Karakterleri biçimlendirme

Satır taban çizgisi kayması uygulama

Seçili karakteri, çevresindeki metnin satır taban çizgisine göre yukarı ya da aşağı taşımak için Satır Taban Çizgisi Kayması'nı kullanın. Bu seçenek özellikle kesirleri elle ayarlarken ya da satır içi grafiklerin konumunu ayarlarken kullanışlıdır.

Baseline shift values applied to text

 1. Metni seçin.
 2. Karakter panelinde ya da Kontrol panelinde Satır Taban Çizgisi Kayması  için sayısal bir değer yazın. Pozitif değerler karakterin satır taban çizgisini satırın geri kalan bölümünün satır taban çizgisinin yukarısına, eksi değerler aşağısına taşır.
Not:

Bu değeri artırmak ya da azaltmak için Satır Taban Çizgisi Kayması kutusunu tıklatın ve sonra Yukarı ya da Aşağı oka basın. Değeri daha büyük artışlarla değiştirmek için Yukarı ya da Aşağı ok tuşuna basarken Shift tuşunu basılı tutun.

Satır taban çizgisi kaymasının varsayılan artışını değiştirmek için Tercihler iletişim kutusunun Birimler ve Artımlar bölümünde Satır Taban Çizgisi Kayması için bir değer belirtin.

OpenType olmayan bir fonttaki karakterleri üst simge ya da alt simge yapma

 1. Metni seçin.
 2. Karakter paneli menüsünden ya da Kontrol paneli menüsünden Üst Simge ya da Alt Simge'yi seçin.

Üst Simge ya da Alt Simge'yi seçtiğinizde önceden tanımlı bir satır taban çizgisi değeri ve yazım boyutu seçili metne uygulanır.

Uygulanan değerler mevcut font boyutunun ve satır aralığının yüzdeleridir ve Yazım Tercihleri iletişim kutusundaki ayarları temel alırlar. Metni seçtiğinizde bu değerler Karakter panelinin Satır Taban Çizgisi Kayması ya da Boyut kutularında görünmezler.

Not:

Üst ve alt simgelerin varsayılan boyut ve konumlarını Gelişmiş Yazım tercihlerini kullanarak değiştirebilirsiniz.

Alt çizgi ya da üst çizgi uygulama

Alt ya da üst çizginin varsayılan kalınlığı yazımın boyutuna bağlıdır.

Jeff Witchel, altını çizme hakkında Custom Underlines in InDesign (InDesign'da Özel Alt Çizgiler) başlıklı bir video eğitimi sunuyor.

Alt çizgi ya da üst çizgi uygulama

 1. Metni seçin.
 2. Karakter paneli menüsünden ya da Kontrol paneli menüsünden Altı Çizili ya da Üstü Çizili'yi seçin.

Alt çizgi ya da üst çizgi seçeneklerini değiştirme

Özel alt çizgi oluşturmak, farklı boyutlardaki karakterlerin altında düz bir alt çizgi oluşturmak istediğinizde ya da arka plan vurgulama gibi özel efektler oluştururken özellikle kullanışlıdır.

Before and after adjusting underlines

 1. Karakter paneli menüsünden ya da Kontrol paneli menüsünden Altını Çizme Seçenekleri ya da Üstünü Çizme Seçenekleri'ni seçin.
 2. Aşağıdakilerden birini yapın ve ardından Tamam'ı tıklatın:
  • Mevcut metnin altını ya da üstünü çizmek için Altını Çizme Açık ya da Üstünü Çizme Açık'ı seçin

  • Kalınlık için alt ya da üst çizginin kalınlığını belirlemek üzere bir kalınlık seçin ya da bir değer yazın.

  • Tür için alt ya da üst çizgi seçeneklerinden birini seçin.

  • Kenardan Uzaklık için satırın dikey konumunu belirleyin. Kenardan uzaklık satır taban çizgisinden ölçülür. Negatif değerler alt çizgiyi satır taban çizgisinin yukarısına ve üst çizgiyi satır taban çizgisinin aşağısına taşır.

  • Yazdırılmış belgede konturun alttaki mürekkepleri örtmemesini sağlamak için Üst Baskı Konturu'nu seçin.

  • Renk ve ton seçin. Düz dışında bir çizgi türü belirlediyseniz tireler, noktalar ya da çizgiler arasındaki alanın görünümünü değiştirmek için bir aralık rengi ve aralık renk tonu seçin.

  • Alt çizgi ya da üst çizgi başka bir rengin üstüne yazdırılacaksa ve hatalı yazdırma kayıtları nedeniyle ortaya çıkacak hataları önlemek istiyorsanız Üst Baskı Konturu'nu ya da Üst Baskı Aralığı'nı seçin.

Not:

Paragraf ya da karakter stilindeki alt çizgi ya da üst çizgi seçeneklerini değiştirmek için, stili oluşturduğunuzda ya da düzenlediğinizde görüntülenen iletişim kutusunun Altını Çizme Seçenekleri ya da Üstünü Çizme Seçenekleri bölümünü kullanın.

Harf çiftlerine bitişik harf özelliği uygulama

InDesign, bitişik harfleri, diğer bir deyişle “fi” ve “fl” gibi belli harf çiftleri için tipografik değiştirme karakterlerini, verili bir fontta varsalar otomatik olarak ekleyebilir. Bitişik Harf seçeneği işaretlendiğinde InDesign'ın kullandığı karakterler bitişik harf olarak görünür ve yazdırılırlar ancak bunlar düzenlenebilir özelliktedir ve yazım denetçisinin bir sözcüğü hatalı şekilde işaretlemesine neden olmazlar.

Individual characters (top) and ligature combinations (bottom)

OpenType fontlarla; Karakter paneli menüsünden, Kontrol paneli menüsünden veya bağlam menüsünden Bitişik Harfler seçeneğini belirlediğinizde, InCopy, font tasarımcısı tarafından belirlendiği şekilde fontta tanımlı tüm standart bitişik harfleri üretir. Ancak bazı fontlar, İsteğe Bağlı Bitişik Harfler komutunu seçtiğinizde üretilebilecek daha süslü, isteğe bağlı bitişik harfler içerir.

 1. Metni seçin.
 2. Açılır menüden Bitişik Harfler'i seçin. Alternatif olarak, Karakter paneli menüsünü veya Kontrol paneli menüsünü kullanarak da Bitişik Harfler'i seçebilirsiniz.

Metnin rengini, degradesini veya konturunu değiştirme

Karakterlere renk, degrade ve kontur ekleyebilir ve metini düzenlemeye devam edebilirsiniz. Metne renk, degrade ve kontur eklemek için Renk Örnekleri ve Kontur panelini kullanın veya stil oluştururken ya da düzenlerken Karakter Rengi ayarlarını değiştirin.

Swatches

A. Swatch affects fill or stroke B. Swatch affects container or text C. Tint percentage 

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Çerçeve içindeki metne renk değişiklikleri uygulamak için Yazım aracını  kullanarak metni seçin.

  • Çerçeve içindeki tüm metne renk değişiklikleri uygulamak için Seçim aracını  kullanarak çerçeveyi seçin. Kap yerine metne renk uygularken Araçlar panelinde ya da Renk Örnekleri panelinde Formatlama Metni Etkiler simgesini  seçtiğinizden emin olun.

 2. Araçlar panelinde ya da Renk Örnekleri panelinde renk değişikliğini dolguya mı yoksa kontura mı uygulamak istediğinizi seçin. Kontur'u seçerseniz renk değişikliği yalnızca karakterlerin anahattını etkiler.
 3. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Renk Örnekleri panelinde rengi ya da degrade renk örneğini tıklatın.

  • Kontur panelinde kalınlık ya da başka kontur seçeneklerini belirtin.

Ayrıca Degrade Renk Örneği aracı  veya Degrade Geçiş Yumuşatma aracını kullanarak seçili metin üzerinde sürükleme yoluyla metne degrade uygulayabilirsiniz.

Not:

Ters yazım oluşturmak için metnin dolgu rengini beyaza ya da [Kağıt] seçeneğine ve çerçevenin dolgu rengini koyu bir renge değiştirebilirsiniz. Ters yazımı ayrıca metnin arkasında bir paragraf çizgisi kullanarak da oluşturabilirsiniz, ancak çizgi siyahsa yazımı beyaz olarak değiştirmeniz gerekir.

Metnin rengini ve degradesini değiştirme

Renk Örnekleri paneliyle karakterlerin konturuna ve dolgusuna renkler ve degradeler uygulayabilirsiniz. Bağlı bir öykü için, bağlı InDesign mizanpajı tarafından tanımlanmış tüm renkleri ya da degradeleri uygulayabilirsiniz. Bağımsız bir öykü için herhangi bir varsayılan rengi ya da belge için oluşturduğunuz yeni renkleri uygulayabilirsiniz.

Not:

InCopy'de degrade oluşturamazsınız. Degradeler yalnızca InDesign'dan içe aktarıldıklarında görünürler.

Swatches

A. Swatch affects fill or stroke B. Swatch affects container or text C. Tint percentage 

Metnin rengini değiştirme

 1. Yazma aracını  kullanarak renklendirmek istediğiniz metni seçin.
 2. Renk Örnekleri panelinde (Pencere > Renk Örnekleri'ni seçin) bir rengi ya da degrade renk örneğini tıklatın.
Not:

Gale, Öykü ya da Mizanpaj görünümünde metne renk uygulayabilirsiniz, ancak renk değişiklikleri yalnızca Mizanpaj görünümünde görülebilir.

Görüntülenecek renk örneği türlerini belirleme

 1. Renk Örnekleri panelini açmak için Pencere > Renk Örnekleri'ni seçin.
 2. Panel en altında aşağıdakilerden birini yapın:
  • Tüm renk, renk tonu ve degrade renk örneklerini görmek için Tüm Renk Örneklerini Göster düğmesini tıklatın.

  • Yalnızca renk, spot renk ve renk tonu renk örneklerini görmek için Renk Örneklerini Göster düğmesini tıklatın.

  • Yalnızca degrade renk örneklerini görmek için Degrade Renk Örneklerini Göster düğmesini tıklatın.

Metne saydamlık efektleri ekleme

Metne alt gölge vb. saydamlık efektleri eklemek için Efektler panelini kullanın.

Mike Rankin, InDesign Eye Candy, Part I bağlantısında saydamlık efektleriyle ilgili örnekler sunuyor.

 1. Metin çerçevesini seçmek için Seçim aracını  kullanın.
 2. Nesne > Efektler > [efekt] seçimini yapın.
 3. Ayarların Yapılacağı Öğe menüsünden Metin'i seçin.

  Seçtiğiniz efektlerin metin çerçevesinin konturu ve dolgusunun yanı sıra çerçevenin içindeki metne de uygulanmasını istiyorsanız Nesne'yi seçebilirsiniz.

 4. Efekt niteliklerini belirleyin ve Tamam'ı tıklatın.

  Metnin karıştırma modu ya da opaklık ayarlarını değiştirmek istiyorsanız bu değişiklikleri Efektler panelinde yapın.

Metne dil atama

Metne dil atamak, kullanılacak yazım denetimi ve tireleme sözlüğünü belirler. Dil atamak metinde değişikliğe neden olmaz.

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Dili yalnızca seçili metne uygulamak için metni seçin.

  • InDesign'da kullanılan varsayılan sözlüğü değiştirmek için dili hiçbir belge açık değilken seçin.

  • Belirli bir belgeyle ilgili varsayılan sözlüğü değiştirmek için belgeyi açın ve Düzen > Tüm Seçimleri Kaldır'ı, ardından da dili seçin.

 2. Karakter panelinde, Dil menüsünde uygun sözlüğü seçin.

InDesign hem yazım denetimi hem de tireleme için Proximity (ve bazı diller için Winsoft) dil sözlüklerini kullanır. Bu sözlükler metindeki tek bir karakter için bile farklı bir dil belirlemenizi sağlar. Her sözlük, standart hece ayırmaları gösteren yüz binlerce sözcük içerir. Varsayılan dili değiştirmek varolan metin çerçevelerini ya da belgeleri etkilemez.

Kullandığınız herhangi bir benzersiz sözcüğün tanınmasını ve doğru şekilde işlenmesini sağlamak için dil sözlüklerini özelleştirebilirsiniz.

InDesign'da, CJK metnin CJK olmayan bir dile uygulanmasını önleyen bir dil kilitleme özelliği bulunur.

How dictionaries affect hyphenation

A. “Glockenspiel” in English B. “Glockenspiel” in Traditional German C. “Glockenspiel” in Reformed German 

Yazının harf durumunu değiştirme

Tümü Büyük Harf ya da Küçük Büyük Harfler komutu metnin görünümünü değiştirir ancak metnin kendisini değiştirmez. Bunun tersine Harf Durumunu Değiştir komutu seçili metnin harf durumunu değiştirir. Metinde arama ya da yazım denetimi yaparken bu fark önemlidir. Örneğin belgenize “örümcekler” yazdığınızı ve bu sözcüğe Tümü Büyük Harf komutunu uyguladığınızı varsayın. “ÖRÜMCEKLER” sözcüğünü aratmak için Bul/Değiştir'i (Büyük Küçük Harfe Duyarlı seçili) kullanmak “örümcekler” sözcüğünün Tümü Büyük Harf uygulanmış örneklerini bulmaz. Arama ve yazım denetimi sonuçlarını geliştirmek için Tümü Büyük Harf komutu yerine Harf Durumunu Değiştir'i kullanın.

Anne-Marie Concepcion, küçük harfler hakkında Small Caps vs OpenType All Small Caps (Küçük Harfler - OpenType Tümü Küçük Harf Karşılaştırması) başlıklı bir makale sunuyor.

Metni Tümü Büyük Harf ya da Küçük Büyük Harfler olarak değiştirme

Tümü Büyük Harf, Latin metindeki tüm harfleri büyük harf yapmak için kullanılan bir yöntemdir. Küçük Büyük Harfler, Latin metindeki tüm harfleri büyük harf yaparak küçük harf karakterlerinin uygun bir boyutuna ayarlamak için kullanılan bir yöntemdir.

InDesign seçili metnin harf durumunu otomatik olarak değiştirebilir. Metni küçük büyük harfler olarak biçimlendirdiğinizde InDesign, varsa fontun içerdiği küçük büyük harf karakterlerini kullanır. Aksi durumda, InDesign normal büyük harflerin küçük ölçekli sürümlerini kullanarak küçük büyük harfleri sentezler. Sentezlenmiş küçük büyük harflerin boyutu Yazım Tercihleri iletişim kutusunda ayarlanır.

Before (top) and after (bottom) setting BC and AD in small caps to complement old-style numerals and surrounding text

OpenType fontta Tümü Büyük Harf ya da Küçük Büyük Harfler'i seçerseniz InDesign daha zarif bir yazım oluşturur. OpenType font kullanıyorsanız ve Karakter paneli menüsünden ya da Kontrol paneli menüsünden Tümü Küçük Büyük Harfler'i de seçebilirsiniz. (Bkz. OpenType font niteliklerini uygulama.)

 1. Metni seçin.
 2. Karakter paneli menüsünden ya da Kontrol paneli menüsünden Tümü Büyük Harf ya da Küçük Büyük Harfler'i seçin. Metin orijinal olarak tümü büyük harf şeklinde yazılmışsa Küçük Büyük Harfler'i seçmek metni değiştirmez.

Küçük büyük harflerin boyutunu belirleme

 1. Düzenle > Tercihler > Gelişmiş Yazım (Windows) ya da InCopy > Tercihler > Gelişmiş Yazım (Mac OS) seçeneğini belirleyin.
 2. Küçük Büyük Harf alanına küçük büyük harf olarak biçimlendirilecek metin için orijinal font boyutunun bir yüzdesini yazın. Sonra Tamam'ı tıklatın.

Büyük harf yapmayı değiştirme

 1. Metni seçin.
 2. Yazım > Büyük/Küçük Harf Değiştir alt menüsünde aşağıdakilerden birini seçin:
  • Tüm karakterleri küçük harf yapmak için Küçük Harf'i seçin.

  • Her sözcüğün ilk harfini büyük harf yapmak için İlk Harfler Büyük'ü seçin.

  • Tüm karakterleri büyük harf yapmak için Büyük Harf'i seçin.

  • Her tümcenin ilk harfini büyük harf yapmak için Cümle Düzeni'ni seçin.

Not:

Cümle Düzeni komutu nokta (.), ünlem işareti (!) ve soru işareti (?) karakterlerinin cümlenin sonunu belirttiğini varsayar. Cümle Düzeni uygulamak, bu karakterler kısaltma, dosya adı ya da Internet URL'leri gibi başka şekillerde kullanıldığında beklenmeyen harf durumu değişikliklerine neden olabilir. Buna ek olarak özel adlar büyük harfli olması gerekirken küçük harfli olabilirler.

Ölçek türü

Yazımın yüksekliği ve genişliği arasındaki oranı, karakterlerin orijinal genişlik ve yüksekliklerine göre belirleyebilirsiniz. Ölçeklenmemiş karakterler %100 değerine sahiptir. Bazı yazım aileleri, düz yazı stiline göre yatay olarak yayılmış bir şekilde tasarlanan gerçek genişletilmiş font içerir. Ölçekleme yazının biçimini bozar, bu nedenle varsa sıkıştırılmış ya da genişletilmiş bir font kullanmak genellikle tercih edilir.

Scaling fonts horizontally

A. Unscaled type B. Unscaled type in condensed font C. Scaled type in condensed font 

Dikey ya da yatay ölçeklemeyi ayarlama

 1. Ölçeklemek istediğiniz metni seçin.
 2. Karakter panelinde ya da Kontrol panelinde Dikey Ölçek ya da Yatay Ölçek yüzdesini değiştirmek için sayısal bir değer yazın.

Dikey tercih seçeneğinde Yeni Dikey Ölçeği Kullan seçeneği belirlendiyse dikey metindeki Latin gliflerin X ve Y ölçeği tersine çevrilir ve satırdaki tüm metinler aynı yönde ölçeklenir. (Bkz. CJK kompozisyonu tercihlerini değiştirme.) Karakter paneli menüsünde Karakter Ölçeklendirme ile Satır Yüksekliğini Ayarla seçeneği belirlenmişse gliflerin Y ölçeği satır yüksekliğini etkiler. Çerçeve ızgaralarını ölçeklerken Y ölçeği etkilenir. Bu nedenle, ölçeklenen ızgarada otomatik gyoudori oluşmasını önlemek için satır yüksekliğini ayarlamayı düşünebilirsiniz.

InDesign'da metin çerçevesini yeniden boyutlandırarak metni ölçekleme

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Seçim aracını kullanarak, Ctrl (Windows) ya da Command (Mac OS) tuşunu basılı tutun ve sonra metin çerçevesini yeniden boyutlandırmak için çerçevenin bir köşesini sürükleyin.

  • Ölçek aracını  kullanarak çerçeveyi yeniden boyutlandırın.

Ölçeklenmiş metin değerlerinin görünümünü belirleme

Çerçevenin ölçeğini değiştirdiğinizde çerçevenin içindeki metin de ölçeklenir. Örneğin bir metin çerçevesinin boyutunu iki katına çıkardığınızda metnin boyutu da iki katına çıkar, 20 puntoluk metin 40 puntoluk olur.

David Blatner, ölçeklenmiş metin çerçeveleri hakkında Making a Magnifying Glass Text Frame in InDesign (InDesign'da Büyüteç Camı Metin Çerçevesi Oluşturma) başlıklı bir makale sunuyor.

Ölçeklenmiş metnin panellerde nasıl görüneceğini belirtmek için tercihlerdeki seçeneği değiştirebilirsiniz:

 • İçeriğe Uygula seçiliyken, Kontrol panelindeki ve Karakter panelindeki Font Boyutu kutuları varsayılan olarak metnin yeni boyutunu listeler (örneğin 40 pt). Ölçek Yüzdesini Ayarla seçeneğini işaretlerseniz Font Boyutu kutuları metnin hem orijinal hem de ölçeklenmiş boyutunu görüntüler, örneğin “20 pt (40)”.

 • Dönüştür panelindeki ölçekleme değerleri çerçevelerin ölçeklendiği yatay ve dikey yüzdeyi bildirir. İçeriğe Uygula seçiliyken, metin ölçeklendikten sonra ölçekleme değerleri varsayılan olarak %100 görüntüler. Ölçek Yüzdesini Ayarla seçeneğini işaretlerseniz, ölçekleme değerleri ölçeklenen çerçeveyi yansıtır, bu nedenle çerçevenin ölçeğini iki katına çıkarmak %200 olarak görüntülenir.

Çerçevelerde yapılan ölçek değişikliklerini izlemek, bir çerçeveyi ve içindeki metni orijinal boyutlarına geri döndürmeniz gerektiğinde yararlı olacaktır. Çerçevenin boyutunu ne kadar değiştirdiğinizi bulmanız için de kullanışlıdır. Çerçevelerde ve çerçevelerin içindeki metinde yapılan ölçek değişikliklerini izlemek için:

 1. Düzen > Tercihler > Genel (Windows) veya InDesign > Preferences > General (Mac OS) seçeneğini belirleyin.

 2. Ölçek Yüzdesini Ayarla'yı seçin ve sonra Tamam'ı tıklatın.

Aşağıdakileri göz önünde bulundurun:

 • Ölçek Yüzdesini Ayarla tercihi varolan çerçevelere değil, bu tercih açıldıktan sonra ölçeklediğiniz çerçevelere uygulanır.

 • Ölçek Yüzdesini Ayarla tercihleri metinde kalır. Ölçeklenen punto boyutu, Ölçek Yüzdesini Ayarla tercihi kapatsanız ve çerçeveyi yeniden ölçekleseniz de parantez içinde görünmeye devam eder.

 • Dönüştür panelinden ölçeklenmiş punto boyutunu kaldırmak için Dönüştür panelinde Ölçeklemeyi %100 Olarak Yeniden Tanımla'yı seçin. Bu seçeneği işaretlemek ölçeklenen çerçevenin görünümünü değiştirmez.

 • Ölçek Yüzdesini Ayarla seçiliyken metni düzenler ya da ilişkili çerçevelerin içindeki bir çerçeveyi ölçeklerseniz, metin farklı bir çerçeveye taşınsa bile ölçeklenir. Ancak, İçeriğe Uyarla seçiliyse, düzenleme sonucu farklı bir çerçeveye taşan metinlerin hiçbiri ölçeklenmez.

Yazımı eğriltme

 1. Metni seçin.
 2. Karakter panelinde Eğriltme  için sayısal bir değer yazın. Pozitif değerler yazımı sağa negatif değerler sola eğriltir.

Yazıma açı uygulamanın gerçek italik karakterler üretmediğini unutmayın.

 Adobe

Daha hızlı ve daha kolay yardım alın

Yeni kullanıcı mısınız?