Tablo ve hücre stilleri

Tablo ve hücre stilleri hakkında

Metni biçimlendirmek için metin stillerini kullandığınız gibi tabloları biçimlendirmek için tablo ve hücre stillerini kullanabilirsiniz. Tablo stili, tek adımda metne uygulanabilen, tablo kenarlıkları, satır ve sütun konturları gibi tablo biçimlendirme niteliklerinin koleksiyonudur. Hücre stili, hücre iç metinleri, paragraf stilleri ve konturlar ile dolgular gibi biçimlendirmeleri içerir. Stili düzenlediğinizde, stilin uygulandığı tüm tablolar veya hücreler otomatik olarak güncelleştirilir.

Not:

Metin stilleri ve tablo stilleri arasında önemli tek fark vardır. Tüm karakter stilleri nitelikleri paragraf stilinin parçası olurken, hücre stili nitelikleri tablo stilinin parçası değildir. Örneğin, iç hücrelerin kenarlık rengini değiştirmek için tablo stili kullanamazsınız. Bunun yerine, bir hücre stili oluşturup bunu tablo stiline ekleyin.

[Temel Tablo] ve [Yok] stilleri

Varsayılan olarak her yeni belge, oluşturduğunuz tablolara uygulanabilecek [Temel Tablo] stili ve hücrelere uygulanan hücre stillerini kaldırmak için kullanılabilecek [Yok] stili içerir. [Temel Tablo] stilini düzenleyebilirsiniz ancak [Temel Tablo] veya [Yok] stillerini yeniden adlandıramaz veya silemezsiniz.

Tablo stillerinde hücre stillerini kullanma

Tablo stili oluşturduğunuzda, tablonun farklı bölgelerine uygulanacak hücre stillerini belirleyebilirsiniz: üstbilgi ve altbilgi satırları, sol ve sağ sütunlar ile gövde satırları. Örneğin, üstbilgi satırı için paragraf stiline uygulanan hücre stili atayabilirsiniz ve sol ve sağ sütunlar için gölgeli arka planlara uygulanan farklı hücre stilleri atayabilirsiniz.

Tablo stilinde bölgelere uygulanan hücre stilleri

A. Paragraf stili içeren hücre stiliyle biçimlendirilen üstbilgi satırı B. Sol sütun C. Gövde hücreleri D. Sağ sütun 

Hücre stili nitelikleri

Hücre stillerinin, seçili hücrenin tüm biçimlendirme niteliklerini içermesi gerekmez. Hücre stili oluşturduğunuzda, dahil edilecek nitelikleri belirleyebilirsiniz. Bu yöntemle hücre stili uygulama yalnızca hücre dolgu rengi gibi istenilen nitelikleri değiştirir ve diğer hücre niteliklerini yok sayar.

Stillerdeki önceliği biçimlendirme

Tablo hücresine uygulanan biçimlendirmede çakışma olursa aşağıdaki öncelik sırası kullanılacak biçimlendirmeyi belirler:

Hücre stili önceliği

1. Üst Bilgi/Alt Bilgi 2. Sol sütun/Sağ sütun 3. Gövde satırları. Örneğin, bir hücre hem üstbilgide hem de sol sütunda görüntüleniyorsa, üstbilgi hücresi stilindeki biçimlendirme kullanılır.

Tablo stili önceliği

1. Hücre geçersiz kılmaları 2. Hücre stili 3. Tablo stilinden uygulanan hücre stilleri 4. Tablo geçersiz kılmaları 5. Tablo stilleri. Örneğin, Hücre Seçenekleri iletişim kutusunu kullanarak bir dolgu ve hücre stilini kullanarak başka bir dolgu uyguladıysanız, Hücre Seçenekleri iletişim kutusundan gelen dolgu kullanılır.

Tablo stillerini kullanma ile ilgili video eğitimi için bkz. www.adobe.com/go/vid0084.

Tablo/Hücre Stilleri paneline genel bakış

Tablo stilleri oluşturmak ve adlandırmak için ve stilleri varolan veya oluşturduğunuz ya da içe aktardığınız stillere uygulamak için Tablo Stilleri panelini (Pencere > Stiller > Tablo Stilleri) kullanın. Hücre stilleri oluşturmak ve adlandırmak için ve stilleri tablo hücrelerine uygulamak için Hücre Stilleri panelini (Pencere > Stiller > Hücre Stilleri) kullanın. Stiller bir belgeyle kaydedilir ve bu belgeyi her açtığınızda panelde görüntülenir. Tablo ve hücre stillerini daha kolay yönetmek için gruplara kaydedebilirsiniz.

Ekleme noktasını bir hücre veya tabloya yerleştirdiğinizde, uygulanan stil panellerden birinde vurgulanır. Tablo stili genelinde uygulanan hücre stilinin adı, Hücre Stilleri alanının sol alt köşesinde görüntülenir. Birden fazla stil içeren bir hücre dizisi seçtiyseniz, herhangi bir stil vurgulanmaz ve Hücre Stilleri panelinde "(Karışık") görüntülenir.

Tablo Stilleri veya Hücre Stilleri panelini açma

 1. Pencere > Stiller'i seçin, Tablo Stilleri veya Hücre Stilleri'ni belirleyin.

Stillerin panelde listelenme biçimini değiştirme

 • Stillerin daraltılmış sürümünü görüntülemek için Küçük Panel Satırları'nı seçin.
 • Stili farklı bir konuma sürükleyin. Stilleri oluşturduğunuz gruplara da sürükleyebilirsiniz.
 • Stilleri alfabetik düzende listelemek için panel menüsünden Ada Göre Sırala'yı seçin.

Tablo ve hücre stilleri tanımlama

Tek başına öyküde çalışıyorsanız, InCopy uygulamasında tablo ve hücre stilleri tanımlayabilir, değiştirebilir ve uygulayabilirsiniz. İstediğiniz stiller başka bir InCopy belgesinde mevcutsa, bu stilleri geçerli belgenize içe aktarabilirsiniz. InDesign belgesinden tablo veya hücre stillerini içe aktaramazsınız.

Tablo stillerini kullanma ile ilgili video eğitimi için bkz. www.adobe.com/go/vid0084.

 1. Yeni stilin mevcut tablo veya hücre biçimlendirmesini temel almasını istiyorsanız, ekleme noktasını hücreye yerleştirin.
 2. İstiyorsanız, hücre stili için paragraf stili tanımlayın.
 3. Tablo Stili panelini açmak için Pencere > Stiller > Tablo Stilleri'ni veya Hücre Stilleri panelini açmak için Pencere > Stiller > Hücre Stilleri'ni seçin.
 4. Tablo Stilleri paneli menüsünden Yeni Tablo Stilini seçin veya Hücre Stilleri paneli menüsünden Yeni Hücre Stili'ni belirleyin.
 5. Stil Adı alanına bir ad girin.
 6. Temel Alınan alanında geçerli stilin temel alacağı stili seçin.
 7. Stil kısayolu tanımlamak için Kısayol metin kutusuna ekleme noktasını yerleştirin ve Num Lock özelliğinin açık olduğundan emin olun. Ardından herhangi bir Shift, Alt veya Ctrl (Windows) veya Shift, Option ve Command (Mac OS) tuş bileşimini basılı tutun, ardından sayısal tuş takımında bir rakama basın. Stil kısayollarını tanımlarken harfleri veya sayısal tuş takımı haricindeki rakamları kullanamazsınız.
 8. Biçimlendirme özelliklerini belirlemek için soldaki bir kategoriyi tıklatın ve istediğiniz özellikleri belirleyin. Örneğin, hücre stiline paragraf stili atamak için Genel kategorisini tıklatın ve ardından Paragraf Stili menüsünden bir paragraf stili seçin.

  Hücre stilleri için belirlenmiş ayarı olmayan seçenekler stilde yok sayılır. Ayarın stilin bir bölümü olmasını istemiyorsanız, ayarın menüsünden (Yoksay) seçeneğini belirleyin, alanın içeriğini silin veya Windows'ta küçük bir kutu veya Mac OS'ta kısa çizgi (-) görüntülenene kadar onay kutusunu tıklatın.

 9. Yeni stilin oluşturduğunuz stil grubunda görüntülenmesini istiyorsanız, stili, stil grubu klasörüne sürükleyin.

Diğer belgelerden tablo stillerini yükleme (içe aktarma)

Başka bir InDesign belgesinden tablo ve hücre stillerini etkin belgeye içe aktarabilirsiniz. içe aktarma sırasında yüklenecek stilleri ve yüklenen stil, geçerli belgedeki stille aynı ada sahipse ne yapılacağını belirleyebilirsiniz. InCopy belgesinden de stilleri içe aktarabilirsiniz.

InDesign veya InCopy belgesinden tablo ve hücre stillerini, InDesign'a bağlanmış tek başına InCopy belgesine veya InCopy içeriğine içe aktarabilirsiniz. Yüklenecek stilleri ve yüklenen stil, geçerli belgedeki stille aynı ada sahipse ne yapılacağını belirleyebilirsiniz.

Not:

Stilleri bağlantılı içeriğe içe aktarırsanız içerik güncelleştirilğinde yeni stiller InDesign belgesine eklenir ve ad çakışması olan stiller, aynı ada sahip InDesign stili tarafından geçersiz kılınır.

 1. Hücre Stilleri veya Tablo Stilleri paneli menüsünden Hücre Stillerini Yükle, Tablo Stillerini Yükle veya Tablo ve Hücre Stillerini Yükle'yi seçin.
 2. İçe aktarmak istediğiniz stilleri içeren InDesign belgesini çift tıklatın.
 3. Stilleri Yükle iletişim kutusunda, içe aktarmak istediğiniz stillerin yanında onay işaretinin olduğundan emin olun. Mevcut stillerden biri içe aktarılan stillerle ada sahipse, Mevcut Stille Çakışma altındaki aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin ve ardından Tamam'ı tıklatın:

  Gelen Stilin Tanımını Kullan

  Mevcut stili, yüklenen stille geçersiz kılar ve eski stili kullanan geçerli belgedeki tüm hücrelere yeni nitelikleri uygular. Gelen ve mevcut stillerin tanımları Stilleri Yükle iletişim kutusunun altında görüntülenir, böylece bunları karşılaştırabilirsiniz.

  Otomatik Yeniden Adlandır

  Yüklenen stili yeniden adlandırır. Örneğin, her iki belgede "Tablo Stili " adında bir stil varsa, yüklenen stil geçerli belgede "Tablo Stili 1 kopyası" olarak yeniden adlandırılır.

Tablo ve hücre stilleri uygulama

Paragraf ve karakter stillerinden farklı olarak tablo ve hücre stilleri özellikleri paylaşmaz bu nedenle tablo stili uygulama hücre biçimlendirmesini; hücre stili uygulamak tablo biçimlendirmesini geçersiz kılmaz. Varsayılan olarak hücre stili uygulama, önceki hücre stiline uygulanan biçimlendirmeyi kaldırır ancak yerel hücre biçimlendirmesini kaldırmaz. Benzer olarak tablo stili uygulama, önceki tablo stiline uygulanan biçimlendirmeleri kaldırır ancak Tablo Seçenekleri iletişim kutusu kullanılarak yapılan geçersiz kılmaları kaldırmaz.

Seçili hücre veya tablonun, uygulanan stilin bir bölümü olmayan ek biçimlendirmesi varsa, Stiller panelinde geçerli hücre veya tablo stilinin yanında artı işareti (+) görüntülenir. Bu ek biçimlendirmeye geçersiz kılma denir.

 1. Tabloya ekleme noktasını yerleştirin veya stilin uygulanmasını istediğiniz hücreleri seçin.
 2. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Tablo Stilleri veya Hücre Stilleri panelinde (Pencere > Stiller > Tablo Stilleri veya Hücre Stilleri) tablo veya hücre stilini tıklatın. Stil, stil grubundaysa, stili bulmak üzere stil grubunu genişletin.

  • Stil için tanımladığınız klavye kısayoluna basın. (Num Lock özelliğinin açık olduğundan emin olun.)

Tablo veya hücre stilini diğerinde temel alma

Temel, diğer bir deyişle ana stil oluşturarak benzer tablo veya hücre stilleri arasında kolayca bağlantılar oluşturabilirsiniz. Ana stili düzenlediğinizde, alt stiller de görüntülenen değiştirilen özellik de değişecektir. Varsayılan olarak tablo stilleri [Tablo Stili Yok] seçeneğini ve hücre stilleri [Yok] seçeneğini temel alır.

 1. Yeni stil oluşturun.
 2. Yeni Tablo Stili veya Yeni Hücre Stili iletişim kutusunda Temel Alınan menüsünde ana stili seçin. Yeni stil, alt stil olur.
 3. Yeni stili, ana stilden ayırmak için biçimlendirmeyi belirleyin.

Tablo ve hücre stillerini düzenleme

Stilleri kullanmanın bir avantajı, stilin tanımını değiştirdiğinizde, bu stille biçimlendirilen tüm tablo veya hücrelerin yeni stille eşleşmek üzere değişmesidir.

Not:

InDesign belgesine bağlantısı olan InCopy içeriğindeki stilleri düzenliyorsanız bağlı içerik güncelleştirildiğinde değişiklikler geçersiz kılınır.

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Stilin seçili tablo veya hücreye uygulanmasını istemiyorsanız Stiller panelinde stili sağ tıklatın (Windows) veya Control tuşunu basılı tutarak tıklatın (Mac OS) ve [stil adı] Düzenle seçeneğini belirleyin.

  • Stiller panelinde stili çift tıklatın veya stili seçin ve Stiller paneli menüsünde Stil Seçenekleri'ni belirleyin. Bu yöntemin, hücre stilini seçili herhangi bir tablodaki herhangi bir seçili hücre veya tablo stiline uyguladığını unutmayın. Seçili tablo yoksa, tablo stilini çift tıklatma oluşturduğunuz tablolar için stili varsayılan stil olarak ayarlar.

 2. İletişim kutusunda ayarları yapın ve Tamam'ı tıklatın.

Tablo ve hücre stillerini silme

Stili sildiğinizde, yerini alması için farklı bir stil belirleyebilir veya biçimlendirmenin korunup korunmayacağını seçebilirsiniz.

 1. Stiller panelinde stili seçin.
 2. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Panel menüsünden Stili Sil'i seçin.

  • Panelin altındaki Sil simgesini  tıklatın veya stili Sil simgesine sürükleyin.

  • Stili sağ tıklatıp (Windows) veya Control tuşuna basarak tıklatıp (Mac OS) Stili Sil'i seçin. Bu yöntem özellikle seçili tablo veya hücreye stili uygulamadan silmek için kullanışlıdır.

 3. Değiştirmek üzere stili seçin.

  Tablo stilini değiştirmek için [Tablo Stili Yok] seçeneğini veya hücre stilini değiştirmek için [Yok] seçeneğini belirlerseniz, stilin uygulanacağı tablonun veya hücrenin biçimlendirmesini korumak için Formatı Koru'yu seçin. Tablo veya hücre biçimlendirmesini korur ancak bir stille artık ilişkili olmaz.

 4. Tamam'ı tıklatın.

Geçerli biçimlendirmeyi temel alan tablo veya hücre stillerini yeniden tanımlama

Stili uyguladıktan sonra ayarlarından herhangi birini geçersiz kılabilirsiniz. Değişikliklerden memnun olduğunuza karar verirseniz, yeni biçimlendirmeyi korumak için stili yeniden tanımlayabilirsiniz.

Not:

InDesign belgesine bağlantısı olan InCopy içeriğindeki stilleri yeniden tanımlıyorsanız bağlı içerik güncelleştirildiğinde değişiklikler geçersiz kılınır.

 1. Yeniden tanımlamak istediğiniz stille biçimlendirilen tablo veya hücreye ekleme noktasını yerleştirin.
 2. Tablo veya hücrede gereken değişiklikleri yapın.
 3. Stiller paneli menüsünden Stili Yeniden Tanımla'yı seçin.
Not:

Hücre stilleri için yalnızca hücre stilinin bölümü olan özelliklerdeki değişiklikler Stili Yeniden Tanımla komutunu etkinleştirecektir. Örneğin, hücre stili kırmızı dolgu içeriyorsa ve mavi dolgu kullanmak üzere hücreyi geçersiz kılarsanız, stili bu hücreyi temel alarak yeniden tanımlayabilirsiniz. Ancak, hücre stilinde yok sayılan bir özelliği değiştirirseniz, stili bu özellikle yeniden tanımlayabilirsiniz.

Tablo ve hücre stillerini geçersiz kılma

Tablo veya hücre stilini uyguladıktan sonra ayarlarından herhangi birini geçersiz kılabilirsiniz. Tablo stilini geçersiz kılmak için Tablo Seçenekleri iletişim kutusunda seçenekleri değiştirebilirsiniz. Hücreyi geçersiz kılmak için Hücre Seçenekleri iletişim kutusunda seçenekleri değiştirebilir veya dolgu ya da konturu değiştirmek üzere diğer panelleri kullanabilirsiniz. Geçersiz kılma içeren bir tablo veya hücre seçerseniz, Stiller panelinde stilin yanında bir artı işareti (+) görüntülenir.

Stil uyguladığınızda tablo ve hücre geçersiz kılmalarını temizleyebilirsiniz. Stilin uygulandığı tablo veya hücreden de geçersiz kılmaları temizleyebilirsiniz.

Not:

Stilin yanında artı işareti (+) varsa, geçersiz kılma niteliklerinin açıklamasını görmek için stilin üzerine ilerleyin.

Tablo stili uygularken geçersiz kılmaları koruma veya kaldırma

 • Tablo stili uygulamak ve hücre stillerini korumak, bununla birlikte geçersiz kılmaları kaldırmak için Tablo Stilleri panelinde stilin adını tıklatırken Alt (Windows) veya Option (Mac OS) tuşunu basılı tutun.
 • Tablo stili uygulamak ve hem hücre stillerini hem de geçersiz kılmaları kaldırmak için Tablo Stilleri panelinde stilin adını tıklatırken Alt+Shift (Windows) veya Option+Shift (Mac OS) tuşunu basılı tutun.
Not:

Tablo Stilleri panelinde stili sağ tıklatıp (Windows) veya Control tuşuna basarak tıklatıp (Mac OS), ardından stil uygulamak ve hücre stillerini temizlemek için Uygula [tablo stili], Hücre Stillerini Temizle'yi seçin.

Hücre stili uygularken geçersiz kılmaları kaldırma

 1. Hücre stili uygulamak ve geçersiz kılmaları kaldırmak için, Hücre Stilleri panelinde stilin adını tıklatırken Alt (Windows) veya Option (Mac OS) tuşunu basılı tutun.
  Not:

  Yalnızca hücre stilinin bölümü olan nitelikler geçersiz kılma olarak kabul edilir. Örneğin, hücre stili kırmızı dolgu içeriyorsa ve diğer niteliklerin tümü yok sayıldıysa, farklı bir hücre seçeneğine değiştirme geçersiz kılma olarak kabul edilmez.

Hücre stiliyle tanımlanmayan nitelikleri temizleme

 1. Hücre Stilleri paneli menüsünden Stil Tarafından Tanımlanmayan Nitelikleri Temizle'yi seçin.

Tablo veya hücre geçersiz kılmalarını temizleme

 1. Geçersiz kılmaları içeren tablo veya hücreleri seçin.
 2. Stiller panelinde, Seçimdeki Geçersiz Kılmaları Temizle simgesini  tıklatın veya Stiller paneli menüsünden Geçersiz Kılmaları Temizle'yi seçin.

Tablo veya hücre stillerine olan bağı kesme

Tablolarla veya hücrelerle olan bağı ve bunlara uygulanan stilin bağını kestiğinizde, tablolar veya hücreler geçerli biçimlendirmelerini korur. Ancak, bu stildeki gelecekteki değişiklikler bunları etkilemez.

 1. Stillerin uygulandığı hücreleri seçin.
 2. Stiller paneli menüsünden Stille Olan Bağı Kaldır'ı seçin.
Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın