Gömme ve iç içe stiller

Gömme ve İç İçe Stiller özelliğini kullanmanın üç ana yolu vardı: gömmeye karakter stili uygulama, paragrafın başındaki metne iç içe stil uygulama ve paragraftaki bir veya daha fazla satıra iç içe satır stili uygulama.

Gömmeye karakter stili uygulama

Gömme karakterine veya paragraftaki karakterlere, karakter stili uygulayabilirsiniz. Örneğin, gömme karakterinin, paragrafın geri kalanından farklı bir renginin ve fontunun olmasını istiyorsanız, bu niteliklere sahip bir karakter stili tanımlayabilirsiniz. Ardından, karakter stilini doğrudan paragrafa uygulayabilir veya karakter stilini paragraf stiline iç içe yerleştirebilirsiniz.

Not:

InDesign mizanpajına bağlanmış InCopy içeriğinde yeni stiller oluşturamazsınız.

Otomatik olarak iç içe karakter stili tarafından formatlanan gömme

 1. Gömme karakteri için kullanmak istediğiniz formatlamaya sahip karakter stili oluşturun.
 2. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Gömmeyi tek bir paragrafa uygulamak için Paragraf paneli menüsünden Gömme ve İç İçe Stiller'i seçin.

  • Karakter stilini paragraf stiline iç içe yerleştirmek için paragraf stilini çift tıklatın ve ardından Gömme ve İç İçe Stiller'i tıklatın.

 3. Gömme satırı sayısını ve karakterlerini belirtin ve ardından karakter stilini seçin.
 4. Gömme, sol kenardan çok uzağa hizalanmışsa, Sol Kenara Hizala'yı seçin.

  Bu seçeneğin belirlenmesi, daha büyük değer yerine gömme karakterinin orijinal sol yan boşluğunu kullanır. Bu özellikle sans serif fontları kullanılarak formatlanmış gömmeler için kullanışlıdır.

 5. Gömme karakteri altındaki metinle çakışırsa, Harfin Alt Çıkıntısı İçin Ölçeklendir'i seçin.
 6. Metnin gömme çevresini çerçeve ızgarasına göreli olarak nasıl saracağını kontrol etmek için menüden bir seçenek belirleyin.

  Çerçeve Izgarasını Yoksay

  Gömme ve metin ayarlanmaz, dolayısıyla metin çerçevenin ızgarasına hizalanmayabilir.

  Çerçeve Izgarasına Tamponla

  Gömme ölçeklenmez ve metin ızgaraya hizalanır, dolayısıyla gömme ve onu saran metin arasında ekstra beyaz alan olabilir.

  Büyüterek Izgaraya Ölçekle

  Bu seçenek gömmeyi yatay metin için daha geniş veya dikey metin için daha uzun olacak şekilde ölçekler, böylece metin ızgaraya hizalanır.

  Küçülterek Izgaraya Ölçekle

  Bu seçenek gömmeyi yatay metin için daha dar veya dikey metin için daha kısa olacak şekilde ölçekler, böylece metin ızgaraya hizalanır.

 7. Tamam'ı tıklatın.

Gömme karakterinin ardından herhangi bir karaktere farklı bir iç içe stil uygulamak isterseniz, Yeni İç İçe Stil seçeneğini kullanın. (Bkz. İç içe stiller oluşturma.)

İç içe stiller oluşturma

Paragraf veya satır stili içindeki bir veya daha fazla metin aralığı için karakter düzeyinde formatlama belirtebilirsiniz. Ayrıca, birlikte çalışacak, biri bittiğinde diğerinin başlayacağı iki veya daha fazla iç içe stil de ayarlayabilirsiniz. Yineleyen ve tahmin edilebilen formatı olan paragraflar için sırasıyla ilk stile bile dönebilirsiniz.

İç içe stiller genellikle yan yana başlıklarda kullanışlıdır. Örneğin, bir karakter stilini paragraftaki ilk harfe ve başka bir karakter stilini ilk iki nokta (:) boyunca etkin olacak biçimde uygulayabilirsiniz. İç içe her stil için stili sonlandıran, sekme karakteri veya sözcük sonu gibi bir karakter tanımlayabilirsiniz.

Not:

Tek başına InCopy belgesinde yeni stiller oluşturabilirsiniz ancak InDesign mizanpajına bağlanmış içerikte oluşturamazsınız.

Bu örnekte, Sayı karakter stili ilk sözcüğü formatlamakta ve Yan Yana karakter stili ise ilk iki nokta işaretine kadar metni formatlamaktadır.

Michael Murphy, InDesign's Nested Styles Auto-Format Multiple Paragraphs (InDesign'ın İç İçe Stilleri Birden Fazla Paragrafı Otomatik Olarak Formatlar) başlıklı bir makale sunmaktadır. Ayrıca Nested Style Sheets (İç İçe Stil Sayfaları) başlığı altında başlayan bir dizi video eğitimi sunmaktadır.

Bir veya daha fazla iç içe stil oluşturma

 1. Metni formatlamak için kullanmak istediğiniz bir veya daha fazla karakter stili seçin.
 2. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Paragraf stiline iç içe stiller eklemek için paragraf stilini çift tıklatın ve ardından Gömme ve İç İçe Stiller'i tıklatın.

  • İç içe stilleri tek bir paragrafa eklemek için Paragraf paneli menüsünden Gömme ve İç İçe Stiller'i seçin.

  Not:

  En iyi sonucu elde etmek için iç içe stilleri, paragraf stillerinin bir bölümü olarak uygulayın. İç içe stilleri yerel paragrafı geçersiz kılar olarak uygularsanız, iç içe stildeki izleyen düzenleme veya formatlama değişikleri, stil uygulanmış metinde beklenmedik karakter formatlaması üretebilir.

 3. Yeni İç İçe Stili bir veya daha fazla kez tıklatın.
 4. Her stil için aşağıdakilerden birini yapın ve ardından Tamam'ı tıklatın:
  • Karakter stili alanını tıklatın ve ardından paragrafın bu bölümünün görünümünü belirlemek üzere bir karakter stili seçin. Karakter stili oluşturmadıysanız, Yeni Karakter Stili'ni seçip kullanmak istediğiniz formatı belirtin.

  • Karakter stili formatını sonlandıran öğeyi belirtin. İki nokta (:) gibi bir karakter veya belirli bir harf veya rakam bile yazabilirsiniz. Sözcük yazamazsınız.

  • Seçili öğenin kaç yinelemesinin (karakter, sözcük veya cümle) gerekli olduğunu belirtin.

  • Arası veya En Fazla'yı seçin. En fazla seçeneğini belirleme yalnızca bu karakterden önceki karakterleri formatlarken, Arası seçeneğini belirleme iç içe stili sonlandırır.

  • Stil seçin ve listedeki stillerin sırasını değiştirmek için yukarı düğmesini veya aşağı düğmesini tıklatın. Stillerin sırası, formatlamanın uygulanma sırasını belirler. İkinci stille tanımlanan formatlama birinci stilin sona erdiği yerde başlar. Gömme karakterine karakter stili uygularsanız, gömme karakteri stili ilk iç içe stil gibi davranır.

İç içe çizgi stilleri oluşturma

Paragraftaki belirli sayıda satıra karakter stili uygulayabilirsiniz. İç içe stillerle olduğu gibi birlikte çalışmaları amacıyla iki veya daha fazla iç içe çizgi stili ayarlayabilir, tekrarlanan sıralar oluşturabilirsiniz.

İç içe çizgi stillerinin uyguladığı nitelikler iç içe stillerin uyguladığı niteliklerle birlikte bulunabilir. Örneğin, iç içe satır stili bir renk uygularken, iç içe stil de italik uygulayabilir. Her ikisi de aynı niteliğin çakışan ayarlarını yaparsa (kırmızı ve mavi gibi) iç içe satır stili karşısında iç içe stilin önceliği vardır.

 1. Metni formatlamak için kullanmak istediğiniz bir veya daha fazla karakter stili seçin.
 2. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Paragraf stiline iç içe çizgi stilleri eklemek için paragraf stilini çift tıklatın ve ardından Gömme ve İç İçe Stiller'i tıklatın.

  • İç içe çizgi stillerini tek paragrafa eklemek için Paragraf paneli menüsünden Gömme ve İç İçe Stiller'i seçin.

 3. Yeni İç İçe Satır Stili'ni bir veya daha fazla kez tıklatın.
 4. Karakter stili alanını tıklatıp bu bölümün görünümünü saptamak amacıyla bir karakter stili seçin. Karakter stili oluşturmadıysanız, Yeni Karakter Stili'ni seçip kullanmak istediğiniz formatı belirtin.
 5. Karakter stilinin etkilemesini istediğiniz paragraf satırı sayısını belirtin.

  Stil seçin ve listedeki stillerin sırasını değiştirmek için yukarı düğmesini veya aşağı düğmesini tıklatın. Sıra formatlamanın uygulanma sırasını saptar.

 6. Tamam'ı tıklatın.

İç içe stiller genelinde döngü

Paragraf genelinde iki veya daha fazla iç içe stili yineleyebilirsiniz. Paragraftaki kırmızı ve yeşil sözcüklerin yer değiştirmesi basit bir örnek olacaktır. İç içe çizgi stillerinde, paragrafta kırmızı ve yeşil çizgileri karşılıklı değiştirebilirsiniz. Yinelenen desen, paragrafa sözcük ekleseniz veya çıkarsanız bile etkin olacaktır.

 1. Kullanmak istediğiniz karakter stillerini oluşturun.
 2. Paragraf stilini düzenleyin veya oluşturun ya da formatlamak istediğini paragrafta ekleme noktasını yerleştirin.
 3. Gömme ve İç İçe Stiller bölümünde veya iletişim kutusunda, Yeni İç İçe Stili (veya Yeni İç İçe Satır Stili) en az iki kez tıklatın ve her stil için ayarları seçin.
 4. Aşağıdakilerden herhangi birini yapın:
  • İç içe stiller için, Yeni İç İçe Stili tekrar tıklatın ve karakter stili alanında [Yinele] öğesini seçin ve iç içe stillerin kaç kez yineleneceğini belirtin.

  • İç içe çizgi stilleri için, Yeni İç İçe Çizgi Stili'ni tekrar tıklatın ve karakter stili alanında [Yinele] öğesini seçin ve satırların kaç kez yineleneceğini belirtin.

  Kimi durumlarda, ilk stili veya stilleri atlamak isteyebilirsiniz. Örneğin, etkinlik takvimi paragrafı haftanın günlerini ve etkinliklerini izleyen "Bu Haftanın Etkinlikleri"ni içerebilir. Bu durumda, beş iç içe stil oluşturabilirsiniz: bir tane "Bu Haftanın Etkinlikleri için, bir tane gün için, etkinlik ve etkinlik saati için ve son stilse 3 [Yinele] değeriyle, böylece ilk iç içe stili döngüden dışarıda bırakır.

  En azından [Yinele] öğesinin listede bulunması gerekir. [Yinele] altındaki iç içe stiller yok sayılır.

  İç içe stiller genelinde döngü oluşturma

 5. Tamam'ı tıklatın.

İç içe stil karakter stili seçenekleri

İç içe karakter stilinin nasıl sona ereceğini belirlemek için aşağıdakilerden birini seçin:

Not:

Karakterin formatlı iç içe stilde yer almasını istemiyorsanız, iç içe stili tanımlarken Arasında yerine En Fazla seçeneğini belirleyin.

Cümleler

Noktalar, soru işaretleri ve ünlem işaretleri cümle sonunu belirtir. Tırnak işaretini bir noktalama işareti izliyorsa, cümlenin bölümüne dahil edilir.

Sözcükler

Herhangi bir boşluk veya beyaz boşluk sözcüğün sonunu belirtir.

Alfabe

Arap rakamları için bitiş noktası boşlukla tanımlanır. Çift baytlı karakterler için harflerde olduğu gibidir.

Karakterler

Sıfır genişlik işaretleri dışındaki herhangi bir karakter (bağlantılar, dizin işaretleri, XML etiketleri ve benzerleri) dahil edilir.

Not:

Karakterler'i seçerseniz, iki nokta veya nokta gibi iç içe stili sonlandırmak için karakter de yazabilirsiniz. Birden fazla karakter yazarsanız, bu karakterlerden herhangi biri stili sonlandırır. Örneğin yan yana başlıklarınız tireyle, iki noktayla veya soru işaretiyle sonlanırsa -:? yazabilirsiniz. Bu karakterlerin görüntülendiği herhangi bir yerde iç içe stili sonlandırabilirsiniz.

Harfler

Noktalama işareti, beyaz boşluk, rakam veya simgelere dahil olmayan herhangi bir karakter.

Haneler

0 ila 9 arasındaki Arapça rakamlar dahil edilmiştir.

İç İçe Stil Karakterini Sonlandır

Eklediğiniz İç İçe Stili Sonlandır karakteri görüntülenene veya en fazla tekrarlanana kadar iç içe stili uzatır. Bu karakteri eklemek için Yazım > Özel Karakter Ekle > Diğer > İç İçe Stili Burada Sonlandır'ı seçin.

Sekme Karakterleri

İç İçe stili sekme karakteri görüntülenene veya en fazla tekrarlanana kadar uzatır.

Elle Satır Sonu

İç içe stili elle satır sonu görüntülenene veya en fazla tekrarlanana kadar uzatır. (Yazım > Kesme Karakteri Ekle > Elle Satır Sonu'nu seçin.)

Buraya Girinti Yap Karakteri

İç içe stili Buraya Girinti Yap karakteri görüntülenene veya en fazla tekrarlanana kadar uzatır. (Yazım > Özel Karakter Ekle > Diğer > Buraya Girinti Yap'ı seçin.)

Em Boşluğu, Yarım Em Boşluğu veya Kesmesiz Aralık

İç içe stili boşluk karakteri görüntülenene veya en fazla tekrarlanana kadar uzatır. (Yazım > Beyaz Boşluk Ekle > [boşluk karakteri] öğesini seçin.)

Bağlantılı Nesne İşaretleyicisi

İç içe stili, satır içi grafiğin eklendiği yerde görüntülenen satır içi grafik işaretleyici görüntülenene veya en fazla tekrarlanana kadar uzatır.

Otomatik Sayfa Numarası/Kısım İşaretçisi

İç içe stili, sayfa numarası veya kısım işaretçisi görüntülenene veya en fazla tekrarlanana kadar uzatır.

İç içe stili sonlandırma

Birçok durumda iç içe stil, üç sözcük sonra veya noktanın görüntülendiği yer gibi tanımlanan stilin koşulu yerine getirildiğinde sonlanır. Bununla birlikte, İç İçe Stili Burada Sonlandır karakterini kullanarak koşul yerine getirilmeden de iç içe stili sonlandırabilirsiniz.

 1. İç içe stilin sonlanmasını istediğiniz yere ekleme noktasını yerleştirin.
 2. Yazım > Özel Karakter Ekle > Diğer > İç İçe Stili Burada Sonlandır'ı seçin.

Bu karakter iç içe stil tanımına bakmaksızın iç içe stili bu noktada sonlandırır.

İç içe stilin formatını kaldırma

 • Gömme ve İç İçe Stiller iletişim kutularında veya Paragraf Stili Seçenekleri iletişim kutusunun Gömme ve İç İçe Stiller bölümünde, iç içe stili seçin ve Sil'i tıklatın.
 • Farklı bir paragraf stili uygulayın.

GREP stilleri oluşturma

GREP gelişmiş, kalıp tabanlı bir arama tekniğidir Belirttiğiniz GREP ifadesine uygun karakter stilini uygulamak için GREP stillerini kullanabilirsiniz. Örneğin, metindeki telefon numaralarının tümüne bir karakter stili uygulamak istediğinizi varsayalım. GREP stili oluşturduğunuzda karakter stilini seçip GREP ifadesini belirtirsiniz. GREP ifadesiyle eşleşen tüm paragraf metini karakter stiliyle formatlanır.

Telefon numaralarını karakter stiliyle formatlamak için GREP stilini kullanma

A. Karakter stili B. GREP ifadesi 

GREP stilleri oluşturma hakkında bir video eğitimi için bkz. www.adobe.com/go/lrvid4028_id_tr.

David Blatner, 5 Cool Things You Can Do with GREP Styles (GREP Stilleriyle Yapabileceğiniz 5 Güzel Şey) başlığı altında GREP stillerinin gerçek dünyadan örneklerini sunmaktadır. Cari Jansen Introducing GREP Styles (GREP Stillerine Giriş) başlığı altında dört parçalık bir seri sunmaktadır.

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • GREP stilini tek tek paragraflara uygulamak için paragrafları seçip, Paragraf veya Kontrol paneli menüsünden Grep Stilleri'ni seçin.

  • GREP stilini tek tek paragraflara uygulamak için paragrafları seçip, Paragraf paneli menüsünden Grep Stilleri'ni seçin.

  • GREP stillerini paragraf stilinde kullanmak için paragraf stili oluşturun ya da düzenleyin; Paragraf Stili Seçenekleri iletişim kutusunun sol tarafındaki GREP Stili sekmesini tıklatın.

 2. Yeni GREP Stili'ni tıklatın.

 3. Stili Uygula'nın sağını tıklatıp karakter stilini belirtin. Kullanılacak karakter stili oluşturmadıysanız, Yeni Karakter Stili'ni seçip kullanmak istediğiniz formatı belirtin.

 4. Metin'in sağını tıklatıp GREP ifadesini oluşturmak için aşağıdakilerden birini yapın:

  • Arama ifadesini manuel olarak girin. (Bkz. Aranacak metakarakterler.)

  • Metin alanının sağındaki Aranacak Özel Karakterler simgesini tıklatın. Konumlar, Yinele, Eşleştir, Değiştiriciler ve Posix alt menülerinden GREP ifadesini oluşturmaya yardımcı olması için seçenekleri belirleyin.

 5. Tamam'ı tıklatın.

Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın