Alternatif mizanpajlar ve Akışkan Mizanpaj sayfa kuralları; farklı sayfa boyutları, yönleri ve boyut oranlarına göre verimli tasarımlar yapma esnekliği sağlar.

Farklı formatlarda ve boyutlarda yayın yapmak için, elle oluşturulmuş, yarı otomatik veya tam otomatik tasarım stratejileri arasından projenize en uygun seçeneği belirleyebilirsiniz. Otomatik iş akışlarını tercih ettiğinizde tasarım kontrolü derecesi düşer. InDesign, benimsediğiniz stratejide maliyeti ve kontrolü dengelemenizi sağlayan çeşitli geliştirmeler sunar.

Not:

Otomatik Akışkan Mizanpaj tabanlı yayıncılık, uyumlu görüntüleyici teknolojilerinin bulunmaması nedeniyle henüz mümkün değildir. 

Önerilen iş akışı

Birden fazla mizanpaj iş akışı
A. Alternatif mizanpaj iş akışı B. Alternatif mizanpaj ve akışkan sayfa kuralları 

1. ADIM: Bir hedef aygıt ve ilgili boyut ile yönü seçin. Ardından tüm sayfalar için birincil mizanpajınızı oluşturun.

2. ADIM: Dilerseniz, içeriği farklı en-boy oranlarına ve boyutlara göre ayarlamaya yardımcı olması için Adobe Akışkan Mizanpaj sayfa kuralları ekleyin. Birden fazla aygıt hedefliyorsanız, akışkan sayfa kuralları kullanışlı bir seçenektir. Akışkan sayfa kuralları eklemezseniz, olası her bir boyut ve yön için el ile benzersiz bir mizanpaj oluşturmanız gerekir. Bkz. Akışkan mizanpajlar.

3. ADIM: Alternatif Mizanpaj Oluştur özelliğini kullanarak aynı belgede yeni sayfalar oluşturun. Birincil mizanpajınıza ve akışkan sayfa kurallarına bağlı olarak mizanpajınızı el ile ayarlamanız gerekebilir. Her yeni boyut ve yön için bu adımı tekrarlayın. Bkz. Alternatif mizanpajlar.

Akışkan mizanpajlar

Akışkan mizanpajlar
Akışkan mizanpajlar

Akışkan mizanpajlar, içerikleri farklı sayfa boyutlarına, yönlerine veya farklı aygıtlara göre tasarlamanızı kolaylaştırır. Akışkan sayfa kuralları uygulayarak, alternatif mizanpajlar oluşturup boyutu, yönü veya en-boy oranını değiştirdiğinizde nesnelerin sayfaya göre nasıl ayarlanacağını belirleyebilirsiniz.

Mizanpaja ve hedeflere bağlı olarak farklı sayfalara farklı kurallar uygulayabilirsiniz; bir sayfaya bir seferde yalnızca bir akışkan sayfa kuralı uygulanabilir. Akışkan Mizanpaj, ölçekleme ve merkezi yeniden ayarlama kuralları ile kılavuz tabanlı ve nesne tabanlı sayfa kuralları gibi bir dizi belirli akışkan sayfa kuralını kapsayan genel bir terimdir.

Akışkan sayfa kurallarını kullanarak içerikleri çıktı boyutlarına göre uyarlayabilirsiniz.

  • Alternatif mizanpajlar kullanarak aynı belgede yeni sayfalar oluştururken mizanpajları uyarlayabilirsiniz.
  • Mevcut sayfa boyutlarını değiştirirken mizanpajları uyarlayabilirsiniz. Bu seçenek, önceki sürümlerde bulunan Mizanpaj Ayarlama özelliğinden daha kullanışlıdır.

Bir akışkan sayfa kuralı uygulamak için, Sayfa aracını seçin ve bir sayfayı tıklatın. Ardından kontrol çubuğundan bir akışkan sayfa kuralı seçin. Mizanpaj > Akışkan Mizanpajlar seçeneklerini de kullanabilirsiniz.

Uygulanan kuralın etkilerini önizlemek için, Sayfa aracını kullanarak sayfanın kenarlarını sürükleyin ve sayfayı yeniden boyutlandırın. Sayfa bırakıldığında ilk boyutuna geri döner.

Not:

Sayfayı yeniden boyutlandırmak için, Alt (Windows) veya Option (Mac OS) tuşlarına basarak sürükleyin. Ancak sayfayı fareyi kullanarak yeniden boyutlandırdığınızda, sayfalar hedeflenen boyuttan bir parça farklı olabilir. Sayfayı denetim çubuğundaki Yükseklik ve Genişlik widget'larıyla yeniden boyutlandırmak daha doğru sonuç verecektir.

Akışkan Mizanpaj
Akışkan sayfa kuralları

A. Sayfa aracı B. Denetim çubuğundan ayarlanan akışkan sayfa kuralları C. Sayfa tutamaçları D. Nesne tabanlı kurallar için iğneler E. Akışkan Mizanpaj paneli 

Daha fazla bilgi için bkz. Using Liquid Layout (video) (Akışkan Mizanpajı Kullanma (video)).

Akışkan sayfa kuralları

Farklı sayfalara farklı kurallar uygulayabilirsiniz. Bir sayfaya bir seferde yalnızca bir akışkan sayfa kuralı uygulanabilir.

Bu videoyu izleyerek bir mizanpajı yeniden boyutlandırırken Hiçbiri, Ölçekleme ve Yeniden Ortalama kurallarını uygulama ile ilgili bilgiler edinin. Ayrıca "Kalıp Tabanlı" ifadesinin anlamını öğrenin. Temel Akışkan Mizanpaj kurallarını kullanma: Ölçekleme, Yeniden Ortalama, Kalıp Tabanlı.

Ölçek

Sayfadaki bütün içerikler bir grup olarak algılanır ve sayfa yeniden boyutlandırılırken tüm öğeler birbiriyle orantılı olarak ölçeklenir. HD televizyon ekranlarındaki letterboxing (sinemaskop) veya pillarboxing (ters sinemaskop) özellikleriyle aynı sonuçlar elde edilir.

Akışkan sayfa kuralları: Ölçekleme
Akışkan sayfa kuralları: Ölçekleme

Yeniden Ortalama

Sayfadaki bütün içerikler, genişliğe bakılmaksızın otomatik olarak yeniden ortalanır. Ölçeklemenin tersine, içerik orijinal boyutlarında kalır. Yeniden ortalama kuralını dikkatli bir planlama ve mizanpajla kullanarak video prodüksiyonu güvenli bölgelerinde benzer bir sonuç elde edebilirsiniz.

Akışkan sayfa kuralları: Yeniden ortalama
Akışkan sayfa kuralları: Yeniden ortalama

Kılavuz tabanlı

Kılavuzlar, içeriğin uyarlanacağı sayfa boyunca düz bir çizgi belirler.

  • Beyaz boşluk eklenebilir
  • Metin çerçeveleri yeniden boyutlandırılır ve metin yeniden akıtılır (ancak ölçeklenmez).
  • Yerleştirilen görüntü çerçeveleri ve içerdiği çerçevenin kırpma sınırı boyutları yeniden boyutlandırılır.

Akışkan bir kılavuz eklemek için öncelikle sayfa aracını seçin, ardından kılavuzları cetvelden çekerek sürükleyin.

Kılavuz tabanlı kurallar; Illustrator, Fireworks ve Flash uygulamalarındaki 3 ve 9 dilimli ölçeklemeye benzer. Kılavuz tabanlı Akışkan Mizanpaj kurallarını uygulama ile ilgili bu videoyu izleyin.

Not:

Bir cetvel kılavuzunu akışkan kılavuza dönüştürmek için sayfa aracını seçin ve kılavuzdaki Akışkan kılavuza dönüştür simgesini tıklatın. Cetvel kılavuzu tek çizgi halinde görüntülenirken akışkan kılavuz kesik çizgi halinde görüntülenir.

Akışkan sayfa kuralları: Kılavuz tabanlı
Akışkan sayfa kuralları: Kılavuz tabanlı

Nesne tabanlı

Akışkan davranışı, boyut ve konum için her nesnenin sayfa kenarına göre sabit veya göreceli olarak belirleyebilirsiniz.

  • Bir nesnenin sınırlayıcı kutusu veya çerçevesinin her bir kenarı sabit olarak veya ilgili sayfa kenarına göre ayarlanabilir. Örneğin, çerçevenin sol kenarı yalnızca sayfanın sol kenarıyla ilişkili olabilir.
  • Yükseklik ve genişlik de sabit olabilir veya sayfaya göre yeniden boyutlandırılabilir.

Nesne tabanlı Akışkan Mizanpaj kurallarını uygulama ile ilgili bu videoyu izleyin.

Akışkan sayfa kuralları: Nesne tabanlı
Akışkan sayfa kuralları: Nesne tabanlı

Alternatif mizanpajlar

Alternatif Mizanpajları kullanarak aynı belge içinde basılı veya dijital yayıncılığa yönelik farklı sayfa boyutları oluşturabilirsiniz. Bu özelliği, basılı bir reklamın farklı boyutlarını oluşturmak için kullanabilirsiniz. Dilerseniz, Apple iPad ya da Android tabletler gibi aygıtlar için yatay veya dikey mizanpajlar da tasarlayabilirsiniz.

Alternatif mizanpajlar ve Sayfalar paneli
Alternatif mizanpajlar ve Sayfalar paneli

Akışkan Mizanpajla birlikte kullandığınızda, içerik mizanpajını her yeni sayfa ve yöne göre el ile yeniden yapmanız için gereken iş miktarını önemli ölçüde azaltabilirsiniz.

Hızlı genel bilgiler için bkz. Alternate Layouts (video) (Alternatif Mizanpajlar (video)).

Alternatif Mizanpaj Oluşturma

Alternatif mizanpaj oluşturmak için aşağıdakilerden birini yapın:

  • Mizanpaj > Alternatif Mizanpaj Oluştur'u seçin
  • Sayfalar panel menüsünden Alternatif Mizanpaj öğesini seçin
Alternatif Mizanpaj Oluşturma
Alternatif Mizanpaj Oluşturma

Alternatif Mizanpaj Oluştur iletişim kutusunda aşağıdaki seçenekleri belirleyin:

Ad

Alternatif mizanpaj adını girin.

Kaynak Sayfalardan

İçeriğinizin bulunduğu kaynak mizanpajı seçin.

Sayfa Boyutu

Bir sayfa boyutu seçin veya alternatif mizanpaj için özel bir boyut girin.

Yükseklik ve Genişlik

Bu alanlarda alternatif mizanpajın boyutları görüntülenir. Kendi belirlediğiniz değerleri girebilirsiniz, ancak bu şekilde Sayfa boyutunun ayarı özel olarak değişir.

Yön

Alternatif mizanpajın yönünü seçin. Dikey ile Yatay yönler arasında geçiş yaptığınızda, Yükseklik ve Genişlik güncellenir.

Akışkan Sayfa Kuralı

Alternatif mizanpaja uygulanacak akışkan sayfa kuralını seçin. Kaynak sayfalara uygulanan akışkan sayfa kurallarını kullanmak için Varolanı Koru seçeneğini belirleyin. Yeni akışkan sayfa kuralları uygulamak için başka bir kural seçin.

Öyküleri Bağla

Nesneleri yerleştirmek ve kaynak mizanpajdaki orijinal nesnelere bağlamak için bu seçeneği etkinleştirin. Orijinal nesneyi güncellediğinizde, bağlı nesnelerin güncellemelerini yönetmek de kolaylaşır. Bkz. Bağlı İçerik.


Metin Stillerini Yeni Stil Grubuna Kopyalama

Tüm metin stillerini kopyalayıp yeni bir gruba yerleştirmek için bu seçeneği etkinleştirin. Bu seçenek, farklı mizanpajlar arasında metin stillerini değiştirmeniz gerektiğinde oldukça kullanışlı bir seçenektir.

Akıllı Metin Yeniden Akışı

Zorunlu satır sonları ve metin üzerindeki diğer stil geçersiz kılmalarını kaldırmak için bu seçeneği etkinleştirin. 

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi