Latin sözcükler arasındaki yarım genişlikteki boşluk için karakter aralığını ayarlama

 1. Yazım aracıyla  bir metin aralığı seçin ve aşağıdakilerden birini yapın:
  • Sözcüklerin arasına boşluk eklemek için Alt+Ctrl+\ (Windows) ya da Option+Command+\ (Mac OS) tuşlarına basın.

  • Sözcüklerin arasından boşluk çıkarmak için Alt+Ctrl+Geri (Windows) ya da Option+Command+Delete (Mac OS) tuşlarına basın.

  • Karakter aralığı ayarını 5'le çarpmak için klavye kısayoluna basarken Shift tuşunu basılı tutun.

CJK kompozisyonunda karakter tsume'sini ayarlama

Karakterlere tsume uygulamak, karakterlerin çevresindeki alanın orantısal olarak sıkıştırılmasına neden olur. Ancak karakterlerin dikey ve yatay ölçeklemesi değişmeden kalır.

op_04J
Tsume'den önce (sol) ve tsume'den sonra (sağ)
 1. Tsume uygulamak istediğiniz metni seçin.
 2. Karakter paneli veya Kontrol panelinde Tsume'ye  yüzdeyi girin.

Not:

Etkilenen metni vurgulayarak her bir karakter için uygulanan tsume veya izlemeyi de kontrol edebilirsiniz.

Karakter aralığını ayarlamak için ızgara izlemeyi kullanma

Karakterler arasındaki aki miktarını sıkıştırmanın bir yolu, çerçeve ızgarası için tsume belirleyip yerleştirilmiş metin için izlemeyi ayarlamaktır. Bu, Karakter paneli menüsü veya Kontrol panelindeki CJK Izgara ile İzlemeyi Ayarla adlı özelliği kullanan bir karakter sıkıştırma biçimidir (ızgara izleme de denir).

CJK fontlardaki bazı karakterler em kutusundan küçüktür, bu da çerçeve ızgarasına yerleştirildiklerinde karakterler arasında büyük aki olmasına neden olur. Tsume'yi ızgara için bu şekilde ayarlamak, karakterler ızgarada düzgün hizalandığında mojikumi'ye izin verdiği için kullanışlıdır. Bu ayar ızgara formatı olarak da kaydedilebilir.

Çerçeve Izgarası Ayarları iletişim kutusunda Aki Karakteri varsayılan olarak "0"dır. Otomatik tipografide bu izleme "Beta" olarak da bilinir. Bunu mojikumi için negatif bir değere ayarlamak, sağ ızgaranın ayarlanan değere göre sol ızgarayla çakışmasına neden olur. Izgaraya girilen karakterler her bir ızgaranın merkezine göre hizalanır, bu yüzden her karakter için alan sıkıştırılır. Buna ek olarak maksimum genişlikten daha azına göre ayarlanan karakter formları, mojikumi ayarlarına bağlı olarak Tsume Satır Aralığı değer oranına göre değişir. Örneğin, mojikumi yakumono için (ör. parantez) yarım aralığa ayarlandığında, ızgarada Aki Karakteri -1H'ye ayarlanarak yakumono ‑1H'nin yarısına, yani ‑0.5H'ye sıkıştırılır. Ancak bu ızgarada izlemeyi temel alan karakter aralıkları Latin metne uygulanmadığından Latin metnin karakter aralığı izlemeye göre sıkıştırılmaz. Ayrıca bu izleme değeri ızgaranın kendisine uygulandığı için mutlak değer olarak kabul edilir. Bu nedenle metin font boyutu değişse bile izleme değeri değişmez.

Bu özellik varsayılan olarak etkindir. Bu özelliği devre dışı bırakmak için Karakter paneli menüsü veya Kontrol panelinde CJK Izgara ile İzlemeyi Ayarla'yı seçin ve öğe adının solundaki kutucuğun işaretini kaldırın.

Jidori Izgarayı kullanarak izlemeyi ayarlama

Jidori ızgarayı ayarlayarak belirlenen ızgara karakterleri için metni yaslayabilirsiniz. Örneğin, girilen 3 karakteri seçip jidori'yi 5'e ayarlarsanız 3 karakter ızgarada 5 karakter aralığına eşit olarak yayılır.

 1. Karakter aralığı seçin.
 2. Karakter paneli veya Kontrol panelinde Jidori Izgara'nın  metin kutusuna bir değer girin ya da açılır menüden bir değer seçin.

Not:

Jidori Izgara özelliğini çerçeve ızgarasında kullanın. Metin çerçevesinde düzgün çalışmayabilir.