Çeşitli sayfalar arasında içerik çoğaltmak kolay bir iş olmadığı gibi, kopyalayıp yapıştırma da hata yapmaya açık, zaman alan bir işlemdir. İçeriğin farklı versiyonlarını yönetmek için bağlı içerik özelliğini kullanın. Aynı belge içine veya farklı belgelere bile içerik yerleştirebilir ve birbirine bağlayabilirsiniz. Bağlı içerik, sözgelimi dikey ve yatay mizanpaj tasarımı yapmanız gerektiğinde, ortaya çıkan iş akışlarını desteklemenizi kolaylaştırır. Bağlı içerik, farklı sayfalardaki ortak metinleri senkronize ederken, geleneksel yazdırma ve yayınlama iş akışlarında da oldukça iyi sonuç verir.

Bağlı içerik, geleneksel bağlantılar gibidir. Bkz. Bağlantılar panelini kullanma. Bir nesneyi ana nesne olarak belirleyebilir ve diğer yerlere alt nesneler olarak yerleştirebilirsiniz. Ana nesneyi her güncellediğinizde, alt nesneler bir bayrakla işaretlenir ve ana nesneyle senkronize edilecek şekilde güncellenebilir.

Nesneleri yerleştirmek ve bağlamak için İçerik Toplayıcı araçlarını kullanabilir veya Düzenle > Yerleştir ve Bağla menü komutunu seçebilirsiniz.

simgesi bağlı nesnenin sol üst köşesinde görüntülenir. Öğe, Bağlantılar panelinde bağlı nesne olarak görüntülenir.

İçerik Toplayıcı araçları

İçerik Toplayıcı ve Yerleştirici araçları, sayfa öğelerini çoğaltmanızı ve açık InDesign belgelerine yerleştirmenizi sağlar. İçerik toplandıkça İçerik Taşıyıcı'da görüntülenir. İçerik Taşıyıcı'yı kullanarak açık belgelerdeki veya tüm açık belgeler arasındaki farklı sayfa öğelerini kolay ve hızlı bir şekilde yerleştirebilir ve birbirine bağlayabilirsiniz.


İçerik Taşıyıcı'yı açmak için araç kutusunda simgesini tıklatın.

 • Bir nesneyi seçmek ve taşıyıcıya eklemek için İçerik Toplayıcı aracını kullanın
 • Sayfa öğelerini bir sayfaya yerleştirmek için İçerik Yerleştirici aracını kullanın

Not: İçerik Toplayıcı ve İçerik Yerleştirici araçları arasında geçiş yapmak için B tuşuna basın.

İçerik Taşıyıcı
İçerik Taşıyıcı

A. İçerik Toplayıcı aracı B. İçerik yerleştirici aracı C. Bağ oluştur D. Stilleri eşle E. Özel Stil Eşlemeyi Düzenle F. Yerleştirme seçenekleri G. Gözat H. Tüm Metin Akıtılan Çerçeveleri Topla I. Taşıyıcıyı Yükle 

İçerik Toplayıcı

Sayfa öğelerini İçerik Taşıyıcı'ya eklemek için İçerik Toplayıcı aracını kullanın.

İçerik Yerleştirici

İçerik Taşıyıcı'daki öğeleri belgeye yerleştirmek için İçerik Yerleştirici aracını kullanın. Bu aracı seçtiğinizde, geçerli öğe yerleştirme tabancasına eklenir.

Bağ Oluştur

Yerleştirilen öğeyi toplanan öğenin orijinal konumuna bağlamak için Bağlantı Oluştur seçeneğini etkinleştirin. Bağlantıları, Bağlantılar panelini kullanarak yönetebilirsiniz.

Stilleri Eşle

Orijinal ve yerleştirilmiş öğeler arasında paragraf, karakter, tablo veya hücre stillerini eşleyin. Eşleme için varsayılan olarak stil adları kullanılır. Bkz. Özel stil eşleme.


Özel Stil Eşlemeyi Düzenle

Orijinal ve yerleştirilen öğeler arasındaki özel stil eşlemeleri tanımlayın. Stilleri, otomatik olarak yerleştirilen öğedeki orijinal stillerin yerini alacak şekilde eşleyin.

Yerleştirme Seçenekleri

Öğeleri yerleştirirken Taşıyıcı seçeneklerini belirtin.

 • Öğeleri yerleştirdikten sonra taşıyıcıdan kaldırın
 • Geçerli öğeyi bir kaç kez yerleştirin. Öğe, yerleştirme tabancasında yüklü olarak kalır.
 • Öğeyi yerleştirin ve sonraki öğeye geçin. Öğe yine de taşıyıcıda kalır.

Gözat

İçerik Taşıyıcıda öğeler arasında gezinin.

Tüm Metin Akıtılan Çerçeveleri Topla

Tüm akıtılan çerçeveleri toplamak için bu seçeneği etkinleştirin. Öykü ve tüm çerçeveler toplanır. Bu seçenek devre dışı bırakıldığında, öykü tek bir çerçevede toplanır.

Taşıyıcıyı Yükle

Taşıyıcıya öğe yüklemek için simgesini kullanın.

 • Seçim: Seçilen tüm öğeleri yüklemek için bu seçeneği kullanın

 • Sayfalar: Belirtilen sayfadaki tüm öğeleri yüklemek için bu seçeneği kullanın
 • Tümü: Tüm sayfalarda ve çalışma alanında yer alan öğeleri yüklemek için bu seçeneği kullanın

Tüm öğeleri tek bir grup halinde bir araya toplamak için Tek Grup Oluştur seçeneğini etkinleştirin.

Sayfa öğelerini teker teker toplayabileceğiniz gibi ilgili öğeleri "gruplar" halinde toplamanız da mümkündür. InDesign bazı durumlarda sayfa öğelerinin birbiri içindeki bütünlüğünü korumak için otomatik olarak gruplar oluşturur.

Aşağıda öğeleri el ile ve otomatik toplama yöntemlerinden bazıları sunulmaktadır:

 • Bir grup öğeyi seçim çerçevesiyle seçme
 • Taşıyıcıyı Yükle seçeneğini kullanarak sayfaların, tüm belge içeriğinin veya seçili öğelerin aralığını seçin. Öğeler seçiminize göre bir grup halinde toplanır.
 • İlgili içeriğe sahip, bu içerikle ilişkili başka öğeler ve durumlar içeren etkileşimli bir düğme gibi bir öğe toplayın. Öğe, tüm ilgili öğeler bir grup halinde toplayacaktır (bu grup yalnızca bir davranışa sahip olacaktır)
 • Taşıyıcıda 'Akıtılan Tüm Metin Çerçevelerini Topla' seçeneği işaretliyken diğer nesnelerin üzerinden geçen akıtılan bir metne sahip bir metin kutusu toplayın. Metin kutusu, tüm akıtılan metin kutularını bir grup halinde toplayacaktır.

Yerleştirme ve bağlama

 1. Çerçeve seçerek ya da ekleme imlecini metne yerleştirerek bir sayfa öğesi seçin. Aynı zamanda Shift tuşuna basıp tıklatarak birden fazla öğe seçebilirsiniz.

 2. Düzenle > Yerleştir ve Bağla seçeneklerini belirleyin. İmleç öğeleri yükler ve öğeler İçerik Taşıyıcıda görüntülenir.

 3. Bir sayfayı tıklatarak veya bir çerçeve çizerek bağlı öğeyi yerleştirin.

 1. Bağlantılar panelinde bağlı öğeyi seçin.

 2. Bağlantılar paneli menüsünden Bağlantı Seçenekleri seçeneğini belirleyin.

  Bağlantı Seçenekleri
  Bağlantı Seçenekleri

  Not:

  Alt (Windows) veya Option (Mac OS) tuşuna basarak İptal düğmesini Sıfırla olarak değiştirin. Varsayılan ayarlara geri dönmek için Sıfırla seçeneğini tıklatın.

 3. İstediğiniz seçenekleri belirleyin:

  Belgeyi Kaydederken Bağı Güncelleştirme

  Belgeyi kaydederken bağlantıyı güncellemek için bu seçeneği etkinleştirin.

  Bağlantı Güncellemesi Yerel Düzenlemelerin Üzerine Yazacaksa Uyar

  Bağlantı güncellendiğinde bağlı nesne üzerinde yapılan yerel düzenlemelerin geçersiz kılınacağını bildiren bir mesaj görüntülemek için bu seçeneği etkinleştirin.

  Nesne Bağlantılarını Güncelleştirirken Yerel Düzenlemeleri Koru

  Bağlantılar güncellenirken yerel düzenlemeleri korumak için mevcut kategoriler arasından seçim yapın.

  Kategori Örnekler
  Görünüm Kontur, Dolgu, Efektler gibi nesne stili nitelikleri. Metin veya üst baskı, baskı dışı ayarlar gibi metin çerçevesiyle ilişkili hiçbir nitelik dahil değildir

  Boyut ve Şekil Yükseklik, genişlik, dönüştürmeler, metin çerçevesi nitelikleri ve diğer sütun boyutu nitelikleri

  Etkileşim Animasyon, nesne Durumları, düğme eylemleri

  Çerçeve İçeriği Çerçevelere yerleştirilmiş veya yapıştırılmış görüntü, video, içerik ve doğrudan bu gibi nesnelere uygulanmış efektler ve ayarlar.

  Diğerleri Çerçeveler üzerine metin sarma ve nesne dışa aktarma seçenekleri gibi nitelikler, taban çizgisi seçenekleri, otomatik boyut seçenekleri ve dikey doğrulama gibi metin çerçevesi nitelikleri diğer kategorilere dahil değildir.

  Zorunlu Satır Sonlarını Öyküden Kaldır

  Öyküdeki zorunlu satır sonlarını kaldırmak için bu seçeneği etkinleştirin. Satır sonları kaldırıldığında metin, yeniden boyutlandırılmış veya yeniden formatlanmışsa, bağlı çerçevede daha düzgün bir şekilde akar.

  Özel Stil Eşleme Tanımla

  Stilleri eşlemek ve bağlı içeriğe otomatik olarak başka bir stil uygulamak istediğinizde bu seçeneği etkinleştirin. Bkz. Özel stil eşleme.


Not:

Varsayılan bağlantı seçeneklerini belirlemek için tüm belgeler kapalıyken, bağlantılar paneli menüsünü açın ve Bağlantı Seçenekleri seçeneğini belirleyin.

Özel Stil Eşleme

Metin stilleri (paragraf, karakter, tablo, hücre) veya stil grupları bağlanırken farklı stillere göre eşlenebilir. Eşlenen stiller, ana öğeye uygulanan orijinal stiller yerine, otomatik olarak bağlı içeriğe uygulanır. Özel stil eşleme, örneğin dijital yayınlar için Sans Serif fontlarını, basılı yayınlar içinse Serif fontlarını kullanmak istediğinizde son derece kullanışlı bir seçenektir. Dilerseniz, yatay ve dikey mizanpajlar arasındaki metin stilini de değiştirebilirsiniz.

Özel bir stil eşleme tanımlamak için aşağıdakilerden birini yapın:

 • Bağlantı Seçenekleri iletişim kutusunda (Bağlantılar paneli > Bağlantı Seçenekleri), Özel Stil Eşleme Tanımla seçeneğini etkinleştirin, ardından Ayarlar seçeneğini tıklatın.
 • İçerik Taşıyıcıda simgesini tıklatın.
Özel Stil Eşleme
Özel Stil Eşleme

 1. Bir kaynak belge ve Stil türü seçin.
 2. Yeni Stil Eşleme seçeneğini tıklatın.
 3. Listeden kaynak ve eşlenen stilleri veya stil gruplarını seçin

Not:

Alt (Windows) veya Option (Mac OS) tuşuna basarak İptal düğmesini Sıfırla olarak değiştirin. Varsayılan ayarlara geri dönmek için Sıfırla seçeneğini tıklatın.

Bağlı öğeyi güncelleme

Orijinal öğe değiştirilmişse, çerçevenin üzerinde ve Bağlantılar panelinde sembolü görüntülenir. Güncelleme için aşağıdakilerden birini yapın:

 • Çerçevenin sol üst köşesine yakın konumda bulunan  simgesini tıklatın
 • Bağlantılar panelinde  sembolünü çift tıklatın

Bir alt öğede yerel düzenlemeler yaptıysanız, orijinal öğeden alınan içerik düzenlemelerin üzerine yazılır. Bağlantı Güncellemesi Yerel Düzenlemelerin Üzerine Yazacaksa Uyar seçeneğini işaretlediğinizde bir uyarı mesajı görüntülenir.

Not:

Öyküde yerel düzenlemeler yapılıp yapılmadığını belirlemek için Bağ Bilgileri bölmesini kullanın; yerel düzenlemeler yaptıysanız, öykü durumu "Değiştirilmiş Metin" olarak görüntülenir.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi