Satır Aralığı

Satır aralığı hakkında

Bu konu, satır aralığının Latin kompozisyonda nasıl uygulandığını anlatır. CJK metinde satır aralığı hakkında bilgi için bkz. Asya dilindeki bir metinde satır aralığı hakkında.

Yazımın satırları arasındaki dikey boşluk satır aralığı olarak adlandırılır. Satır aralığı, bir metin satırının satır taban çizgisinden, üstündeki satırın satır taban çizgisine kadar ölçülür. Satır taban çizgisi harflerin çoğunun, diğer bir deyişle alt çıkıntısı olmayan harflerin oturduğu görünmez çizgidir.

Varsayılan otomatik satır aralığı seçeneği satır aralığını yazım boyutunun %120'si olarak ayarlar (örneğin 10 puntoluk yazım için 12 puntoluk satır aralığı). InCopy otomatik satır aralığı kullanımdayken satır aralığı değerini Karakter panelinin Satır Aralığı menüsünde parantez içinde görünürler.

Leading

A. Leading B. Text height C. Larger text size of one word increases leading for that one line. 

Asya dilindeki bir metinde satır aralığı hakkında

Satır aralığı için temel konum Paragraf paneli menüsündeki Satır Aralığı Temel Konumu ayarıyla ayarlanabilir. Metin satırı satır aralığı, varsayılan ayarda (Em Kutusu Üst/Sağ) kendi em kutusunun üstünden sonraki satırın em kutusunun üstüne kadar ölçülür. Satırı seçip Em Kutusu Üst/Sağ ayarını kullanarak satır aralığı değeri artırıldığında, satır aralığının mevcut satırdan sonraki satıra doğru ölçülme yönü nedeniyle seçilen satır ile sonraki satır arasındaki alan büyür. Diğer tüm Satır Aralığı Temel Konumu ayarları, satır aralığını mevcut satırdan önceki satıra doğru ölçer, dolayısıyla bu ayarlarla satır aralığı miktarını değiştirmek aki satırını mevcut satırın üzerine çıkarır.

Leading includes the height of the embox and the line aki spacing.

Karakter paneli veya Kontrol panelinde Satır Aralığı'ndan satır aralığını ayarlayın. Varsayılan ayar Otomatik'tir. Otomatik Satır Aralığı ayarlandığında, satır aralığı değeri Karakter panelindeki Satır Aralığı'nda parantez içinde görüntülenir. Bu otomatik değer, metin çerçeveleri ve çerçeve ızgaralarındaki metin için değişir. Otomatik Satır Aralığı değeri Paragraf panelindeki Yaslama menü öğesinden ayarlanabilir. InCopy'de metin çerçevelerindeki metin için otomatik satır aralığı değerinin varsayılan ayarı, ayarlanan font boyutunun %175'idir. Çerçeve ızgaralarındaki metin için ise %100'dür. Bu, ızgara hizalamasının ızgaradaki metin satırlarına yayılmasını sağlar.

Izgara hizalaması Yok olarak ayarlandığında, metin çerçevesindeki metin satır aralığını Karakter panelindeki Satır Aralığı değeriyle ayarlayın. Izgara hizalaması Yok'tan başka bir seçeneğe ayarlandığında, satır aralığı satır taban çizgisi ızgarası ayarlarına göre uygulanır.

Not:

Çerçeve ızgarasına yerleştirilmiş metni kopyalayıp metin çerçevesine yapıştırırken, metin çerçeve ızgarası nitelikleri korunarak yapıştırılır, dolayısıyla Otomatik Satır Aralığı %100'e ayarlanır. Satır aralığı sıkışık görünüyorsa otomatik ayarı kullanmak yerine Satır Aralığı için bir değer ayarlayın.

Çerçeve ızgaralarındaki metin için Satır Aralığı'nı ayarlarken satır aralığı değeri yerine Çerçeve Izgarası Ayarları iletişim kutusundaki Satır Boşluğu'nu kullanın. Çerçeve ızgarasındaki metin için satır aralığı değeri, Satır Boşluğu değeri ile ızgara boyutunun (font boyutu) toplamıdır. Bir başka deyişle, ızgara boyutu 13Q ve satır boşluğu 10H ise gerçek satır aralığı değeri "23H" olur.

Çerçeve ızgarasına yerleştirilen metin için varsayılan ızgara yaslaması ayarının Orta olduğunu unutmayın. Bu durumda, ızgaranın ortası ile sonraki ızgaranın ortası arasındaki değer satır aralığı değeri olur. Izgara yaslaması Yok olarak ayarlandığında, satır aralığı ızgarada belirtilen konumdan uygulanır. Izgara yaslaması Yok olarak ayarlandığında, satır aralığı Karakter panelindeki Satır Aralığı için ayarlanan değere göre uygulanır.

Çerçeve ızgarası içindeki satır aralığı karmaşıktır. Yerleştirilmiş metin için gerçek satır aralığı değeri Font Boyutu, Satır Aralığı değeri ve Paragraf panelindeki Gyoudori ayarlarına göre değişir. Aşağıdaki hususları aklınızda bulundurun:

 • Font boyutunu çerçeve ızgarası için değiştirmeden bırakıp yerleştirilmiş metnin font boyutunu veya satır aralığı değerini Karakter panelinde ızgara boyutundan küçük bir değere ayarlarsanız metin ızgaraya Izgara Yaslama ayarlarına göre hizalanır.

 • Çerçeve ızgarası için font boyutunu (ızgara boyutu) değiştirmeden bırakıp yerleştirilmiş metnin font boyutunu Karakter panelini kullanarak ızgara boyutu ve satır boşluğunun toplamından büyük yaparsanız gyoudori otomatik olarak belirlenir ve Gyoudori ayarı Otomatik olduğunda ızgarayı 0,5 satırlık artışlarla hizalayabilirsiniz (1,5, 2, 2,5, 3 vs.). Gyoudori Otomatik'ten başka bir seçeneğe ayarlanırsa metin ızgarayla bu ayara göre hizalanır ve font boyutu büyük olduğunda karakterler çakışır.

 • Çerçeve ızgarasının font boyutunu (ızgara boyutu) değiştirmeden bırakıp yerleştirilmiş metnin gyoudori'sini Karakter panelini kullanarak ızgara boyutu ve satır boşluğunun toplamından büyük yaparsanız satır aralığı Otomatik olarak ayarlandığında satır aralığı sonraki satıra uygulanır. Örneğin, çerçeve ızgarası boyutu 13Q ve satır boşluğu 10H ise satır aralığı 24H'ye ayarlandığında metin her diğer satırın üzerine yerleştirilir. 47H'ye ayarlandığında metin her üçüncü satırın üzerine yerleştirilir. Otomatik dışındaki satır aralığı ayarlarında, Satır Aralığı'nda ayarlanan değer yoksayılır.

Satır aralığını değiştirme

Satır aralığı varsayılan olarak bir karakter niteliğidir, diğer bir deyişle aynı paragrafın içinde birden fazla satır aralığı değeri uygulayabilirsiniz. Yazım satırındaki en büyük satır aralığı değeri o satırın satır aralığını belirler. Bununla birlikte, satır aralığının paragraftaki bir metin yerine paragrafın tümüne uygulanacağı bir tercihler seçeneği belirleyebilirsiniz. Bu ayar, varolan çerçevelerdeki satır aralığını etkilemez.

Seçili metnin satır aralığını değiştirme

 1. Değiştirmek istediğiniz metni seçin.
 2. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Karakter paneli ya da Kontrol panelinde Satır Aralığı menüsünden  istediğiniz satır aralığını seçin.

  • Karakter paneli ya da Kontrol panelinde Satır Aralığı menüsünden  istediğiniz satır aralığını seçin.

  • Mevcut satır aralığı değerini seçin ve yeni bir değer yazın.

  • Paragraf stili oluştururken Temel Karakter Formatları panelini kullanarak satır aralığını değiştirin.

InCopy aralığı değişikliğini yoksayıyorsa bunun nedeni Dikey Yaslama veya Satır Taban Çizgisi Izgarasına Hizala'nın seçilmiş olması olabilir. Nesne > Metin Çerçevesi Seçenekleri'ni seçin ve Paragraf paneli, Kontrol paneli veya paragraf stilinde, Dikey Yaslama'nın Üst olarak ayarlandığından ve Satır Taban Çizgisi Izgarasına Hizala'nın seçilmiş olduğundan emin olun.

Not:

Ayrıca metni satır taban çizgisi ızgarasına hizalayarak da dikey boşluğu ayarlayabilirsiniz. Satır taban çizgisi ızgarası ayarlandığında, satır taban çizgisi ızgarası ayarı satır aralığı değerine göre öncelik kazanır.

Varsayılan satır aralığı yüzdesini değiştirme

 1. Değiştirmek istediğiniz paragrafları seçin.
 2. Paragraf paneli menüsünden ya da Kontrol paneli menüsünden Yaslama'yı seçin.
 3. Paragraf paneli menüsünden Latin Yaslama'yı seçin.
 4. Otomatik Satır Aralığı için varsayılan yeni bir yüzde belirleyin. En küçük değer %0 ve en büyük değer %500'dür.
Not:

Kontrol paneli menüsündeki Satır Aralığı açılır menüsünde bulunan Otomatik seçeneği, Yaslama iletişim kutusundaki Otomatik Satır Aralığı değerini karakteri boyutunun yüzdesi (%) olarak ayarlar. Varsayılan değer metin çerçeveleri için %175, çerçeve ızgaraları için %100'dür.

Satır aralığını paragrafın tümüne uygulama

 1. Düzenle > Tercihler > Yazım (Windows) veya InCopy > Tercihler > Yazım (Mac OS) seçeneğini belirleyin.
 2. Tüm Paragraflara Satır Aralığı Uygula'yı seçin ve sonra Tamam'ı tıklatın.
Not:

Metne satır aralığı uygulamak için karakter stili kullandığınızda, Tüm Paragraflara Satır Aralığı Uygula seçeneği işaretli olsun ya da olmasın satır aralığı tüm paragrafı değil yalnızca o stilin uygulandığı metni etkiler.

Satır yüksekliğini karakter oranına göre ayarlama

Çerçeve ızgarasındaki metin yönü ters çevrildiğinde (yatay metin dikey, dikey metin yatay yapıldığında), satır yüksekliği varsayılan olarak ızgara boyutundan bağımsız olarak değiştirilir. Örneğin, yatay türde 13Q çerçeve ızgarasına yerleştirilen 13Q karakterler için karakterin dikey oranı %200'e ayarlandığında, satır yüksekliği ızgara boyutundan bağımsız olarak iki katına çıkarak 26Q olur. Bu işlev kapatılırsa satır yüksekliği karakter yüksekliği ile aynı olur ve yalnızca karakter oranı değiştirilir.

 1. Karakter oranına göre satır yüksekliğini değiştirmek istediğiniz metni seçin.
 2. Karakter paneli menüsü veya Kontrol paneli menüsünden Karakter Ölçeklendirme ile Satır Yüksekliğini Ayarla'yı seçin.

  Satır yüksekliği ayarlanır. Bir karakter niteliği olan bu özellik her karakter için ayarlanır ancak satır yüksekliği, karakter kümesini içeren tüm satıra uygulanır.

Bu özelliği devre dışı bırakmak için özelliğin etkinleştirildiği metni seçin, Karakter paneli menüsü veya Kontrol paneli menüsünden Karakter Ölçeklendirme ile Satır Yüksekliğini Ayarla'yı tekrar seçin ve özelliği kapatın.

Satır aralığı temel konumunu uygulama

Izgara hizalamasını Yok'a ayarlarsanız satır aralığı varsayılan olarak mevcut satırın em kutusunun üst veya sağ tarafından sonraki satırın em kutusunun üst veya sağ tarafına uygulanır. Satır aralığı değeri artırıldığında, yeni değer seçili satırların hepsine uygulanır.

 1. Metni seçin ve Paragraf paneli menüsü veya Kontrol paneli menüsünde Izgara Hizalaması'nı Yok olarak ayarlayın.
 2. Karakter panelinde Satır Aralığı'nı belirleyin. Otomatik'ten başka bir değer belirleyin ve Statik Değerli Satır Aralığı'nı ayarlayın.
 3. Paragraf paneli menüsü veya Kontrol paneli menüsünde Satır Aralığı Temel Konumu'ndan uygun satır aralığı temelini seçin.

Font boyutundan bağımsız olarak satır aralığını eşit ayarlamak için Em Kutusu Merkezi'ni kullanarak satırı satırın ortasından ayarlayabilirsiniz.

Not:

Çerçeve ızgaralarında, farklı font boyutlarına sahip satırlar için çerçeve ızgarası aralığını hizalamak istediğinizde ızgara hizalamasını Merkez olarak ayarlayın ve Paragraf panelinde Gyoudori için Otomatik dışında bir ayar seçin.

Satır Aralığı Taban Konumu seçenekleri

Paragraf paneli menüsü veya Kontrol paneli menüsünde Satır Aralığı Taban Konumu'ndan satır aralığı tabanı için aşağıdaki seçenekleri belirleyin.

Em Kutusu Üst/Sağ

Satır aralığı yatay tür için em kutusunun üst tarafını, dikey tür için em kutusunun sağ tarafını temel alır. Satır aralığı mevcut satırın üst veya sağ tarafından sonraki satırın üst veya sağ tarafına doğru ölçülür. Bu ayarlar varsayılan ayarlardır.

Em Kutusu Merkezi

Satır aralığı mevcut satırın ortasından önceki satırın ortasını temel alır. Aynı paragraf içinde farklı font boyutları mevcutsa her satırın em kutusu kenarları arasındaki aralık farklı olur. Em Kutusu Merkezi seçildiğinde, farklı font boyutlarına sahip metinler için sabit satır aralığı ayarlayarak çevredeki satırlar için satır aralığı boşluğunu hizalayabilirsiniz, çünkü satır aralığı mevcut em kutusunun ortasına göre oluşur.

Latin Satır Taban Çizgisi

Satır aralığı Latin Satır Taban Çizgisi'ni temel alarak oluşur. Satır aralığı mevcut satırın satır taban çizgisinden önceki satırın satır taban çizgisine doğru ölçülür. Bu satır aralığı yöntemi Latin oluşturucuda kullanılanla aynıdır. Bu Latin Satır Taban Çizgisi her font için farklıdır. Fontlar farklıysa karakter konumu aynı font boyutu içinde bile değişebilir.

Em Kutusu Alt/Sol

Satır aralığı yatay tür için em kutusunun alt tarafından, dikey tür için em kutusunun sol tarafından oluşur. Satır aralığı mevcut satırın sol veya alt tarafından önceki satırın sol veya alt tarafına doğru ölçülür.

Not:

Aynı öğe hem Paragraf paneli menüsü hem de Kontrol paneli menüsünde, Izgara Hizalaması altında mevcuttur. Bu öğeler satır aralığının değil, ızgara hizalamasının temelidir. Bunları karıştırmayın.

Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın