Tablo konturları ve dolguları

Tablo konturları ve dolguları hakkında

Tablolarınıza konturları ve dolguları çok çeşitli yöntemlerle ekleyebilirsiniz. Tablo kenarlığının konturunu değiştirmek ve sütun ile satırlara farklı konturlarla dolgular eklemek için Tablo Seçenekleri iletişim kutusunu kullanın. Bağımsız hücrelerin veya üstbilgi/altbilgi hücrelerinin konturlarıyla dolgularını değiştirmek için Hücre Seçenekleri iletişim kutusunu veya Renk Örnekleri, Kontur ve Renk panellerini kullanın.

Tablo Seçenekleri iletişim kutusunu kullanarak seçtiğiniz biçimlendirme varsayılan olarak daha önce tablo hücrelerine uygulanan ilgili biçimlendirmeyi geçersiz kılar. Bununla birlikte, Tablo Seçenekleri iletişim kutusunda Yerel Formatı Koru seçeneğini belirlerseniz, bağımsız hücrelere uygulanan konturlarla dolgular geçersiz kılınmaz.

Tablolar veya hücreler için aynı biçimlendirmeyi yineleyerek kullanıyorsanız, tablo stilleri veya hücre stilleri oluşturun ve uygulayın.

Tablo kenarlığını değiştirme

Tablo kenarlıklarını Tablo Ayarları iletişim kutusunu ya da Kontur panelini kullanarak değiştirebilirsiniz.

 1. Ekleme noktası bir hücredeyken Tablo > Tablo Seçenekleri > Tablo Ayarları'nı seçin.
 2. Tablo Kenarlığı altında, istediğiniz kalınlık, tür, renk, renk tonu ve aralık ayarlarını belirleyin. (Bkz. Tablo konturu ve dolgu seçenekleri.)
 3. Kontur Çizim Sırası altında, aşağıdaki seçeneklerde çizim sırasını belirleyin:

  En İyi Birleşimler

  Seçiliyse, satır konturları, farklı renk geçişlerinin konturlarının olduğu noktalarda önde görüntülenir. Ayrıca, çift çizgi geçişi gibi kontur olduğunda, konturlar birleştirilir ve geçiş noktaları bağlanır.

  Satır Konturları Öne

  Seçiliyse satır konturları önde görüntülenir.

  Sütun Konturları Öne

  Seçiliyse sütun konturları önde görüntülenir.

  InDesign 2.0 Uyumluluğu

  Seçiliyse, satır konturları önde görüntülenir. Ayrıca, çift çizgi geçişi gibi kontur olduğunda, konturlar birleştirilir ve geçiş noktaları yalnızca kontur geçişleri T biçiminde olduğunda bağlanır.

 4. Bağımsız hücrelerin kontur biçimlendirmesinin geçersiz kılınmasını istemiyorsanız, Yerel Formatlamayı Seç'i belirleyin.
 5. Tamam'ı tıklatın.
Not:

Tablodan kontur ve dolguyu kaldırmak için Görünüm > Ekler > Çerçeve Kenarlarını Göster'i seçerek tablonun hücre kenarlıklarını görüntüleyin.

Hücrelere kontur ve dolgu ekleme

Hücre Seçenekleri iletişim kutusunu, Kontur panelini veya Renk Örnekleri panelini kullanarak hücrelere kontur ve dolgu ekleyebilirsiniz.

Hücre Seçenekleri'ni kullanarak kontur ve dolgu ekleme

Önizleme temsilinde çizgileri seçerek veya seçimi kaldırarak kontur veya dolguyla biçimlendirilecek hücre çizgilerini belirleyebilirsiniz. Tablodaki tüm satır veya sütunların görünümünü değiştirmek istiyorsanız, ikinci desenin 0 olarak ayarlanacağı farklı bir kontur veya dolgu deseni kullanın.

 1. Yazım Aracı'nı kullanarak ekleme noktasını yerleştirin veya kontur ya da dolgu eklemek istediğiniz hücre veya hücreleri seçin. Üstbilgi/altbilgi satırlarına kontur veya dolgu eklemek için tablonun başlangıcında üstbilgi/altbilgi hücrelerini seçin.
 2. Tablo > Hücre Seçenekleri > Konturlar Ve Dolgular'ı seçin.
 3. Temsil önizleme alanında, kontur değişikliklerinden etkilenecek çizgileri belirleyin. Örneğin, dış çizgilere kalın kontur eklemek ancak seçili hücrelerin içindeki satırlara uygulamamak için seçimi kaldırmak üzere iç çizgiyi tıklatın. (Mavi çizgileri seçin; gri çizgilerin seçimini kaldırın.)
  Temsil önizleme alanında etkilenmesini istediğiniz çizgileri seçin.

  Not:

  Temsil önizleme alanında tüm dış seçim dikdörtgenini seçmek için herhangi bir dış çizgiyi çift tıklatın. İç çizgileri seçmek için herhangi bir iç çizgiyi çift tıklatın. Tüm satırları seçmek veya seçimi kaldırmak için temsilde herhangi bir yeri üç kez tıklatın.

 4. Hücre Konturu için, istediğiniz kalınlık, tür, renk, renk tonu ve aralık ayarlarını belirleyin. (Bkz. Tablo konturu ve dolgu seçenekleri.)
 5. Hücre Dolgusu için, istediğiniz rengi ve renk tonunu belirleyin.
 6. İstenirse, Kontur Üst Baskı'nı veya Dolgu Üst Baskı'nı seçin ve Tamam'ı tıklatın.

Kontur panelini kullanarak hücrelere kontur ekleme

Kontur paneli InDesign uygulamasında bulunur, InCopy uygulamasında bulunmaz.

 1. Etkilemek istediğiniz hücreyi veya hücreleri seçin. Üstbilgi veya altbilgi hücrelerine kontur uygulamak için üstbilgi veya altbilgi satırını seçin.
 2. Kontur panelini görüntülemek için Pencere > Kontur'u seçin.
 3. Temsil önizleme alanında, kontur değişikliklerinden etkilenecek çizgileri belirleyin.
 4. Araçlar panelinde Nesne düğmesinin seçili olduğundan emin olun. (Metin düğmesi seçiliyse kontur değişiklikleri metni etkiler, hücreleri etkilemez.)
 5. Kalınlık değeri ve kontur türü belirtin.

Hücrelere dolgu ekleme Renk Örnekleri panelini kullanma

 1. Etkilemek istediğiniz hücreyi veya hücreleri seçin. Üstbilgi veya altbilgi hücrelerine dolgu uygulamak için üstbilgi veya altbilgi satırını seçin.
 2. Renk Örnekleri panelini görüntülemek için Pencere > Renk > Renk Örnekleri'ni seçin.
 3. Nesne düğmesinin seçili olduğundan emin olun. (Metin düğmesi seçiliyse renk değişiklikleri metni etkiler, hücreleri etkilemez.)
 4. Renk örneği seçin.

Hücrelere degrade ekleme Degrade panelini kullanma

 1. Etkilemek istediğiniz hücreleri seçin. Üstbilgi veya altbilgi hücrelerine degrade uygulamak için üstbilgi veya altbilgi satırını seçin.
 2. Degrade panelini görüntülemek için Pencere > Renk > Degrade'yi seçin.
 3. Seçili hücrelere degrade uygulamak için Degrade Rampası'nda tıklatın. Degrade ayarlarını gerektiği gibi belirleyin.

Hücreye çapraz çizgiler ekleme

 1. Yazım Aracı'nı kullanarak ekleme noktasını yerleştirin veya çapraz çizgiler eklemek istediğiniz hücre veya hücreleri seçin.
 2. Tablo > Hücre Seçenekleri > Çapraz Çizgiler'i seçin.
 3. Eklemek istediğiniz çapraz çizgi türünün düğmesini tıklatın.
 4. Çizgi Konturu için, istediğiniz kalınlık, tür, renk ve aralık ayarlarını belirleyin; Renk Tonu ve Üst Baskı seçeneklerini belirtin.
 5. Çiz menüsünden, çapraz çizgiyi hücre içeriğinin önüne yerleştirmek için Çapraz Öne'yi seçin; çapraz çizgiyi hücre içeriğinin arkasına yerleştirmek için İçerik Öne'yi seçin ve ardından Tamam'ı tıklatın.

Tablo konturu ve dolgu seçenekleri

Tablo veya hücreler için konturlar ve dolgular seçerken aşağıdaki seçenekleri kullanın:

Kalınlık

Tablo veya hücre kenarı için çizgi kalınlığını belirtir.

Tür

İnce - Kalın gibi çizgi stilini belirtir.

Renk

Tablo veya hücre kenarının rengini belirtir. Listelenen seçenekler Renk Örnekleri panelinde bulunan seçeneklerdir.

Renk Tonu

Kontur veya dolguya uygulanacak belirli rengin mürekkep yüzdesini belirtir.

Aralık Rengi

Kısa çizgiler, noktalar veya çizgiler arasındaki alanlara renk uygular. Tür için Düz seçildiyse, bu seçenek kullanılamaz.

Aralık Renk Tonu

Kısa çizgiler, noktalar veya çizgiler arasındaki alanlara renk tonu uygular. Tür için Düz seçildiyse, bu seçenek kullanılamaz.

Üst Baskı

Seçili olduğunda, Renk açılan listesinde belirlenen mürekkebin, alttaki renklerin mürekkeplerini altına gizlemek yerine bu mürekkeplere uygulanmasına neden olur.

Tablodaki alternatif konturlar ve dolgular

Okunurluğu artırmak veya tablosunun görünümünü geliştirmek için alternatif kontular ve dolgular kullanabilirsiniz. Tablo satırlarında sütunlara alternatif konturlar ve dolgular ekleme, üstbilgi ve altbilgi satırlarını etkilemez. Bununla birlikte, sütunlara alternatif konturlar ve dolgular ekleme, üstbilgi ve altbilgi satırlarını etkiler.

Alternatif kontur ve dolgu ayarları, Tablo Seçenekleri iletişim kutusunda Yerel Formatı Koru seçeneğini belirlemediyseniz, hücre kontur biçimlendirmesini geçersiz kılar.

Not:

Tablodaki tüm hücre gövdelerine yalnızca alternatif desenler değil, dolgu veya kontur uygulamak için bu tür alternatif olmayan desenler oluşturmak üzere yine de alternatif dolgu ve kontur ayarlarını kullanabilirsiniz. Bu tür bir efekt oluşturmak için ikinci desende Sonraki için 0 değerini belirtin.

Tablodaki önceki (sol) ve sonraki (sağ) alternatif dolgular

Tabloya alternatif konturlar ekleme

 1. Ekleme noktası bir hücredeyken Tablo > Tablo Seçenekleri > Değişen Satır Konturları veya Değişen Sütun Konturları'nı seçin.
 2. Değişen Desen için kullanmak istediğiniz desen türünü seçin. Desen belirtmek istiyorsanız Özel'i seçin; örneğin, ince sarı çizgili üç sütunun izlediği kalın siyah çizgili bir sütun gibi.
 3. Alternatif altında, hem ilk hem de sonraki desen için dolgu seçeneklerini belirtin. Örneğin, ilk sütuna düz kontur ve sonraki sütuna İnce-Kalın çizgi eklemek isteyebilirsiniz, böylece değişebilirler. Konturların her satır veya sütunu etkilemesini istiyorsanız, Sonraki için 0 değerini belirleyin.
  Not:

  Birden çok çerçeveye yayılan tablolar için satırların değişen konturları ve dolguları öyküdeki ek çerçevelerin başlangıcında yeniden başlamaz. (Bkz. Tabloları çerçevelere bölme.)

 4. Tabloya önceden uygulanan biçimlendirilmiş konturların etkin kalmasını istiyorsanız, Yerel Formatı Koru'yu seçin.
 5. Öncekini Atla ve Sonrakini Atla için kontur özelliklerinin görüntülenmesini istemediğiniz tablonun başlangıcındaki ve sonundaki satır veya sütunların sayısını belirtin ve ardından Tamam'ı tıklatın.

Tabloya alternatif dolgular ekleme

 1. Ekleme noktası bir hücredeyken Tablo > Tablo Seçenekleri > Değişen Dolgular'ı seçin.
 2. Değişen Desen için kullanmak istediğiniz desen türünü seçin. Sarı gölgeli üç satırın takip ettiği gri gölgeli bir satır gibi desen belirtmek istiyorsanız Özel'i seçin.
 3. Alternatif altında, hem ilk hem de izleyen desen için dolgu seçeneklerini belirtin. Örneğin, Değişen Desen için Her İkinci Sütun'u seçtiyseniz, ilk iki sütunu gri renk tonlu gölgeleyebilir ve sonraki iki sütunu boş bırakabilirsiniz. Dolgunun her satıra uygulanmasını istiyorsanız, Sonraki için 0 değerini belirleyin.
 4. Tabloya önceden uygulanan biçimlendirilmiş dolguların etkin kalmasını istiyorsanız, Yerel Formatı Koru'yu seçin.
 5. Öncekini Atla ve Sonrakini Atla için dolgu özelliklerinin görüntülenmesini istemediğiniz tablonun başlangıcındaki ve sonundaki satır veya sütunların sayısını belirtin ve ardından Tamam'ı tıklatın.

Tablodaki alternatif konturları ve dolguları kapatma

 1. Tabloya ekleme noktasını yerleştirin.
 2. Tablo > Tablo Seçenekleri > Değişen Satır Konturları, Değişen Sütun Konturları veya Değişen Dolgular'ı seçin.
 3. Değişen Desen için Yok'u seçin ve ardından Tamam'ı tıklatın.

Benzer konular

 Adobe

Daha hızlı ve daha kolay yardım alın

Yeni kullanıcı mısınız?