Öyküleri görüntüleme

Gale, Öykü ve Mizanpaj görünümüne genel bakış

InCopy bir öykünün üç görünümünü sunar: Gale, Öykü ve Mizanpaj. Bu terimler, geleneksel yayıncılıkta kullanılan terimlere karşılık gelir.

Gale görünümü

Metni, karşılık gelen Adobe InDesign® belgesinde belirlenen satır sonlarıyla görüntüler. Metin, atanmış mizanpaj alanına sığmazsa bir taşma göstergesiyle InCopy metninin alanı aştığı nokta işaretlenir. InCopy uygulamasını paragraf girintileri veya font boyutu gibi formatlama işleri için kullanabilirsiniz ancak bu formatlar Gale görünümünde görünmez.

Gale görünümü

Öykü görünümü

Metni kesintisiz bir akış olarak gösterir, metni belge penceresinde sarar. Öykü görünümü doğru satır bitişlerini göstermez, bu yüzden içeriğe yoğunlaşabilirsiniz. Ancak metin atanmış mizanpaj alanına sığmazsa, bir taşma göstergesi InCopy metninin alanı aştığı noktayı işaretler. Öykü görünümünde bilgi alanı yalnızca paragraf stillerini gösterir. Öykü görünümünde satır numaraları görünür değildir.

Öykü görünümü yeni bir InCopy öyküsü oluşturduğunuzda varsayılan olarak açılır.

Not:

Yeni belgelerin varsayılan görünümünü değiştirmek için tüm belgeleri kapatın ve Görünüm menüsünden varsayılan olarak kullanmak istediğiniz görünümü seçin.

Öykü görünümü

Mizanpaj görünümü

Metni bastırılacağı haliyle, tüm formatlamayla birlikte gösterir. InDesign mizanpajıyla eşitlemek için InCopy'yi kullandığınızda, metni InDesign belgesinde çerçeveler, sütunlar, grafikler vb. tüm diğer sayfa öğeleriyle birlikte bağlamında görebilirsiniz.

Mizanpaj görünümünde mizanpajın farklı yönlerini incelemek için yakınlaştırıp uzaklaşabilirsiniz.

Mizanpaj görünümü

Gale, Öykü veya Mizanpaj görünümü arasında geçiş yapma

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Görünüm menüsünden görünümü seçin.

  • Düzenleme alanının üst bölümünde Gale, Öykü veya Mizanpaj sekmesini tıklatın.

Gale görünümü hakkında

Gale görünümü, verimli metin işleme için bir ortam sunar; metin kolayca okunabilir ve açıklama notu eklenebilir. Ayrıca Gale görünümünü kullanarak kopya sığdırma ve diğer üretimle ilgili işleri gerçekleştirebilirsiniz.

InDesign belgesini InCopy'de açtığınızda Gale görünümünde çalışmak, geleneksel dizgicilikteki prova kalıplarıyla çalışmaya benzer. Görüntüleme alanı içinde metin, aynen son InDesign mizanpajında görüneceği şekilde sarılır ve mizanpajda kaç sütun olduğundan bağımsız olarak, tüm metin tek bir sütunda gösterilir. Sayfa sonları, çerçeve sonları ve sütun sonları ortasında “Sayfa sonu”, “Çerçeve sonu” veya “Sütun sonu” ifadeleri olan bir çizgiyle gösterilir.

Not:

Birden fazla son tek bir sınırla gösterildiğinde, örneğin bir sayfa sonu bir çerçeve sonuyla çakıştığında, en yüksek öncelikli son gösterilir. Sayfa sonları en yüksek önceliğe, sütun sonları en düşük önceliğe sahiptir.

Gale görünümünde; InCopy metninin kendisine InDesign'da atanmış mizanpaj alanını aştığı Kopya sığdırma sonu özelliği bulunur.

Gale görünümü varsayılan olarak metni 12 punto gösterir. Metni okumayı veya düzeltmeyi kolaylaştırmak için fontu, boyutu veya karakter aralığını değiştirebilirsiniz. Ayrıca arka planı ve font renklerini değiştirebilirsiniz.

Not:

Font ekran boyutu tek tek karakterler, sözcükler veya paragraflar yerine tüm öykülere uygulanır.

Çalışma alanının alt kısmındaki Gale ve Öykü Görünümü araç çubuğu, bir belgede çalışırken sık sık değiştirmek isteyebileceğiniz çeşitli ayarları kontrol eder. Bu ayarlardan bazıları:

 • Ekran font türü ve boyutu

 • Ekran satır aralığı (tek satır, %150 aralık, çift satır veya üç satır)

 • Satır numarası ve stil sütunlarını göster/gizleme

 • Gale ve Öykü Görünüm kontrollerini özelleştirme

Gale ve Öykü görünümlerini özelleştirme

Gale ve Öykü görünümlerini çeşitli şekillerde özelleştirebilirsiniz.

Gale görünümü ekran ayarlarını değiştirme

 1. Gale ve Öykü Görünümü araç çubuğundan bir seçenek belirleyin. (Araç çubuğu gizlenmişse Pencere > Gale ve Öykü Görünümü'nü seçin.) Araç çubuğu varsayılan olarak uygulama penceresinin en altında görünür.)
  Not:

  Font ekran boyutunu değiştirmekle metin formatlaması uygulamak arasındaki farkı anlamak önemlidir. Her ikisi de Gale görünümünde yapılabilir. Font ekran boyutunu değiştirdiğinizde metnin yayındaki görünümü değişmez, buna karşın metin formatlaması uyguladığınızda metnin görünümü Mizanpaj görünümünde ve yayınlanan belgede değişir.

Gale görünümü ekran tercihlerini belirleme

 1. Düzenle > Tercihler > Gale ve Öykü Görünümü (Windows) veya InCopy > Tercihler > Gale ve Öykü Görünümü (Mac OS) seçeneğini belirleyin.
 2. Metin Görüntü Seçenekleri bölümünde aşağıdakileri belirleyin:

  Metin Rengi

  Görüntüleme alanında metin rengini kontrol eder. Varsayılan metin rengi siyahtır.

  Arka Plan

  Görüntüleme alanının arka plan rengini kontrol eder. Varsayılan arka plan rengi beyazdır.

  Tema

  Hazır metin ve arka plan renkleri atar.

  Font Önizlemeyi Geçersiz Kıl

  Gale ve Öykü görünümünde doğru yazı tipini kullanarak bir tane daha font görüntülemenizi sağlar. InCopy, seçtiğiniz ekran fontunu geçersiz kılarak otomatik olarak Symbol, Zapf Dingbats, Webdings ve Wingdings® fontlarını doğru şekilde gösterir.

  Kenar Yumuşatmayı Etkinleştir

  Kenar pikselleri ve arka plan pikselleri arasında renk geçişini yumuşatarak tipografik ve bitmap görüntülerin pürüzlü kenarlarını düzleştirir. Yalnızca kenar pikselleri değiştiği için hiçbir ayrıntı kaybedilmez. Uygulanacak kenar yumuşatma düzeyini seçebilirsiniz. Varsayılan seçenek, metni yumuşatmak için gri tonlarını kullanır. LCD İçin En Elverişli seçeneği, gri tonları yerine renkleri kullanır ve açık renk arka planlar üzerinde siyah metinde en iyi sonuç elde edilir. Yumuşak seçeneği, gri tonlarını kullanır ancak daha açık, bulanık bir görüntü ortaya çıkarır.

  İmleç Seçenekleri

  İmlecin ekrandaki görünüşünü kontrol eder. Dört imleçten birini seçin. Yanıp Sönme'yi seçin veya seçimini kaldırın.

Not:

Gale ve Öykü Görünümü bölümünde belirlenen ayarlar hem Gale hem de Öykü görünümünde geçerlidir.

Bilgi sütununu gösterme veya gizleme

Bilgi sütunu, Gale ve Öykü görünümlerinde belge penceresinin sol kısmında görünür. Bu sütunda paragraf stilleri, satır numaraları ve dikey metin derinliğiyle ilgili salt okunur bilgiler bulunur; bu bölgeye yazamazsınız.

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Görünümü yalnızca geçerli belgede değiştirmek için Görünüm > Bilgi Sütununu Göster veya Görünüm > Bilgi Sütununu Gizle'yi seçin.

  • Uygulamadaki varsayılan görünümü değiştirmek için tüm belgeleri kapatın ve Görünüm > Bilgi Sütununu Göster veya Görünüm > Bilgi Sütununu Gizle'yi seçin.

Not:

Paragraf stilleri, yayınınızda tutarlılığı korumayı çok daha kolaylaştırır. Ekibinizin projeniz için şirket içi kurallarla ilgili benimsediği iş akışı belgelerine başvurun.

Öykü görünümü tercihlerini belirleme

Öykü görünümünün görünüşünü özelleştirmek için Tercihler iletişim kutusundaki Gale ve Öykü Görünümü bölümünü kullanın.

 1. Düzenle > Tercihler > Gale ve Öykü Görünümü (Windows) veya InCopy > Tercihler > Gale ve Öykü Görünümü (Mac OS) seçeneğini belirleyin.
 2. İstediğiniz seçenekleri belirleyin.
 3. Tamam'ı tıklatın.

Paragraf kesme işaretlerini gösterme veya gizleme

Gale ve Öykü görünümünde paragraf sonu işaretlerini gösterip gizleyebilirsiniz. Ok simgesi, yeni paragraf başlangıcını gösterir.

 1. Görünüm > Paragraf Kesme İşaretlerini Göster veya Görünüm > Paragraf Kesme İşaretlerini Gizle'yi seçin.

Dikey derinlik cetvelini kullanma

Metin yazarken bazen bir öykünün, satır sayısına ek olarak Mizanpaj görünümünde görüneceği haliyle fiziksel derinliğini de bilmek yararlıdır. Dikey derinlik cetveli, Gale ve Öykü görünümlerinin sol kenarı boyunca bir cetvel çizer. Cetveldeki her çentik, bir metin satırının alt kısmıyla hizalanır. Her beş çentikte bir metnin o noktaya kadar olan dikey derinliğini göstermek için bir değer gösterilir. Derinlik, belgenin ilgili kısmının mizanpaj kompozisyonu tamamlandığında dinamik olarak güncellenir.

Derinlik ölçümü, Birimler ve Artımlar tercihlerindeki dikey birim ayarını kullanır.

Not:

Kopya sığdırmaya yardımcı olması için taşan metnin derinliği de hesaplanıp gösterilir.

 1. Düzenleme bölgesinin üst kısmındaki Gale veya Öykü sekmesini tıklatın.
 2. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Derinlik cetvelini göstermek veya gizlemek için Görünüm > Derinlik Cetvelini Göster/Gizle'yi seçin.

  • Bilgi sütununu göstermek veya gizlemek için Görünüm > Bilgi Sütununu Göster/Gizle'yi seçin.

Mizanpaj görünümüne genel bakış

Mizanpaj görünümünde, metin ve diğer öğeleri tıpkı bir InDesign belgesinde formatlandıkları ve konumlandırıldıkları gibi görürsünüz. Öyküler, tıpkı InDesign'da olduğu gibi çerçeveler halinde yerleştirilir.

Bağlı bir öyküyle (açık bir InDesign belgesi veya atama dosyasındaki yönetilen bir öyküyle) çalışıyorsanız öykü mizanpajını InCopy'de değiştiremezsiniz. Yalnızca metin ve metin nitelikleri üzerinde çalışabilirsiniz.

Tek başına bir InCopy belgesinde (açık bir InDesign belgesinin veya atama dosyasının parçası olmayan ayrı bir InCopy belgesinde) metin ve metin nitelikleriyle çalışabilir ve Belge Ayarları komutunu kullanarak sayfa boyutunu değiştirebilirsiniz.

Mizanpaj görünümü, diğer görünümlerden daha fazla araç ve Görünüm menüsü komutu sunar. Formayı farklı büyütme oranlarında görmek için El aracını, Yakınlaştırma aracını ve Yakınlaştırma komutlarını kullanabilirsiniz. Ayrıca cetveller, belge ızgaraları ve satır taban çizgisi ızgaraları gibi çeşitli mizanpaj yardımcılarını kullanabilirsiniz.

Not:

Bu görüntüleme seçenekleri, formatlamayı etkilemez. Örneğin, sayfa görünümünü büyütmek için yakınlaştırdığınızda öykünün InDesign'da veya yazdırıldığında nasıl göründüğü değişmez.

Çerçeveler hakkında

Üzerinde çalışılan bir belgenin Mizanpaj görünümünde, sayfada bir veya birkaç kutu görürsünüz. Bu basılmayan kutularda metin ya da grafik olabilir veya hiçbir şey olmayabilir. Kutular, çerçeveleri (mizanpajda belirli öğeler için ayrılmış alanları) temsil eder. Her çerçeve, metin veya grafik içerecek şekilde tanımlanır. InDesign belgesindeki veya bir atama dosyasındaki yönetilmeyen öyküler, kolay tanınmaları için soluk gösterilir.

Metin çerçeveleri

Hangi öykünün nerede görüneceğini ve ne kadar sayfa alanı kaplayacağını kontrol edin. Bağlı öykülerde çerçeveler InDesign kullanıcısı tarafından tanımlanır. Öykü için birden çok çerçeve ayrıldıysa öykünün mizanpajda nasıl aktığını çerçeve yapılandırması belirler.

Grafik çerçeveleri

Kenarlık ve arka plan işlevi görebilir ve grafikleri kırpabilir veya maskeleyebilir. InCopy'de, bağlı belgelerle çalıştığınızda çerçevelerin içindeki grafiklerle çalışabilir ve InDesign mizanpajlarından grafik çerçevelerini görebilirsiniz. Ayrıca satır içi (metne gömülü) grafiklerin çerçeveleriyle çalışabilir ancak diğer grafik çerçeveleriyle çalışamazsınız. (Bkz. Satır içi grafik oluşturma.)

Boş çerçeveler

Yer tutuculardır. Boş metin çerçevelerini, boş grafik çerçevelerinden görünüşleriyle ayırt edebilirsiniz. Boş bir kutu, boş bir metin çerçevesini gösterir; üzerinde X olan bir kutu ise boş bir grafik çerçevesini gösterir. Boş bir metin çerçevesine yalnızca çerçeve InDesign'dan InCopy'ye dışa aktarılmış öyküyle ilişkiliyse metin ekleyebilirsiniz. Ayrıca InCopy'de boş bir grafik çerçevesine grafik aktarabilir veya yapıştırabilirsiniz.

Boş metin çerçevesi (sol) ve boş grafik çerçevesi (sağ)

Çerçeve kenarlarını gösterme veya gizleme

Çerçeve kenarlarını gizlemek, boş bir çerçevede X işaretini de gizler.

Çerçeve kenarları gösterilen (solda) ve gizlenen (sağda) metin ve grafik çerçeveleri

 1. Mizanpaj görünümünde, Görünüm > Ekler > Çerçeve Kenarlarını Göster veya Görünüm > Ekler > Çerçeve Kenarlarını Gizle'yi seçin.

Belgeleri görüntüleme

Belgeleri yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için Yakınlaştırma aracını veya Görünüm seçeneklerini kullanın.

Yakınlaştırma veya uzaklaştırma

Mizanpaj görünümünde, sayfanın görünümünü büyütebilir veya küçültebilirsiniz. Uygulama çubuğunda yakınlaştırma yüzdesi görüntülenir.

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Belirli bir bölgeyi büyütmek için Yakınlaştırma aracını  seçin ve büyütmek istediğiniz alanı tıklatın. Her tıklatma, görünümü tıklattığınız noktanın etrafında ortalayarak bir sonraki hazır ayar yüzdesine büyütür. En yüksek büyütme oranında, Yakınlaştırma aracının ortası boş görünür. Uzaklaştırma aracını etkinleştirmek için Alt (Windows) ya da Option (Mac OS) tuşunu basılı tutup küçültmek istediğiniz alanı tıklatarak metni uzaklaştırabilirsiniz. Her tıklatma, görüntüyü önceki hazır ayar yüzdesine küçültür.

  • Görüntüyü bir sonraki hazır ayar yüzdesine büyütmek için görüntülemek istediğiniz pencereyi etkinleştirin ve Görünüm > Yakınlaştır'ı seçin. Görünümü bir önceki hazır ayar yüzdesine küçültmek için Görünüm > Uzaklaştır'ı seçin.

  • Özel bir büyütme düzeyi ayarlamak için uygulama çubuğundaki Yakınlaştır kutusunda bir yakınlaştırma düzeyi seçin ya da yazın.

  • Yakınlaştırmak ya da uzaklaştırmak için, Alt (Windows) ya da Option (Mac OS) tuşunu basılı tutarken fare tekerleğini ya da algılayıcısını kullanın.

Güçlü yakınlaştırmayı kullanma

Güçlü yakınlaştırma, belge sayfalarınızda dolaşmanın hızlı bir yolunu sunar. Kavrayıcı eli kullanarak yakınlaştırıp uzaklaştırabilir ve tüm belgenizde kaydırabilirsiniz. Bu özellik özellikle uzun belgeler için kullanışlıdır.

Güçlü yakınlaştırmayı kullanmak için Mizanpaj görünümünde olmanız gerekir.

 1. El aracını tıklatın.

  Kavrayıcı eli etkinleştirmek için ara çubuğunu ya da metin modunda Alt/Option tuşunu basılı tutabilirsiniz.

 2. Kavrayıcı el etkin olarak fare düğmesini basılı tutun.

  Belge uzaklaştırılır; böylece formayı daha fazla görürsünüz. Kırmızı kutu, görünüm alanını belirtir.

 3. Fare düğmesi basılı olarak, belge sayfalarında kaydırmak için kırmızı çubuğu sürükleyin. Kırmızı kutunun boyutunu değiştirmek için ok tuşlarına basın ya da fare kaydırma tekerleğini kullanın.
 4. Belgenin yeni alanında büyütmek için fare düğmesini bırakın.

  Belge penceresi orijinal yakınlaştırma yüzdesine veya kırmızı kutunun boyutuna döner.

Sürükleyerek büyütme

 1. Yakınlaştırma aracını  seçin.
 2. Büyütmek istediğiniz bölgeyi seçmek için sürükleyin.
Not:

Başka bir aracı kullanırken Yakınlaştır aracını etkinleştirmek için Ctrl+boşluk çubuğuna (Windows) veya Command+boşluk çubuğuna (Mac OS) basın. Başka bir aracı kullanırken Uzaklaştır aracını etkinleştirmek için Ctrl+Alt+boşluk çubuğuna (Windows) veya Command+Option+boşluk çubuğuna (Mac OS) basın.

Seçili metni yakınlaştırma

Belgeyi %100'de gösterme

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Yakınlaştırma aracını çift tıklatın .

  • Görünüm > Gerçek Boyut'u seçin.

  • Uygulama çubuğundaki Yakınlaştır kutusunda %100 yakınlaştırma düzeyini seçin ya da yazın.

Sayfayı, formayı ya da çalışma alanını etkin pencereye sığdırma

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Görünüm > Sayfayı Pencereye Sığdır'ı seçin.

  • Görünüm > Formayı Pencereye Sığdır'ı seçin.

  • Görünüm > Çalışma Alanının Tamamı'nı seçin.

ConnectNow ile çalışma

Adobe® ConnectNow, gerçek zamanlı olarak diğer kullanıcılarla web aracılığıyla buluşabileceğiniz ve iş birliği yapabileceğiniz güvenli, kişisel bir çevrimiçi toplantı odası sağlar. ConnectNow ile bilgisayar ekranınızı paylaşabilir, açıklayıcı not ekleyebilir, mesaj gönderebilir ve bütünleştirilmiş ses kullanarak iletişim sağlayabilirsiniz. Ayrıca canlı video yayınlayabilir, dosya paylaşabilir, toplantı notları alabilir ve katılımcının bilgisayarını kontrol edebilirsiniz.

ConnectNow'a doğrudan uygulama arabiriminden erişebilirsiniz.

 1. Dosya > Ekranımı Paylaş'ı seçin.

 2. Adobe CS Live'daki Giriş Yap iletişim kutusunda, e-posta adresinizi ve şifrenizi girip Giriş Yap'ı tıklatın. Adobe ID'niz yoksa Adobe ID Oluştur düğmesini tıklatın.

 3. Ekranınızı paylaşmak için ConnectNow uygulama penceresinin ortasındaki Bilgisayar Ekranımı Paylaş düğmesini tıklatın.

ConnectNow'ı kullanma hakkındaki tüm talimatlar için bkz. Adobe ConnectNow Yardım.

ConnectNow uygulamasını kullanma hakkında video eğitimi için bkz. Ekranınızı paylaşmak için ConnectNow uygulamasını kullanma (7:12). (Bu gösterim Dreamweaver'dadır.)

 Adobe

Daha hızlı ve daha kolay yardım alın

Yeni kullanıcı mısınız?