Çerçeveler, ızgaralar, cetveller ve kılavuzlar

InCopy dosyalarındaki çerçeveler hakkında

Adobe InDesign'da olduğu gibi tüm InCopy metin ve grafikleri bir çerçevenin içinde görünür. Bağlı belgelerde bir yayının çerçeve yerleşimini ve tasarımını InDesign kontrol eder. InDesign belgesinin çerçeve yapısını InCopy Mizanpaj görünümünde görebilirsiniz.

Çerçeveleri değiştirme

Çerçevelerdeki herhangi bir değişikliği, çerçeveler satır içi grafikler için değilse kendiniz (veya ekibinizden biri) InDesign belgesinin içinde yapmalısınız. Satıriçi grafik çerçevelerini taşıyabilir, ölçekleyebilir, döndürebilir veya kırpabilirsiniz, ancak bunları diğer çerçevelerde yapamazsınız. Daha fazla bilgi için, iş akışı belgelerinize bakın.

Metin akıtma

Uzun bir öykü bir çerçeveden birbirine art arda bağlı başka çerçevelere gidebilir, yani akabilir. Akıtılan bir öykü, bir sayfanın belirli bir sütununda başlar ve yayının sayfalarındaki herhangi başka bir sütunda devam edebilir. InDesign kullanıcısı her zaman bir InCopy öyküsünün akış sırasını belirler.

Akışlı bir öyküye metin eklediğiniz, öykü, atanan çerçeveler dolana kadar sonraki her çerçeveden akar.

Akan metnin akışı: Özgün metin akan çerçevelerde (üstte); ilk çerçeveye metin ekledikten sonra, metin ikinci çerçeveye akıyor (altta)

Metin ayrılan çerçeve alanına sığmazsa öykünün gizli kalan kısmına taşan metin denir.

Ölçü birimlerini ve cetvelleri değiştirme

InCopy'de metni Gale ve Öykü görünümlerinde sığdırma işlemi için dikey bir derinlik cetveliyle Mizanpaj görünümünde mizanpaj ölçümleri için yatay ve dikey cetveller bulunur. Varsayılan olarak cetveller ölçmeye sayfa veya formanın sol üst köşesinden başlar. Sıfır noktasını taşıyarak bunu değiştirebilirsiniz.

Birkaç standart ölçü birimiyle çalışabilir, bu ayarları istediğiniz zaman değiştirebilir ve geçerli ölçü birimlerini bir değer girerken geçici olarak etkisiz kılabilirsiniz. Ölçü birimlerinin değiştirilmesi kılavuzları, ızgaraları ve nesneleri hareket ettirmez; bu nedenle cetveldeki çentik işaretleri değiştiğinde bunlar eski çentik işaretleriyle hizalanan nesnelerle aynı çizgide olmayabilir.

Yatay ve dikey cetveller için farklı ölçü birimleri ayarlayabilirsiniz. Örneğin pek çok gazete yatay mizanpajı pika, dikey metin öyküleri de inç cinsinden ölçer. Yatay cetvel için seçtiğiniz sistem sekmeleri, kenar boşluklarını, girintileri ve diğer ölçümleri yönetir. Karşılıklı her formanın kendi dikey cetveli olsa da tüm dikey cetveller Tercihler iletişim kutusunun Birimler ve Artımlar bölümünde belirttiğinizle aynı ayarları kullanır.

Cetvellerin varsayılan ölçü birimi pikadır (bir pika 12 puntoya eşittir). Cetvel birimlerini değiştirebilir ve büyük çentiklerin cetvelde nerede görüntüleneceğini kontrol edebilirsiniz. Örneğin, dikey cetvel birimlerini 12 punto olarak belirlerseniz, büyük cetvel her 12 puntoda bir artar (geçerli büyütmede bu görülebiliyorsa). Çentik işareti etiketleri özelleştirilmiş büyük çentik işaretlerinize katılır; bu nedenle cetvel aynı örnekte 3 okuduğunda 12 puntoluk artışların üçüncü örneği olan 36 puntoyu işaretler.

Cetveller

A. Etiketli çentik işaretleri B. Büyük çentik işaretleri C. Küçük çentik işaretleri 

İnç kullanan (sol) ve özel 12 punto artışlı dikey cetvel (sağ)

Not:

Dikey cetvelde özel cetvel artışlarının ayarlanması, cetvelin büyük çentik işaretlerinin satır taban çizgisi ızgarasıyla hizalanması için kullanışlıdır.

Ölçü birimlerini belirleme

Ekrandaki cetveller ve paneller ve iletişim kutularında kullanılmak üzere özel ölçü birimleri belirleyebilirsiniz. Ayrıca bu ayarları istediğiniz herhangi bir zaman değiştirebilir ve bir değer girerken geçerli ölçü birimini geçersiz kılabilirsiniz.

 1. Düzenle > Tercihler > Birimler ve Artımlar (Windows) veya InCopy > Preferences > Units & Increments (Mac OS) seçeneğini belirleyin.

 2. Yatay ve Dikey için cetvellerde, iletişim kutularında ve panellerde yatay ve dikey boyutlar için kullanmak istediğiniz ölçü sistemini seçin; Özel'i seçin ve cetvelin büyük çentik işaretleri göstermesini istediğiniz nokta sayısını yazın. Tamam'ı tıklatın.

Not:

Cetvel birimlerini, cetveli sağ tıklatıp (Windows) ya da Control-tıklatıp (Mac OS) ve açılan bağlam menüsünden birimleri seçerek de değiştirebilirsiniz.

Varsayılan ölçü birimlerini geçersiz kılma

Varsayılan dışında bir ölçü birimi belirtebilirsiniz.

 1. Panel veya iletişim kutusundaki varolan değeri vurgulayın ve aşağıdaki tabloda bulunan gösterim sistemini kullanarak yeni değer yazın:

  Belirtilecek:

  Değerin arkasına yazılacak harfler:

  Örnekler

  Sonuç

  Q

  q

  6q

  6 Q

  Ha

  h

  6h

  6 Ha

  İnç

  i

  inç

  inç

  "

  5,25i

  5,25 inç

  5,25inç

  5.25”

  5 1/4 inç

  Milimetre

  mm

  48 mm

  48 milimetre

  Santimetre

  cm

  12 cm

  12 santimetre

  Pika

  p

  3p

  3 pika

  Punto

  pt

  p (değerin önünde)

  6 pt

  p6

  6 punto

  Amerikan puntoları

  ap

  6ap

  6 Amerikan puntosu

  Pika ve punto

  p (değerin arasında)

  3p6

  3 pika, 6 punto

  piksel

  piksel

  5 piksel

  5 piksel

  Katratlar

  c

  5k

  5 katrat

  Agateler

  ag

  5 ag

  agate

Japon ölçüm birimleri

Q ve Ha, Japonca manuel veya otomatik fotoğraf düzenleyicide font boyutunu, sözcük ve satır aralığı uzunluğunu göstermek için kullanılan birimlerdir. Her birim değeri 0,25 mm'dir. Q, sadece font boyutunu ifade etmek için kullanılırken, Ha satır aralığı, nesne aralığı ve benzer öğelerin yön ve uzunluğunu ifade etmek için kullanılabilir.

Bilgisayarlarda font boyutunu belirtmek için punto (Amerikan puntosu olarak da bilinir) veya satır aralığı ya da boşluğu belirtmek için Adobe PostScript® puntolarını da kullanabilirsiniz. 1 Amerikan puntosunun değeri 0,35146 milimetredir. Değeri 1 inç olan 72,27 Amerikan puntosu ve 72 PostScript puntosu bulunur.

Sıfır noktasını değiştirme

Sıfır noktası yatay ve dikey cetvellerin sıfır değerlerinin kesiştiği konumdur. Varsayılan olarak sıfır noktası her formanın ilk sayfasının sol üst köşesidir. Sıfır noktasının varsayılan konumu formaya göre her zaman aynı olduğu anlamına gelse de çalışma alanına göre bu değişebilirmiş gibi görünüyor.

Kontrol paneli, Bilgi paneli ve Dönüştür panelindeki X ve Y konumu koordinatları sıfır noktasına göre görüntülenir. Uzaklığı ölçmek, ölçüme yeni bin referans noktası oluşturmak veya büyük sayfaları döşemek için sıfır noktasını taşıyabilirsiniz. Varsayılan olarak her formanın ilk sayfasında sol üst köşesinde sıfır noktası olsa da bunu ciltleme sırtına koyabilir veya formanın her sayfasına bir sıfır noktası belirtebilirsiniz.

Sıfır noktasını ayarlama

Sıfır noktasını taşıdığınızda tüm formalarda aynı noktaya taşınır. Örneğin, sıfır noktasını formanın ikinci sayfasının sol üst köşesine taşırsanız belgedeki tüm formaların ikinci sayfasının aynı konumunda görüntülenecektir.

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Sıfır noktasını taşımak için yatay ve dikey cetvellerin kesişim noktasından sıfır noktasının ayarlanmasını istediğiniz yere sürükleyin.
  Yeni sıfır noktası başlatma

  • Sıfır noktasını sıfırlamak için yatay ve dikey cetvellerin kesişimini  çift tıklatın.

  • Sıfır noktasını kilitlemek veya kilidini açmak için cetvellerin sıfır noktasını sağ tıklatın (Windows) veya Control tuşuyla birlikte tıklatın (Mac OS) ve içerik menüsünde Sıfır Noktasını Kilitle'yi seçin.

Varsayılan sıfır noktasını değiştirme

Tercihler iletişim kutusundaki Başlangıç ayarını kullanarak cetvelle ilgili sıfır noktasını ayarlamanın yanı sıra yatay cetvelin kapsamını da ayarlayabilirsiniz. Kapsam, cetvelin sayfa boyunca mı, tüm forma boyunca mı, yoksa birden çok sayfalı formalar için sırtın ortasından mı ölçeceğini saptar.

Cetvel başlangıcını her formanın cilt sırtına ayarlarsanız başlangıç sırtta kilitli hale gelir. Cetvel başlangıcını başka bir başlangıç seçeneği seçmediğiniz sürece, sürükleyerek cetvellerin kesişiminden sürükleyerek yeniden konumlandıramazsınız.

 1. Düzenle > Tercihler > Birimler ve Artımlar (Windows) veya InCopy > Preferences > Units & Increments (Mac OS) seçeneğini belirleyin.
 2. Cetvel Birimleri bölümü Başlangıç menüsünde aşağıdakilerden birini yapın:
  • Başlangıcı her formanın sol üst köşesinde ayarlamak için Forma'yı seçin. Yatay cetvel formayı boydan boya ölçer.

  • Başlangıcı her sayfanın sol üst köşesinde ayarlamak için Sayfa'yı seçin. Yatay cetvel formanın her sayfasında sıfırdan başlar.

  • Cetvel başlangıcını sırtın ortasına ayarlamak için Sırt'ı seçin. Yatay cetvel sırtın soluna doğru negatif sayılarla, sağına doğru da pozitif sayılarla ölçer.

Not:

Yatay cetveli sağ tıklattığınızda (Windows) veya Control-tıklattığınızda (Mac OS) görüntülenen içerik menüsünü kullanarak da yatay cetvelin başlangıç ayarlarını değiştirebilirsiniz.

Izgaraları kullanma

Mizanpaj görünümünde, nesnelerin konumunu ve hizalamasını göstermek için kullanılan ızgara ve kılavuzlar oluşan bir çatı görebilirsiniz (veya bunu gizleyebilirsiniz). Çoğu iş sisteminde InDesign ile çalışan bir tasarımcı yayının ızgaralarını ve kılavuzlarını ayarlar. InCopy kullanıcıları bu mizanpaj yardımcılarını bir InCopy öyküsü InDesign belgesine bağlandıktan sonra görebilir.

InCopy'de ızgaralar oluşturabilirsiniz. Ancak dosyalar bağlandığında InDesign ızgaraları InCopy ayarlarını geçersiz kıldığından bu özellik, doğrudan InCopy'den bastığınız bağımsız belgelerde daha yararlıdır.

Bu ızgaralar ve kılavuzlar basılı veya dışa aktarılmış çıktıda hiçbir zaman gözükmez. Sayfa başına bir cetvel ve ızgara kümesi vardır, ancak bir kılavuz bir yayılımdaki tüm sayfalarda veya tek bir sayfada var olabilir.

Not:

Izgaralar, cetveller ve kılavuzlar Gale ve Öykü görünümünde bulunmaz.

Satır taban çizgisi ızgarası ayarlama

Belgenin tamamına satır taban çizgisi ızgarası ayarlamak için Izgara Tercihleri'ni kullanın.

 1. Düzenle > Tercihler > Izgaralar (Windows) veya InCopy > Tercihler > Izgaralar (Mac OS) seçeneklerini belirleyin.

 2. Renk menüsünden renk seçerek satır taban çizgisi ızgarası rengini belirtin. Renk menüsünde Özel'i de seçebilirsiniz.

 3. Göreli Olarak için ızgaranın sayfa bayından mı, yoksa en üst kenar boşluğundan mı başlayacağını belirtin.

 4. Başlat için, Görece menüsünde belirlediğiniz seçeneğe göre sayfanın üstünden veya üst kenar boşluğundan ızgara uzaklığı için bir değer yazın. Bu ızgarayla dikey cetvelin hizalanmasında sorun yaşarsanız sıfır değeriyle başlamayı deneyin.

 5. Her Artım alanına ızgara çizgileri arasındaki boşluk için bir değer yazın. Çoğu durumda gövde metni satır aralığına eşit bir değer yazarsınız; böylece metindeki satırlar bu ızgarayla mükemmel hizalanır.

  Belge penceresinde satır taban çizgisi ızgarası

  A. İlk ızgara çizgisi B. Izgara çizgileri arasındaki artım 

 6. Görünüm Eşiği alanına, altında ızgaranın görüntülenmeyeceği büyütmeyi belirtmek için bir değer yazın. Düşük büyütmelerde ızgara çizgisi karmaşasını engellemek için görünüm eşiğini yükseltin.

  Görünüm eşiği altında (sol) ve görünüm eşiği üstünde (sağ) büyütmede satır taban çizgisi ızgarası

 7. Tamam'ı tıklatın.

Not:

Kılavuzlara Yapış komutu hem kılavuzlara yapışmayı, hem de satır taban çizgisi ızgarasına yapışmayı kontrol eder.

Belge ızgarası ayarlama

 1. Düzenle > Tercihler > Izgaralar (Windows) veya InCopy > Tercihler > Izgaralar (Mac OS) seçeneklerini belirleyin.

 2. Renk menüsünden renk seçerek belge ızgarası rengini belirtin. Renk menüsünde Özel'i de seçebilirsiniz.

 3. Yatay ızgara boşluğunu ayarlamak için, Belge Izgarası bölümündeki Yatay bölümünde Izgara Çizgisi Aralığı alanında bir değer belirtip her ızgara çizgisi Alt Bölümü için bir değer girin.

 4. Dikey ızgara boşluğunu ayarlamak için, Belge Izgarası bölümündeki Dikey bölümünde Izgara Çizgisi Aralığı alanında bir değer belirtip her ızgara çizgisi Alt Bölümü için bir değer girin.

 5. Aşağıdakilerden birini yapın ve Tamam'ı tıklatın:

  • Belge ve satır taban çizgisi ızgaralarını diğer tüm nesnelerin arkasına koymak için Izgaralar Arkada'nın seçili olduğundan emin olun.

  • Belge ve satır taban çizgisi ızgaralarını diğer tüm nesnelerin önüne koymak için Izgaralar Arkada seçimini kaldırın.

Not:

Izgaraları diğer tüm nesnelerin arkasına koymak için belge penceresinin boş bir alanını sağ tıklattığınızda (Windows) veya Control tuşu basılı olarak tıklattığınızda (Mac OS) görüntülenen Kılavuzlar Arkada'yı da seçebilirsiniz.

Izgaraları gösterme veya gizleme

 • Satır taban çizgisi ızgarasını göstermek veya gizlemek için Görünüm > Izgaralar ve Kılavuzlar > Satır Taban Çizgisi Izgarasını Göster/Gizle'yi seçin.

 • Belge ızgarasını göstermek veya gizlemek için Görünüm > Izgaralar ve Kılavuzlar > Belge Izgarasını Göster/Gizle'yi seçin.

 • Mizanpaj ızgarasını göstermek veya gizlemek için Görünüm > Izgaralar ve Kılavuzlar > Mizanpaj Izgarasını Göster/Gizle'yi seçin.

 • Çerçeve ızgarasını göstermek veya gizlemek için Görünüm > Izgaralar ve Kılavuzlar > Çerçeve Izgarasını Göster/Gizle'yi seçin.

Cetvel kılavuzlarını görme

Cetvel kılavuzları sayfada veya çalışma alanında serbestçe konumlandırılabilen ızgaralardan farklıdır. InDesign kullanıcıları iki tür cetvel kılavuzu oluşturabilir: yalnızca bunları oluşturduğunuz sayfada görünen sayfa kılavuzları veya çok sayfalı bir yayılımın tüm sayfalarına ve çalışma alanına yayılan forma kılavuzları. Cetvel kılavuzlarını InDesign belgesinde veya atama dosyasında varsa görebilirsiniz ancak bunları InCopy'de oluşturamazsınız.

Kılavuzlar

A. Forma kılavuzu B. Sayfa kılavuzu 

Cetvel kılavuzlarını gösterme veya gizleme

 1. Mizanpaj görünümünde olduğunuzdan emin olun; gerekirse düzenleme bölmesinin en üstündeki Mizanpaj görünümü sekmesini tıklatın.
 2. Görünüm > Izgaralar ve Kılavuzlar > Kılavuzları Göster/Gizle'yi seçin.

Cetvel kılavuzlarını nesnelerin arkasında gösterme

Varsayılan olarak cetvel kılavuzları diğer tüm kılavuzların ve nesnelerin önünde görüntülenir. Ancak bazı cetvel kılavuzları, dar kontur genişliği olan çizgiler gibi nesnelerin görüntülenmesini engelleyebilir.

Cetvel kılavuzlarını diğer tüm nesnelerin önünde veya arkasında görüntülemek için Kılavuzlar Arkada tercihini değiştirebilirsiniz. Ancak, Kılavuzlar Arkada ayarını dikkate almadan nesneler ve cetvel kılavuzları her zaman kenar boşlukları ve sütun kılavuzlarının önünde yer alır.

 1. Düzenle > Tercihler > Kılavuzlar ve Çalışma Alanı (Windows) veya InCopy > Tercihler > Kılavuzlar ve Çalışma Alanı'nı (Mac OS) seçin.
 2. Kılavuzlar Arkada'yı seçip Tamam'ı tıklatın.

Çalışma alanı ve kılavuzları özelleştirme

 1. Düzenle menüsünde (Windows) Tercihler > Kılavuzlar ve Çalışma Alanı veya InCopy menüsünde (Mac OS) Preferences > Guides & Pasteboard'u seçin.
 2. Kenar boşluğu ve sütun kılavuzları rengini değiştirmek için, menüden hazır bir renk seçin veya Özel'i seçip renk seçiciyi kullanarak bir renk belirleyin.
 3. Çalışma alanını daha büyük veya daha küçük yapmak için Dikey Kenardan Minimum Uzaklık için bir değer girin.
 4. Tamam'ı tıklatın.

Katmanları kullanma

Katmanlar birbiri üzerine yığılmış saydam tabakalar gibidir. Katmanda nesne yoksa altındaki nesneleri görebilirsiniz.

Yalnızca InDesign'da katman oluşturabilirsiniz. InCopy kullanıcıları katmanları, katmanlar üzerindeki nesneleri gösterebilir veya gizleyebilir ve katman ayarlarını değiştirebilir. InDesign kullanıcısı belgede birden çok katman oluşturduysa, katmanları InCopy'de gizleyebilirsiniz, böylece belgedeki belirli bölgeleri veya içerik türlerini içeriğin diğer bölgelerin veya türlerini etkilemeden düzeltebilirsiniz. Örneğin belgeniz çok sayıda büyük grafik olduğu için yavaş basılıyorsa, metin olmayan tüm katmanları gizleyebilir ve metin katmanını redaksiyon için çabucak yazdırabilirsiniz.

Ek katman notları:

 • Katmanlardaki nesneler her katmanın altında görüntülenir. Ana sayfa nesneleri yüksek katmandaysa asıl öğe nesneleri belge sayfası nesnelerinin önünde görüntülenebilir.

 • Katmanlar, asıllar da içinde olmak üzere tüm sayfaları içerir. Örneğin, belgenizin 1. sayfasını düzenlerken Katman 1'i gizlerseniz yeniden göstermeye karar vermenize kadar katman tüm sayfalarda gizli kalır.

Katmanlar panelinde katmanlar, en öndeki katman panelin en üstünde olmak üzere listelenir.

Katmanları gösterme veya gizleme

 1. Pencere > Katmanlar'ı seçin.
 2. Katmanlar panelinde aşağıdakilerden birini yapın:
  • Belirli bir katmanı gizlemek için katman adının solundaki göz simgesini tıklatın.

  • Belirli bir katmanı göstermek için katman adının solundaki boşluk simgesini tıklatın.

  • Katman nesnelerini görüntülemek için bir katmanın adının yanındaki üçgeni tıklatın. Tek tek nesneleri göstermek veya gizlemek için göz simgesini tıklatın.

  • Tüm katmanları aynı anda göstermek veya gizlemek için panel menüsünden Tüm Katmanları Göster/Gizle'yi seçin.

Not:

Yalnızca görünür katmanlar ve nesneler yazdırılır.

 Adobe

Daha hızlı ve daha kolay yardım alın

Yeni kullanıcı mısınız?