hesabıyla ilişkilendirilir.

  • Adobe ID'ler bireysel hesaplardır. Kullanıcılar kendi oturum açma kimlik bilgilerini account.adobe.com adresinden yönetebilirler. Bu bilgiler, Kullanıcı Dizini altında listelenir ve etki alanı talep etmeyen ekipler müşterileri tarafından kullanılan tek türdür. 
  • Enterprise ID'ler ve Federated ID'ler (SSO) yönetilen hesaplardır. Bu, yöneticinin oturum açma kimlik bilgilerini ve grup üyeliklerini Admin Console'daki bir Kullanıcı Dizini aracılığıyla denetlediği anlamına gelir. Talep edilmiş bir etki alanı oluşturan veya bu alana güvenen bir işletme, kullanıcıları Enterprise ID veya Federated ID Kullanıcı Dizinlerine ekleyebilir. Federated ID dizinine sahipseniz SSO'yu etkinleştirebilirsiniz. 
  • Şirket dışı etki alanındaki (adobe.com gibi) bir e-posta adresi, aynı kuruluşta hem Adobe ID hem de Federated ID için kullanılabilir. Bu durumda kullanıcı hangi hesapla giriş yapılacağını seçmek için hesap seçiciyi görüntüler. Kullanıcı ilgili hesabı seçtikten sonra bu hesapla ilişkili profiller arasından seçim yapmak için profil seçiciyi görüntüleyebilir.

Adobe profili türleri

Her kullanıcı bir veya daha fazla yetkilendirme profiline sahiptir. Profil, kullanıcının kimlik doğrulama kimliğini kullanım yetkisine sahip olduğu bir dizi uygulama ve hizmetle ilişkilendirir.

İş profilleri: Yönetilen Kimlikler ve Business ID'ler iş profillerini içerebilir. İş profili, tek bir kimlik doğrulama hesabından ve bu hesapla ilişkilendirilen bir veya daha fazla Business ID'den oluşur. Kuruluşunuz tarafından bir kullanıcıya verilen tüm lisanslar, kullanıcının Business ID hesabındaki bir iş profilinin parçasıdır. Kullanıcıya birden fazla Console aracılığıyla yetki verilirse kullanıcı giriş yaptığında hangi kuruluşun profilinin kullanılacağını seçmesi gerekir.

Kişisel profiller: Adobe ID, kullanıcının kimlik doğrulama kimlik bilgileriyle birlikte bir kişisel profil içerir. Kişisel profil, Adobe'nin ücretsiz olarak sunduğu ürünlere ve kullanıcının bireysel olarak satın aldığı tüm ürün veya hizmetlere erişim yetkisi verir. Bir kuruluşun birincil yöneticisi Adobe ID kullanıyorsa yönetici erişimi kişisel profilinin bir parçasıdır.

Profilleri seçme

Kullanıcı, Adobe ürünlerini kullanmak için giriş yaptığında her zaman kimlik doğrulama hesabındaki kimlik bilgilerini kullanarak kimlik doğrulama işlemi yapmalıdır. Kullanıcılar aynı e-posta adresinin kullanıldığı birden çok kimlik doğrulama hesabına sahipse hangi hesapla giriş yapılacağını seçmeleri gerekir. Kimlik doğrulama işleminden sonra kullanıcıların bir profil seçmesi de gerekebilir.

Kullanıcının bir Console'da yalnızca bir Business ID hesabı varsa profil seçmesine gerek yoktur. Aynı ürün veya hizmete erişim sağlayabilen birden fazla profili varsa hangi profilin kullanılacağını seçmesi gerekir. Bu durum, aynı kimlik doğrulama hesabı bir kümede birden fazla kuruluştaki Business ID'lerle ilişkilendirildiğinde oluşabilir.

Kullanıcı, kuruluşunuzun iş profilini kullanarak giriş yaptıktan sonra atadığınız grup üyeliklerine ve erişim haklarına göre kuruluşunuzun bulut depolama alanındaki varlıklara erişebilir. Bu kullanıcı tarafından gerçekleştirilen tüm çalışmalar, kuruluşunuzun bulut depolama alanına kaydedilir. Bu oturum sırasında kendi kişisel varlıklarına veya başka bir kuruluşun bulut depolama alanındaki varlıklara erişim sağlayamaz. Kişisel fotoğraflarına ulaşmak için çıkış yapıp yeniden giriş yapması ve ardından Kişisel Profilini seçmesi gerekir. Benzer şekilde, Kişisel Profilini seçtikten sonra aynı oturumda iş varlıklarına erişim sağlayamaz.

 Adobe

Daha hızlı ve daha kolay yardım alın

Yeni kullanıcı mısınız?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX

Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX

Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi