Metin büyüterek sığdırma

Metin büyüterek sığdırma

InCopy birkaç metin istatistiği tutar ve bu verileri Büyüterek Sığdırma araç çubuğunda sunar. Siz öykünüzü yazarken Büyüterek Sığdırma Bilgisi araç çubuğu, Gale ve Mizanpaj görünümlerinde hem bağlı hem de bağımsız öyküler için satır, sözcük ve karakter numaralarını ve dikey derinliği iş alanının alt kısmında otomatik olarak gösterir.

Not:

Büyüterek Sığdırma Bilgileri araç çubuğunu yüzen bir panel yapabilirsiniz. (Bkz. Araç çubuklarını kullanma.)

Bağlı InCopy belgelerinde veya Derinlik ayarı olan bağımsız belgelerde Büyüterek Sığdırma İlerleme Bilgisi kutusu, bir öykünün ne kadar uzun veya kısa olduğunu tam olarak miktarıyla gösterir. Öykü kendisine atanan çerçeveleri doldurmazsa, büyüterek sığdırma kutusu maviye döner ve bir sayım değeri gösterir. Mavi çubuğun uzunluğu, çerçevenin halen yüzde kaçının metinle dolu olduğunu gösterir. Mavi çubuk ne kadar kısaysa boşluğu doldurmak için o kadar çok metne ihtiyacınız vardır.

Büyüterek Sığdırma Bilgisi araç çubuğu

Metin atanan çerçeve alanının dışına taşarsa bir büyüterek sığdırma çizgisi taşan metnin nerede başladığını gösterir ve Büyüterek Sığdırma İlerleme Bilgisi kutusu kırmızıya dönerek kopyayı çerçeveye sığdırmak için kesmeniz gereken metin miktarını gösterir. (Bkz. Taşan metin düzenleme.)

Not:

Kırmızı çubuk her zaman aynı uzunluktadır. Kalan yerin herhangi bir yüzdesini yansıtmaz.

Büyüterek Sığdırma Bilgisi araç çubuğu ayrıca geçerli öykünün başından ekleme noktasının bulunduğu yere kadar veya ekleme noktasından geçerli öykünün sonuna kadar satır, sözcük ve karakter sayılarını ve geçerli seçimdeki dikey derinliği gösterme seçenekleri de içerir. (Bkz: Büyüterek Sığdırma Bilgisi ayarlarını özelleştirme.)

Gizli karakterleri gösterdiğinizde (Yazım > Gizli Karakterleri Göster'i seçin), InCopy bir öykünün metin akışının sonunu göstermek için son karakterinin sonunda bir kare işareti (#) gösterir. (Bkz: Gizli karakterleri görme.)

Büyüterek Sığdırma Bilgisi ayarlarını özelleştirme

  • Büyüterek Sığdırma kontrolleri eklemek için Büyüterek Sığdırma Bilgisi araç çubuğunun sağ yanında üçgeni tıklatın, araç çubuğunda hangi araçların görünmesini istediğinizi seçin, sonra Tamam'ı tıklatın.
  • Dipnot metnini metin istatistiklerine dahil etmek için Büyüterek Sığdırma Bilgisi araç çubuğu menüsünden Metin İstatistiklerine Dipnotları Ekle'yi seçin.
  • Sözcük sayısını gerçek sözcükler yerine belirli sayıda karakteri temel alarak tanımlamak için Büyüterek Sığdırma Bilgisi araç çubuğu menüsünden Sözcük Sayımı Tanımla'yı seçin, Sayım Sıklığı'nı seçin, karakter sayısını belirtin ve Tamam'ı tıklatın.
  • Yazarken metin istatistiklerini güncelleştirmeyi durdurmak için Büyüterek Sığdırma Bilgisi araç çubuğu menüsünde Bilgileri Otomatik Olarak Güncelleştir'i kapatın.
  • Kanji, kana ve romanji karakterleri gibi ek istatistikleri görüntülemek için Büyüterek Sığdırma Bilgisi araç çubuğu menüsünden Ayrıntıları Göster'i seçin.

Taşan metni düzenleme

Öykü bir InDesign mizanpajına bağlıysa, öykü tasarımcının belirlediği çerçevelerle sınırlıdır. Bağımsız bir InCopy belgesi oluştururken bir Derinlik değeri belirttiyseniz, öykü bu derinlikle sınırlıdır. İzin verilen metin uzunluğundan daha fazlasını yazdığınız zaman metin taşar. Öykü eksik kaldığında metinle doldurulacak boşluk var demektir. Yazıp düzenlerken öykünüzün ne zaman InDesign mizanpajına mükemmel sığdığını anlayabilirsiniz. Taşan metni düzenleyebilirsiniz.

Gale veya Öykü görünümünde taşan metin öykünün geri kalanından bir büyüterek sığdırma kopma satırıyla ayrılır. Metin büyüterek sığdırma kopma satırının ister üstünde ister altında olsun, yazmak ve düzenlemek için aynı yordamları kullanırsınız.

Mizanpaj görünümünde taşan metin görünmez ancak Büyüterek Sığdırma İlerleme Bilgileri kutusu belgedeki taşan satır sayısını gösterir.

Mizanpaj görünümünde akan bir öykü yazıyor veya düzenliyorsanız, çerçevenin sonuna vardığınızda özel hiçbir şey yapmanız gerekmez. Ekleme noktası siz yazarken çerçeveden çerçeveye öykü akışını otomatik olarak izler.

Derinlik cetvelini göster ve gizle

  1. Gale veya Öykü görünümünde Görünüm > Derinlik Cetvelini Göster veya Derinlik Cetvelini Gizle.

Derinlik cetveli için kullanılan ölçü birimlerini değiştirmek için Birimler ve Artımlar Tercihleri'nde Dikey ayarı değiştirin.

 Adobe

Daha hızlı ve daha kolay yardım alın

Yeni kullanıcı mısınız?