Sekmeler ve girintiler

Sekmeler iletişim kutusuna genel bakış

Sekmeler metni çerçeve içinde belirli yatay konumlara yerleştirir. Varsayılan sekme ayarları Tercihler iletişim kutusunun Birimler ve Artımlar kısmındaki Yatay cetvel ayarlarına bağlıdır.

Sekmeler paragrafın tümüne uygulanır. Ayarladığınız ilk sekme, solunda kalan tüm varsayılan sekme duraklarını siler. İzleyen sekmeler, sizin ayarladığınız sekmeler arasındaki tüm varsayılan sekmeleri siler. Sol, orta, sağ ve ondalık ya da özel karakter sekmeleri ayarlayabilirsiniz.

Sekme ayarlarını Sekmeler iletişim kutusunu kullanarak yaparsınız.

Sekmeler iletişim kutusu

A. Sekme hizalama düğmeleri B. Sekme konumu C. Sekme Kılavuzu kutusu D. Üzerine Hizala kutusu E. Sekme cetveli F. Paneli metin çerçevesinin üzerine konumlandır 

Bunu dikey bir metin çerçevesinde yaptığınızda Sekmeler iletişim kutusu da dikey olur. Sekmeler iletişim kutusu yönü metin çerçevesi yönü ile tutarlı olmadığında cetvelleri mevcut metin çerçevesine yapıştırmak için mıknatıs simgesini  tıklatın.

Dikey sekmeler

Sekmeler iletişim kutusunu açma

 1. Yazım aracıyla metin çerçevesinin içinde tıklatın.
 2. Yazım > Sekmeler'i seçin.

Sekmenin üstü görünüyorsa Sekmeler iletişim kutusu mevcut metin çerçevesine yapışır ve genişliğini mevcut sütunla eşleştirir.

Bir yatay çerçevenin üstü görüntülendiğinde Sekmeler iletişim kutusu mevcut metin çerçevesinin üstüne yapışır ve genişlik, mevcut sütunun genişliğine uyacak biçimde değişir. Bir dikey çerçevede metin ekleme noktası olduğunda Sekmeler iletişim kutusu metin çerçevesinin sağ tarafına yapışır ve görüntülenen uzunluk, mevcut sütunun uzunluğuna uygun hale gelir.

Sekmeler iletişim kutusu cetvelini metninizle hizalama

 1. Mizanpaj Görünümünde içeriğin en üstünü görüntülemek için belgenizi kaydırın.
 2. Metin çerçevesinin en üstünü görüntülemek için belgenizi kaydırın.
 3. Sekmeler iletişim kutusundaki mıknatıs simgesini  tıklatın. Sekmeler iletişim kutusu seçimi ya da ekleme noktasını içeren sütunun en üstüne yapışır.

Sekmeleri ayarlama

Sol, orta, sağ ve ondalık ya da özel karakter sekmeleri ayarlayabilirsiniz. Özel karakter sekmesini seçtiğinizde sekmeyi iki nokta üst üste ya da dolar işareti gibi seçtiğiniz herhangi bir karakterle hizalanacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Bob Bringhurst, çeşitli sekme ve girinti efektleri hakkında Tabs and Indents Gallery (Sekme ve Girinti Galerisi) başlıklı bir makale sunmaktadır.

 1. Sekme ayarlarını değiştirmenin etkisini görmek için Görünüm > Mizanpaj Görünümü'nü seçin.
 2. Yazım aracını  kullanarak paragrafta bir ekleme noktasını tıklatın.
 3. Sekme tuşuna basın. Yatay boşluk eklemek istediğiniz paragraflara sekme ekleyin. (Ayrıca sekme ayarlarınızı oluşturduktan sonra da sekme ekleyebilirsiniz.)
  Metin hizalamak için sekmeleri kullanma

 4. Sekmeler iletişim kutusunu görüntülemek için Yazım > Sekmeler'i seçin.
 5. Hangi paragrafların etkileneceğini belirlemek için bir paragrafı ya da paragraf grubunu seçin.
  Not:

  Gale görünümünde ya da Öykü görünümünde paragrafın başlangıcına sekme eklemek, sekme konumundan bağımsız olarak metni aynı miktarda girintili yapar. Mizanpaj görünümü sekmenin gerçek mesafesini gösterir.

 6. İlk sekme için, metnin sekmenin konumuna nasıl hizalanacağını belirlemek üzere Sekmeler iletişim kutusundaki sekme hizalama düğmelerinden birini (sol, sağ, orta ya da ondalık) tıklatın.
 7. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Yeni bir sekme konumlandırmak için sekme cetvelinde bir konumu tıklatın.

  Yeni sekme ayarı ekleme

  • X kutusuna bir konum yazın ve Enter ya da Return tuşuna basın. X değeri seçiliyse sekme değerini 1 punto artırmak ya da azaltmak için sırasıyla yukarı ya da aşağı oku tıklatın.
 8. Farklı hizalamalara sahip izleyen sekmeler için 3. ve 4. adımları yineleyin.
İlk sekme ayarı sağa hizalanır, ikinci sekme ayarı sola hizalanır.

Not:

Tabloya sekme karakteri eklemek için Yazım > Özel Karakter Ekle > Diğer > Sekme'yi seçin.

Sekmeleri yineleme

Sekmeyi Yinele komutu, sekme ve sol girinti ya da önceki sekme durağı arasındaki mesafeye göre birden fazla sekme oluşturur.

 1. Paragrafta bir ekleme noktasını tıklatın.
 2. Sekmeler panelinde cetvel üstünde bir sekme durağı belirleyin.
 3. Panel menüsünden Sekmeyi Yinele'yi seçin.
  Yinelenen sekmeler

  A. Sekme hizalama düğmeleri B. Cetveldeki sekme durağı C. Panel menüsü 

Sekme ayarlarını taşıma, silme ve düzenleme

Sekme ayarlarını taşımak, silmek ve düzenlemek için Sekmeler iletişim kutusunu kullanın.

Sekme ayarını taşıma

 1. Yazım aracını  kullanarak paragrafta bir ekleme noktasını tıklatın.
 2. Sekmeler iletişim kutusunda sekme cetveli üstünde bir sekme seçin.
 3. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • X için yeni bir konum yazın ve Enter ya da Return tuşuna basın.

  • Sekmeyi yeni bir konuma sürükleyin.

Sekme ayarını silme

 1. Paragrafta bir ekleme noktasını tıklatın.
 2. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Sekmeyi sekme cetvelinin dışına sürükleyin.

  • Sekmeyi seçin ve panel menüsünden Sekmeyi Sil'i seçin.

  • Varsayılan sekme duraklarına dönmek için panel menüsünden Tümünü Temizle'yi seçin.

Sekmeyi bir hizalamadan diğerine değiştirme

 1. Sekmeler iletişim kutusunda sekme cetveli üstünde bir sekme seçin.
 2. Sekme hizalama düğmesini tıklatın.
  Not:

  Dört hizalama seçeneği arasında döngüsel şekilde geçiş yapmak için sekme ayarını tıklatırken Alt (Windows) ya da Option (Mac OS) tuşunu da basılı tutabilirsiniz.

Ondalık sekmeler için karakterleri belirleme

Ondalık sekmeleri, metni sizin belirlediğiniz nokta ya da dolar işareti gibi bir karakterle hizalamak için kullanırsınız.

 1. Sekmeler panelinde, sekme cetvelinde bir ondalık sekme  oluşturun ya da seçin.
 2. Buna Hizala kutusunda, kendisine hizalamak istediğiniz karakteri yazın. Herhangi bir karakteri yazabilir ya da yapıştırabilirsiniz. Hizaladığınız paragrafların o karakteri içerdiğinden emin olun.
  Ondalık sekme kullanılarak hizalanmış metin

Sekme kılavuzları ekleme

Sekme kılavuzu bir sekme ve onu izleyen metin arasında, örneğin bir dizi nokta ya da çizgi gibi, yinelenen karakterlerdir.

 1. Sekmeler panelinde cetvel üstünde bir sekme durağı belirleyin.
 2. En çok sekiz karakterlik bir dizi yazın ve sonra Enter ya da Return tuşuna basın. Girdiğiniz karakterler sekme genişliği boyunca yinelenir.
 3. Sekme kılavuzunun fontunu ya da başka bir formatını değiştirmek için metin çerçevesinde sekme karakterini seçin ve formatı uygulamak için Karakter panelini ya da Yazım menüsünü kullanın.

Sağ girinti sekmeleri ekleme

Tek adımda sağ girintiye sağa hizalanmış bir sekme ekleyebilirsiniz; böylece tüm sütuna yayılan tablo metinlerini hazırlamak daha kolaylaşır. Sağ girinti sekmeleri normal sekmelerden biraz farklıdır. Sağ girinti sekmesi:

 • İzleyen tüm metni metin çerçevesinin sağına hizalar. Aynı paragraf sağ girinti sekmesinden sonra herhangi bir sekme içeriyorsa o sekmeler ve metinleri bir sonraki satıra itilir.

 • Sekmeler iletişim kutusunda değil metinde bulunan özel bir karakterdir. Sağ girinti sekmesini, Sekmeler iletişim kutusunu değil bağlam menüsünü kullanarak eklersiniz. Sonuç olarak sağ girinti sekmesi paragraf stilinin bir parçası olamaz.

 • Paragraf panelindeki Sağ Girinti değerinden farklıdır. Sağ Girinti değeri paragrafın sağ kenarının tamamını metin çerçevesinin sağ kenarından uzakta tutar.

 • Sekme kılavuzuyla birlikte kullanılabilir. Sağ girinti sekmeleri sağ kenar boşluğundan sonraki ilk sekme durağının sekme kılavuzunu kullanır ya da bu yoksa sağ kenar boşluğundan önceki son sekme durağının kılavuzunu kullanır.

 1. Yazım aracını  kullanarak sağ girinti sekmesini eklemek istediğiniz yeri tıklatın.
 2. Yazım > Özel Karakter Ekle > Diğer > Sağ Girinti Sekmesi'ni seçin.

Girintileri ayarlama

Girintiler metni çerçevenin sol ve sağ kenarlarından içeriye doğru taşır. Paragrafın ilk satırına girinti uygulamak için boşluk ya da sekme değil genellikle ilk satır girintisini kullanın.

İlk satır girintisi sol kenar boşluğu girintisine göre konumlandırılır. Örneğin bir paragrafın sol kenarı bir pika girintilendirilirse ilk satır girintisini bir pika olarak ayarlamak paragrafın ilk satırını çerçevenin ya da girintinin sol kenarından iki pika girintili yapar.

Sekmeler iletişim kutusunu, Paragraf panelini ya da Kontrol panelini kullanarak girintileri ayarlayabilirsiniz. Ayrıca madde işaretli ya da numaralı listeler oluştururken de girintileri ayarlayabilirsiniz.

CJK karakterlerini ayarlarken ilk satır için girintiyi belirlemek üzere mojikumi ayarını kullanabilirsiniz. Ancak Paragraf panelinde belirlenen ilk satır girintisinin bulunduğu metin için girintileri mojikumi ayarlarında belirlerseniz metin girintisini her iki girintinin toplam değerinde yapabilirsiniz.

Bob Bringhurst, çeşitli sekme ve girinti efektleri hakkında Tabs and Indents Gallery (Sekme ve Girinti Galerisi) başlıklı bir makale sunmaktadır.

Sekmeler iletişim kutusunu kullanarak girinti ayarlama

 1. Yazım aracını  kullanarak girinti eklemek istediğiniz paragrafı tıklatın.
 2. Sekmeler iletişim kutusunu görüntülemek için Yazım > Sekmeler'i seçin.
 3. Sekmeler iletişim kutusundaki girinti işaretleyicilerinden  birine aşağıdakilerden birini yapın:
  • Metnin ilk satırını girintili yapmak için üstteki işaretleyiciyi sürükleyin. Her iki işaretleyiciyi de taşımak ve paragrafın tümünü girintili yapmak için alttaki işaretleyiciyi sürükleyin.
  İlk satır girintisi (sol) ve girinti yok (sağ)

  • Metnin ilk satırını girintili yapmak için üstteki işaretleyiciyi seçin ve X için bir değer yazın. Her iki işaretleyiciyi de taşımak ve paragrafın tümünü girintili yapmak için alttaki işaretleyiciyi seçin ve X için bir değer yazın.

Sekmeler iletişim kutusu hakkında daha fazla bilgi için bkz. Sekmeler iletişim kutusuna genel bakış.

Paragraf panelini ya da Kontrol panelini kullanarak girintileri ayarlama

 1. Yazım aracını  kullanarak girinti eklemek istediğiniz paragrafı tıklatın.
 2. Paragraf paneli ya da Kontrol panelinde uygun girinti değerlerini ayarlayın. Örneğin aşağıdakilerden birini yapın:
  • Paragrafın tamamına bir pika girinti eklemek için Sol Girinti kutusuna  bir değer (sözgelimi 1p) yazın.

  • Paragrafın sadece ilk satırına bir pika girinti eklemek için İlk Satırda Soldaki Girinti kutusuna  bir değer (sözgelimi 1p) yazın.

  • Bir pikalık asılı girinti oluşturmak için, sol girinti kutusuna pozitif bir değer (örneğin 1p) ve İlk Satır Girintisi kutusuna negatif bir değer (örneğin -1p) yazın. Bkz. Girintileri ayarlama.

Girintileri sıfırlama

 1. Girintileri sıfır işaretine sıfırlamak istediğiniz paragrafı tıklatın.
 2. Sekmeler iletişim kutusunun menüsünden Girintileri Sıfırla'yı seçin

Asılı girinti oluşturma

Asılı girintide, paragrafın ilk satırı haricindeki tüm satırları girintilendirilir. Asılı girintiler, paragrafın başlangıcına girintili grafikler eklemek istediğinizde özellikle kullanışlıdır.

Girinti yok (sol) ve asılı girinti (sağ)

 1. Yazım aracını  kullanarak girinti eklemek istediğiniz paragrafı tıklatın.
 2. Sekmeler iletişim kutusunda ya da Kontrol panelinde sıfırdan büyük bir sol girinti değeri belirleyin.
 3. Negatif bir ilk satır sol girintisi değeri belirlemek için aşağıdakilerden birini yapın:
  • Kontrol panelinde ilk satır sol girintisi  için negatif bir değer yazın.

  • Sekmeler iletişim kutusunda üstteki işaretleyiciyi sola sürükleyin ya da işaretleyiciyi seçin ve X için negatif bir değer yazın.

Çoğu durumda 2. adımda girdiğiniz değerin negatif eşdeğerini belirlersiniz; örneğin 2 pikalık bir sol girinti belirlerseniz ilk satır sol girintiniz –2 pika olacaktır.

Paragrafın son satırına sağ girinti uygulama

Son Satır Sağ Girintisi seçeneğini bir paragraftaki son satırın sağ tarafına asılı girinti eklemek için kullanabilirsiniz. Bu seçenek özellikle bir satış kataloğundaki fiyatları hizalamak için kullanışlıdır.

Son satır sağ girintisi

 1. Paragraflarınızı yazın. Her paragrafın son satırında ekleme noktasını girintilendirilecek metnin öncesine yerleştirin ve Yazım > Özel Karakter Ekle > Diğer > Sağ Girinti Sekmesi'ni seçin.
 2. Paragrafları seçin.
 3. Paragraflar için sağ girinti oluşturmak üzere Paragraf paneli ya da Kontrol panelinin Sağ Girinti alanına bir değer girin (örneğin 2p).
 4. Sekmeyi izleyen metnin sağ girinti değerini kaydırmak için Paragraf panelinin ya da Kontrol panelinin Son Satır Sağ Girintisi alanına negatif bir değer girin (örneğin -2p).

Buraya Girinti Yap'ı kullanma

Buraya Girinti Yap özel karakterini paragraftaki satırları paragrafın sol girinti değerinden bağımsız olarak girintilemek için kullanabilirsiniz. Buraya Girinti Yap özel karakteriyle paragrafın sol girintisi arasında aşağıdaki farklar vardır:

 • Buraya Girinti Yap, görünür bir karakter gibi metin akışının bir parçasıdır. Metin yeniden akıtılırsa girinti de birlikte hareket eder.

 • Buraya Girinti Yap, özel karakterlerini eklediğiniz satırdan sonraki tüm satırları etkiler bu nedenle paragraftaki yalnızca bazı satırları girintili yapabilirsiniz.

 • Yazım > Gizli Karakterleri Göster'i seçerseniz Buraya Girinti Yap karakteri  görünür.

Buraya Girinti Yap özel karakteri

 1. Yazım aracını  kullanarak ekleme noktasını girinti uygulamak istediğiniz yerde tıklatın.
 2. Yazım > Özel Karakter Ekle > Diğer > Buraya Girinti Yap'ı seçin.
Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın