Yazımı denetleme

Yazımı denetleme

Belgedeki veya tüm açık öykülerdeki yazımı denetleyebilirsiniz. InCopy yanlış yazılmış veya bilinmeyen sözcükleri, yinelenen sözcükleri (örneğin "ve ve"), baş harfi büyük olmayan sözcükleri ve baş harfi büyük olmayan cümleleri vurgular. InCopy yazım denetimi yaparken tüm XML içeriğini ve genişletilmiş satıriçi notları denetler.

Yazım denetimi yaptığınızda InCopy belgenizdeki metne atadığınız dillerin sözlüklerini kullanır. InCopy hem yazım denetimi hem de tireleme için Proximity dil sözlüklerini kullanır. Her sözlük standart tireleme noktalarını gösteren yüz binlerce sözcük içerir.

Bağımsız öykülerde (bir InDesign mizanpajına bağlı olmayan öyküler) dil sözlüklerini, kullandığınız size özgü sözcük haznesinin tanınıp doğru işlenmesi için özelleştirebilirsiniz. Örneğin bir yazım denetimi başlattığınızda (Düzenle > Yazım Denetimi > Yazımı Denetle) Ekle'yi tıklatıp istediğiniz ayarları girebilirsiniz.

Yazım denetimi tercihlerini ayarlama

 1. Düzenle> Tercihler > Yazım Denetimi (Windows) veya InCopy> > Tercihler > Yazım Denetimi (Mac OS) seçeneğini belirleyin.
 2. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Dil sözlüğünde görüntülenmeyen sözcükleri bulmak için Yanlış Yazılmış Sözcükler'i seçin.

  • "İçin için" gibi çift yazılmış sözcükleri bulmak için Yinelenen Sözcükler'i seçin.

  • Sözlükte yalnızca büyük harf olarak görünen ("Almanya" gibi) sözcükleri ("almanya" gibi) bulmak için Büyük Harf Olmayan Sözcükler'i seçin.

  • Nokta, ünlem işareti ve soru işaretini takip eden büyük harf olmayan sözcükleri bulmak için Büyük Harf Olmayan Cümleler'i seçin.

 3. Yazdığınız sırada olası yanlış yazılmış sözcüklerin altını çizmek için Dinamik Yazım Denetimini Etkinleştir'i seçin.
 4. Yanlış yazılan sözcüklerin (kullanıcı sözlüklerinde olmayan sözcükler), yinelenen sözcüklerin ("için için" gibi), büyük harf olmayan sözcüklerin ("Türkiye" yerine "türkiye" gibi) ve büyük harf olmayan cümlelerin (büyük harfle başlamayan cümleler) alt çizgi rengini belirleyin.
Not:

Notlarda yazım denetimi yapmak için Notlar tercihlerinde Not İçeriğini Yazım Denetimine Dahil Et'in seçili olduğundan emin olun. Silinen metinde yazım denetimi yapmak için Değişiklikleri İzle tercihlerinde Yazım Denetimi Yaparken Silinen Metni Ekle'nin seçili olduğundan emin olun.

Yazımı denetleme

 1. Belgenizde, yabancı dilde metin varsa, metni seçin ve bu metnin dilini belirlemek üzere Karakter panelinde Dil menüsünü kullanın.
 2. Düzenle > Yazım Denetimi > Yazımı Denetle'yi seçin.

  Yazım denetimi başlar

  Not:

  Yazımı Denetle komutu, çok öykülü dosyadaki daraltılmış öyküleri denetlemez. Bununla birlikte, Tümünü Değiştir'i veya Tümünü Yoksay'ı seçerseniz, daraltılan tüm öyküler ve tablolar etkilenir.

 3. Yazım denetimi yaptığınız aralığı değiştirmek isterseniz, aşağıdakilerden birini yapın ve ardından yazımı denetlemeye başlamak için Başlat'ı tıklatın:
  • Tüm belgeyi denetlemek için Belge'yi seçin. Tüm açık belgeleri denetlemek için Tüm Belgeler'i seçin.

  • Seçili çerçevede, diğer akıtılan metin çerçeveleri ve taşan metin de olmak üzere tüm metni denetlemek üzere Öykü'yü seçin. Seçili tüm çerçevelerdeki öyküleri denetlemek için Öyküler'i seçin.

  • Ekleme noktasından itibaren denetlemek için Öykünün Sonuna Kadar'ı seçin.

  • Yalnızca seçili metni denetlemek için Seçim'i belirleyin. Bu seçenek yalnızca seçili metin varsa kullanılabilir.

 4. Bilmediğiniz veya yanlış yazılmış sözcükler ya da olası diğer hatalar görüntülendiğinde, bir seçenek belirleyin:
  • Vurgulanan sözcüğü değiştirmeden yazım denetimine devam etmek için Atla'yı seçin. InCopy yeniden başlatılana kadar vurgulanan sözcüğün tüm yinelemelerini yoksaymak için Tümünü Yoksay'ı tıklatın.

  • Önerilen Düzeltmeler listesinden bir sözcük seçin veya Buna Değiştir kutusuna doğru sözcüğü yazın ve ardından yanlış yazılan sözcüğün yalnızca bu yinelemesini değiştirmek için Değiştir'i tıklatın. Belgenizde yanlış yazılan sözcüğün tüm yinelemelerini değiştirmek için Tümünü Değiştir'i de tıklatabilirsiniz.

  • Sözlüğe sözcük eklerseniz, Buraya Ekle menüsünden sözlüğü seçin ve Ekle'yi tıklatın.

  • Hedef sözlüğü ve dili belirleyebileceğiniz ve eklenen sözcükteki tireleme kesilmelerini belirtebileceğiniz Sözlük iletişim kutusunu görüntülemek için Sözlük öğesini tıklatın. Sözcüğü tüm dillere eklemek isterseniz Dil menüsünden Tüm Diller'i seçin. Ekle'yi tıklatın.

Yazdığınız sırada yazım hatalarını düzeltme

Otomatik Düzeltme'yi açarak, büyük küçük harf hatalarının ve genel yazım hatalarının siz yazarken değiştirilmesini sağlayabilirsiniz. Otomatik Düzeltme çalışmadan önce, sık yanlış yazılan sözcüklerin listesini oluşturmanız ve bunları doğru yazımla ilişkilendirmeniz gerekir.

 1. Düzenle> Tercihler > Otomatik Düzeltme (Windows) veya InCopy> > Tercihler > Otomatik Düzeltme (Mac OS) seçeneğini belirleyin.
 2. Otomatik Düzeltmeyi Etkinleştir'i seçin. (Düzenle > Yazım Denetimi > Otomatik Düzeltme'yi seçerek de bu özelliği hızlıca kapatabilir veya açabilirsiniz.)
 3. Dil menüsünden otomatik düzeltmelerin uygulanacağı dili seçin.
 4. Büyük küçük harf hatalarını ("Almanya" yerine "almanya" yazmak gibi) düzeltmek için Büyük Küçük Harf Hatalarını Otomatik Düzelt'i seçin. Otomatik düzeltmeler listesine büyük harfli sözcükleri eklemenize gerek yoktur.
 5. Sıklıkla yanlış yazılan bir sözcüğü eklemek için Ekle'yi tıklatın, yanlış yazılan sözcüğü ("bri" gibi) yazın, düzeltmeyi ("bir") yazın ve ardından Tamam'ı tıklatın.
 6. Sıklıkla yanlış yazdığınız sözcükleri eklemeye devam edin ve Tamam'ı tıklatın.

Listeye eklediğiniz herhangi bir sözcüğü yanlış yazdığınızda, bu sözcük, düzeltme olarak girdiğiniz sözcükle otomatik olarak değiştirilecektir.

Eklediğiniz otomatik düzeltilmiş sözcükleri kaldırmak için önce listeden sözcüğü, ardından da Kaldır'ı seçin. Otomatik düzeltilmiş sözcükleri düzenlemek için sözcüğü seçip Düzenle'yi tıklatın, doğrusunu yazın ve Tamam'ı tıklatın.

Dinamik yazım denetimi kullanma

Dinamik yazım denetimi etkinleştirildiğinde, içerik menüsünü kullanarak yazım hatalarını düzeltebilirsiniz. Olası yanlış yazılmış sözcüklerin altı çizilir (metnin diliyle ilişkilendirilen sözlüğü temel alarak). Farklı dillerde metin yazıyorsanız, metni seçin ve doğru dili atayın.

 1. Dinamik yazım denetimini etkinleştirmek için Düzenle > Yazım Denetimi > Dinamik Yazım Denetimi'ni seçin.

  Olası yanlış yazılmış sözcüklerin altı belgenizde çizilir.

 2. Altı çizili sözcüğü sağ tıklatıp (Windows) veya Control tuşuna basarak tıklatıp (Mac OS) aşağıdakilerden birini yapın:
  • Önerilen bir düzeltmeyi seçin. Sözcük yineleniyorsa veya büyük harfe dönüştürülmesi gerekiyorsa, Tekrarlanan Sözcüğü Sil [sözcük] veya Büyük Harf Yap [sözcük] seçeneğini belirleyin.

  • Kullanıcı Sözlüğüne Ekle [sözcük] seçeneğini belirleyin. Bu işlem, Sözlük iletişim kutusunu açmadan sözcüğü otomatik olarak geçerli sözlüğe ekler. Sözcük metinde değişmeden kalır.

  • Sözlük öğesini seçin. Böylece, Hedef sözlüğü seçebileceğiniz Sözlük iletişim kutusu açılır; tireleme kesmelerini değiştirip dili belirtin. Sözcüğü tüm dillere eklemek isterseniz Dil menüsünden Tüm Diller'i seçip Ekle'yi tıklatın. Sözcük seçilen sözlüğe eklenir ve metinde değişmeden kalır.

  • Bu sözcüğün tüm belgelerdeki yinelemelerini yoksaymak için Tümünü Yoksay'ı seçin. InCopy yeniden başlatıldığında, sözcük tekrar yanlış olarak işaretlenir.

Not:

Tümünü Yoksay'ı seçtiyseniz ve ardından bu sözcüğü artık yoksaymak istemediğinize karar verdiyseniz, Sözlük iletişim kutusundaki Sözlük Listesi menüsünden Yok Sayılan Sözcükler'i seçip listeden sözcüğü kaldırın.

Tireleme ve yazım denetimi sözlükleri

InCopy'de yazım denetimini doğrulamak ve sözcükleri tirelemek için bir çok dilin Yakınlık sözlükleri kullanılır. Sözlüğü özelleştirmek için sözcükler ekleyebilirsiniz. Metne farklı diller atayabilirsiniz. InCopy, yazım denetimi ve tireleme için uygun sözlüğü kullanır. Ek kullanıcı sözlükleri oluşturabilir ve düz metin dosyasına kaydedilmiş sözcük listelerini içe veya dışa aktarabilirsiniz.

Sözlükteki sözcükleri özelleştirdiğinizde, esas olarak eklenen sözcüklerin (sözlükte olmayan sözcükler) ve kaldırılan sözcüklerin (olası yanlış yazılmış sözcük olarak işaretlenmesini istediğiniz sözlükteki mevcut sözcükler) listesini oluşturursunuz. Sözlük iletişim kutusu, eklenen sözcükleri, kaldırılan sözcükleri ve yoksayılan sözcükleri (Tümünü Yoksay'ı tıklattığınız için geçerli oturumda yoksayılan sözcükler) görüntülemenize ve düzenlemenizi sağlar. Özellikle soyadlarda, cadde adlarında ve bir dile özel olmayan diğer öğelerde yararlı olabilecek, tüm dillere uygulanan sözcükleri ekleyebilirsiniz.

Not:

InDesign veya InCopy uygulamalarının önceki sürümünden dil sözlüklerini kullanmak istiyorsanız, kullanıcı sözlüğü dosyalarını (.udc) bulmak için sisteminizin Bul komutunu kullanın ve bunları Sözlük tercihlerinizin sözlükler listesine ekleyin.

Sözlük sözcüklerinin kaydedildiği yer

Varsayılan olarak tireleme ve özel yazım durumları, InCopy'nin yüklü olduğu bilgisayarda, belgenin dışında kullanıcı sözlük dosyalarında yer alır (sözlük dosya adlarının sonunda .clam veya .not uzantısı bulunur). Bununla birlikte, herhangi bir InCopy belgesindeki özel durumlar listelerini de kaydedebilirsiniz. Buna ek olarak, harici kullanıcı sözlüğünde, belgede veya her ikisinde de sözcük listelerini saklayabilirsiniz. Mevcut sözlüklerin konumu Sözlük tercihlerinde görüntülenir.

Belge içinde tirelemeyi ve yazım denetimi özel durumlarını kaydetme, belgeyi diğer bilgisayarlara taşıdığınızda metni tutarlı biçimde işlemenize olanak sağlar. Bu nedenle, Sözlük Tercihleri'nde kullanıcı sözlüğünüzü belgenizle birleştirebilirsiniz. Paket Klasörü Oluştur iletişim kutusundan özel durumların konumunu da kontrol edebilirsiniz. Aksi biçimde, özel durum listesini belge dışında saklama, birden fazla belgede aynı özel durum listesinin kullanılmasını kolaylaştırır.

Not:

Kullanıcı sözlüğü özel durumlar listesiyle birleştirilmişse, tüm kullanıcı sözlüğü, sözcükler kullanılmamış olsalar bile belgeye eklenir, bu da belgenin dosya boyutunu artırır.

Metne dil uygulama

Seçili metne dili uygulamak için Karakter panelindeki Dil menüsünü kullanabilirsiniz. Belgenin tamamı veya tüm yeni belgeler için varsayılan bir dil de belirleyebilirsiniz. InCopy'de seçimin bir parçası olan Asya metnindeki dil ayarlarının değiştirilmesini veya Asya dili olmayan bir dilin Dil menüsünden seçilmesini önleyen bir dil kilitleme özelliği de bulunur. (Bkz. Metne dil atama.)

Seçili metne dili uygulamak için Kontrol panelindeki veya Karakter panelindeki Dil menüsünü kullanabilirsiniz. Belgenin tamamı veya tüm yeni belgeler için varsayılan bir dil de belirleyebilirsiniz. (Bkz. Metne dil atama.)

Özel durumlar sözcük listeleri

Sözcüklerin dikkate alınmasını engelleyebilirsiniz. Örneğin, şirketinizin adı veya belirli bir belge için farklı bir şekilde yazmanız gereken, "bisiklet" gibi sık kullanılan bir sözcüğün alternatif yazımını kullanmanız gerekiyorsa, sözcüğü hariç tutulan sözcükler listesine ekleyin böylece yazım denetimi sırasında işaretlenirler. InCopy, yüklenen her dil için eklenen ve kaldırılan sözcüklerin ayrı bir kümesini oluşturabilir.

Kullanıcı sözlükleri oluşturma veya ekleme

Kullanıcı sözlüğü oluşturabilir veya önceki InDesign veya InCopy sürümünden, diğer kişilerin size gönderdiği dosyalardan veya çalışma grubunuzun kullanıcı sözlüğünün kaydedildiği sunucudan kullanıcı sözlükleri ekleyebilirsiniz. Eklediğiniz sözlük tüm InCopy belgelerinizde kullanılır.

 1. Düzenle> Tercihler > Sözlük (Windows) veya InCopy > Tercihler > Sözlük (Mac OS) seçeneklerini belirleyin.
 2. Dil menüsünden sözlüğü ilişkilendirmek istediğiniz dili seçin.
 3. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Yeni bir sözlük oluşturmak için Dil menüsünün altındaki Yeni Kullanıcı Sözlüğü simgesini  tıklatın. Kullanıcı sözlüğünün adını ve konumunu belirtin (.udc uzantısı içerir) ve ardından Kaydet'i tıklatın.

  • Mevcut sözlüğü eklemek için Kullanıcı Sözlüğü Ekle simgesini  tıklatın, .udc veya .not uzantısı içeren kullanıcı sözlüğü dosyasını seçin ve ardından Aç'ı tıklatın.

Not:

Sözlük dosyasını bulamazsanız, .udc dosyasını bulmak için (*.udc kullanmayı deneyin) sisteminizin Bul komutunu kullanabilirsiniz, konumu kaydedin ve ardından yeniden deneyin.

Sözlük, Dil menüsünün altındaki listeye eklenir. Yazım denetimi yapıldığında ya da Sözlük iletişim kutusunu kullanarak sözlüğe sözcük ekleyebilirsiniz.

Geçerli belge için varsayılan dil sözlüğünü ayarlama

Belgenin veya oluşturduğunuz tüm yeni belgelerin varsayılan dil sözlüğünü değiştirebilirsiniz. Mevcut belgedeki varsayılan sözlüğü değiştirme, daha önce oluşturulan metni veya mevcut metin çerçevesine yazdığınız metni etkilemez.

Not:

Belirli bir stil için belirli bir sözlük ayarlamak üzere Karakter Stili'ni veya Paragraf Stili'ni kullanın. Dil menüsü, Gelişmiş Karakter Formatları bölümünde görüntülenir.

 1. Belgeyi açın.
 2. Araç çubuğundan Seçim aracını seçin ve belgede herhangi bir öğenin seçili olmadığından emin olun.
 3. Yazım > Karakter'i seçin.
 4. Karakter panelindeki Dil menüsünden istenen dili belirleyin. Karakter panelinde dil seçeneğini göremiyorsanız, Seçenekleri Göster'i seçin ve ardından listeden dilinizi seçin.

Tüm yeni belgeler için varsayılan dil sözlüğünü ayarlama

 1. InCopy'yi başlatın ancak bir belge açmayın.
 2. Yazım > Karakter'i seçin.
 3. Karakter panelindeki Dil açılan menüsünden istenen dili belirleyin. Karakter panelinde dil seçeneğini göremiyorsanız, Seçenekleri Göster'i seçin ve ardından listeden dilinizi seçin.
 1. Düzenle> Tercihler > Sözlük (Windows) veya InCopy > Tercihler > Sözlük (Mac OS) seçeneklerini belirleyin.
 2. Dil menüsünden sözlüğün ait olduğu dili seçin.
 3. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Listeden kaldırmak için sözlüğü seçin ve Kullanıcı Sözlüğünü Kaldır simgesini . Dil başına en az bir sözlüğünüz olmalıdır.

  • Dil sözlüğünün yanında bir soru işareti varsa sözlüğü seçin, Kullanıcı Sözlüğünü Yeniden Bağla simgesini  tıklatın ve ardından kullanıcı sözlüğünü bulun ve açın.

  • Kullanıcı sözlüklerinin sırasını değiştirmek için sözlüğü sürükleyip bırakın. Listedeki sözlüklerin sırası, sözlüklerin işaretlendiği sıradır.

Sözlüğe sözcük ekleme

Yazım denetimi sırasında InDesign, Yazımı Denetle iletişim kutusunda bilinmeyen bir sözcüğü görüntülerse, Ekle menüsünden sözlüğü seçin ve ardından Ekle'yi tıklatın. Hedef sözlüğü ve dili belirtmeniz, sözcüklerin istisna sözcük listesine nasıl ekleneceğini saptamanız için de Sözlük iletişim kutusunu kullanabilirsiniz.

Tek başına öyküler (InDesign mizanpajına bağlanmamış öyküler) için sözcükleri dil sözlüklerine ekleyebilirsiniz. Sözlüklerinizi özelleştirme, kullandığınız benzersiz sözcüklerin tanınmasını ve doğru işlenmesini sağlar.

 1. Düzenle > Yazım > Kullanıcı Sözlüğü'nü seçin.
 2. Dil menüsünden bir dil seçin. Her dil en az bir sözlük içerir. Sözcüğü tüm dillere eklemek isterseniz Tüm Diller'i seçin.
 3. Hedef menüsünde, sözcüğü kaydetmek istediğiniz sözlüğü seçin. Hedef menüsü değişiklikleri harici kullanıcı sözlüğünde veya açık belgede kaydetmenize olanak sağlar.
 4. Sözlük Listesi menüsünden Eklenen Sözcükler'i seçin.
 5. Sözcük kutusunda, sözcük listesine eklenecek sözcüğü yazın veya düzenleyin.
 6. Sözcüğün varsayılan tirelemesini görmek için Tirele'yi tıklatın. Tildeler (~) olası tireleme noktalarını belirtir.
 7. Tireleme noktalarını istemiyorsanız, sözcüğün tercih ettiğiniz tirelemesini belirtmek için aşağıdaki yönergeleri uygulayın:
  • Olası en iyi tireleme noktalarını veya yalnızca kabul edilebilir tireleme noktasını belirtmek için sözcükte bir tilde (~) yazın.

  • İkinci seçeneği belirtmek için iki tilde (~~) yazın.

  • Zayıf ancak kabul edilebilir tireleme noktasını belirtmek için üç tilde (~~~) yazın.

  • Sözcüğün hiçbir zaman tirelenmemesini istiyorsanız, ilk harfinden önce tilde yazın.

  Not:

  Sözcüğe gerçek tilde eklemeniz gerekiyorsa tildeden önce ters eğik işareti (\~) yazın.

 8. Ekle'yi ve ardından Bitti'yi tıklatın. Sözcük, seçili olan Sözlük Listesi'ne eklenir.
Not:

Tireleme noktalarının belgelerinizdeki tireleme ayarlarıyla etkileşime girdiğini unutmayın. Sonuç olarak sözcük, beklediğiniz yerde bölünmeyebilir. Paragraf paneli menüsünde Tireleme'yi seçerek bu ayarları denetleyin. (Bkz. Metni tireleme.)

Sözlüklerdeki sözcükleri kaldırma veya düzenleme

 1. Düzenle > Yazım > Kullanıcı Sözlüğü'nü seçin.
 2. Dil menüsünden bir dil seçin.
 3. Hedef menüsünde, sözcüğü kaldırmak istediğiniz sözlüğü seçin. Hedef menüsü harici kullanıcı sözlüğünü veya açık belgeyi seçmenize olanak sağlar.
 4. Sözlük Listesi menüsünde aşağıdakilerden birini yapın:
  • Seçili Hedef sözcük listesine eklenenlerin listesini değiştirmek için Eklenen Sözcükler'i seçin.

  • Yanlış yazılmış olarak işaretlenen sözcüklerin listesini değiştirmek için Kaldırılan Sözcükler'i seçin.

  • Geçerli InCopy oturumunda yoksayılan sözcüklerin listesini değiştirmek için Yok Sayılan Sözcükler'i seçin. Bu liste, Tümünü Yoksay'ı seçtiğiniz tüm sözcükleri içerir.

 5. Sözcük listesinde sözcüğü düzenleyin veya bir sözcük seçin ve Kaldır'ı tıklatın.
 6. Bitti'yi tıklatın.

Sözcük listesini dışa aktarma

Sözcük listelerini bir metin dosyasına (.txt) dışa aktarabilir ve bu sözcük listesini InCopy'deki kullanıcı sözlüğüne içe aktarabilirsiniz. Metin dosyasındaki sözcükler boşluk, sekme veya satır başıyla ayrılmalıdır. Eklenen sözcükleri ve kaldırılan sözcükleri dışa aktarabilirsiniz ancak, yalnızca geçerli oturumda kullanılan yoksayılan sözcükleri dışa aktaramazsınız.

 1. Düzenle > Yazım > Kullanıcı Sözlüğü'nü seçin.
 2. Dil menüsünden dili ve dışa aktarmak istediğiniz sözcüklerin listesini içeren Hedef menüsünden sözlüğü seçin.
 3. Dışa Aktar'ı tıklatın, dosya adını ve konumunu belirtin ve ardından Kaydet'i tıklatın.

Sözcük listesi metin dosyasına kaydedilir. Bu sözcük listesini herhangi bir metin düzenleyicide düzenleyebilir ve ardından sözcük listesine dışa aktarabilirsiniz. Sözcük listesini, kendi kullanıcı sözlüklerine içe aktarabilecek diğer kişilere de gönderebilirsiniz.

Sözcük listesini içe aktarma

 1. Düzenle > Yazım > Kullanıcı Sözlüğü'nü seçin.
 2. Dil menüsünden dili ve Hedef menüsünden sözlüğü seçin.
 3. İçe Aktar'ı tıklatın, yazım denetimi özel durumlarının listesini içeren metin dosyasını bulun ve Aç'ı tıklatın.

Sözlük tercihlerini değiştirme

InCopy'nin tirelemeyi ve yazım denetimi sözlüklerini nasıl kullanacağını belirlemek için Sözlük tercihlerini kullanın. InCopy'deki bir çok dil yazım denetimini doğrulamak ve sözcükleri tirelemek için Yakınlık sözlüklerini kullanır. Farklı bir şirketten tireleme veya yazım denetimi bileşenlerini yüklediyseniz, yüklenen her dil için farklı bir sağlayıcı seçebilirsiniz.

Not:

Sözlük Tercihleri iletişim kutusu, yazım denetimi veya tireleme metni için kullanılan dil sözlüğünü belirlemenizi sağlamaz. Bu iletişim kutusu, Dil alanında belirtilen dil için InCopy'nin kullandığı tireleme ve yazım denetimi yardımcı programlarını belirlemek için kullanılır. Yalnızca varsayılan tireleme ve yazım denetimi yardımcı programlarını kullanıyorsanız, Sözlük Tercihleri iletişim kutusunda herhangi bir ayarı değiştirmenize gerek yoktur. Üçüncü taraf geliştiriciler tarafından sağlanan farklı bir yazım denetimi veya tireleme yardımcı programı yüklediyseniz, bu iletişim kutusunda Tireleme Sağlayıcısı ve Yazım Denetimi Sağlayıcısı menülerinde seçenek olarak görüntülenir. Bu, bazı diller için bir sağlayıcının tireleme veya yazım denetimi motorunu, diğer diller için farklı bir sağlayıcının tireleme veya yazım denetimi motorunu seçmenizi sağlar.

 1. Düzenle> Tercihler > Sözlük (Windows) veya InCopy > Tercihler > Sözlük (Mac OS) seçeneklerini belirleyin.
 2. Dil için, ayarları düzenlemek istediğiniz veya tireleme ya da yazım denetimi sağlayıcısını değiştirmek istediğiniz dili belirleyin.
 3. Kullanıcı sözlükleri oluşturun, ekleyin veya kaldırın. (Bkz. Kullanıcı sözlükleri oluşturma veya ekleme.)
 4. Adobe haricindeki bir şirketten tireleme bileşeni yüklediyseniz, Tireleme menüsünde bunu seçin.
 5. Adobe haricindeki bir şirketten yazım denetimi sözlük bileşeni yüklediyseniz, Yazım Denetimi menüsünde bunu seçin.
 6. Tireleme Özel Durumları menüsündeki Bunu Kullanarak Oluştur menüsünde aşağıdakilerden birini yapın:
  • Harici kullanıcı sözlüğünde kayıtlı tireleme özel durumları listesini kullanarak metni oluşturmak için Kullanıcı Sözlüğü'nü seçin.

  • Belgenin içinde kayıtlı tireleme özel durumları listesini kullanarak metni oluşturmak için Belge'yi seçin.

  • Her iki listeyi de kullanarak metni oluşturmak için Kullanıcı Sözlüğü ve Belgesi'ni seçin. Bu varsayılan ayardır.

 7. Harici kullanıcı sözlüğünde saklanan sözel durumlar listesini belge içinde saklanan özel durumlar listesine eklemek için Kullanıcı Sözlüğünü Belgeye Birleştir'i seçin.
  Not:

  Birçok farklı ortak veya müşteriyle çalışıyorsanız, Kullanıcı Sözlüğünü Belgeye Birleştir seçimini kaldırabilirsiniz. Örneğin, servis sağlayıcısıysanız, kullanıcı sözlüğünüzün her müşteri dosyasıyla birleştirilmesini istemeyebilirsiniz.

 8. Belirli ayarlar değiştirildiğinde tüm öyküleri yeniden oluşturmak için Değiştirildiğinde Tüm Öyküleri Yeniden Oluştur'u seçin. Bu seçeneği belirleme, Bunu Kullanarak Oluştur ayarlarını (bkz. adım 6) değiştirdiğinizde veya sözcükler eklemek veya kaldırmak için Sözlük komutunu kullandığınızda öyküleri yeniden oluşturur. Öyküleri yeniden oluşturma, belgedeki metin miktarına bağlı olarak biraz zaman alabilir.
 9. Tamam'ı tıklatın.

Çalışma grubunda sözlükleri kullanma

Çalışma grubunuzdaki her istasyonda aynı özelleştirilmiş kullanıcı sözlüklerinin yüklü ve eklenmiş olduğundan emin olun, böylece belge, kimin çalıştığına bakılmaksızın aynı yazım denetimi ve tireleme kurallarını kullanır. Herkesin bilgisayarını aynı sözlükleri eklediğinden emin olabilir veya bir kullanıcı sözlüğünü ağ sunucusu üzerinde paylaşabilirsiniz.

Kilit simgesi  sözlüğün kilitli olduğunu, kullanılabileceğini ancak düzenlenemeyeceğini belirtir. Kullanıcı sözlüğü sunucuda kaydedildiğinde, sözlüğü ilk yükleyen kullanıcı dosyayı kilitler; izleyen tüm kullanıcılar sözlüğün kilitli olduğunu görür. Dosya salt okunur yapıldığında, dosyalar işletim sistemi üzerinden de kilitlenebilir. Kullanıcı sözlüğünü ağ sunucusu üzerinde paylaşıyorsanız, dosyayı kilitleyebilirsiniz böylece, yalnızca yöneticinin sözcükler eklemesine olanak sağlayarak dosyayı tüm kullanıcılar için salt okunur yaparsınız.

Çalışma grubundaki tüm kullanıcıların, ortak ağ çalışma grubuna yüklenen özelleştirilmiş kullanıcı sözlüğünü kullandığından ve belgeyle sözlüğün kaydedilmediğinden emin olun. Ancak, belgeyi servis sağlayıcıya ulaştırmadan önce kullanıcı sözlüğünü belgeyle birleştirmek isteyebilirsiniz.

Ortak ağ iş istasyonunda özelleştirilmiş kullanıcı sözlüğünü paylaşmıyorsanız, kullanıcı sözlüğü dosyalarını bulun ve bunları bir iş istasyonundan diğerine kopyalayın. Kullanıcı sözlüklerinin konumu Sözlük tercihlerinde görüntülenir.

Not:

Paylaşılan iş istasyonu kullanıcı sözlüğünü güncelledikten sonra değişiklikler kullanıcı InCopy'yi yeniden başlatana veya Ctrl+Alt+/ (Windows) ya da Command+ Option+/ (Mac OS) tuşlarına basarak tüm metni yeniden oluşturana kadar bağımsız çalışma istasyonlarında görüntülenmez.

Duden sözlüğü

Duden, InCopy'ye yerel olarak entegre edilmiştir. Daha doğru Almanca tireleme ve yazım denetimi için Duden'i kullanabilirsiniz.

 1. InCopy'de Almanca dilinde çalışırken Duden sözlüğünü kullanmak için şuraya gidin:

  • Windows: Düzenle > Tercihler > Sözlük
  • macOS: InCopy > Tercihler > Sözlük
 2. Dil açılır listesinden aşağıdaki dillerden birini seçin:

  • Almanca: 1996 Reformu
  • Almanca: 2006 Reformu
  • Almanca: Avusturya 2006 Reformu
  • Almanca: İsviçre
  • Almanca: İsviçre 2006 Reformu
  Not:

  Yeni bir dil (Almanca: Avusturya 2006 Reformu) eklenmiştir.

 3. Varsayılan olarak seçili değilse Tireleme ve Yazım Denetimi açılır menüsünden Duden'i seçin.

Tireleme

Duden tireleme seçeneğini kullanmak için Tercihler > Sözlük alanına gidin ve Tireleme Seçeneklerini Göster'i seçin.

Duden tireleme seçeneklerine şuradan ulaşılabilir:

 • Yeni bir paragraf stili oluştururken tireleme ayarları.

 • Paragraf paneli menüsü > Tireleme.

Duden tireleme stilleri

Duden Almanca dili için dört farklı tireleme stili sunar:

Tümü:

Bu, teknik açıdan doğru ve yazım kurallarına uygun olan tüm tirelemelere izin verir. Örneğin, hem Ur-ins-tinkt hem de Ur-in-s-tinkt doğrudur. Bu, varsayılan ayardır.

Estetik olmayanlar dışında tümü:

Bu, sözcüğün anlamının bozulmasına yol açabilecek estetik olmayan tirelemeler dışında tüm tirelemelere izin verir. Örneğin, Ur-ins-tinkt şeklinde tirelemeye izin verilir ancak Ur-in-s-tinkt şeklinde tirelemeye izin verilmez.

Tercih edilen estetik:

Tanımlı estetik tirelemeye sahip kelimelerin yanı sıra herhangi bir estetik tireleme tanımlanmamış olan daha uzun kelimeler (minimum altı karakter) de tirelenir. Örneğin, Napoleon kelimesine tanımlı herhangi bir estetik tireleme olmamasına rağmen Na-po-leon olarak tirelenir.

Estetik:

Yalnızca estetik olarak tanımlanan tireleme uygulanır. Örneğin, Au-tobahn değil Auto-bahn olarak tirelenir.

Duden tireleme stilleri için daha fazla örnek

Tireleme stili

Örnek 1

Örnek 2

Örnek 3

Örnek 4

Örnek 5

Tümü

Ur-in-s-tinkt

Erd-beer-mar-me-la-de

Na-po-le-on

kri-tisch

be-in-hal-ten

Estetik olmayanlar dışında tümü

Ur-ins-tinkt

Erd-beer-mar-me-la-de

Na-po-leon

kri-tisch

be-inhal-ten

Tercih edilen estetik

Ur-instinkt

Erd-beer-marmelade

Na-po-leon

kri-tisch

be-inhalten

Estetik

Ur-instinkt

Erd-beer-marmelade

Napoleon

kritisch

be-inhalten

Yazım Denetimi

Alman dili, Delphin ile Delfin veya Graphik ile Grafik gibi çok sayıda kelime için çeşitli yazım değişkenlerine olanak tanır.

Dört yazım denetimi stili mevcuttur. Yalnızca tek geçerli yazım değişkeninin kabul edildiği tutarlı bir yazı elde etmek için (örneğin Delphin veya Delfin) Duden Klasik veya Basın Ajansları öğesini seçin. Ancak yalnızca geçersiz yazım hatalarını işaretlemek istiyorsanız Esnek öğesini seçin.

Duden varsayılan olarak seçilidir. Tercihler > Sözlük > Yazım öğesinden diğer seçenekleri seçebilirsiniz.

Duden yazım denetimi stilleri

Duden:

Yalnızca Duden tarafından önerilen doğru çeşitleme kabul edilir. Diğer çeşitlemeler hata olarak işaretlenir.

Klasik:

Delfin değil Delphin (f yerine ph) gibi yalnızca eski yazım çeşitlemelerini kabul et. Benzer şekilde Grafik değil Graphik kabul edilir.

Basın ajansları:

Duden ile aynıdır fakat birkaç basın ajansı ve yayın evi tarafından kabul edilen farklı bir kural kümesi ile işler.

Esnek:

Geçerli herhangi bir yazımı kabul et. Örneğin hem Graphik hem de Grafik doğru kabul edilir. Benzer şekilde hem Delphin hem de Delfin doğrudur.

Yazım denetimine yönelik daha fazla örnek

Yazım denetimi stili

Örnek 1

Örnek 2

Örnek 3

Örnek 4

Örnek 5

Duden

Geograf doğru, Geograph yanlış

Joghurt doğru, Jogurt yanlış

Fotosynthese doğru, Photosynthese yanlış

Motocross doğru, Moto-Cross yanlış

Fundraising doğru, Fund-Raising yanlış

Klasik

Geograph doğru, Geograf yanlış

Joghurt doğru, Jogurt yanlış

Photosynthese doğru, Fotosynthese yanlış

Moto-Cross doğru, Motocross yanlış

Fund-Raising doğru, Fundraising yanlış

Basın ajansları

Geograf doğru, Geograph yanlış

Joghurt doğru, Jogurt yanlış

Photosynthese doğru, Fotosynthese yanlış

Moto-Cross doğru, Motocross yanlış

Fundraising doğru, Fund-Raising yanlış

Esnek

her ikisi de doğru

her ikisi de doğru

her ikisi de doğru

her ikisi de doğru

her ikisi de doğru

Komut Dosyaları

Duden yazım satıcılarını komut yazmayı kullanarak ayarlamak için yazım denetimi stilleri için aşağıdaki Almanca isimleri kullanın:

 • Duden
 • Duden: Konservativ
 • Duden: Presse
 • Duden: Esnek

Seçili metne bir dil sözlüğü atama

Bağımsız bir öyküde (bir InDesign mizanpajına bağlı olmayan öyküler) InCopy'ye belirli bir dildeki sözcüklerin yazım denetimi ve tirelemesi için hangi dil sözlüğünü kullanacağını söyleyebilirsiniz. Belgenizin çeşitli bölümlerine tek bir karaktere kadar farklı dil sözlükleri atayabilirsiniz.

Different hyphenation breaks depending on the language dictionary

A. Glockenspiel in English B. Glockenspiel in Traditional German C. Glockenspiel in Reformed German 

 1. Sözlük atamak istediğiniz metni seçin.
 2. Karakter panelini açmak için Yazım > Karakter'i seçin.
 3. Karakter panelinin altında Dil menüsünden bir sözlük seçin. (Dil menüsü Karakter panelinde görünmezse, Karakter paneli menüsünden Özelleştir'i seçin, Dil'i seçin ve Tamam'ı tıklatın.)
Not:

InCopy öyküsü, gömülü bir tireleme listesi olan bir InDesign mizanpajına bağlıysa, yazım denetimini ve tirelemeyi gömülü liste yönetir.

 Adobe

Daha hızlı ve daha kolay yardım alın

Yeni kullanıcı mısınız?