Metin değişiklikleri

Yeni Damlalık aracı

Bir metin seçiminin biçimlendirmesini kopyalamak için Damlalık aracını kullanın ve bu biçimlendirmeyi başka bir metne uygulayın. Damlalık Aracı Seçenekleri iletişim kutusundan hangi niteliklerin uygulanacağını özelleştirin. Bkz. Yazım niteliklerini kopyalama (Damlalık).

Sütunları yayan paragraflar

InCopy CS5'te, bir paragrafı birden çok sütuna yayabilirsiniz. Ayrıca, bir paragrafı aynı metin çerçevesindeki birden çok sütuna yayabilirsiniz. Bkz. Sütunları yayan veya bölen paragraflar oluşturma.

Resim yazısı değişkenleri

InDesign CS5'te, çeşitli yöntemler kullanarak görüntü meta verilerine dayanan resim yazıları oluşturabilirsiniz. Canlı resim yazıları, Meta Veri Resim Yazısı adında yeni bir metin değişkeni kullanır. InDesign'da kullanmak için resim yazısı metin değişkenleri oluşturabilir veya düzenleyebilirsiniz. Bkz. Resim yazısı değişkenlerini tanımlama.

 Adobe

Daha hızlı ve daha kolay yardım alın

Yeni kullanıcı mısınız?