Paragrafları formatlama

Paragraf biçimlendirme hakkında bir video eğitimi için bkz. www.adobe.com/go/lrvid4276_id_tr.

Paragraf aralığını ayarlama

Paragraflar arasındaki boşluk miktarını kontrol edebilirsiniz. Paragraf bir sütunun veya çerçevenin en üstünde başlarsa InCopy Önceki Boşluk değerini kabul etmez. Böyle bir durumda, InDesign'da ilk paragrafın satır aralığını artırabilir ya da metin çerçevesinin en üstteki girintisini artırabilirsiniz.

 1. Metni seçin.
 2. Paragraf panelinde veya Kontrol panelinde, Önceki Boşluk , Sonraki Boşluk ve Aynı Stildeki Paragraflar Arasında Boşluk için uygun değerleri belirtin.

Not:
 • Aynı Stildeki Paragraflar Arasında Boşluk değeri, yalnızca iki ardışık paragraf aynı paragraf stilini paylaşıyorsa kullanılır. Paragraf stili farklıysa Önceki Boşluk/Sonraki Boşluk için mevcut olan değer kullanılır.
 • Biçimlendirme tutarlılığını sağlamak üzere tanımladığınız paragraf stillerindeki paragraf aralığını değiştirin.

Gömme kullanma

Bir defada bir ya da daha fazla paragrafa gömme ekleyebilirsiniz. Gömmenin satır taban çizgisi, paragrafın ilk satırının satır taban çizgisinin bir ya da daha fazla satır altına oturur.

Gömme metnin boyutu, ilk satırdaki gömme karakterlerin yarım genişlikte Latin veya tam genişlikte CJK olmasına bağlı olarak değişir. İlk satırdaki gömme karakterler yarım genişlikte latin olduğunda, gömmenin büyük harf yüksekliği paragraftaki metnin ilk satırının büyük harfi yüksekliğiyle, gömmenin Latin satır taban çizgisi de paragraftaki sonuncu gömme satırın satır taban çizgisiyle eşleşir. Gömmenin em kutusunun üst kısmı paragraftaki ilk satırın em kutusunun üst kısmıyla, gömmenin em kutusunun alt kısmı da paragraftaki sonuncu gömme satırın em kutusunun alt kısmıyla eşleşir.

Ayrıca, gömme karakterlere uygulanabilecek bir karakter stili de oluşturabilirsiniz. Örneğin 1-satır, 1 karakterlik gömme belirleyip, ilk harfin boyutunu büyüten bir karakter stili uygulayarak uzun gömme (ayrıca yükseltilmiş gömme olarak da adlandırılır) oluşturabilirsiniz.

Tek karakter, üç satırlık gömme (sol) ve beş karakter, iki satırlık gömme (sağ)

Gömme oluşturma

 1. Yazım aracı  seçiliyken, gömmenin görünmesini istediğiniz paragrafı tıklatın.
 2. Gömmenin kaplamasını istediğiniz satır sayısını belirtmek için Paragraf panelinde ya da Kontrol panelinde Gömme Satır Sayısı  için bir sayı girin.
 3. Bir veya Birkaç Karakterli Büyük Başlangıç  için istediğiniz gömme karakter sayısını girin.
 4. Gömme karaktere bir karakter stili uygulamak için Paragraf paneli menüsünden Gömme Ve İç İçe Stiller'i seçin ve sonra oluşturduğunuz karakter stilini seçin.
  Not:

  Gömme ve İç İçe Stiller iletişim kutusunu ayrıca gömmenin sol tarafındaki boşluk miktarını azaltarak gömmeyi metin kenarıyla hizalamak ve "g" ve "y" gibi kuyruklu gömme harflerini ayarlamak için de kullanabilirsiniz. Efekt eklemek için gömme harfinin yazı tipini yeniden boyutlandırmak, eğriltmek ya da değiştirmek isterseniz harfi ya da harfleri seçin ve biçimlendirme değişikliklerini yapın.

  Not:

  Gömme ve İç İçe Stiller iletişim kutusunu ayrıca gömmeyi farklı yolla ayarlamak için de kullanabilirsiniz. Gömmeyi metin kenarıyla hizalayabilir, harflerin alt çıkıntıları için ölçekleyebilir, çerçeve ızgarasını yoksayabilir, çerçeve ızgarasına tamponlayabilir ve büyüterek ya da küçülterek ızgaraya ölçekleyebilirsiniz.

Gömmeyi kaldırma

 1. Yazım aracı  seçiliyken, gömmenin göründüğü paragrafı tıklatın.
 2. Paragraf panelinde ya da Kontrol panelinde Gömme Satır Sayısı ya da Gömme Karakter Sayısı için 0 yazın.

Paragrafların üstüne ya da altına çizgi ekleme

Çizgiler, sayfada paragrafla birlikte hareket eden ve yeniden boyutlandırılan paragraf nitelikleridir. Belgenizde başlıklarla birlikte çizgi kullanıyorsanız çizgiyi paragraf stil tanımının bir parçası yapmak isteyebilirsiniz. Çizginin genişliği sütun genişliği tarafından belirlenir.

Paragrafın üstündeki bir çizginin kenardan uzaklığı, metnin en üst satırının satır taban çizgisinden paragraf çizgisinin altına kadar ölçülür. Paragrafın altındaki bir çizginin kenardan uzaklığı, metnin en son satırının satır taban çizgisinden paragraf çizgisinin üstüne kadar ölçülür.

Çizgilerin yerleştirilmesi

A. Paragrafın üzerindeki üst çizgi B. Paragrafın altındaki cetvel 

Michael Murphy, Paragraf cetvelleri kullanarak özel efektler oluşturmayla ilgili Paragraph Rules Rule (Paragraf Cetvelleri Kuralı) başlıklı bir video eğitimi sunmaktadır.

Creative Curio, paragraf cetvellerinin yaratıcı kullanımı hakkında Creative Uses for Paragraph Rules in InDesign, Pt 1 (InDesign'da Paragraf Cetvellerinin Yaratıcı Kullanımları, Blm 1) başlıklı bir makale sunmaktadır.

Paragrafın üstüne ya da altına çizgi ekleme

 1. Metni seçin.
 2. Paragraf paneli menüsünden ya da Kontrol paneli menüsünden Paragraf Çizgileri'ni seçin.
 3. Paragraf Çizgileri iletişim kutusunun en üstünde Üst Çizgi ya da Alt Çizgi'yi seçin.
 4. Çizgi Var'ı seçin.
  Not:

  Hem üstte hem de altta çizgi istiyorsanız hem Üst Çizgi hem de Alt Çizgi için Çizgi Var'ın seçili olduğundan emin olun.

 5. Çizginin nasıl görüneceğini izlemek için Önizleme'yi seçin.
 6. Kalınlık için, çizginin kalınlığını belirlemek üzere bir kalınlık seçin ya da bir değer yazın. Üst Çizgi için kalınlığı artırmak çizgiyi yukarı doğru genişletir. Alt Çizgi için kalınlığı artırmak çizgiyi aşağı doğru genişletir.
 7. Yazdırılmış belgede konturun alttaki mürekkepleri örtmemesini sağlamak için Üst Baskı Konturu'nu seçin.
 8. Aşağıdakilerden birini veya her ikisini yapın:
  • Renk seçin. Kullanabileceğiniz renkler Renk Örnekleri panelinde listelenen renklerdir. Üst Çizgi için çizgiyi paragraftaki ilk karakterle ve Alt Çizgi için çizgiyi paragraftaki son karakterle aynı renk yapmak için Metin Rengi seçeneğini işaretleyin.

  • Renk tonu seçin veya renk tonu değeri belirleyin. Renk tonu, belirttiğiniz rengi temel alır. Yok, Kağıt, Kayıt ya da Metin Rengi yerleşik renklerinin renk tonlarını oluşturamayacağınıza dikkat edin.

  • Düz dışında bir çizgi türü belirlediyseniz tireler, noktalar ya da çizgiler arasındaki alanın görünümünü değiştirmek için bir aralık rengi ve aralık renk tonu seçin.

 9. Çizginin genişliğini seçin. Metin (metnin sol kenarından satır sonuna kadar) ya da Sütun (sütunun sol kenarından sütunun sağ kenarına kadar) seçeneğini kullanabilirsiniz. Çerçevenin sol kenarında bir sütun girintisi varsa çizgi girintide başlar.
 10. Çizginin dikey konumunu belirlemek için Kenardan Uzaklık alanına bir değer yazın.
 11. Metnin üstündeki üst çizginin metin çerçevesinin içinde çizildiğinden emin olmak için Çerçevede Tut'u seçin. Bu seçenek işaretli değilse çizgi metin çerçevesinin dışında görünebilir.
  Not:

  Bir sütunun üstündeki paragraf cetvelinin izleyen sütunun üstündeki metin ile hizalandığından emin olmak için Çerçevede Tut'u seçin.

 12. Sol Girinti ve Sağ Girinti değerlerini yazarak çizginin sol veya sağ girintilerini (metnin değil) ayarlayın.
 13. Paragraf çizgisi başka bir rengin üstüne yazdırılacaksa ve hatalı yazdırma kayıtları nedeniyle ortaya çıkacak hataları önlemek istiyorsanız Üst Baskı Konturu'nu ya da Üst Baskı Aralığı'nı seçin. Sonra Tamam'ı tıklatın.

Paragraf çizgisini kaldırma

 1. Yazım aracını  kullanarak paragraf çizgisini içeren paragrafın içinde tıklatın.
 2. Paragraf paneli menüsünden ya da Kontrol paneli menüsünden Paragraf Çizgileri'ni seçin.
 3. Çizgi Var'ın işaretini kaldırın ve Tamam'ı tıklatın.

Paragraf sonlarını kontrol etme yolları

Paragraftaki diğer satırlardan kopuk duruma gelmiş ayrı satırları ve yarım satırları, sözcükleri ya da tek satırları ortadan kaldırabilirsiniz. Ayrı satırlar sütunun ya da sayfanın sonunda bulunur ve yarım satırlar sütun ya da sayfanın başında bulunur. Diğer bir tipografik sorunsa başlığın bir sayfada tek başına kalması ve başlığı izleyen paragrafın sonraki sayfada başlamasıdır. Yarım satırları, ayrı satırları, kısa çıkış satırlarını ve diğer paragraf sonu sorunlarını gidermek için birkaç seçeneğiniz vardır:

Seçmeli tireler

Seçmeli tire (Yazım > Özel Karakter Ekle > Tireler > Seçmeli Tire) yalnızca sözcük bölünüyorsa görünür. Bu seçenek, metin yeniden akmaya başladığında bir sonraki satırın ortasında görünen, örneğin "sorum-lu" gibi tireyle bölünmüş sözcüklerde ortaya çıkan yaygın tipografik sorunu önler. Benzer şekilde bir seçmeli satır kesme karakteri de ekleyebilirsiniz.

Kesme Yok

Seçili metnin satır boyunca kesilmesini önlemek için Karakter paneli menüsünden Kesme Yok'u seçin.

Bölünemez boşluklar

Bir arada tutmak istediğiniz sözcüklerin arasına bölünemez boşluk ekleyin (Yazım > Beyaz Boşluk Ekle > [bölünemez boşluk]).

Saklama Seçenekleri

İzleyen paragraftaki kaç satırın mevcut paragrafla bir arada tutulacağını belirtmek için Paragraf paneli menüsünden Saklama Seçenekleri'ni seçin.

Paragrafı Başlatma

Saklama Seçenekleri iletişim kutusundaki Paragrafa Başla seçeneğini bir paragrafın (genellikle başlık) bir sayfanın, sütunun ya da kısmın başında görünmesini zorunlu kılmak için kullanın. Bu seçenek özellikle başlık paragraf stilinin bir parçası olarak iyi sonuçlar verir.

Tireleme Ayarları

Tireleme ayarlarını değiştirmek için Paragraf paneli menüsünden Tireleme'yi seçin.

Metni düzenle

Çalıştığınız belgeye bağlı olarak metin düzenleme seçeneği bulunmayabilir. Yeniden yazma lisansınız varsa, daha uygun sözcükler kullanmak çoğu zaman daha iyi bir satır kesmesi oluşturabilir.

Farklı bir oluşturucu kullan

InDesign'ın paragrafları otomatik olarak oluşturmasını sağlamak için genellikle Adobe Paragraf Oluşturucusu'nu kullanın. Paragraf istediğiniz gibi oluşturulmazsa Paragraf paneli menüsünden ya da Kontrol paneli menüsünden Adobe Tek Satır Oluşturucusu'nu seçin ve seçili satırları ayrı ayrı düzenleyin. Bkz. Metin oluşturma.

InDesign'ın paragrafları otomatik olarak oluşturmasını sağlamak için genellikle Adobe Japonca Paragraf Oluşturucusu veya Adobe Paragraf Oluşturucusu'nu kullanın. Paragraf istediğiniz gibi oluşturulmazsa Paragraf paneli menüsünden ya da Kontrol paneli menüsünden Adobe Japonca Tek Satır Oluşturucusu veya Adobe Tek Satır Oluşturucusu'nu seçin ve seçili satırları ayrı ayrı düzenleyin.

Saklama Seçeneklerini kullanarak paragraf sonlarını kontrol etme

Mevcut paragraf çerçeveler arasında taşındıkça izleyen paragrafın kaç satırının mevcut paragrafla birlikte tutulacağını belirleyebilirsiniz; bu, başlıkların onları izleyen gövde metninden ayrılmış duruma gelmelerini önlemek için kullanışlı bir yoldur. InDesign yaptığınız ayarları bazen ihlal ederek kesilen paragrafları vurgulayabilir.

Belgenizde sütunlarınızın aynı son satır taban çizgisini paylaşması gerekmiyorsa Saklama Seçenekleri'ni kullanmak istemeyebilirsiniz.

Not:

Saklama Seçenekleri'ni ihlal eden paragrafları vurgulamak için Düzenle > Tercihler > Kompozisyon (Windows) ya da InCopy > Tercihler > Kompozisyon (Mac OS) seçeneğini işaretleyin, Saklama İhlalleri'ni seçin ve Tamam'ı tıklatın.

 1. Etkilenmesini istediğiniz paragrafı ya da paragrafları seçin.
 2. Paragraf paneli menüsünden ya da Kontrol paneli menüsünden Saklama Seçenekleri'ni seçin. (Saklama seçeneklerini, paragraf stili oluştururken ya da düzenlerken de değiştirebilirsiniz.)
 3. Paragraf paneli menüsünden Saklama Seçenekleri'ni seçin. (Saklama seçeneklerini, paragraf stili oluştururken ya da düzenlerken de değiştirebilirsiniz.)
 4. Aşağıdaki seçeneklerden herhangi birini seçin ve sonra Tamam'ı tıklatın:
  • Geçerli paragrafın ilk satırını önceki paragrafın son satırıyla bir arada tutmak için Öncekiyle Bir Arada Tut'u seçin.

  • Sonrakiyle Bir Arada Tutulacak için, izleyen paragrafın kaç satırının (en çok beş) mevcut paragrafın son satırıyla bir arada tutulacağını belirtin. Bu seçenek özellikle bir başlığın onu izleyen paragrafın ilk birkaç satırıyla bir arada tutulmasını sağlamak için kullanışlıdır.

  • Paragrafın kesilmesini önlemek için Satırları Bir Arada Tut seçeneğini ve Paragraftaki Tüm Satırlar'ı seçin.

  • Ayrı satırları ya da yarım satırları önlemek için Satırları Bir Arada Tut seçeneğini işaretleyin, Paragrafın Başlangıcında/Sonunda'yı seçin ve paragrafın başlangıcında ya da sonunda görünmesi gereken satır sayısını belirtin.

  • Paragrafa Başla için, InDesign'ın paragrafı bir sonraki sütuna, çerçeveye ya da sayfaya itmesini sağlamak üzere bir seçenek belirleyin. Herhangi Bir Yerde seçiliyse, başlangıç konumu Satır Ayarlarını Koru seçeneği tarafından belirlenir. Diğer seçenekler için, bu konumdan başlamaları zorunlu kılınır.

Not:

Başlıklar için paragraf stilleri oluşturduğunuzda, başlıklarınızın onları izleyen paragrafla bir arada kalmalarını sağlamak için Saklama Seçenekleri panelini kullanın.

Asılı noktalama oluşturma

Görsel Kenar Boşluğu Hizalaması işlevi Latin metinler içindir. CJK metinde noktalama işaretlerini asma hakkında daha fazla bilgi için bkz. Kinsoku asma uygulama.

Noktalama işaretleri ve "W" gibi harfler bir sütunun sol veya sağ kenarlarının bozuk hizalı görünmesine neden olabilir. Görsel Kenar Boşluğu Hizalaması, noktalama işaretlerinin (örneğin nokta, virgül, tırnak işaretleri ve tireler) ve harflerin (örneğin W ve A) kenarlarının metin kenar boşluklarının dışına taşarak yazımın bozuk hizalı olarak görünmesine neden olup olmadıklarını kontrol eder.

Görsel Kenar Boşluğu Hizalaması uygulanmadan önce (sol) ve sonra (sağ)

 1. Metin çerçevesi seçin ya da öyküde herhangi bir yeri tıklatın.
 2. Yazım > Öykü'yü seçin.
 3. Görsel Kenar Boşluğu Hizalaması'nı seçin.
 4. Öykünüzdeki yazımın boyutu için uygun bir asılı kalma miktarı ayarlamak üzere bir font boyutu seçin. En iyi sonuçlar için metinle aynı boyutu kullanın.
Not:

Görsel Kenar Boşluğu Hizalaması'nı belli bir paragraf için kapatmak üzere Paragraf paneli menüsünden ya da Kontrol paneli menüsünden Görsel Kenar Boşluğunu Göz Ardı Et'i seçin.

Paragraf kenarlığı oluşturma

Paragraf kenarlıkları, bir veya birden fazla paragrafın etrafında bir kenarlık oluşturmanızı sağlar. Köşe tasarımlarını özelleştirerek paragrafı harika efektlerle vurgulayabilirsiniz.

 1. Metin çerçevesi içindeki metne paragraf kenarlığı uygulamak için metin çerçevesini seçin veya işaretçiyi metin çerçevesi içindeki metnin üzerine getirin.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Paragraf Stilleri paneli (Pencere > Stiller > Paragraf Stilleri) menüsünden Stil Seçeneklerini belirleyip Paragraf Kenarlığı'nı seçin.
  • Paragraf paneli (Pencere > Yazım ve Tablolar > Paragraf) menüsünden Paragraf Kenarlıkları ve Gölgeleri'ni seçin.
 3. Kenarlık iletişim kutusunda şu seçenekleri belirleyin:

  Üst:

  Belirli bir paragraf için üst kenarlığın değerini belirleyin.

  Sol:

  Belirli bir paragraf için sol kenarlığın değerini belirleyin.

  Alt:

  Belirli bir paragraf için alt kenarlığın değerini belirleyin.

  Sağ:

  Belirli bir paragraf için sağ kenarlığın değerini belirleyin.

  Tür:

  Paragraf kenarlığı için kontur türü seçin.

  Renk:

  Paragraf kenarlığı için kontur rengi seçin.

  Renk Tonu:

  Paragraf kenarlığı için konturun renk tonu değerini belirleyin.

  Üst Baskı:

  Üst baskı uygulamak için bu seçeneği belirleyin.

  Aralık Rengi:

  Desenli bir konturda kesik çizgiler, noktalar veya birden çok çizgi arasındaki boşlukta görünecek bir renk belirleyin.

  Aralık Renk Tonu:

  Renk tonu belirleyin (aralık rengi belirlendiğinde).

  Uç:

  Açık yolun her iki ucunun da görünümünü belirlemek için bir uç stili seçin:
      Bitişik uç
  Uç noktalarda bitişen (duran) köşeli uçlar oluşturur.
      Yuvarlak uç Uç noktaların ilerisine kontur genişliğinin yarısı kadar uzanan yarı dairesel uçlar oluşturur.
      Çıkıntılı uç Uç noktaların ilerisine kontur genişliğinin yarısı kadar uzanan köşeli uçlar oluşturur. Bu seçenek        kontur kalınlığının yol çevresinde tüm yönlerde eşit bir şekilde genişlemesini sağlar.

  Birleştirme:

  Konturun köşe noktalardaki görünümünü belirtin:
      Gönye birleşmesi, uç noktanın ilerisine doğru uzayan sivri köşeler oluşturur.    
      Yuvarlak birleşmesi
  uç noktaların ilerisine kontur genişliğinin yarısı kadar uzanan yuvarlak köşeler oluşturur.
      Eğim birleşmesi Uç noktalarla bitişen köşeli köşeler oluşturur.

  Köşe Boyutu ve Şekli:

  Köşeler için boyut ve şekil seçin. Dört köşenin her biri için ayrı ayrı boyut ve şekil seçebilirsiniz.

  Üst (Kaydırmalar):

  Kenarlığı üst kenar boşluğunun ilerisine uzatmak için değer belirleyin.

  Sol (Kaydırmalar):

  Kenarlığı sol kenar boşluğunun ilerisine uzatmak için değer belirleyin.

  Alt (Kaydırmalar):

  Kenarlığı alt kenar boşluğunun ilerisine uzatmak için değer belirleyin.

  Sağ (Kaydırmalar):

  Kenarlığı sağ kenar boşluğunun ilerisine uzatmak için değer belirleyin.

  Üst Kenar:

  Belirli bir paragraf için kenarlığın üst köşesinin konumunu seçin.

  Alt Kenar:

  Belirli bir paragraf için kenarlığın alt köşesinin konumunu belirleyin.

  Genişlik:

  Kenarlığın genişliğini belirleyin. Sütun seçme, kenarlığı metin çerçevesine; Metin seçme, kenarlığı metne yayar.

  Paragraf Çerçeveler/Sütunlar Arasında Bölündüğünde Kenarlığı Görüntüle:

  Paragraftaki metin sütunlar arasında veya bir çerçeveden diğerine akarken bir kenarlık görüntülemek için bu seçeneği işaretleyin.

  Art Arda Gelen Kenarlıkları ve Gölgelemeyi Aynı Ayarlarla Birleştir:

  Aynı paragraf kenarlığına ve gölgeleme özelliklerine sahipse art arda gelen paragrafları ve paragraf kenarlığını birleştirmek için bu seçeneği kullanın.

 4. Tüm kenardan uzaklık değerlerinin aynı kaldığından emin olmak için Zincir düğmesini işaretleyin. Kenardan uzaklık değerlerinden birini değiştirdiğinizde diğer tüm değerler güncellenir.

  Farklı kenardan uzaklık değerleri oluşturmak için zincir düğmesinin seçili olmaması gerekir.

 5. Tamam'ı tıklatın.

Paragraf arkasında gölge (veya renk) oluşturma

Paragraf Gölgeleme özelliği, bir paragrafın arka tarafında bir gölge (veya renk) oluşturmanızı sağlar.

Belgedeki bir paragrafa gölge uyguladıktan sonra paragraf içeriğini artırdığınızda veya azalttığınızda InCopy, gölgenin genişlemesini ve daralmasını sağlar. Ayrıca gölge, paragrafla birlikte hareket eder.

 1. Metin çerçevesi içindeki metne paragraf kenarlığı uygulamak için metin çerçevesini seçin veya işaretçiyi metin çerçevesi içindeki metnin üzerine getirin.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Paragraf Stilleri paneli (Pencere > Stiller > Paragraf Stilleri) menüsünden Stil Seçeneklerini belirleyip Gölgeleme'yi seçin.
  • Paragraf paneli (Pencere > Yazım ve Tablolar > Paragraf) menüsünden Paragraf Kenarlıkları ve Gölgeleri'ni seçin.
 3. Gölgeleme iletişim kutusunda şu seçenekleri belirleyin:

  Renk:

  Gölgeleme için bir renk seçin.

  Renk Tonu:

  Renk tonu değerini belirleyin.

  Üst Baskı:

  Üst baskı uygulamak için bu seçeneği belirleyin.

  Köşe Boyutu ve Şekli:

  Köşeler için boyut ve şekil seçin. Dört köşenin her biri için ayrı ayrı boyut ve şekil seçebilirsiniz.

  Üst (Kaydırmalar):

  Gölgeyi üst kenar boşluğunun ilerisine uzatmak için değer belirleyin.

  Sol (Kaydırmalar):

  Gölgeyi sol kenar boşluğunun ilerisine uzatmak için değer belirleyin.

  Alt (Kaydırmalar):

  Gölgeyi alt kenar boşluğunun ilerisine uzatmak için değer belirleyin.

  Sağ (Kaydırmalar):

  Gölgeyi sağ kenar boşluğunun ilerisine uzatmak için değer belirleyin.

  Üst Kenar:

  Belirli bir paragraf için gölgenin üst köşesinin konumunu seçin.

  Alt Kenar:

  Belirli bir paragraf için gölgenin alt köşesinin konumunu belirleyin.

  Genişlik:

  Gölgenin genişliğini belirleyin. Sütun seçme, gölgeyi metin çerçevesine; Metin seçme, gölgeyi metne yayar.

  Çerçeveye Göre Kırp:

  Çerçevenin kenarlarındaki gölgelemeyi kırpmak için bu seçeneği belirleyin.

  Yazdırma veya Dışa Aktarma:

  Belge yazdırılır veya formatlar halinde dışa aktarılırsa (PDF, EPUB, JPEG ve PNG gibi) bu seçeneği belirleyin.

 4. Tüm kenardan uzaklık değerlerinin aynı kaldığından emin olmak için Zincir düğmesini işaretleyin. Kenardan uzaklık değerlerinden birini değiştirdiğinizde diğer tüm değerler güncellenir.

  Farklı kenardan uzaklık değerleri oluşturmak için zincir düğmesinin seçili olmaması gerekir.

 5. Tamam'ı tıklatın.

Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın